ទទួលបានការថែទាំ៖ សុខភាពផ្លូវកាយ បន្តពូជ និង ផ្លូវចិត្ត

ការរំលោភបំពានក្នុងគ្រួសារអាចមានឥទ្ធិពលយ៉ាងសំខាន់លើសុខភាពរបស់អ្នក។ នៅប្រទេសបារាំង អ្នកអាចទទួលបានការថែទាំសុខភាពមិនថាស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបែបណា និងមិនគិតពីសិទ្ធិស្នាក់នៅរបស់អ្នក។

បានផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយ La Maison des Femmes នៅថ្ងៃទី 22/09/2023

សុខភាពផ្លូវកាយ និងបន្តពូជ

ដោយមិនគិតពីលក្ខណៈនៃ ការរំលោភបំពាន ដែលអ្នកធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ វាអាចមាន ផលប៉ះពាល់ ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់លើសុខភាពរបស់អ្នកក្នុងរយៈពេលវែង។ ទោះបីជាវាជាអាទិភាពចុងក្រោយរបស់អ្នកក៏ដោយ សូមព្យាយាមចងចាំដើម្បីផ្តល់អាទិភាពដល់សុខភាពរបស់អ្នក។ នៅប្រទេសបារាំង អ្នកអាចទទួលបានការថែទាំសុខភាព ទោះបីជាអ្នកមិនមានសិទ្ធិស្នាក់នៅ ឬមានប្រាក់ក៏ដោយ។

 • ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការការព្យាបាលជាបន្ទាន់ ក្នុងករណីមានរបួស ឬការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ សូមមេត្តា ហៅទៅសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់

  ប្រសិនបើសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់ អ្នកអាចសុំឱ្យប៉ូលីសជួយអន្តរាគមន៍។ 

  • ហៅទៅលេខ 17 ដែលជាលេខទូរសព្ទឥតគិតថ្លៃដែលអាចប្រើបាន 24 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍។ ប្រសិនបើអ្នកមិននិយាយភាសាបារាំងទេ អ្នកបកប្រែនឹងត្រូវបានចាត់តាំងសម្រាប់ការហៅទូរសព្ទរបស់អ្នក។ 
  • អ្នកក៏អាចផ្ញើសារជាភាសាបារាំងទៅកាន់លេខ 114 ផងដែរ។

  ក្នុងករណីមានរបួសធ្ងន់ធ្ងរ សូមទូរសព្ទទៅសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់។ ពួកគេនឹងបញ្ជូនក្រុមដែលបានបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកសង្គ្រោះបឋមទៅជួយអ្នក។ 

  • ហៅទូរសព្ទទៅលេខ 112 ដែលជាលេខទូរសព្ទឥតគិតថ្លៃដែលអាចប្រើបាន 24 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍។ ប្រសិនបើអ្នកមិននិយាយភាសាបារាំងទេ អ្នកបកប្រែនឹងត្រូវបានចាត់តាំងសម្រាប់ការហៅទូរសព្ទរបស់អ្នក។ 

  ក្នុងករណីមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិត អ្នកនឹងទទួលបានការព្យាបាលដោយវេជ្ជសាស្រ្ត ទោះបីជា៖ 

  • អ្នកមិនមានសិទ្ធិស្នាក់នៅ 

  អ្នកមិនត្រូវបានចុះឈ្មោះនៅក្នុងប្រព័ន្ធធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់រដ្ឋហៅថា "Protection universelle maladie (PUMA)" ពេលខ្លះគេស្គាល់ថាជា "sécurité sociale"។

 • បើអ្នកមានរបួសហើយចង់ទៅពេទ្យភ្លាមអាចពិគ្រោះសៀវភៅបញ្ជីនេះបាន

  ការចំណាយ៖

  • អ្នកមិនចាំបាច់មានការធានារ៉ាប់រងសុខភាព ឬមានសិទ្ធិស្នាក់នៅត្រឹមត្រូវដើម្បីទទួលការព្យាបាលក្នុងករណីមានអាសន្នដែលអាចគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិត។
  • ដើម្បីទទួលបានសំណងសម្រាប់ថ្លៃព្យាបាលផ្សេងទៀត អ្នកត្រូវតែមានការធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់រដ្ឋហៅថា "Protection universelle maladie (PUMA)" ពេលខ្លះគេស្គាល់ថាជា "sécurité sociale"។ ឬមាន "l'Aide medicale d'Etat (AME)" ការធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់រដ្ឋ ប្រសិនបើអ្នកមិនមានសិទ្ធិស្នាក់នៅជាជនជាតិបារាំង។ 
  • ប្រសិនបើអ្នកមិនមានការធានារ៉ាប់រងសុខភាពទេ មន្ទីរពេទ្យនឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីថ្លៃព្យាបាលដែលអ្នកនឹងត្រូវបង់។ ពួកគេអាចនឹងស្នើសុំឱ្យអ្នកបង់ប្រាក់ជាមុន។
 • សៀវភៅបញ្ជីជាច្រើនអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកស្វែងរកវេជ្ជបណ្ឌិតដែលនៅជិតអ្នក មិនថាជាគ្រូពេទ្យទូទៅ ឬអ្នកឯកទេស។ 

  • បញ្ជីDoctolib រាយវេជ្ជបណ្ឌិតមួយចំនួនធំ និងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកស្វែងរកតាមភាសាដែលបាននិយាយ។
  • Ameli គឺជាគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ "sécurité sociale"។ សៀវភៅបញ្ជីនេះរាយបញ្ជីវេជ្ជបណ្ឌិតទាំងអស់នៅប្រទេសបារាំងតាមឯកទេស និងទីតាំង។ 
  • អ្នកក៏អាចទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រក្នុងតំបន់របស់អ្នក ដែលហៅថា "Centre Municipal de Santé"។

  ការចំណាយ៖

  ទោះបីជាអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងដោយ "sécurité sociale" មិនមែនគ្រូពេទ្យទាំងអស់មានអត្រាដូចគ្នានោះទេ។ 

  • វេជ្ជបណ្ឌិតដែលក្រុម "Conventionné secteur 1" អនុវត្តអត្រាដែលកំណត់ដោយ "sécurité sociale"។ ជាទូទៅពួកគេមានតម្លៃថោកបំផុត។ 
  • វេជ្ជបណ្ឌិតដែលជាក្រុម "Conventionné secteur 2"ជ្រើសរើសអត្រាការប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួន។ "sécurité sociale" បង់ប្រាក់ជូនអ្នកវិញតិចជាង ដូច្នេះអ្នកនឹងត្រូវចំណាយបន្ថែមទៀត។ 
  • វេជ្ជបណ្ឌិតដែលជាក្រុម "hors convention" មិនត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹង "sécurité sociale"។ "sécurité sociale" បង់ប្រាក់ជូនអ្នកវិញមានកម្រិតទាបណាស់ ដូច្នេះអ្នកនឹងត្រូវចំណាយបន្ថែមទៀត។
 • បើអ្នកធ្លាប់រងការរំលោភផ្លូវភេទ សូមកុំខ្មាសគេ។ អ្នកមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្វីដែលអ្នកបានជួបប្រទះតាមវិធីណាមួយឡើយ។

  វាត្រូវបានណែនាំជាខ្លាំងឱ្យអ្នកធ្វើតាមការណែនាំខាងក្រោមដើម្បីការពារសុខភាពរបស់អ្នក៖

  • កុំនៅម្នាក់ឯង។ ទៅកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាព ហើយទាក់ទងមនុស្សដែលអ្នកទុកចិត្ត ដែលអាចគាំទ្រអ្នក។
  • កុំលាងសម្អាតខ្លួនឯង។ 

  ទៅជួបគ្រូពេទ្យ ឬទៅមន្ទីរពេទ្យឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ដើម្បីពិនិត្យ និងព្យាបាល។ វាត្រូវបានណែនាំឱ្យអ្នកទៅសេវាវេជ្ជសាស្រ្តឯកទេសហៅថា "unité médico-judiciaire (UMJ)" នៅជិតអ្នក។ ក្រុមរបស់ពួកគេត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាលជាពិសេសដើម្បីប្រមូលភស្តុតាងនៃការរំលោភផ្លូវភេទ។ "UMJ" ខ្លះគ្រាន់តែមើលអ្នកជំងឺតាមការណាត់ជួប៖ ហៅទូរសព្ទទៅពួកគេមុនពេលទៅពិនិត្យពិគ្រោះ។

  វេជ្ជបណ្ឌិតនឹងអាចផ្តល់ការថែទាំបន្ទាន់ដល់អ្នក៖ 

  • ឱសថពន្យាកំណើតបន្ទាន់អាចត្រូវបានគេយករហូតដល់ប្រាំថ្ងៃបន្ទាប់ពីការរំលោភ ប្រសិនបើមានហានិភ័យនៃការមានផ្ទៃពោះដែលមិនចង់បាននោះ
  • ការព្យាបាលបង្ការបីបែប ប្រសិនបើមានហានិភ័យនៃការឆ្លងមេរោគអេដស៍ ចាប់ផ្តើមក្នុងរយៈពេល 48 ម៉ោងបន្ទាប់ពីការរំលោភ
  • ការធ្វើតេស្តឈាមដើម្បីរកមើលការឆ្លងមេរោគ។

  ដាក់ពាក្យបណ្តឹងត្រូវបានណែនាំផងដែរ រាយការណ៍ពីការរំលោភបំពានក្នុងគ្រួសារទៅកាន់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌បារាំង ដើម្បីរាយការណ៍អំពីអំពើហិង្សាទៅប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌បារាំង។ 

  នៅពេលដាក់ពាក្យបណ្តឹង មន្ត្រីប៉ូលីសដែលមកជួបអ្នក អាចធ្វើការណាត់ជួបអ្នកនៅ "UMJ"។

 • ប្រសិនបើអាកប្បកិរិយារបស់អ្នកជំនាញផ្នែកថែទាំសុខភាពបង្កឱ្យមានការភ័យខ្លាច ការអាម៉ាស់ ឬកំហុសនៅក្នុងខ្លួនអ្នក វាប្រហែលជាមានន័យថាជំនាញរបស់ពួកគេលើអំពើហិង្សាយេនឌ័រមានកម្រិត ហើយនេះអាចនាំឱ្យអ្នកប្រឈមនឹងហានិភ័យ។ 

  ប្រសិនបើមានករណីនេះ សូមកុំស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំនាញថែទាំសុខភាពផ្សេង។ អ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរវេជ្ជបណ្ឌិតនៅពេលណាដែលអ្នកចង់បានដោយមិនចាំបាច់បង្ហាញអំពីភាពត្រឹមត្រូវដោយខ្លួនឯងនោះទេ។

សុខភាពផ្លូវចិត្ត

វាអាចត្រូវការពេលវេលាដើម្បីស្តារឡើងវិញពីការរំលោភបំពានក្នុងគ្រួសារ។ ផលប៉ះពាល់ អាចជាលក្ខណៈសង្គម ផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្ត រួមទាំងភាពតានតឹងក្រោយការប៉ះទង្គិចដែលទាមទារការថែទាំពីអ្នកឯកទេស។ ទោះបីជាវាជាអាទិភាពចុងក្រោយរបស់អ្នកក៏ដោយ សូមព្យាយាមចងចាំដើម្បីផ្តល់អាទិភាពដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់អ្នក។ បើអាច សូមពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញអំពីអ្វីដែលអ្នកបានជួបប្រទះ។ ពួកគេអាចជួយអ្នកនិយាយពាក្យសំដីដែលមានក្នុងអារម្មណ៍របស់អ្នក និងជួយអ្នកក្នុងដំណើររបស់អ្នកទៅកាន់ការជាសះស្បើយឡើងវិញ។

 • ប្រសិនបើអ្នករងទុក្ខ ហើយមានគំនិតចង់ធ្វើអត្តឃាត សូមចងចាំថាអ្នកមិននៅម្នាក់ឯងទេ។ អ្នកជំនាញអាចទាក់ទងបានគ្រប់ពេល ដើម្បីជួយអ្នកឱ្យឆ្លងកាត់បញ្ហានេះ។

  • អ្នកអាចទូរសព្ទទៅលេខ 3114 ដែលជាលេខទូរសព្ទជាតិ និងសម្ងាត់ដោយឥតគិតថ្លៃ ដែលអាចប្រើបាន 24 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍។ សេវាកម្មនេះមានជាភាសាបារាំងតែប៉ុណ្ណោះ។
  • អ្នកអាចហៅទូរសព្ទទៅ បណ្តាញជំនួយ SOS តាម 01 46 21 46 46 ចន្លោះម៉ោង 3 រសៀលដល់ម៉ោង 11 យប់។ សេវាកម្មនេះមានជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះ។
 • គ្រូពេទ្យជំងឺផ្លូវចិត្ត គឺជាវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសផ្នែកចិត្តសាស្រ្ត។ ពួកគេអាចចេញវេជ្ជបញ្ជាឱសថ ប្រសិនបើពួកគេគិតថាចាំបាច់។ 

  ការពិគ្រោះជំងឺផ្លូវចិត្តជួនកាលត្រូវបានផ្តល់សំណងដោយ "sécurité sociale"។

  សៀវភៅបញ្ជីជាច្រើនអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកស្វែងរកគ្រូពេទ្យជំងឺផ្លូវចិត្តនៅជិតអ្នក៖

  • Doctolib ផ្តល់សិទ្ធិចូលទៅកាន់វេជ្ជបណ្ឌិតមួយចំនួនធំ និងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកស្វែងរកអ្នកដែលនិយាយភាសារបស់អ្នក។
  • Ameli គឺជាគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ "sécurité sociale"។ សៀវភៅបញ្ជីនេះរាយបញ្ជីវេជ្ជបណ្ឌិតជនជាតិបារាំងតាមឯកទេស និងទីតាំង។
 • អ្នកចិត្តវិទ្យាគឺជាអ្នកជំនាញដែលមានសញ្ញាបត្រពីសាកលវិទ្យាល័យផ្នែកចិត្តវិទ្យា។ ពួកគេមិនមានការបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តទេ។ ពួកគេអាចជួយអ្នកជាមួយនឹងការព្យាបាលបែបចិត្តសាស្ត្រ។

  សំណង៖

  • វគ្គព្យាបាលចិត្តសាស្ត្រ មិនត្រូវបានផ្តល់សំណងវិញដោយ "sécurité sociale" ប៉ុន្តែវាអាចផ្លាស់ប្តូរក្នុងអំឡុងឆ្នាំ 2022 ។ 
  • មូលនិធិធានារ៉ាប់រងសុខភាពឯកជនមួយចំនួន ឬ "mutuelles" សងថ្លៃព្យាបាលចិត្តសាស្ត្រវិញ។ កុំស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការទាក់ទង "mutuelle" ដើម្បីរកមើលថាតើការចំណាយទាំងនេះត្រូវបានរ៉ាប់រង និងនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌបែបណា។

  សៀវភៅបញ្ជីជាច្រើនអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកស្វែងរកអ្នកចិត្តវិទ្យានៅជិតអ្នក។ Doctolib អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកស្វែងរកអ្នកជំនាញដែលនិយាយភាសារបស់អ្នក។

 • ប្រសិនបើអាកប្បកិរិយារបស់គ្រូពេទ្យជំងឺផ្លូវចិត្ត ឬអ្នកចិត្តសាស្រ្តបង្កឱ្យមានការភ័យខ្លាច ភាពអាម៉ាស់ ឬកំហុសនៅក្នុងខ្លួនអ្នក វាប្រហែលជាមានន័យថាជំនាញរបស់ពួកគេក្នុងអំពើហឹង្សាយេនឌ័រនៅមានកម្រិត ហើយនេះអាចបណ្តាលឱ្យអ្នកប្រឈមនឹងហានិភ័យ។ 

  ប្រសិនបើមានករណីនេះ សូមកុំស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំនាញផ្សេង។ អ្នកអាចប្តូរគ្រូពេទ្យជំងឺផ្លូវចិត្ត ឬអ្នកចិត្តវិទ្យារបស់អ្នកនៅពេលណាដែលអ្នកចង់បានដោយមិនចាំបាច់បង្ហាញអំពីភាពត្រឹមត្រូវចំពោះខ្លួនអ្នក។

ស្វែងរកជំនួយ

នៅប្រទេសបារាំង មានសេវាកម្មជាច្រើនដែលអាចជួយអ្នក ផ្តល់ដំបូន្មាន និងជួយអ្នកជាមួយនឹងនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ និងឯកសារផ្សេងៗ។ សេវាភាគច្រើនគឺមិនគិតថ្លៃទេ។

 • "Comede" គឺជាអង្គការដែលជួយជនអន្តោប្រវេសន៍ និងជនភៀសខ្លួនឱ្យមានលទ្ធភាពទទួលបានការថែទាំសុខភាព។

  • សេវាកម្មទាំងនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • ពួកគេអាចជួយអ្នកក្នុងការទទួលបានការថែទាំសុខភាព និងជួយអ្នកក្នុងការងារឯកសាររបស់អ្នក ជាពិសេសតាមរយៈសេវាទូរសព្ទរបស់ពួកគេ។
  • ភាសាដែលមាន៖ ការបកប្រែផ្ទាល់មាត់អាចធ្វើទៅបានគ្រប់ភាសា។
  • ទំនាក់ទំនង៖ តាមរយៈទូរសព្ទ
 • សេវាប្រឹក្សាតាមទូរសព្ទនេះគឺសម្រាប់មនុស្សដែលប្រឈមមុខនឹងអំពើហិង្សាគ្រប់ប្រភេទ និងអ្នកដែលជួយពួកគេ។

  • សេវាកម្មនេះមិនគិតថ្លៃទេ។
  • អ្នកប្រឹក្សាដែលមានការបណ្តុះបណ្តាលនឹងស្តាប់អ្នក និងជួយអ្នកតាមទូរសព្ទ។ បន្ទាប់មក ពួកគេអាចណែនាំអ្នកទៅកាន់សេវាកម្មពាក់ព័ន្ធដែលនៅជិតអ្នក។
  • ភាសាដែលមាន៖ ភាសាបារាំង។ ពេលខ្លះមានភាសាដែលអាចប្រើបានដូចខាងក្រោម៖ ភាសាអង់គ្លេស អារ៉ាប់ អេស្បាញ ទួរគី ចិនកុកងឺ ចិន ឃឺដ អាហ្សី ប៉ូឡូញ ហេប្រ៊ូ ហ្វាស៊ី សូនីងខេ ក្រេអូល គីនយ៉ាវ៉ាន់ដា គីរុនឌី និងស្វាហ៊ីលី។ នាពេលបច្ចុប្បន្ន គួរឱ្យសោកស្ដាយណាស់ ដែលភាសាទាំងនេះមានមិនទៀងទាត់ និងមិនបានកំណត់ពេលទុកជាមុន។
  • ទំនាក់ទំនង៖ សូមហៅទូរសព្ទទៅលេខ 3919 ដែលមាន 24/7 ។ ការហៅទូរសព្ទនឹងមិនបង្ហាញនៅលើវិក្កយបត្រហៅទូរសព្ទរបស់អ្នកទេ។
  • សម្រាប់មនុស្សថ្លង់ ដែលមានបញ្ហាពិបាកស្តាប់ មនុស្សមានពិការភាព ឬអ្នកដែលមានបញ្ហាខាងភាសា អ្នកអាចចូលប្រើសេវាកម្មដែលសម្របតាមតម្រូវការរបស់អ្នកដោយចុចលើរូបតំណាងទូរសព្ទនៅខាងស្ដាំផ្នែកខាងក្រោមនៃគេហទំព័រ www.solidaritefemmes.org
 • Associations” គឺជាស្ថាប័នដែលផ្តល់សេវាកម្មជាច្រើន។

  • សេវាកម្មទាំងនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • សេវាកម្មដែលផ្តល់ជូនមានភាពខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងពីអង្គការ "association" មួយទៅមួយផ្សេងទៀត។ ពួកគេអាចផ្តល់ដំបូន្មានដល់អ្នក ហើយពេលខ្លះពួកគេអាចជួយអ្នកជាមួយនឹងនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ និងឯកសារផ្សេងៗ។
  • ភាសាដែលមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង។
  • អ្នកនឹងឃើញបញ្ជីនៃ“associations” ដែលមានឯកទេសក្នុងការជួយជនរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាដែលនៅជិតអ្នកក្នុង បញ្ជីឈ្មោះ ដោយជ្រើសរើសនាយកដ្ឋានបារាំងរបស់អ្នក។

ខណៈពេលដែលការយកចិត្តទុកដាក់បំផុតបានចូលទៅក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានឱ្យអ្នកដែលត្រឹមត្រូវ និងថ្មីបំផុត ទំព័រនេះមិនមានបំណងដើម្បីជំនួសដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ ឬវិជ្ជាជីវៈនោះទេ។ ច្បាប់ និងនីតិវិធីផ្លាស់ប្តូរជារឿយៗ ដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំនាញដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់។

អ្នកក៏អាចចាប់អារម្មណ៍ផងដែរ

ហៅទូរសព្ទទៅសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់៖ ប៉ូលីស រថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ោះ

នៅពេលមានអាសន្ន សូមទូរសព្ទទៅលេខ 17 សម្រាប់ប៉ូលីស ឬ 112 សម្រាប់សេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់។…

ការចុះឈ្មោះជាមួយប្រព័ន្ធធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់រដ្ឋ ឬ "sécurité sociale

ប្រសិនបើអ្នកមានការងារ ឬលំនៅឋានដែលមានស្ថិរភាពក្នុងប្រទេសបារាំង…

ការយល់ដឹងអំពីផលប៉ះពាល់នៃការរំលោភបំពានក្នុងគ្រួសារមកលើអ្នក និងកូនរបស់អ្នក

ការរំលោភបំពានក្នុងគ្រួសារអាចមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សង្គម ផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្ត។…

ទទួលបានការព្យាបាលបន្ទាប់ពីឈឺចាប់ពីការជាសរីរាង្គបន្តពូជស្រ្តីផ្នែកខាងក្រៅ

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានទទួលរងនូវការជាសរីរាង្គបន្តពូជស្រ្តីផ្នែកខាងក្រៅនោះ មានអង្គការ…

សម្រាប់អន្តរាគមន៍របស់ប៉ូលិស៖

រំកិលទៅលើគេបង្អស់