Polisy sy fitsarana

Mety misalasala ianao amin'ny fanatonana ny rafi-pitsarana frantsay rehefa avy niharan'ny herisetra ao an-tokantrano. Na izany aza ny fametrahana fitoriana ofisialy no mety ho dingana lehibe izay mety hanampy anao any aoriana. Ohatra hoe ahazoana fiarovana araka ny lalàna, rehefa raharaham-pitsarana ho an‘ny fianakaviana, ho an‘ny zonao ipetraka eo an-toerana na hitadiavana trano. Hanaraka anao tsikelikely eny izahay ny amin‘ny dingana tokony arahina.

Izay rehetra niaina herisetra ao an-tokantrano eto Frantsa dia afaka mametraka fitoriana mikasika ilay herisetra, na dia tsy manana zo hipetraka eo an-toerana aza izy ireo. Dingana lehibe tokoa ny fametrahana fitarainana, ary izany dia mety ho fepetra takiana mifandrayamin‘ny fiarovana azo antoka, trano fonenana, eny fa na dia ny fisaraham-panambadiana sy fitazomana ny zaza aza.
Ity taratasy ho an'ny polisy frantsay ity dia afaka manampy anao hifandray amin'izy ireo raha tsy mahay miteny frantsay ianao ary/na maniry ny hahazo antoka fa manaja ny zonao izy ireo, ohatra ny hoe manana zo hangataka ny fanampiany ianao kanefa tsy handroaka anao izy.
Na dia mbola tsy tena vonona ny hitatitra trangana herisetra aza ianao dia zava-dehibe tokoa ny manangona porofo. Mety hanampy anao izany mba hahazoanao ny zonao any aoriana, izay mikasika ny trano, ny zo amin’ny toeram-ponena na fisarahana sy ny fitazomana ny ankizy ohatra.
Ny mpisolovava dia manana anjara toerana lehibe mandritra ny fitsarana. Zava-dehibe ny fifidianana olona azo itokisana. Azon'izy ireo atao ny manampy anao amin'ny lalàna momba ny heloka bevava, ny lalàna momba ny fianakaviana na miaro ny zonao mifandray amin'ny manampahefana ara-panjakana.
Voarara sy voasazy araka ny lalàna frantsay ny fanavakavahana. Raha sendra fanavakavahana ianao, na avy amin'ny fikambanana iray miankina na tsy miankina, dia misy safidy sasantsasany hiarovana ny zonao.
Raha lasa any ivelany miaraka amin'ny zanakao ny rainy na ny reniny, na koa mihazona azy ireo any ivelany nefa tsy nifanaiky ianareo, dia fakàna an-keriny ny zaza ho any amina firenena hafa izany. Misy vahaolana hamerenana ny zanakao any Frantsa.
Ny mpanao herisetra dia mametraka paikady hanaratsiana ny olona nanaovany herisetra, ary matetika izy ireo no mampiasa ny rafi-pitsarana hanohizana ny herisetra ataony. Na dia eo aza izany, ny mpitsara, ny polisy, ny haino aman-jery ary ny fiarahamonina dia manomboka mahafantatra ireo tetika sy fomba fanodinkodinana ireo.

Fijoroana vavolombelona

Tena elaela aho vao mba nangataka fanampiana. Koa satria moa aho tsy nanana visa dia nihevitra aho fa tsy manana zo harovan‘ny polisy ny tenako. Nanao fandrahonana ahy ho faty ny vadiko taloha. Fantatro fa tandindonin-doza tokoa aho saingy natahotra mafy aho sao hampidirin‘ny polisy any am-ponja na handroaka ahy hiala any Frantsa izy ireo, rehefa mahita fa tsy manan-taratasy aho. Farany aho nahita fikambanana ho an‘ireo niharan‘ny herisetra teo akaikin‘ny tranonay izay nanampy ahy. Tamin‘ny farany dia nizotra tsara avokoa ny zavatra rehetra teny amin‘ny biraon‘ny polisy. Mbola mandeha eny foana ny fanadihadiana ary tsy azoko mihitsy hoe naninona aho no niandry ela saingy faly tokoa aho fa nanao izany.

“Rita” - Bangladesh - 25 taona

Rehefa nandeha teny amin‘ny biraon‘ny polisy aho nametraka fitoriana dia nasain‘izy ireo nametraka “main courante”. Tsy fantatro hoe inona moa izany, ary satria tsy mahay teny frantsay aho dia tsy sahy nametraka fanontaniana. Roa taona taty aoriana dia tsy nahazo vaovao avy amin‘ny polisy aho ary nanontany tena hoe aiza ho aiza izay ny fanadihadiana. Dia teo ilay namako no nanazava tamiko fa ny “main courante” anie tsy mitarika ho amin’ny hetsika fa tokony “plainte” no nataoko. Nanoro hevitra ahy mba hiverina any amin'ny biraon‘ny polisy izy, saingy tsy te hiverina amin'izany rehetra izany intsony aho. Manenina aho fa tsy nahafantatra izany tany aloha ary tsy nanazava ny mahasamihafa izany tamiko ny polisy.

“Megan” – Nouvelle Zélande - 48 taona

Indrisy fa niharan‘ny fanavakavaham-bolon-koditra maro aho teto Frantsa. Tsy mora mihitsy izany hoe vehivavy mainty hoditra ianao eto ary manao akanjo hijab. Hatramin‘ny nahatongavako teto dia tsapako teny foana ny fanambaniana. Tsy nisy niraharaha mihintsy aho. Nanapa-kevitra ny tsy hanaiky an'io fanavakavaham-bolon-koditra io intsony aho ary hiaro ny tenako. Nifandray tamin'ny Mpiaro ny Zon‘olombelona aho mba hitatitra ny fanavakavahana niaretako rehefa mitady asa sy trano. Manao asa an-tsitrapo amin'ny fikambanana iray aho isaky ny faran'ny herinandro mba hanampy ireo vehivavy mainty hoditra hafa ao Frantsa mba hiadiana amin'ny herisetra madinidinika sy fanilikilihana isan'andro.

“Aïssa” - Mali - 34 taona

Raha mila polisy:

Asosa mankany ambony