Fantaro ny tokony hatao amin'ny raharaha fakàna an-keriny ny zaza ho any amina firenena hafa

Raha lasa any ivelany miaraka amin'ny zanakao ny rainy na ny reniny, na koa mihazona azy ireo any ivelany nefa tsy nifanaiky ianareo, dia fakàna an-keriny ny zaza ho any amina firenena hafa izany. Misy vahaolana hamerenana ny zanakao any Frantsa. 

Nohamarinin'i Hansu Yalaz tamin'ny 03/03/2022

Raha lasa any ivelany miaraka amin'ny zanakao ny rainy na ny reniny, na koa mihazona mihazona any ivelany nefa tsy nifanaiky ianareo, dia fakàna an-keriny ny zaza ho any amina firenena hafa izany, na manao ahoana na manao ahoana fifandraisanareo: vita mariazy, misoratra, miray trano, misara-toerana na misara-panambadiana.

Inona no tokony hataonao ao anatina hamehana?

Ny dingana voalohany azonao atao dia ny miantso ny 116 000, laharan-telefaonina maimaimpoana izay miasa 24 ora isan'andro, 7 andro isan-kerinandro. 

 • Hisy olona hihaino anao sy hanohana anao amin'ny telefaonina. Hanome torohevitra anao izy, anisan'izany ny fampahalalana momba ny lalàna sy ny fametrahana fitoriana. Afaka manampy anao amin'ny dingana arahina ara-pitondrana sy ara-pitsarana izy ireo.
 • Ho afaka hisitraka ny fanampian‘izy ireo maimaimpoana ianao mandrapaha-tafaverin'ilay zaza any aminao. 
 • Teny tenenina: Anglisy, frantsay, arabo, espaniola, rosiana.

Aorian'izay dia entanina anao mafy ianao mba hanakarama mpisolovava manampahaizana manokana momba ny lalàna iraisam-pirenena tsy miankina. Raha tsy voafetra ny eo am-pelatananao ka tsy mahakarama ny taoraharaha ataon‘izy ireo, dia misy ny vahaolana.

 • Amina toe-draharaha sasany ary miankina amin'ilay firenena, dia azo atao ny misitraka fanampiana ara-pitsarana mba handoavana ny saran'ny raharaham-pitsarana frantsay, fantatra amin'ny anarana hoe "aide juridictionnelle".
 • Azonao atao ihany koa ny miresaka amin'ilay firenena nitondrana ny zanakao

Dingana arahina isam-pirenena

Ny dingana arahina ahafahana mamerina ny zanakao dia miankina amin'ilay firenena nitondrana azy sy ny zom-pireneny. Afaka manoro hevitra anao sy manampy anao amin'ireo dingana samihafa ny mpisolovava anao, arakaraka ny toe-javatra misy.

 • Ny mpisolovavanao dia hanamarina aloha raha any amin'ny firenena mpikambana amin'ny Fifanekena tao La Haye ny zanakao na any amin'ny firenena nanasonia fifanarahana tamin'i Frantsa. 

  • Hahita lisitry ny firenena ianao ato (firenena manomboka amin'ny A ka hatramin'ny L) sy ato (firenena manomboka amin'ny M ka hatramin'ny Z).

  Raha voatana amin'iray amin'ireo firenena voatanisa ny zanakao dia zava-dehibe ny mifandray faran'izay haingana amin'ny "Bureau du droit de l’Union, du droit international privé et de l’entraide civile" izay sahanin'ny Minisiteran'ny Fitsarana Frantsay. 

  • Azonao atao ny miantso azy ireo amin'ny laharana 01 44 77 61 05, na mifandray amin‘izy ireo amin‘ny alalana mailaka [email protected] 
  • Raha ilaina dia azonao atao ny manoratra amin'izy ireo amin'ity adiresy manaraka ity:
   Ministère de la Justice
   Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile
   13 place Vendôme
   75042 PARIS CEDEX 01
 • Raha voahazona any amin'ny firenena tsy nanasonia fifanarahana ny zanakao ka mizaka ny zom-pirenena frantsay, dia zava-dehibe ny mifandray faran'izay haingana amin'ny "Bureau de la protection des mineurs et de la famille (PMF)" izay sahanin'ny Minisiteran'ny Raharaham-bahiny frantsay. 

  • Azonao atao ny miantso azy ireo amin'ny laharana 01 43 17 80 32.  
  • Raha ilaina dia azonao atao ny manoratra amin'izy ireo amin'ity adiresy manaraka ity:
   Ministère des Affaires étrangères
   Bureau de la protection des mineurs et de la famille (PMF) 
   244 bd Saint-Germain
   75007 Paris
 • Raha voahazona any amina firenena tsy nanasonia fifanarahana ny zanakao ary tsy teratany frantsay, dia mila mifandray amin'ny manampahefana ao amin'ilay firenena voakasik'izany ianao amin'ny alalan'ny mpisolovavanao.

 • Ny mpisolovavanao dia hanoro anao ireo dingana tokony harahina. Mety ho toroana hevitra hametraka fitoriana any amin'ny polisy ianao mba hampahafantarana ilay tranga fakana an-keriny sy mba hahazoanao fanampiana.

Mitadiava fanohanana

Any Frantsa, misy sampan-draharaha maro afaka manohana anao, manome torohevitra anao ary manampy anao amin'ny dingana tokony hatao sy ireo karazana antontan-taratasy. Tsy andoavam-bola ny ankamaroany ireo.

 • Io sampan-draharaha fanoroana hevitra an-telefaonina tantanan'ny "Droit d’enfance" io dia manampy ireo rehetra very anaka, anisan'izany ny tranga fakàna an-keriny ataon’ny iray amin‘ny ray aman-dreny. Azon'izy ireo atao koa ny manome torohevitra anao momba ny fisorohana, raha matahotra ianao sao halain'ny ray na ny renin'ilay zaza an-keriny ny zanakao.

  • Tsy andoavam-bola ny fanaovana an‘izany.
  • Hisy olona hihaino sy hanohana anao amin'ny telefaonina. Hanome torohevitra anao izy ireo, anisan'izany ny fampahalalana momba ny lalàna sy ny fametrahana fitoriana. Afaka manampy anao amin'ny dingana arahina ara-pitondrana sy ara-pitsarana ihany koa izy ireo.
  • Hanampy anao izy ireo mandrapaha-tafaverin'ny zanakao any aminao.
  • Teny azo isafidianana: Frantsay, anglisy, arabo, espaniola, rosiana.
  • Fifandraisana: amin'ny telefaonina amin'ny laharana 116 000, laharana maimaimpoana azonao antsoina 24 ora isan'andro, 7 andro isan-kerinandro.
 • "Femmes Informations Juridiques Internationales Auvergne-Rhône-Alpes (FIJI)" dia fikambanana miompana manokana amin‘ny lalàna iraisam-pirenena momba ny ankohonana.

  • Maimaimpoana io tolotra io.
  • Ny ekipana mpisolovavan‘izy ireo dia ho afaka hamaly ny fanontanianao, ary hanome anao torohevitra momba ny fisitahana, fisaraham-panambadiana, ary/na fihazonana ny zanakao. Sampan-draharaha fampahafantarana ihany izy io: tsy afaka misolo tena anao eny anivon'ny fitsarana izy ireo. Mila mifandray amina mpisolovava ianao amin'izany.
  • Teny azo isafidianana: Frantsay, Anglisy.
  • Fifandraisana: amin'ny alàlan'ny mailaka amin'ny adiresy [email protected] na amin'ny telefaonina amin'ny laharana 04 78 03 33 63, ny alatsinainy ka hatramin'ny alarobia, manomboka amin'ny 9 ora maraina hatramin'ny 12 ora atoandro
  • Aoka ianao ho malina ka hifidy mpisolovava mahay.
  • Tsy maintsy aloanao ny karaman'ny mpisolovava. 
  • Raha voafetra ny eo am-pelatananao, dia mety hahazo fanampiana ara-bola avy amin'ny fanjakana ianao handoavana ireo sarany ireo. Izany no antsoina hoe "aide juridictionnelle".
  • Raha tsy mbola nisy matihanina na olona atokisanao nanolotra mpisolovava ho anao dia afaka mitady mpisolovava ao anatin'ity lahatahiry ity ianao. Izy io dia mitanisa ireo mpisolovava rehetra ao Frantsa. Azonao atao ny mikaroka mpisolovava amin'ny alalan'ny tenim-pirenena teneniny na ny sokajin-dalàna manokana ifantohany.

Na dia natao aza ny rehetra mba hanomezana anao ny fampahalalana marina sy manaraka ny toetr‘andro indrindra dia tsy afaka manolo torohevitra ara-dalàna na matihanina akory ity pejy ity. Miova tsy tapaka ny lalàna sy ny fomba fiasa ka ilaina ny manatona matihanina mahafeno fepetra.

Mety hahaliana anao koa

Fandaminana ny fitazomana ny zaza eo amin'ny ray aman-dreny nisintaka na nisara-panambadiana

Any Frantsa, raha misy fisintahana na fisaraham-panambadiana, dia mbola manana zo sy adidy amin'ny…

Manakarama mpisolovava any Frantsa

Ny mpisolovava dia manana anjara toerana lehibe mandritra ny fitsarana. Zava-dehibe ny fifidianana…

Mangataka “l'aide juridictionnelle” na fanampiana ara-pitsarana mba hanomezana ny volan’ny mpisolovava sy ny sarany ara-pitsarana hafa

Raha tsy ampy vola hanakaramana mpisolovava sy handoavana ny fitsarana, dia afaka mangataka ny…

Raha mila polisy:

Asosa mankany ambony