Traženje finansijske pomoći od države

Postoje mnogi oblici finansijske pomoći koju nude francuski državni organi za pomoć ljudima sa ograničenim finansijskim sredstvima. Na ovoj stranici ćete naći pregled glavnih dostupnih oblika finansijske pomoći.

Verifikovano od strane udruženja Women for Women France na dan 17.05.2023.

U Francuskoj postoji mnogo oblika finansijske pomoći koju nudi država kako bi pomogla onima kojima je najpotrebnija.

Glavni su navedeni u nastavku.

Da biste saznali koju vrstu finansijske pomoći biste mogli da dobijete, možete koristiti ovu alatku. Informacije koje morate da navedete da biste dovršili su anonimne. Takođe ćete naći informacije o tome na koji način da zatražite ove oblike pomoći.

Uslovi

Ako niste državljanin Evropske unije, morate imati važeću boravišnu dozvolu ili „titre de séjour“.

Svaki oblik finansijske pomoći od strane države ima posebne uslove.

Finansijska pomoć za osobe bez prihoda ili čiji prihodi su nedovoljni

Pod određenim uslovima, novčana pomoć se može isplaćivati licu koje nema primanja ili ima primanja ispod određenog praga.

 • Cilj ovog oblika finansijske pomoći je da se svima garantuje minimalna primanja.

  Uslovi

  Da biste primili ovu naknadu, morate:

  • da imate primanja koja su ispod postavljenog praga
  • da živite u Francuskoj za stalno i da ne napuštate zemlju duže od tri meseca u godini, bez obzira da li je to neprekidno ili ne
  • da imate više od 25 godina ili da brinete o jednom ili više dece
  • da ste francuski državljanin ili da imati boravišnu dozvolu ili „titre de séjour“ najmanje pet godina koja vam omogućava da radite, sa izuzetkom ljudi koji imaju pravo na dodatnu naknadu pod nazivom „majoration pour isolement“ namenjenu samohranim roditeljima koji imaju najmanje jedno izdržavano dete i koji ne žive ni u paru niti u zajednici
  • da niste student ili pripravnik (isključujući stručnu obuku), osim ako predsednik administrativnog organa vašeg departmana ne odobri izuzeće pod nazivom „conseil départemental“ i sa izuzetkom pojedinaca koji imaju pravo na „majoration pour isolement
  • da niste na porodiljskom odsustvu, odsustvu sa rada, neplaćenom odsustvu ili u pripravnosti, sa izuzetkom osoba koje imaju pravo na „majoration pour isolement“.

  Prijava

  Za to se možete prijaviti na ovoj veb-lokaciji.

 • Takođe poznata kao „allocations chômage“ ili jednostavno „chômage“, naknada za nezaposlene „ARE“ može se isplaćivati osobama koje više nisu zaposlene; na primer, kao posledica otpuštanja ili neobnavljanja ugovora o radu.

  Ovu vrstu naknade isplačuje nacionalna služba za nezaposlene, poznata kao „France Travail“.

  Uslovi

  Da biste mogli da se registrujete kod „France Travail“ i da dobijete podršku za povratak na posao, morate ispuniti nekoliko uslova, posebno u vezi sa svojim pravima na boravak.

  Da biste primali uplate „allocations chômage“ morate da ispunite nekoliko uslova, uključujući:

  • da više nemate ugovor o radu, bilo:
   • nakon otpuštanja
   • po prestanku ugovora o radu na određeno vreme poznatog kao „contrat à durée déterminé (CDD)
   • poštovanje zajedničkog dogovora sa poslodavcem o raskidu ugovora, poznatog kao „rupture conventionnelle
  • da ste radili minimalni vremenski period pod nazivom „durée d’affiliation“, obično najmanje 6 meseci u poslednja 24 meseca
  • da se prijavite najkasnije 12 meseci nakon isteka ugovora.

  Možete izvršiti proveru na ovoj veb-lokaciji da biste saznali tačne uslove koji se odnose na vašu situaciju.

  Prijava

  Nakon što se registrujete na „France Travail“, vaša prijava za pogodnosti se automatski kreira i šalje savetniku.

 • Ovaj oblik finansijske pomoći može se dodeliti pojedincima koji su iskoristili svoje puno pravo na „allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE)“, takođe poznat kao „chômage“, ili naknada za nezaposlene.

  Uslovi

  • Konkretno, morate se smatrati sposobnim za rad i da ste radili najmanje pet godina sa punim ili nepunim radnim vremenom tokom deset godina pre isteka vašeg poslednjeg ugovora o radu. Ako ste prestali da radite zbog odgajanja deteta, pet godina se umanjuje za jednu godinu po detetu, do granice od tri godine.
  • Morali ste dobiti naknadu za nezaposlene ili „allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE)“ i da ste iskoristili puno pravo.
  • Vaša sredstva ne mogu da pređu određeni prag.

  Proveru možete izvršiti na ovoj veb-lokaciji.

  Prijava

  Za ovo se možete prijaviti preko interneta preko svog profila na veb-lokaciji za France Travail.

 • Ovim oblikom novčane pomoći dopunjuje se prihod od profesionalne delatnosti zaposlenih starijih od 18 godina, studenata zaposlenih i pripravnika i samozaposlenih.

  Ovu pomoć dodeljuje jedan od ova dva organa prema šemi koju ste priložili:

  • Caisse d’allocations familiales (Caf)“ fond dečijeg dodatka za opštu šemu
  • Mutualité Sociale Agricole (MSA)“ za poljoprivrednu šemu, odnosno ljude koji rade u poljoprivrednom sektoru.

  Uslovi

  Morate:

  • da imate više od 18 godina
  • da živite u Francuskoj po stalnoj osnovi
  • da obavljate profesionalnu delatnost
  • da budete francuski državljanin, državljanin Evropskog ekonomskog prostora ili Švajcarske, ili državljanin druge zemlje koji redovno boravi u Francuskoj najmanje pet godina.

  Možete izvršiti proveru na ovoj veb-stranici kako biste videli da li ispunjavate uslove.

  Prijava

  Za ovu uslugu se možete prijaviti preko interneta na veb-lokaciji za „Caisse d’allocations familiales (Caf)“ ili „Mutualité Sociale Agricole (MSA)“.

Finansijska pomoć za stanovanje

Novčana pomoć se može, pod određenim uslovima, isplatiti licima koja iznajmljuju stan, kupuju stan ili žive u domaćinstvu, a imaju mala sredstva.

Ovu vrstu pomoći vam može dodeliti jedan od ova dva organa, u zavisnosti od šeme koju ste priložili:

 • Caisse d’allocations familiales (Caf)“ fond dečijeg dodatka za opštu šemu
 • Mutualité Sociale Agricole (MSA)“ za poljoprivrednu šemu, odnosno ljude koji rade u poljoprivrednom sektoru.

Imajte u vidu: tri dolenavedena oblika pomoći se ne mogu kombinovati, što znači da možete dobiti samo jednu od ove tri.

 • Svrha ove finansijske pomoći je smanjenje iznosa mesečnih plaćanja za vaš dom ako ste podstanar, stanar u domaćinstvu ili ako kupujete stambeni prostor.

  Uslovi

  Uslovi za dodelu pomoći nisu isti ako iznajmljujete, kupujete ili živite u domaćinstvu.

  Prijava

  Za ovu uslugu se možete prijaviti preko interneta na veb-lokaciji za „Caisse d’allocations familiales (Caf)“ ili „Mutualité Sociale Agricole (MSA)“.

 • Svrha ove finansijske pomoći je smanjenje iznosa vaše stanarine ako ste podstanar. Isplaćuje se zbog situacije u kojoj se nalazi vaša porodica.

  Uslovi

  Uslovi se razlikuju u zavisnosti od toga da li zavisite od „Caf“ ili „MSA“. Obratite se organizaciji sa kojom ste povezani da biste saznali.

  Prijava

  Za ovu vrstu naknade se možete prijaviti preko interneta na veb-lokacije „Caf“ ili „MSA“.

 • Svrha ove finansijske pomoći je smanjenje iznosa kirije ako ste podstanar ili iznosa koji morate da platite ako živite u domaćinstvu.

  Uslovi

  Dodeljuje se pod određenim uslovima, posebno u odnosu na vaša sredstva. Da biste saznali da li ispunjavate uslove, možete izvršiti proveru na ovoj veb-lokaciji.

  Možete je dobiti samo ako se ne možete prijaviti za „APL“ ili „AFL“.

  Prijava

  Za ovu vrstu naknade se možete prijaviti preko interneta na veb-lokacije „Caf“ ili „MSA“.

Finansijska pomoć za osobe sa invaliditetom

Pod određenim uslovima, novčana pomoć se može isplaćivati osobama sa invaliditetom.

 • Ova finansijska pomoć obezbeđuje minimum sredstava za osobe koje žive sa invaliditetom. Može se kombinovati sa drugim oblicima pomoći.

  Uslovi

  Dodeljuje se pod određenim uslovima, posebno u pogledu invaliditeta, starosti, prebivališta i sredstava.

  Prijava

  Koraci koje treba da preduzmete da biste se prijavili za ovaj oblik pomoći zavisiće od područja u kom živite.

  Za više informacija, preporučujemo da zakažete sastanak sa socijalnim radnikom poznatim kao „travailleur social“.

  Takođe, možete das koristite ovu veb-lokaciju i da izaberete svoj region, a zatim svoj departman u odeljku „Quelle est la démarche pour en bénéficier ?“.

 • Ova novčana pomoć se dodeljuje osobama sa invaliditetom koje su nesposobne za rad.

  Isplaćuje se kao dodatak uz „allocation adulte handicapé (AAH)“.

  Za više informacija, preporučujemo da zakažete sastanak sa socijalnim radnikom poznatim kao „travailleur social“.

Finansijska podrška roditeljima

Novčana pomoć se može isplaćivati, pod određenim uslovima, pojedincima koji imaju najmanje jedno izdržavano dete.

Ovu vrstu pomoći vam može dodeliti jedan od ova dva organa, u zavisnosti od šeme koju ste priložili:

 • Caisse d’allocations familiales (Caf)“ fond dečijeg dodatka za opštu šemu
 • Mutualité Sociale Agricole (MSA)“ za poljoprivrednu šemu, odnosno ljude koji rade u poljoprivrednom sektoru.
 • Ova podrška je rezervisana za pojedince sa najmanje dvoje izdržavane dece mlađe od 20 godina. Isplaćuje se mesečno.

  U prekomorskim francuskim zemljama, isplaćuje se od prvog deteta.

  Iznos koji ćete dobiti zavisiće od visine vaših sredstava, broja izdržavane dece koju imate i njihovog uzrasta.

  Uslovi

  Ako niste francuski državljanin i živite sa porodicom u Francuskoj, možete dobiti ove pogodnosti pod određenim uslovima:

  • Ili da imate stalni boravak u Francuskoj ili da uglavnom boravite u Francuskoj, odnosno više od šest meseci godišnje, uzastopno ili na drugi način.
  • Imate boravišnu dozvolu ili „titre de séjour“. Međutim, ako ste u braku sa osobom iz Francuske ili sa nekim ko ima pravo na boravak, ali ne brine o vašoj deci, i dalje možete imati pogodnosti od ovoga. U ovom slučaju, drugi roditelj će biti osoba kojoj je dodeljeno pravo na pomoć poznato kao „allocataire“, a vi ćete biti osoba kojoj se isplaćuje pomoć poznata kao „attributaire“.

  Prijava

  Za ovu vrstu naknade se možete prijaviti preko interneta na veb-lokacije „Caf“ ili „MSA“.

 • Ako živite u metropolitanskoj Francuskoj, možete dobiti ovu finansijsku pomoć pored „allocations familiales“ od trećeg izdržavanog deteta između 3 i 21 godine.

  U prekomorskim zemljama ovaj dodatak se odobrava za svu izdržavanu decu uzrasta od tri do pet godina.

  Uslovi

  Pored uslova koje treba ispuniti da biste dobili „allocations familiales“, ovaj oblik pomoći se dodeljuje na osnovu visine vaših sredstava. Tabelu u kojoj su objašnjene granične vrednosti možete naći na ovoj veb-lokaciji.

  Prijava

  Za ovu vrstu naknade se možete prijaviti preko interneta na veb-lokacije „Caf“ ili „MSA“.

 • Ova finansijska pomoć se dodeljuje roditeljima koji sami odgajaju dete, a da nisu u mogućnosti da dobiju pomoć od drugog roditelja, na primer ako dete nije priznato od drugog roditelja, ako je drugi roditelj umro ili ako je dete usvojila jedna osoba.

  Takođe se može isplaćivati dopuna novčane naknade ili naknada za izdržavanje koja je preniska, a koju plaća drugi roditelj, ili kao avans ako drugi roditelj više ne plaća „pension alimentaire“.

  Uslovi

  Morate da ispunite opšte uslove da biste dobili „allocations familiales“.

  Morate da imate najmanje jedno izdržavano dete za koje drugi roditelj nije bio uključen u izdržavanje najmanje mesec dana ili vam isplaćuje naknadu za izdržavanje manji od 116,11 evra.

  Prijava

  Za ovu vrstu naknade se možete prijaviti preko interneta na veb-lokacije „Caf“ ili „MSA“.

 • Ova finansijska pomoć vam može pomoći da platite troškove vezane za izdržavanje i obrazovanje vaše dece.

  Uslovi

  Morate imati najmanje jedno izdržavano dete mlađe od tri godine i ispunjavati uslove za sredstva.

  Da biste saznali da li ispunjavate uslove, proveru možete izvršiti na ovoj veb-lokaciji.

  Prijava

  Za ovu vrstu naknade se možete prijaviti preko interneta na veb-lokacije „Caf“ ili „MSA“.

Posebna pomoć

U zavisnosti od vaše situacije, postoji mnogo drugih posebnih oblika podrške. Stoga preporučujemo da zakažete sastanak sa stručnim socijalnim radnikom koji se zove „travailleur social“ koji vam može pomoći da ih identifikujete.

Evo nekoliko primera:

 • Naknada poznata kao „Aide financière à l’insertion sociale et professionnelle (AFIS)“ može biti dodeljena pod određenim uslovima osobama koje su uključene u proces napuštanja situacije seksualnog rada/prostitucije, i za socijalnu i profesionalnu integraciju. Iznos koji se isplaćuje je 330 evra mesečno. Obrascu za prijavu može se pristupiti preko interneta na ovoj veb-lokaciji.
 • Naknada za tražioce azila ili „Allocation pour demandeur d’asile (Ada)“ može biti dodeljena pod određenim uslovima pojedincima koji su podneli zahtev za azil. Iznos zavisi, između ostalog, od vaše porodične situacije. Više informacija o ovome ćete dobiti kada podnesete prijavu.

Pronađite podršku

U Francuskoj postoji dosta servisa koji vas mogu podržati, dati vam savet i pomoći u vezi sa procedurama i papirologijom. Većina njih je besplatna.

 • PIMMS Médiation“ su organizacije koje informišu, usmeravaju ili podržavaju administrativne procedure u mnogim oblastima: pristup javnim uslugama, pristup medicinskoj nezi, aplikacije za državnu finansijsku pomoć, poreske izjave, izjave za „France Travail“ itd.

  • Ovaj servis je besplatan.
  • Dostupni jezici: uglavnom francuski.
  • Kontakt: možete da pronađete „PIMMS Médiation“ u vašoj blizini u ovom imeniku.
 • Socijalni radnici ili „travailleurs sociaux“ i „assistants sociaux“ su profesionalci koji pružaju podršku ljudima po pitanju njihovi administrativnih procedura i pomažu im da pronađu rešenja u skladu sa poteškoćama sa kojima se susreću.

  • Ove usluge su besplatne.
  • Možete zakazati termin da biste dobili personalizovane savete u skladu sa svojom situacijom i da bi vam pomogli u narednim koracima, na primer: zahtevi za državnu novčanu pomoć, zahtevi za socijalno stanovanje, prijava na francuski biro za nezaposlene „France Travail“ itd.
  • Dostupni jezici: uglavnom francuski.
  • Kontakt: možete da zakažete sastanak sa „travailleur social“ preko:
 • Centres d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF)“ pomaže opštoj javnosti, posebno ženama, u mnogim oblastima kao što su: zakonska prava, zdravlje, potraga za zaposlenjem, obuka, kreiranje poslovanja i čak i nega dece.

  • Ove usluge su besplatne.
  • Imaće mogućnost da vas obaveste o vašim pravima i koracima koje treba preduzeti. Neki centri mogu da vam pomognu sa procedurama i papirologijom.
  • Dostupni jezici: uglavnom francuski.
  • Kontakt: informacije o kontaktu za „CIDFF“ u vašoj oblasti možete pronaći u ovom imeniku.

Iako je uložena maksimalna pažnja da vam pružimo najtačnije i najažurnije informacije, ova stranica nije namenjena da zameni pravni ili profesionalni savet. Zakoni i procedure se redovno menjaju tako da je važno konsultovati kvalifikovane stručnjake.

Možda će vas zanimati

Pronalaženje posla i stručno osposobljavanje u Francuskoj

Traženje posla u zemlji u kojoj niste odrasli može izgledati zastrašujuće, posebno ako ne govorite…

Za intervenciju policije:

Idite na vrh