Gromadzenie dowodów przemocy

Nawet jeśli nie czujesz się gotowa, aby zgłosić przemoc, ważne jest zebranie dowodów. Może to Ci pomóc w późniejszym skorzystaniu ze swoich praw, na przykład w odniesieniu do mieszkania, prawa pobytu, rozwodu i prawa do pieczy nad dzieckiem.

Sprawdzone przez Women for Women France dn. 23/02/2024

Dlaczego powinnam to zrobić?

Jeśli Twój partner lub były partner wykazuje zachowania przemocowe lub kontrolujące wobec Ciebie lub Twoich dzieci, ważne jest zgromadzenie dowodów.

Nawet jeśli nie czujesz się gotowa, aby zgłosić przemoc już dzisiaj, te dowody mogą pomóc Ci w przyszłości w egzekwowaniu Twoich praw w zakresie mieszkania, imigracji, rozwodu i prawa do pieczy nad dzieckiem.

Jak to zrobić?

Poniższe zestawienie zostało przygotowane, aby pomóc Ci zastanowić się, co można wykorzystać jako dowód.

Dowodów nie musisz gromadzić przed złożeniem skargi i/lub złożeniem wniosku do sądu o podjęcie środków zabezpieczających. Twoje bezpieczeństwo jest zawsze najważniejsze.

Kilka kwestii do rozważenia zanim rozpoczniesz:

 • zbieraj dowody tylko wtedy, gdy masz poczucie, że możesz to zrobić bezpiecznie
 • pamiętaj, aby ukryć je w bezpiecznym miejscu
 • możesz zapisać je w pamięci w chmurze (Google Drive, Dropbox, iCloud itp.), na poufnej platformie Mémo de Vie lub przesłać do kogoś, komu ufasz, np. osobie z pracy lub zaprzyjaźnionej
 • upewnij się, że sprawca nie zna Twoich haseł, w razie potrzeby zmień je.
 • Prowadź dzienniczek opisując w nim:

  • co dokładnie się wydarzyło: co powiedział lub zrobił Twój partner względnie były partner
  • data i miejsce
  • wszelcy świadkowie
  • wszelkie inne dowody, które przyjdą Ci do głowy.

  Możesz to zrobić online, na przykład za pomocą bezpiecznej platformy Mémo de Vie (dostępnej tylko w języku francuskim). Umożliwia ona zapisywanie zeznań, historii z życia, oficjalnych dokumentów, zdjęć, filmów i nagrań.

 • Bardzo przydatne są dowody pochodzące bezpośrednio od osób stosujących przemoc zawierające przyznanie się do przemocy, przeprosiny za przemoc, zniewagi, groźby, próby kontrolowania czy molestowania. Na przykład:

  • e-maile
  • teksty (zrzuty ekranu pokazujące numer nadawcy)
  • wiadomości głosowe
  • wiadomości w aplikacjach do komunikacji (np. Messenger, WhatsApp, Signal).
 • Na przykład skaleczeń, ran i blizn.

  • Nie myj się.
  • Jak najszybciej udaj się do lekarza lub szpitala. Pracownik służby zdrowia zbada Cię i może zebrać dowody napaści.
  • Badanie medyczne może potwierdzić sprawcę przemocy przy użyciu jego DNA.

  Jeśli jesteś osobą dorosłą (powyżej 18 roku życia), personel medyczny musi zachować poufność informacji medycznych i nie może zgłosić przemocy bez Twojej zgody.

 • Jeśli jest to możliwe i bezpieczne dla Ciebie, dyskretnie nagrywaj lub filmuj przypadki przemocy. Możesz na przykład rozpocząć rejestrację głosu za pomocą telefonu.

  Zachowaj przy tym szczególną ostrożność. Twoje bezpieczeństwo jest zawsze najważniejsze. Rób to tylko wtedy, gdy masz poczucie, że możesz to zrobić bezpiecznie.

 • Jeśli to możliwe przechowuj przedmioty i odzież ze śladami przemocy w bezpiecznym miejscu lub zrób ich zdjęcie.

  Zachowaj przy tym szczególną ostrożność. Twoje bezpieczeństwo jest zawsze najważniejsze. Rób to tylko wtedy, gdy masz poczucie, że możesz to zrobić bezpiecznie.

 • Poproś bliskie Ci osoby o oświadczenia na piśmie zawierające następujące informacje:

  • w jakiej sytuacji Cię poznały
  • jak długo Cię znają
  • ich relacje z Tobą i sprawcą
  • czego były świadkami
  • kiedy były tego świadkami
  • co powiedziałaś im w zaufaniu o przemocy.

  Każde oświadczenie świadka musi być opatrzone datą, podpisem i kopią dowodu osobistego świadka. Do przygotowania oświadczeń świadków możesz użyć tego szablonu. Możesz go wydrukować lub użyć jako szablonu oświadczenia świadka przygotowanego na osobnym arkuszu papieru.

 • Udzielający Ci porady pracownicy służby zdrowia mogą spisać dokumenty, które posłużą jako dowody. Na przykład:

  • możesz zasięgnąć porady lekarza i poprosić o zaświadczenie medyczne opisujące przemoc, która miała miejsce
  • jeśli pomocy udzieliły Ci służby ratownicze, poproś je o dostarczenie Ci protokołu
  • jeśli konieczne było udanie się do szpitala, poproś o protokół: może to być „Certificat Initial Descriptif (CID)” lub „Compte Rendu des Urgences (CRU)”.
 • Poproś znających Ciebie i Twoje dzieci specjalistów o przedstawienie dowodu poprzez złożenie oświadczenia lub dokumentu „attestation”.

  Może to być pracownik socjalny, prawnik, nauczyciel szkolny lub organizacja oferująca bezpłatne usługi znana jako „association”, która udzieliła Ci pomocy itp.

  Każde oświadczenie świadka musi być opatrzone datą, podpisem i kopią dowodu osobistego świadka.

  Do przygotowania oświadczeń świadków możesz użyć tego szablonu. Możesz go wydrukować lub użyć jako szablonu oświadczenia świadka przygotowanego na osobnym arkuszu papieru.

 • Jeśli Twój partner lub były partner kontroluje Twój dostęp do pieniędzy i dokumentów lub mu zagraża, zachowaj dowody:

  • wyciągi z konta
  • umowy pożyczek na Twoje nazwisko wykorzystywanych przez partnera
  • wiadomości na piśmie dotyczące Twoich dochodów lub wydatków
  • wiadomości na piśmie, w których uniemożliwia on Ci pracę, edukację lub uczestnictwo w lekcjach języka francuskiego
  • wiadomości na piśmie, w których prosisz o odzyskanie swoich dokumentów, takich jak dokumenty tożsamości
  • wszelkie dowody świadczące o pozbawieniu Cię zasobów i uniemożliwieniu Ci pozyskania nowych zasobów.
 • Zachowaj wszelkie dowody zachowania nacechowanego przemocą lub dominacją:

  • wcześniejsze wyroki sądowe
  • oświadczenie świadka czyli „attestation de témoin” od byłej partnerki, która również doświadczyła przemocy.

  Każde oświadczenie świadka musi być opatrzone datą, podpisem i kopią dowodu osobistego świadka. Do przygotowania oświadczeń świadków możesz użyć tego szablonu. Możesz go wydrukować lub użyć jako szablonu oświadczenia świadka przygotowanego na osobnym arkuszu papieru.

  Zachowaj przy tym szczególną ostrożność. Twoje bezpieczeństwo jest zawsze najważniejsze. Zrób to tylko wtedy, gdy jesteś pewna, że świadkowie nie poinformują Twojego partnera względnie byłego partnera.

 • Jeśli nie czujesz się gotowa do złożenia skargi, możesz po prostu zgłosić przemoc składając zgłoszenie czyli „main courante” na dowolnym komisariacie policji, tj. „commissariat de police” lub „brigade de gendarmerie”.

  To zgłoszenie jest oficjalnym dokumentem, w którym zapisane są tylko zgłaszane przez Ciebie fakty. Zazwyczaj nie powoduje to wszczęcia dochodzenia.

  Wskazówka: w przypadku przemocy domowej policja ma obowiązek przekazać zgłoszenie czyli „main courante” do prokuratora publicznego czyli „procureur de la République”. Może on podjąć decyzję o przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego i ewentualnie ściganiu sprawcy, jeśli przemoc zostanie uznana za bardzo poważną.

Znajdź wsparcie

We Francji istnieje wiele służb mogących udzielić Ci wsparcia i porady czy pomóc w przejściu przez procedury i wypełnianiu dokumentacji. Większość z nich świadczy usługi bezpłatnie.

 • Ta usługa porad telefonicznych jest przeznaczona dla osób doświadczających wszelkiego rodzaju przemocy oraz osób je wspierających.

  • Usługa ta świadczona jest bezpłatnie.
  • Przeszkolony doradca wysłucha Cię przez telefon i udzieli Ci wsparcia. Następnie może Cię skierować do odpowiednich organizacji w pobliżu.
  • Dostępność w językach: francuski. Czasami dostępność w następujących językach: angielski, arabski, hiszpański, turecki, mandaryński, chiński, kurdyjski, azerski, polski, hebrajski, farsi, soninke, kreolski, kinyarwanda, kirundi i suahili. Obecnie języki te są niestety dostępne nieregularnie i nie w konkretnych godzinach.
  • Kontakt: zadzwoń pod numer 3919, dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Połączenie nie będzie widoczne na rachunku za telefon.
  • Osoby niesłyszące, niedosłyszące, cierpiące na afazję lub inne zaburzenia mowy mogą skorzystać z usługi dostosowanej do ich potrzeb klikając ikonę telefonu w prawym dolnym rogu strony internetowej www.solidaritefemmes.org.
 • Organizacja „Centres d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF)” udziela pomocy wszystkim, zwłaszcza kobietom, w wielu obszarach, takich jak: przysługujące prawa, zdrowie, poszukiwanie pracy, szkolenia, zakładanie firmy, a nawet opieka nad dziećmi.

  • Usługi te świadczone są bezpłatnie.
  • Osoby z tej organizacji będą w stanie poinformować Cię o przysługujących Ci prawach i krokach, które należy podjąć. Niektóre ośrodki mogą Ci pomóc w przejściu przez procedury i wypełnianiu dokumentacji.
  • Dostępność w językach: głównie francuski.
  • Kontakt: dane kontaktowe organizacji „CIDFF” w pobliżu znajdziesz w tym informatorze.https://fncidff.info/les-cidff/cidff-a-votre-service
 • Associations” są organizacjami oferującymi szereg usług.

  • Usługi te świadczone są bezpłatnie.
  • Oferowane usługi różnią się znacznie w poszczególnych „associations”. Mogą one udzielać porad, a czasami pomagać w przejściu przez procedury i wypełnianiu dokumentacji.
  • Dostępność w językach: głównie francuski.
  • Wykaz pobliskich „associations” specjalizujących się w pomocy ofiarom przemocy znajdziesz w tym informatorze wybierając swój departament Francji.

Chociaż dołożyliśmy wszelkich starań, aby dostarczać Ci najdokładniejszych i najbardziej aktualnych informacji, niniejsza strona nie zastępuje porad prawnych ani specjalistycznych. Przepisy i procedury zmieniają się regularnie, dlatego ważne jest, aby konsultować się z wykwalifikowanymi specjalistami.

To też może Cię zainteresować

Zrozum przemoc domową

Zastanawiasz się, czy zachowanie twojego partnera lub byłego partnera jest normalne. Albo może…

Stosuj strategie bezpieczeństwa, gdy nadal mieszkacie razem

Z różnych powodów może się zdarzyć, że nie będziesz w stanie opuścić swojego partnera lub waszego…

Zrozum, jak przemoc domowa wpływa na ciebie i twoje dzieci

Przemoc domowa może mieć poważne skutki społeczne, fizyczne i psychiczne. Odczuwa je osoba, która…

Aby uzyskać interwencję policji:

Przewiń do góry