Yêu cầu trợ cấp tài chính từ nhà nước

Có nhiều hình thức trợ cấp tài chính do các cơ quan công quyền của Pháp cung cấp để giúp đỡ những người có nguồn tài chính hạn chế. Trên trang này, bạn sẽ tìm thấy tổng quan về các hình thức trợ cấp tài chính hiện có.

Được xác minh bởi Women for Women France vào ngày 17/05/2023

Ở Pháp, chính phủ có nhiều hình thức trợ cấp tài chính để giúp đỡ những người cần được hỗ trợ nhất.

Có một số hình thức chính được liệt kê dưới đây.

Để biết bạn có thể nhận được khoản trợ cấp tài chính nào, có thể sử dụng công cụ này. Thông tin bạn cần cung cấp để hoàn thành biểu mẫu là hoàn toàn ẩn danh. Bạn cũng sẽ tìm thấy thông tin về cách yêu cầu các hình thức trợ cấp này.

Điều kiện

Nếu bạn không phải là công dân của Liên minh Châu Âu, bạn phải có giấy phép cư trú hay “titre de séjour”.

Mỗi hình thức trợ cấp tài chính của nhà nước có những điều kiện cụ thể.

trợ cấp tài chính cho những người không có thu nhập hoặc thu nhập thấp

Trong những điều kiện nhất định, trợ cấp tài chính có thể được trao cho những cá nhân không có thu nhập hoặc có thu nhập dưới ngưỡng nhất định.

 • Mục đích của hình thức trợ cấp tài chính này là đảm bảo cho mọi người có một mức thu nhập tối thiểu.

  Điều kiện

  Để nhận được trợ cấp tài chính, bạn phải:

  • có nguồn lực tài chính dưới ngưỡng nhất định
  • sống ở Pháp vĩnh viễn và không rời khỏi đất nước này hơn ba tháng trong năm, cho dù liên tục hay không
  • trên 25 tuổi hoặc đang có ít nhất một con
  • là người Pháp hoặc có giấy phép cư trú hoặc “titre de séjour” trong ít nhất năm năm mà cho phép bạn làm việc, ngoại trừ những người được hưởng một khoản trợ cấp bổ sung được gọi là “majoration pour isolement” dành cho những bậc cha mẹ đơn thân có ít nhất một đứa con phụ thuộc và không sống chung trong một cặp vợ chồng cũng như trong một hoàn cảnh chung
  • không phải là sinh viên hoặc học viên thực tập (không bao gồm đào tạo nghề), trừ khi được Chủ tịch cơ quan quản lý hành chính cho phép miễn trừ được gọi là “conseil départemental” và ngoại trừ những cá nhân được hưởng “majoration pour isolement
  • hiện đang không nghỉ thai sản, nghỉ không lương hoặc nghỉ chờ việc, ngoại trừ những người được hưởng “majoration pour isolement”.

  Đăng ký

  Bạn có thể đăng ký trực tuyến trên trang web này.

 • Còn được biết là “allocations chômage” hoặc đơn giản là “chômage”, trợ cấp thất nghiệp “ARE” có thể được trả cho những người không còn làm việc; ví dụ, do bị sa thải hoặc không gia hạn hợp đồng lao động.

  Khoản trợ cấp được trả bởi văn phòng thất nghiệp quốc gia, được gọi là “France Travail”.

  Điều kiện

  Để có thể đăng ký “France Travail” và nhận được sự hỗ trợ khi trở lại làm việc, bạn phải đáp ứng một số điều kiện, đặc biệt là về quyền cư trú của bạn.

  Để nhận thanh toán “allocations chômage”, bạn phải đáp ứng một số điều kiện, bao gồm:

  • không còn hợp đồng lao động, hoặc:
   • sau khi bị sa thải
   • khi kết thúc hợp đồng lao động tạm thời được gọi là “contrat à durée déterminé (CDD)
   • sau một thỏa thuận chung với đơn vị sử dụng lao động của bạn để chấm dứt hợp đồng, được gọi là “rupture conventionnelle
  • đã làm việc trong một khoảng thời gian tối thiểu được gọi là “durée d'afforing”, thường ít nhất 6 tháng trong 24 tháng qua
  • đăng ký không muộn hơn 12 tháng sau khi kết thúc hợp đồng của bạn.

  Bạn có thể kiểm tra trên trang web này để tìm ra các điều kiện chính xác áp dụng cho trường hợp của bạn.

  Đăng ký

  Một khi bạn đã đăng ký với "France Travail", đơn đăng ký phúc lợi của bạn sẽ được tạo tự động và gửi đến một cố vấn.

 • Hình thức trợ cấp tài chính này có thể được cấp cho những cá nhân đã sử dụng hết quyền lợi của mình đối với “allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE)”, còn được gọi là “chômage”, hoặc trợ cấp thất nghiệp.

  Điều kiện

  • Đặc biệt, bạn phải được coi là phù hợp với công việc và đã làm việc ít nhất năm năm toàn thời gian hoặc bán thời gian trong mười năm trước khi kết thúc hợp đồng lao động cuối cùng của bạn. Nếu nghỉ việc để nuôi con thì năm năm được giảm một năm cho mỗi con, tối đa là ba năm.
  • Bạn đã nhận được trợ cấp thất nghiệp hoặc “allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE)” và đã dùng hết quyền lợi của mình.
  • Nguồn lực của bạn không được vượt quá một ngưỡng nhất định.

  Bạn có thể kiểm tra trang web này.

  Đăng ký

  Bạn có thể đăng ký trực tuyến với hồ sơ của bạn trên trang web France Travail.

 • Trợ cấp tài chính này bổ sung thu nhập từ hoạt động nghề nghiệp của nhân viên từ 18 tuổi trở lên, nhân viên là sinh viên và người học nghề, và lao động tự do.

  Tùy thuộc vào chương trình mà bạn tham gia, trợ cấp này được cấp bởi một trong hai cơ quan sau:

  • Caisse d’allocations familiales (Caf)” - quỹ phúc lợi trẻ em cho chương trình chung
  • Mutualité Sociale Agricole (MSA)” dành cho chương trình nông nghiệp, tức là những người làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp.

  Điều kiện

  Bạn phải:

  • trên 18 tuổi
  • sống ổn định ở Pháp
  • đang có công việc ổn định
  • là một công dân Pháp, một công dân của Khu vực Kinh tế Châu Âu hoặc Thụy Sĩ, hoặc một người dân của một quốc gia khác đã thường xuyên cư trú tại Pháp trong ít nhất năm năm.

  Bạn có thể kiểm tra trên trang web này để xem liệu bạn có đáp ứng các điều kiện hay không.

  Đăng ký

  Bạn có thể đăng ký trực tuyến trên trang web của “Caisse d’allocations familiales (Caf)” hoặc “Mutualité Sociale Agricole (MSA)”.

Trợ cấp tài chính cho nhà ở

Trợ cấp tài chính có thể được cấp cho những người thuê nhà, mua nhà hoặc cư trú trong một hộ gia đình, và những người có nguồn lực tài chính hạn chế nếu họ đáp ứng một số điều kiện nhất định.

Trợ cấp này có thể được cấp cho bạn bởi một trong hai cơ quan này, tùy thuộc vào chương trình mà bạn tham gia:

 • Caisse d’allocations familiales (Caf)” - quỹ phúc lợi trẻ em cho chương trình chung
 • Mutualité Sociale Agricole (MSA)” dành cho chương trình nông nghiệp, tức là những người làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp.

Vui lòng lưu ý: không thể kết hợp ba hình thức trợ cấp được liệt kê dưới đây, có nghĩa là bạn chỉ có thể nhận được một trong ba hình thức này.

 • Mục đích của trợ cấp tài chính này là để giảm các khoản thanh toán hàng tháng cho ngôi nhà của bạn nếu bạn là người thuê nhà, cư dân trong một hộ gia đình, hoặc nếu bạn đang mua nhà.

  Điều kiện

  Các điều kiện phân bổ trợ cấp không giống nhau nếu bạn đang thuê, mua hoặc sống trong một hộ gia đình..

  Đăng ký

  Bạn có thể đăng ký trực tuyến trên trang web của “Caisse d’allocations familiales (Caf)” hoặc “Mutualité Sociale Agricole (MSA)”.

 • Mục đích của trợ cấp tài chính này là để giảm số tiền thuê nhà của bạn nếu bạn là người thuê nhà. Bạn nhận được trợ cấp này nhờ hoàn cảnh gia đình của bạn.

  Điều kiện

  Các điều kiện có thể khác nhau tùy thuộc vào việc bạn có phụ thuộc vào “Caf” hoặc “MSA” hay không. Liên hệ với tổ chức mà bạn có liên quan để tìm hiểu.

  Đăng ký

  Bạn có thể đăng ký trực tuyến trên trang web “Caf” hoặc “MSA”.

 • Mục đích của trợ cấp tài chính này là để giảm số tiền thuê nhà của bạn nếu bạn là người thuê nhà hoặc số tiền bạn phải trả nếu bạn là cư dân trong một hộ gia đình.

  Điều kiện

  Trợ cấp được phân bổ theo những điều kiện nhất định, đặc biệt là liên quan đến nguồn lực tài chính của bạn. Bạn có thể kiểm tra trên trang web này để xem liệu bạn có đáp ứng các điều kiện hay không.

  Bạn chỉ có thể nhận trợ cấp tài chính nếu bạn không thể đăng ký “APL” hoặc “AFL”.

  Đăng ký

  Bạn có thể đăng ký trực tuyến trên trang web “Caf” hoặc “MSA”.

Trợ cấp tài chính cho người khuyết tật

Trong một số điều kiện nhất định, trợ cấp tài chính có thể được cấp cho người khuyết tật.

 • Trợ cấp tài chính này đảm bảo nguồn lực tối thiểu cho người khuyết tật. Nó có thể được kết hợp với các hình thức hỗ trợ khác.

  Điều kiện

  Trợ cấp này được cấp dưới một số điều kiện nhất định, đặc biệt là tình trạng khuyết tật, tuổi tác, nơi cư trú và các nguồn lực.

  Đăng ký

  Các bước bạn cần thực hiện để đăng ký trợ cấp này sẽ phụ thuộc vào khu vực bạn sinh sống.

  Để biết thêm thông tin, bạn nên đặt lịch hẹn với một nhân viên xã hội được gọi là “travailleur social”.

  Bạn cũng có thể dùng trang web này và chọn khu vực của bạn và sau đó chọn nơi bạn sống trong phần “Quelle est la démarche pour en bénéficier ?”.

 • Trợ cấp tài chính này được cấp cho những người khuyết tật không có khả năng lao động.

  Nó khác với “allocation adulte handicapé (AAH)”.

  Để biết thêm thông tin, bạn nên đặt lịch hẹn với một nhân viên xã hội được gọi là “travailleur social”.

Trợ cấp tài chính cho cha mẹ

Trợ cấp tài chính có thể được cấp cho những cá nhân có ít nhất một con phụ thuộc nếu họ đáp ứng một số điều kiện nhất định.

Trợ cấp này có thể được cấp cho bạn bởi một trong hai cơ quan này, tùy thuộc vào chương trình mà bạn tham gia:

 • Caisse d’allocations familiales (Caf)” - quỹ phúc lợi trẻ em cho chương trình chung
 • Mutualité Sociale Agricole (MSA)” dành cho chương trình nông nghiệp, tức là những người làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp.
 • Khoản trợ cấp này dành cho những cá nhân có ít nhất hai con phụ thuộc dưới 20 tuổi. Khoản trợ cấp này được trả hàng tháng.

  Ở một số khu vực, nó được trả từ đứa con đầu lòng trở đi.

  Số tiền bạn sẽ nhận được sẽ phụ thuộc vào nguồn lực của bạn, số lượng trẻ em phụ thuộc bạn có và tuổi của trẻ.

  Điều kiện

  Nếu bạn không phải là người Pháp và bạn sống cùng gia đình ở Pháp, bạn có thể nhận được những quyền lợi này nếu đáp ứng một số điều kiện nhất định:

  • Bạn có nơi cư trú thông thường ở Pháp hoặc chủ yếu ở Pháp, nghĩa là hơn sáu tháng mỗi năm, liên tục hoặc theo cách khác.
  • Bạn có giấy phép cư trú hoặc “titre de séjour”. Tuy nhiên, nếu bạn kết hôn với người Pháp hoặc người có quyền cư trú nhưng không chăm sóc con bạn, bạn vẫn có thể được hưởng lợi từ việc này. Trong trường hợp này, phụ huynh còn lại sẽ là người được hưởng trợ cấp được gọi là “allocataire” và bạn sẽ là người được trả trợ cấp được gọi là “attributaire”.

  Đăng ký

  Bạn có thể đăng ký trực tuyến trên trang web “Caf” hoặc “MSA”.

 • Nếu bạn sống ở vùng đô thị của Pháp, bạn có thể nhận được trợ cấp tài chính này ngoài “allocations familiales” từ đứa trẻ phụ thuộc thứ ba trên 3 tuổi và dưới 21 tuổi.

  Ở nước ngoài, phần bổ sung này được cấp cho tất cả trẻ em phụ thuộc trong độ tuổi từ ba đến năm tuổi.

  Điều kiện

  Ngoài các điều kiện cần đáp ứng để nhận được “allocations familiales”, hình thức hỗ trợ này được cấp trên nguồn lực bạn có. Có thể tìm thấy bảng giải thích các ngưỡng nguồn lực trên trang web này.

  Đăng ký

  Bạn có thể đăng ký trực tuyến trên trang web “Caf” hoặc “MSA”.

 • Trợ cấp tài chính này được cấp cho các bậc cha mẹ nuôi con một mình mà không thể nhận được sự hỗ trợ từ cha mẹ kia, ví dụ như nếu đứa trẻ không được cha mẹ kia thừa nhận, nếu cha mẹ kia đã chết hoặc nếu đứa trẻ được nhận nuôi bởi một người độc thân.

  Khoản trợ cấp này cũng có thể được trả để bổ sung đóng góp tài chính hoặc trợ cấp chăm sóc con cái nếu phụ huynh kia trả quá thấp, hoặc như một khoản tạm ứng nếu phụ huynh kia không trả “pension alimentaire”.

  Điều kiện

  Bạn phải đáp ứng các điều kiện chung để nhận được “allocations familiales”.

  Bạn phải có ít nhất một đứa con phụ thuộc mà phụ huynh còn lại đã không tham gia nuôi dưỡng trong ít nhất một tháng hoặc trả cho bạn khoản trợ cấp nuôi dưỡng dưới 116,11 EUR.

  Đăng ký

  Bạn có thể đăng ký trực tuyến trên trang web “Caf” hoặc “MSA”.

 • Trợ cấp tài chính này có thể giúp bạn chi trả các chi phí liên quan đến việc nuôi dưỡng và giáo dục con cái của bạn.

  Điều kiện

  Bạn phải có ít nhất một đứa con phụ thuộc dưới ba tuổi và đáp ứng các điều kiện về nguồn lực.

  Bạn có thể kiểm tra trên trang web này để xem liệu bạn có đáp ứng các điều kiện hay không.

  Đăng ký

  Bạn có thể đăng ký trực tuyến trên trang web “Caf” hoặc “MSA”.

Trợ cấp đặc thù

Còn nhiều hình thức trợ cấp đặc thù khác tùy theo trường hợp của bạn. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên đặt lịch hẹn với một nhân viên xã hội chuyên nghiệp được gọi là “travailleur social” người có thể giúp bạn xác định các khoản trợ cấp mà bạn có thể nhận được.

Đây là một số ví dụ:

 • Một khoản trợ cấp được gọi là “Aide financière à l’insertion sociale et professionnelle (AFIS)” có thể được cấp cho những người tham gia vào quá trình thoát khỏi tình trạng bán dâm/mại dâm và hòa nhập với xã hội và nghề nghiệp nếu họ đáp ứng một số điều kiện nhất định. Số tiền được trợ cấp là 330 euro mỗi tháng. Mẫu đơn có thể được truy cập trực tuyến trên trang web này.
 • Trợ cấp cho người xin tị nạn hoặc “Allocation pour demandeur d'asile (Ada)” có thể được cấp cho những cá nhân đã nộp đơn xin tị nạn nếu họ đáp ứng một số điều kiện nhất định. Số tiền còn phụ thuộc vào hoàn cảnh gia đình của bạn. Bạn sẽ nhận được thêm thông tin về điều kiện này khi nộp đơn đăng ký.

Tìm kiếm sự giúp đỡ

Có rất nhiều dịch vụ ở Pháp có thể giúp đỡ, cho bạn lời khuyên và hỗ trợ bạn về các thủ tục và giấy tờ. Đa số các dịch vụ này đều miễn phí.

 • PIMMS Médiation” là các tổ chức thông tin, hướng dẫn hoặc hỗ trợ các thủ tục hành chính trong nhiều lĩnh vực: tiếp cận các dịch vụ công, tiếp cận chăm sóc sức khỏe, đơn xin trợ cấp tài chính của nhà nước, kê khai thuế, kê khai “France Travail”, v.v.

  • Dịch vụ này hoàn toàn miễn phí.
  • Ngôn ngữ khả dụng: chủ yếu là tiếng Pháp.
  • Liên hệ: Bạn có thể tìm thấy “PIMMS Médiation” gần bạn trong danh mục này.
 • Nhân viên xã hội hoặc “travailleurs sociaux” và “assistants sociaux” là những chuyên gia hỗ trợ người dân trong các thủ tục hành chính và giúp họ tìm ra giải pháp phù hợp với những khó khăn mà họ đang gặp phải.

  • Những dịch vụ này đều miễn phí.
  • Bạn có thể đặt lịch hẹn để nhận lời khuyên được cá nhân hóa tùy theo tình hình của bạn và giúp bạn thực hiện các bước tiếp theo, ví dụ: đơn xin trợ cấp tài chính của nhà nước, đơn xin nhà ở xã hội, đăng ký với văn phòng thất nghiệp của Pháp “France Travail”, v.v.
  • Ngôn ngữ khả dụng: chủ yếu là tiếng Pháp.
  • Liên hệ: Bạn có thể đặt lịch hẹn với “travailleur social” thông qua:
 • Centres d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF)” giúp công chúng, đặc biệt là phụ nữ, trong nhiều lĩnh vực như: quyền hợp pháp, sức khỏe, tìm kiếm việc làm, đào tạo, thành lập doanh nghiệp, và thậm chí là chăm sóc trẻ em.

  • Những dịch vụ này đều miễn phí.
  • Họ sẽ cung cấp cho bạn thông tin về những quyền bạn có và các bước cần thực hiện. Một số trung tâm có thể hỗ trợ bạn về thủ tục và giấy tờ.
  • Ngôn ngữ khả dụng: chủ yếu là tiếng Pháp.
  • Liên hệ: bạn sẽ tìm thấy chi tiết liên hệ của “CIDFF” trong khu vực bạn sống ở danh bạ này.

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để cung cấp cho bạn thông tin chính xác và cập nhật nhất, nhưng trang này không nhằm mục đích thay thế lời khuyên pháp lý hoặc chuyên nghiệp. Luật và thủ tục thay đổi thường xuyên nên việc tham khảo ý kiến của các chuyên gia có trình độ là vô cùng quan trọng.

Có lẽ bạn cũng quan tâm

Tiếp cận nguồn vốn khẩn cấp

Nếu bạn không có nguồn tài chính hoặc vợ/chồng hoặc vợ/chồng cũ của bạn đã chặn quyền tiếp cận của…

Tìm việc và học nghề ở Pháp

Tìm kiếm một công việc ở một đất nước mà bạn không lớn lên có vẻ khó khăn, đặc biệt là nếu bạn không…

Đăng ký nhà ở xã hội và nhà ở có giá cả phải chăng ở Pháp

Nếu bạn có nguồn tài chính hạn chế, bạn có thể đăng ký thuê một căn nhà được gọi là nhà ở xã hội…

Để yêu cầu cảnh sát can thiệp:

Di chuyển lên đầu