ការដាក់ពាក្យសុំបណ្ណថែទាំសុខភាព ឬ "carte vitale

"carte vitale” គឺជាកាតថែទាំសុខភាពដែលធានាថាការចំណាយលើការថែទាំសុខភាពរបស់អ្នកត្រូវបានសងវិញយ៉ាងងាយស្រួលនៅប្រទេសបារាំង។ វាឥតគិតថ្លៃ ឬគិតថ្លៃ។ អ្នកអាចដាក់ពាក្យសុំបានភ្លាមៗនៅពេលដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះជាមួយប្រព័ន្ធធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់រដ្ឋដែលគេស្គាល់ថាជា “Protection universelle maladie" សំដៅផងដែរថាជា "sécurité sociale" ឬសន្តិសុខសង្គម។

ផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយ Comede នៅថ្ងៃទី 31/05/2023

តើវាដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច?

"carte vitale" សម្រួលដល់ការធានារ៉ាប់រងសុខភាព និងការទូទាត់សំណង។ អ្នកអាចបង្ហាញបណ្ណនេះតាមការណាត់ជួបរបស់វេជ្ជបណ្ឌិត និងនៅឱសថស្ថាន ដើម្បីទូទាត់ការចំណាយលើការថែទាំសុខភាពរបស់អ្នក។ វាមានសុពលភាពគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងប្រទេសបារាំង។

ជាមួយនឹង "carte vitale" ព័ត៌មានអំពីការទូទាត់ត្រូវបានបញ្ជូនតាមអេឡិចត្រូនិកទៅកាន់អង្គការដែលគ្រប់គ្រងសិទ្ធិធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់អ្នក ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា "caisse d’assurance maladie”។ អ្នកនឹងត្រូវបានសងវិញដោយផ្ទាល់ទៅគណនីធនាគាររបស់អ្នក ដោយមិនចាំបាច់ផ្ញើឯកសារណាមួយឡើយ។

លក្ខខណ្ឌ

អ្នកត្រូវតែចុះឈ្មោះនៅក្នុងប្រព័ន្ធធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់រដ្ឋដែលហៅថា "Protection universelle maladieត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជា សន្តិសុខសង្គម ឬ "sécurité sociale”។

អ្នកអាចដាក់ពាក្យសុំ "carte vitale" ដរាបណាអ្នកទទួលបានលេខផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដែលគេស្គាល់ថាជាលេខសន្តិសុខសង្គមរបស់អ្នក ឬ "numéro de sécurité sociale”។

របៀបដាក់ពាក្យសុំ

មានវិធីពីរយ៉ាងក្នុងការដាក់ពាក្យ "carte vitale” ទាំងតាមអនឡាញ ឬតាមប្រៃសណីយ៍។

 • ចូលទៅក្នុងគណនី ameli.fr របស់អ្នក ហើយជ្រើសរើស "Mes démarches > Commander une carte vitale" និងធ្វើតាមការណែនាំ។

  មុនពេលបញ្ចប់ការដាក់ពាក្យសុំ អ្នកនឹងត្រូវអាប់ឡូតរូបថតអត្តសញ្ញាណដែលបានស្គែន និងឯកសារអត្តសញ្ញាណ។

 • អ្នកគួរតែទទួលបានទម្រង់ពាក្យសុំដែលមានចំណងជើងថា “Ma nouvelle carte vitale" នៅពេលដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះនៅក្នុងគម្រោងធានារ៉ាប់រងសុខភាពជាសកល "Protection universelle maladie ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាសន្តិសុខសង្គម ឬ "sécurité sociale”។

  ដើម្បីដាក់ពាក្យ៖

  • ពិនិត្យមើលថាព័ត៌មាននៅលើទម្រង់បែបបទគឺត្រឹមត្រូវ។
  • ភ្ជាប់រូបថតអត្តសញ្ញាណដែលមានពណ៌នៅកន្លែងដែលត្រូវដាក់។
  • ភ្ជាប់ច្បាប់ចម្លងនៃឯកសារអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នក។
  • ផ្ញើពាក្យសុំទៅ "caisse d’assurance maladie” នៅក្នុងស្រោមសំបុត្រត្រឡប់មកវិញដែលបានផ្ញើទៅអ្នកជាមួយនឹងទម្រង់បែបបទ។
  • ស្រោមសំបុត្រមិនបានបង់ប្រាក់ជាមុនទេ ដូច្នេះអ្នកត្រូវប្រើតែមប្រៃសណីយ៍។
  • ប្រសិនបើអ្នកមិនដឹងថា "caisse d’assurance maladie" របស់អ្នកគឺជាអ្វី អ្នកអាចទាក់ទង "Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM)" ដែលនៅជិតអ្នកដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែម។ ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងលម្អិតអាចរកបាននៅលើ គេហទំព័រនេះ

បន្ទាប់ពីទម្រង់ពាក្យសុំ

អ្នកនឹងទទួលបាន "carte vitaleក្នុងរយៈពេលប្រហែលពីរសប្តាហ៍ប្រសិនបើអ្នកដាក់ពាក្យតាមអនឡាញ និងបីសប្តាហ៍ប្រសិនបើអ្នកដាក់ពាក្យតាមប្រៃសណីយ៍។

ត្រូវប្រាកដថាព័ត៌មាននៅលើបណ្ណគឺត្រឹមត្រូវ។ ប្រសិនបើមានកំហុសណាមួយ រាយការណ៍វាទៅ "caisse d’assurance maladie”។

រឿងមួយចំនួនដែលត្រូវចងចាំនៅពេលដែលអ្នកបានទទួលបណ្ណ "carte vitale” របស់អ្នក៖

 • "carte vitale" អនុញ្ញាតឱ្យសងថ្លៃព្យាបាលវិញក្នុងរយៈពេលប្រហែលមួយសប្តាហ៍។ ពេលអ្នកមាន "carte vitale" របស់អ្នក យកវាទៅជាមួយអ្នករាល់ការណាត់ជួបពេទ្យ។ អ្នកនឹងទទួលបានចំនួនទឹកប្រាក់សងវិញដោយផ្ទាល់ទៅគណនីធនាគាររបស់អ្នក
 • ក្នុងឱកាសដ៏កម្រ ដែលអ្នកជំនាញថែទាំសុខភាពមិនទាន់បានបំពាក់បរិក្ខាររួចរាល់ដើម្បីទទួលយក "carte vitale" ពួកគេនឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវបង្កាន់ដៃហៅថា "feuille de soins”។ បន្ទាប់មក អ្នកអាចផ្ញើវាតាមប្រៃសណីយ៍ទៅកាន់ "caisse d’assurance maladie" ដូច្នេះអ្នកអាចទទួលបានសំណង។ រយៈពេលសងត្រលប់វិញអាចចំណាយពេលរហូតដល់មួយខែ។
 • ប្រសិនបើអ្នកផ្លាស់ប្តូរធនាគារ ត្រូវប្រាកដថាផ្ញើឯកសារអត្តសញ្ញាណធនាគារថ្មីមួយដែលគេស្គាល់ថាជា “Relevé d'Identité Bancaire (RIB)" ទៅ "caisse d’assurance maladie" របស់អ្នកនៅលើអនឡាញ Ameli ឬតាមប្រៃសណីយ៍។

ស្វែងរកជំនួយ

នៅប្រទេសបារាំង មានសេវាកម្មជាច្រើនដែលអាចជួយអ្នក ផ្តល់ដំបូន្មាន និងជួយអ្នកជាមួយនឹងនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ និងឯកសារផ្សេងៗ។ សេវាភាគច្រើនគឺឥតគិតថ្លៃទេ។

 • "Comede" គឺជាអង្គការដែលជួយជនអន្តោប្រវេសន៍ និងជនភៀសខ្លួនឱ្យមានលទ្ធភាពទទួលបានការថែទាំសុខភាព។

  • សេវាកម្មទាំងនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • ពួកគេអាចជួយអ្នកក្នុងការទទួលបានការថែទាំសុខភាព និងជួយអ្នកក្នុងការងារឯកសាររបស់អ្នក ជាពិសេសតាមរយៈសេវាទូរសព្ទរបស់ពួកគេ។
  • ភាសាដែលអាចមាន៖ ការបកប្រែផ្ទាល់មាត់អាចធ្វើទៅបានគ្រប់ភាសា។
  • ទំនាក់ទំនង៖ តាមរយៈទូរសព្ទ
 • "PIMMS Médiation" គឺជាអង្គការដែលផ្តល់ដំណឹង ការណែនាំ ឬការគាំទ្រក្នុងនីតិវិធីរដ្ឋបាលក្នុងវិស័យជាច្រើន៖ ការទទួលបានសេវាសាធារណៈ ការទទួលបានការថែទាំសុខភាព ការស្នើសុំជំនួយហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋ ការប្រកាសពន្ធ ការប្រកាសចំពោះ "France Travail” ។ល។

  • សេវាកម្មនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • ភាសាដែលអាចមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង។
  • ទំនាក់ទំនង៖ អ្នកអាចរក "PIMMS Médiation" បាននៅជិតអ្នកនៅក្នុង បញ្ជីឈ្មោះនេះ។
 • បុគ្គលិកសង្គមឬ "travailleurs sociaux" និង "assistants sociaux“ គឺជាអ្នកជំនាញដែលគាំទ្រប្រជាជនក្នុងនីតិវិធីរដ្ឋបាលរបស់ពួកគេ និងជួយពួកគេស្វែងរកដំណោះស្រាយទៅតាមការលំបាកដែលពួកគេកំពុងជួបប្រទះ។

  • សេវាកម្មទាំងនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • អ្នកអាចធ្វើការណាត់ជួបដើម្បីទទួលបានដំបូន្មានផ្ទាល់ខ្លួនស្របតាមស្ថានភាពរបស់អ្នក និងជួយអ្នកក្នុងជំហានបន្ទាប់ ឧទាហរណ៍៖ ពាក្យស្នើសុំជំនួយហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋ កម្មវិធីសម្រាប់លំនៅឋានសង្គម ការចុះឈ្មោះជាមួយការិយាល័យនិកម្មភាពរបស់បារាំង "France Travail” ។ល។
  • ភាសាដែលមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង។
  • ទំនាក់ទំនង៖ អ្នកអាចស្នើសុំការណាត់ជួបជាមួយ "travailleur social" ជាមួយ៖

ខណៈពេលដែលការយកចិត្តទុកដាក់បំផុតបានចូលទៅក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានឱ្យអ្នកដែលត្រឹមត្រូវ និងថ្មីបំផុត ទំព័រនេះមិនមានបំណងដើម្បីជំនួសដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ ឬវិជ្ជាជីវៈនោះទេ។ ច្បាប់ និងនីតិវិធីផ្លាស់ប្តូរជារឿយៗ ដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំនាញដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់។

អ្នកក៏អាចនឹងចាប់អារម្មណ៍ផងដែរ

ការចុះឈ្មោះជាមួយប្រព័ន្ធធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់រដ្ឋ ឬ "sécurité sociale

ប្រសិនបើអ្នកមានការងារ ឬលំនៅឋានដែលមានស្ថិរភាពក្នុងប្រទេសបារាំង…

ទិញគោលការណ៍ធានារ៉ាប់រងសុខភាពឯកជនដែលគេស្គាល់ថាជា “mutuelle

ដើម្បីទទួលបានសំណងឱ្យបានច្រើនតាមតែអាចធ្វើទៅបានសម្រាប់ការចំណាយលើការថែទាំសុខភាពរបស់អ្នក…

ទទួលបានការថែទាំ៖ សុខភាពផ្លូវកាយ បន្តពូជ និង ផ្លូវចិត្ត

ការរំលោភបំពានក្នុងគ្រួសារអាចមានឥទ្ធិពលយ៉ាងសំខាន់លើសុខភាពរបស់អ្នក។ នៅប្រទេសបារាំង…

សម្រាប់អន្តរាគមន៍របស់ប៉ូលិស៖

រំកិលទៅលើគេបង្អស់