Dowiedz się, co zrobić w przypadku dyskryminacji

Dyskryminacja jest zabroniona i podlega karze na mocy prawa francuskiego. Jeżeli doświadczyłaś dyskryminacji ze strony organizacji publicznej lub prywatnej, istnieją pewne możliwości ochrony swoich praw.

Sprawdzone przez Women for Women France w dniu 30.05.2022 r.

Jeżeli doświadczyłaś dyskryminacji, istnieją sposoby na uzyskanie odszkodowania za szkodę, której w związku z tym doznałaś. Masz maksymalnie pięć lat na zgłoszenie dyskryminacji.

Z czym to się wiąże?

Zgodnie z prawem francuskim, doznałaś dyskryminacji, jeśli spełnione zostały następujące trzy kryteria:

 • potraktowano Cię mniej korzystnie
 • w obszarze, w którym dyskryminacja jest zabroniona przepisami prawa
 • na podstawie kryteriów dyskryminacji określonych przez prawo.
 • Prawo francuskie zabrania dyskryminacji w następujących sferach:

  • zatrudnienie
  • edukacja
  • warunki mieszkaniowe
  • zdrowie
  • prowadzenie działalności gospodarczej
  • dostęp do towarów
  • usługi publiczne i prywatne.
 • Zgodnie z francuskim prawem istnieją następujące rodzaje dyskryminacji:

  • ze względu na wiek
  • wygląd
  • cechy genetyczne
  • dane identyfikacyjne banku
  • zdrowie
  • ciążę
  • niepełnosprawność
  • płeć
  • język, którym mówimy, tj. zdolność do mówienia w języku innym niż francuski
  • miejsce zamieszkania
  • zwyczaje kulturowe
  • nazwę / imię lub nazwisko
  • poglądy filozoficzne
  • poglądy polityczne
  • orientację seksualną
  • pochodzenie
  • szczególną wrażliwość związaną z sytuacją gospodarczą
  • utratę niezależności
  • domniemaną rasę, pochodzenie etniczne, narodowość: przynależność do nich lub brak przynależności
  • religię: wiarę lub przestrzeganie bądź nieprzestrzeganie zasad
  • płeć
  • sytuację rodzinną
  • przynależność do związku zawodowego.

Co zrobić w przypadku dyskryminacji

Jeżeli doświadczasz dyskryminacji, możesz zgłosić ten fakt w ciągu pięciu lat, aby uzyskać odszkodowanie za szkodę, której w związku z tym doznałaś.

Dyskryminację można zgłosić na kilka sposobów:

 • złożyć skargę na policji, która przekaże zgłoszenie do prokuratora publicznego, tzw. „procureur de la République
 • zatrudnić prawnika, który doradzi Ci i pomoże chronić Twoje prawa
 • skontaktować się z departamentem państwowym odpowiedzialnym za walkę z dyskryminacją, tj. „Défenseur des droits”, aby zyskać obronę.

Zgłoszenie dyskryminacji i prowadzenie dochodzenia w sprawie dyskryminacji wobec ciebie będą odbywać się równolegle z ewentualnym innym dotyczącym ciebie postępowaniem prawnym w toku. Inne postępowanie nie wstrzymuje postępowania sądowego. Na przykład, jeśli musisz odwołać się od decyzji władz, upewnij się, że dotrzymujesz terminów określonych przez prawo.

 • Spróbuj zebrać wszelkie bezpośrednie lub pośrednie dowody lub nawet wskazówki, które mogą wykazać, że doświadczyłaś dyskryminacji.

  Możesz jednak zgłosić dyskryminację, nawet jeśli nie masz dowodów. Organy, do których skierujesz zgłoszenie, będą mogły przeprowadzić dochodzenie.

  Zapisz zdarzenia

  Możesz zacząć od zapisania faktów, które wystąpiły, chronologicznie i szczegółowo, określając miejsce, datę i godzinę.

  Zbierz dowody

  Postaraj się zebrać wszystkie elementy, które mogą udowodnić dyskryminację lub nękanie, na przykład:

  • listy,
  • e-maile,
  • SMS-y,
  • nagrania wideo lub audio,
  • zeznania świadków,
  • zaświadczenia lekarskie.

  Przeprowadź test na dyskryminację

  Jeżeli czujesz, że doświadczyłaś dyskryminacji, na przykład podczas ubiegania się o pracę lub mieszkanie, możesz wykonać test na dyskryminację, tzw. „testing”.

  Test polega na wysłaniu dwóch porównywalnych podań dotyczących tej samej oferty, modyfikując jedynie cechę, która może spowodować dyskryminację.

  Jeżeli otrzymasz inną odpowiedź na te dwa podania, może to zostać wykorzystane jako dowód na potwierdzenie dyskryminacji, której doznałaś.

 • Jeżeli zdecydujesz się zgłosić sprawę do „Défenseurs des droits”, co określamy jako „saisir” „Défenseur des droits”, jest kilka sposobów, aby to zrobić:

  • wypełnij formularz online
  • wyślij list nieodpłatnie (nie trzeba naklejać znaczka pocztowego) na następujący adres:
   Défenseur des droits
   Libre réponse 71120
   75342 Paris Cedex 07”
  • skontaktuj się z przedstawicielem „Défenseur des droits w Twojej okolicy, aby umówić się na spotkanie i uzyskać poradę oraz pomoc na każdym etapie (język: głównie francuski)
  • zadzwoń pod numer 09 69 39 00 00 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-18:00 (języki: francuski, angielski, hiszpański)
  • skorzystaj z czatu online na krajowej platformie antydyskryminacyjnej od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-18:00 (języki: francuski, angielski, hiszpański)
  • skorzystaj z usługi dla osób niesłyszących i niedosłyszących, czynnej od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-18:00.

  Pamiętaj, aby do korespondencji dołączyć swoje dane kontaktowe celem umożliwienia kontaktu z Tobą.

  Po otrzymaniu zgłoszenia „Défenseur des droits” sprawdzi, czy można zgłoszony fakt uznać za dyskryminację zgodnie z prawem i udzieli odpowiedzi:

  • najpierw będzie dążyć do polubownego rozstrzygnięcia ze sprawcą dyskryminacji;
  • jeśli ten sposób rozwiązania problemu nie będzie właściwy, wykorzysta inne rozwiązania, aby umożliwić Ci otrzymanie zadośćuczynienia.

  Jeżeli po dwóch miesiącach nie uzyskasz żadnej odpowiedzi na swoje zgłoszenie, możesz skontaktować się ponownie, aby dowiedzieć się, jak rozwija się zgłoszona przez Ciebie sprawa.

Częste problemy

 • Powszechnym zjawiskiem jest obawa przed potencjalnymi konsekwencjami zgłoszenia dyskryminacji; obawa przed tym, co może się wydarzyć, jeśli na przykład władze lub pracodawca dowiedzą się o zgłoszeniu. Jednak zgłaszając dyskryminację, możesz uzyskać zadośćuczynienie za wyrządzoną ci szkodę.

  Francuskie prawo chroni Cię, karząc tych, które mszczą się na osobie zgłaszającej dyskryminację lub nękanie. W takim przypadku możesz zgłosić sprawę na policję lub do „Défenseur des droits” albo zasięgnąć porady prawnika.

 • Masz prawo złożyć skargę i prosić „Défenseur des droits” o ochronę Twoich praw, nawet jeśli nie masz prawa pobytu.

  Policja nie może w związku z tym Cię zatrzymać. Podstawa prawna: art. 15-3 kodeksu karnego.

  Jeżeli to możliwe, powiadom kogoś bliskiego lub organizację oferującą bezpłatne usługi zwaną „association”, która specjalizuje się w przepisach prawa dotyczących obcokrajowców, że masz zamiar złożyć skargę. Dzięki temu poczujesz się bezpieczniej, jeśli policja nie będzie przestrzegać prawa.

Znajdź wsparcie

We Francji istnieje wiele służb mogących udzielić Ci wsparcia i porady lub pomóc w przejściu przez procedury i w wypełnianiu dokumentacji. Większość z nich świadczy usługi bezpłatnie.

 • Ośrodki zwane „point-justice” łączą różne organizacje, które udzielają porad prawnych w zależności od Twojej sytuacji, a czasami pomagają w przejściu przez procedury administracyjne.

  • Usługi te są świadczone bezpłatnie.
  • Ośrodki te mają wiele nazw: „Maison de Justice et du Droit (MJD)”, „Point d’accès au droit (PAD)”, „Relais d’accès au droit (RAD)”, „Antenne de justice (AJ)” czy „France services (FS)”.
  • Dostępność w językach: głównie francuski.
  • Pobliski „point-justice” znajdziesz:
   • w tym katalogu online;
   • telefonicznie pod numerem 3039 z Francji kontynentalnej i pod numerem +33 9 70 82 31 90 z terytoriów zamorskich. Zostaniesz poproszona o podanie kodu pocztowego i skontaktowana z „point-justice”. Dostępność w językach: głównie francuski.
 • Défenseur des droits” broni osoby, które są ofiarami dyskryminacji ze strony struktur publicznych i prywatnych.

  • Usługi są świadczone bezpłatnie.
  • Służba będzie w stanie zbadać przypadek dyskryminacji, której doświadczyłaś, i zaproponować ci dostosowany do Twojej sytuacji sposób reakcji w celu dochodzenia twoich praw i uzyskania odszkodowania.
  • Dostępność w językach: francuski, angielski, hiszpański.
  • Kontakt: od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-18:00

Chociaż dołożyliśmy wszelkich starań, aby dostarczać Ci najdokładniejszych i najbardziej aktualnych informacji, niniejsza strona nie zastępuje porad prawnych ani specjalistycznych. Przepisy i procedury zmieniają się regularnie, dlatego ważne jest, aby konsultować się z wykwalifikowanymi specjalistami.

To też może Cię zainteresować

Zatrudnienie prawnika we Francji

Prawnicy odgrywają kluczową rolę na wszystkich etapach postępowania prawnego. Ważne jest, aby wybrać…

Ubiegaj się o „l’aide juridictionnelle”, czyli pomoc prawną, aby opłacić koszty adwokata i inne koszty prawne

Jeżeli nie masz wystarczających środków, aby zatrudnić adwokata i opłacić postępowanie sądowe,…

Zgłaszanie przypadków przemocy domowej do francuskiego systemu sprawiedliwości

Każdy, kto doświadczył przemocy domowej we Francji, może złożyć skargę w celu zgłoszenia przemocy,…

Aby uzyskać interwencję policji:

Przewiń do góry