Mangataka fanampiana ara-bola avy amin‘ny fanjakana

Betsaka ny karazana fanampiana ara-bola atolotry ny sampandraharaham-panjakana frantsay mba hanampiana ny olona sahirana ara-bola. Ity pejy ity no ahitanao ny topimaso mikasika ny endrika fototry ny fanampiana ara-bola misy.

Nohamarinin‘ny Women for Women France tamin’ny 17/05/2023

Any Frantsa dia maro ireo karazana fanampiana ara-bola omen‘ny fanjakana hanampiana ireo olona izay tena mila izany.

Ireo ambany ireto ny tena izy.

Raha te hahita ny fanampiana ara-bola mety ho azonao dia azo ampiasaina ity fitaovana ity. Ny fampahalalana tokony omenao hamenoana izany dia tsy mila mitonona anarana Hahita fampahalalana mikasika ny fomba anontaniana ireny karazana fanampiana ireny koa ianao.

Fepetra

Raha tsy olom-pirenena avy ao amin'ny Vondrona Eoropeana ianao dia tsy maintsy manana fahazoan-dàlana ipetraka eo an-toerana na“titre de séjour” manan-kery.

Samy manana fepetra manokana ny karazana fanampiana ara-bola omen‘ny fanjakana.

Fanampiana ara-bola ho an‘ny olona tsy manam-bola na tsy ampy fidiram-bola

Mety homena ny olona tsy manana fidiram-bola na ambany noho ny fetra ambany indrindra ny vola miditra ao aminy, ny fanampiana ara-bola saingy mbola misy fepetra takiana.

 • Ny tanjon'ity karazana fanampiana ara-bola ity dia ny fiantohana hoe mahazo ny fidiram-bola farany ambany ny olona tsirairay.

  Fepetra

  Raha te hahazo izany ianao dia tsy maintsy:

  • manana vola miditra ambanin‘ny fetra napetraka
  • mipetraka maharitra any Frantsa ary tsy mivoaka ny firenena mandritra ny telo volana mahery isan-taona, na mitohy izany na tsia
  • mihoatra ny 25 taona na mikarakara zaza iray na maromaro
  • Frantsay na manana fahazoan-dalanaipetraka eo an-toerana na “titre de séjour” mandritra ny dimy taona fara-fahakeliny, manome anao alalana hiasa, afa-tsy ireo olona izay mahazo fanampiana fanampiny antsoina hoe “majoration pour isolement” natao ho an'ny ray aman-dreny tokan-tena, izay manan-janaka iray velomina, ary sady mananon-tena no tsy miara-monina amin’olona
  • tsy mpianatra na mpanao fizarana arak‘asa (tsy ao anatin‘izany ny fanofanana arak‘asa), raha tsy hoe nahazo alalana tsy hanao izany avy amin‘ny manampahefana ara-panjakana eo amin‘ny vakim-paritra misy anao angaha ianao, izay antsoina hoe “conseil départemental” ary ankoatry ny olona mahazo ny “majoration pour isolement
  • tsy manao fialan-tsasatra amin‘ny maha-ray aman-dreny, fialan-tsasatra sabatika, andro fialantsasatra tsy andraisana karama na mitsahatra tsy miasa, ankoatry ny olona izay mahazo “majoration pour isolement”.

  Fangatahana

  Azonao atao ny mangataka izany amin‘ny aterineto ao amin‘ity tranokala ity.

 • Fantatra ihany koa amin’ny hoe “allocations chômage” na fotsiny hoe “chômage”, ny fanampiana ho an’ny tsy an’asa “ARE” dia azo omena ireo olona izay tsy miasa intsony; ohatra, vokatry ny fandroahana azy na ny tsy fanavaozana ny fifanarahana arak’asa.

  Izy io dia aloan’ny birao nasionaly miandraikitra ny tsy an’asa izay fantatra amin’ny hoe “France Travail”.

  Fepetra

  Mba hahafahana misoratra anarana amin'ny “France Travail” sy mahazo fanohanana mba hiverenana hiasa indray dia mila mahafeno fepetra maromaro ianao, indrindra mikasika ny zonao ipetraka eo an-toerana.

  Raha te hahazo “allocations chômage” ianao dia tsy maintsy mahafeno fepetra maromaro, anisan‘izany ny hoe:

  • tsy manana fifanarahana arak‘asa intsony, na
   • rehefa avy noroasina
   • any amin‘ny fiafaran‘ny fifanekena arak’asa tsy maharitra, fantatra amin‘ny hoe “contrat à durée déterminé (CDD)
   • taorian'ny fifanarahana nifanaovana tamin'ny mpampiasa anao hampitsahatra ny fifanarahana, fantatra amin'ny anarana hoe “rupture conventionnelle
  • niasa nandritra ny fe-potoana faran'izay kely antsoina hoe “durée d’affiliation”, matetika farafahakeliny 6 volana tao anatin'ny 24 volana farany.
  • misoratra anarana tsy mihoatra ny 12 volana aorian'ny fiafaran'ny fifanarahana nataonao.

  Azonao atao ny mijery amin’ity tranokala ity hahitana ny fepetra marina mihatra amin'ny toe-javatra misy anao.

  Fangatahana

  Vantany vao nisoratra anarana amin’ny “France Travail” ianao dia noforonina ho azy ny fangatahana tombontsoanao ka alefa any amin’ny mpanolontsaina iray.

 • Ity fanampiana ara-bola ity dia omena ireo olona efa tena lany tanteraka ny zony feno ary omena “allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE)”, fantatra koa amin‘ny hoe “chômage”, na vola fanampiana ny tsy an‘asa.

  Fepetra

  • Fepetra lehibe aloha ny hoe tsy maintsy olona afaka miasa ianao, ary efa niasa manontolo andro na tapak‘andro farafahakeliny, dimy taona nandritra ny folo taona talohan'ny fiafaran'ny fifanarahana asa farany nataonao. Raha niala niasa ianao satria nitaiza zaza dia mihena iray taona isaky ny zaza iray ilay dimy taona, ary hatramin‘ny telo taona ny fetra farany.
  • Tsy maintsy efa nahazo ny tambin-karama ho an'ny tsy fananana asa na “allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE)” ianao ary efa nandany ny zonao feno.
  • Tsy tokony hihoatra ny fetra napetraka ny vola am-pelatananao.

  Azonao atao ny mijery amin’ ity tranokala ity.

  Fangatahana

  Azonao atao ny mangataka izany amin’ny alalan’ny aterineto ao amin’ny tranokalan’ny France Travail.

 • Ity fanampiana ara-bola ity dia manampy ny fidiram-bola amin'ny asa matihanina ataon'ny mpiasa 18 taona na mihoatra, ny mpiasa sady mpianatra sy ny mpianatra asa ary ny miasa tena.

  Ny iray amin'ireto sampana roa ireto no manome ity fanampiana ity arakaraky ny rafitra misy anao:

  • ny “Caisse d’allocations familiales (Caf)” fanampiana ara-bola ny ankizy ho amin’ny rafitra ankapobeny
  • ny “Mutualité Sociale Agricole (MSA)” ho an’ny rafitra momba ny fambolena, izany hoe ireo olona miasa eo amin’ny seham-pambolena.

  Fepetra

  Tsy maintsy:

  • mihoatra ny 18 taona ianao
  • mipetraka any Frantsa mandritra ny fotoana maharitra ianao
  • manana asa ifotorana ianao
  • manana zom-pirenena frantsay ianao, olom-pirenena ao amin'ny Faritra ara-toekarena Eoropeana na Soisa na olom-pirenena avy amin’ny firenena hafa izay nipetraka tsy tapaka tany Frantsa nandritra ny dimy taona farafahakeliny.

  Azonao atao ny mijery amin’ ity tranokala ity hijerena raha mahafeno ny fepetra ianao.

  Fangatahana

  Azonao atao ny mangataka izany amin’ny aterineto ao amin’ny tranokalan’ny “Caisse d’allocations familiales (Caf)” na ny “Mutualité Sociale Agricole (MSA)”.

Fanampiana ara-bola ho amin‘ny trano fonenana

Mety azo omena ny olona izay manofa trano, mividy trano na monina amin‘ny tokantrano iray, kanefa kely ny vola miditra aminy ny fanampiana ara-bola fa misy fepetra takiana.

Ny iray amin'ireto sampana roa ireto no manome ity fanampiana ity arakaraky ny rafitra misy anao:

 • ny “Caisse d’allocations familiales (Caf)” fanampiana ara-bola ny ankizy ho amin’ny rafitra ankapobeny
 • ny “Mutualité Sociale Agricole (MSA)” ho an’ny rafitra momba ny fambolena izany hoe ireo olona miasa eo amin’ny seham-pambolena.

Mariho azafady fa: tsy afaka atambatra ireto karazana fanampiana lazaina eto ambany ireto, midika izany fa ny iray amin‘izy telo ireo ihany no azonao.

 • Ny tanjon'ity fanampiana ara-bola ity dia ny fampihenana ny vola aloa amin‘ny hofan-tranonao raha toa ka mpanofa trano ianao, na ny vola tokony aloanao raha monina ao amin‘ilay trano ianao.

  Fepetra

  Ny fepetra fanomezana dia tsy mitovy raha toa ianao ka manofa, mividy na mipetraka ao an-tokantrano.

  Fangatahana

  Azonao atao ny mangataka izany amin’ny aterineto amin’ny tranokalan’ny (Caf)” na ny “Mutualité Sociale Agricole (MSA)”.

 • Ny tanjon'ity fanampiana ara-bola ity ny fampihenana ny hofan-trano aloanao raha mpanofa trano ianao. Omena izy ity noho ny toe-javatra iainan'ny fianakavianao.

  Fepetra

  Samihafa ireo fepetra raha miankina amin’ny “Caf” na ny “MSA” ianao. Mifandraisa amin'ny fikambanana misy anao mba hahafantaranao izany.

  Fangatahana

  Azonao atao ny mangataka izany amin’ny aterineto amin’ny tranokalan’ny “Caf” or “MSA”.

 • Ny tanjon'ity fanampiana ara-bola ity ny fampihenana ny vola aloa amin‘ny hofan-tranonao raha toa ka mpanofa trano ianao, na ny vola tokony aloanao raha monina ao amin‘ilay trano ianao.

  Fepetra

  Arahina fepetra vitsivitsy ny fahazoana azy ity, indrindra indrindra miankina amin‘ny vola am-pelatananao. Azonao atao ny mijery amin’ ity tranokala ity hijerena raha mahafeno ny fepetra ianao.

  Afaka mahazo izany ianao raha tsy afaka mangataka “APL” na “AFL”.

  Fangatahana

  Azonao atao ny mangataka izany amin’ny aterineto ao amin’ny tranokalan’ny “Caf” na “MSA”.

Fanampiana ara-bola ho an‘ny olona misy fahasembanana

Mety hahazo fanampiana ara-bola ny olona manana fahasembanana fa misy fepetra takiana.

 • Ity fanampiana ara-bola ity dia miantoka ny fidiram-bola kely indrindra afaka arotsaka ho an'ny olona manana fahasembanana. Mety azo ampiarahana amin‘ny karazana fanampiana hafa izy ity.

  Fepetra

  Omena ilay vola kanefa misy fepetra takiana sasany amin’izany, indrindra indrindra momba ny fahasembanana, taona, fonenana ary vola miditra aminy.

  Fangatahana

  Ny dingana tokony hataonao amin'ny fangatahana an'izany dia miankina amin'ny vakim-paritra misy anao.

  Raha mila fanazavana fanampiny, tsara kokoa ny maka fotoana hihaonana amin’ny mpiasa sosialy antsoina hoe “travailleur social”.

  Azonao ampiasaina ihany koa ity tranokala ity ary fanteno ny faritra misy anao sy ny vakim-paritra misy anao eo amin’ny fizarana misy hoe “Quelle est la démarche pour en bénéficier ?”.

 • Ity fanampiana ity dia omena ireo olona izay misy fahasembanana ka tsy afaka miasa.

  Aloa ankoatry ny “allocation adulte handicapé (AAH)” izy ity.

  Raha mila fanazavana fanampiny, tsara kokoa ny maka fotoana hihaonana amin’ny mpiasa sosialy antsoina hoe “travailleur social”.

Fanohanana ara-bola ho an‘ny ray aman-dreny

Misy fepetra sasany ny fanomezana io vola io, fara fahakeliny ohatra izy mamelon-janaka iray.

Ny iray amin'ireto sampana roa ireto no manome ity fanampiana ity arakaraky ny rafitra misy anao:

 • ny “Caisse d’allocations familiales (Caf)” dia fanampiana ara-bola ny ankizy ho amin’ny rafitra ankapobeny
 • ny “Mutualité Sociale Agricole (MSA)” ho an’ny rafitra momba ny fambolena izany hoe ireo olona miasa eo amin’ny seham-pambolena.
 • Ity fanohanana ity dia natokana ho an'ny olona manana zanaka velomina roa, ary fara fahakeliny latsaky ny 20 taona. Aloa isam-bola izy ity.

  Any amin‘ireo vakim-paritra frantsay any ivelany, dia aloa manomboka amin'ny zaza voalohany izany.

  Ny vola ho azonao dia miankina amin'ny vola eo am-pelatananao, ny isan'ny ankizy velominao ary ny taonany.

  Fepetra

  Raha toa tsy teratany Frantsay ianao ary mipetraka miaraka amin'ny fianakavianao any Frantsa, dia afaka mahazo ireto tombontsoa ireto, saingy misy fepetra takiana:

  • Na manana ny fonenanao mahazatra any Frantsa ianao na mijanona any Frantsa foana, izany hoe mihoatra ny enim-bolana mahery isan-taona misesy na tsy misesy.
  • Manana fahazoan-dalana ipetraka eo an-toerana na “titre de séjour” ianao. Na izany aza, raha manambady teratany frantsay na olona manana zo ipetraka eo an-toerana ianao, kanefa tsy mikarakara ny zanakao, dia mety mbola hahazo tombony amin'izany ianao. Amin’izay fotoana izay, ny ray aman-dreny ankilany no olona tokony andoa ilay fanampiana izay fantatra amin’ny anarana hoe “allocataire”, ary ianao no olona tokony omena ny fanampiana izay fantatra amin’ny hoe “attributaire”.

  Fangatahana

  Azonao atao ny mangataka izany amin’ny aterineto amin’ny tranokalan’ny “Caf” or “MSA”.

 • Raha mipetraka any Frantsa metropolitana ianao dia afaka mahazo fanohanana ara-bola manampy ny “allocations familiales” manomboka amin’ny zaza fahatelo velomina 3 taona hatramin’ny latsaky ny 21 taona.

  Any amin’ireo vakim-paritra any ivelany, io fanampim-panampiana io dia omena ho an’ireo ankizy velomina rehetra eo anelanelan’ny telo sy dimy taona.

  Fepetra

  Ho fanampin'ny fepetra tokony hofenoina mba hahazoana ny “allocations familiales”, ity karazana fanampiana ity dia omena arakaraky ny vola eo am-pelatanana. Misy tabilao manazava ny fetra farany mikasika izanyeto amin’ity tranokala ity.

  Fangatahana

  Azonao atao ny mangataka izany amin’ny aterineto amin’ny tranokalan’ny “Caf” or “MSA”.

 • Ity fanampiana ara-bola ity dia omena ireo ray aman-dreny izay mamelona zaza irery izay tsy afaka mahazo fanampiana avy amin‘ny ray aman-dreny ankilany, ohatra hoe raha toa tsy nankatoavin‘ilay ray aman-dreny ankilany ilay zaza, na raha sendra maty ilay ray aman-dreny ankilany na natsangan‘olon-tokana ilay zaza.

  Mety aloa ihany koa izany mba hanampiana ny fanampiana ara-bola na fanampiana hikarakarana ny zaza avy amin’ilay ray aman-dreny ankilany izay mety hoe kely loatra, na vola aloa mialoha raha toa ilay ray aman-dreny ankilany tsy mandoa intsony ny “pension alimentaire”.

  Fepetra

  Tsy maintsy mahafeno ireo fepetra ankapobeny ianao raha te hahazo “allocations familiales”.

  Tsy maintsy manan-janaka iray velomina ianao, fara fahakeliny, izay tsy nandraisan'ny ray aman-dreny ankilany anjara ny famelomana azy iray volana fara-fahakeliny, na nanome anao fanampiana hikolokoloana ny zaza izy fa latsaky ny EUR 116.11.

  Fangatahana

  Azonao atao ny mangataka izany amin’ny aterineto amin’ny tranokalan’ny “Caf” or “MSA”.

 • Ity fanampiana ara-bola ity dia afaka manampy anao amin‘ny lany amin‘ny fikolokoloana sy ny fanabeazana ny zaza.

  Fepetra

  Tsy maintsy manan-janaka iray velomina izay latsaky ny telo taona farafahakeliny ianao, ary mahafeno ny fepetra mikasika ny fidiram-bolanao.

  Azonao atao ny mijery amin’ ity tranokala ity hijerena raha mahafeno ny fepetra ianao.

  Fangatahana

  Azonao atao ny mangataka izany amin’ny aterineto amin’ny tranokalan’ny “Caf” or “MSA”.

Fanampiana manokana

Misy ireo karazana fanampiana manokana izay miankina amin‘ny toe-javatra misy anao. Noho izany, tena tsara tokoa ny maka fotoana hihaonana amin‘ny mpiasa sosialy matihanina izay antsoina hoe “travailleur social” izay afaka manampy anao hahafantatra azy ireny.

Ireto misy ohatra vitsivitsy:

 • Ny fanampiana ara-bola fantatra amin’ny hoe “Aide financière à l’insertion sociale et professionnelle (AFIS)” dia mety azo omena, fa misy fepetra takiana ho an’ireo olona izay miroso amin’ny dingana hialana amin’ny asa mifandraika amin’ny firaisana ara-nofo/fivarotan-tena, ary ny famerenana azy eo amin’ny lafiny sosialy sy arak’asa 330 euros ny vola aloa isam-bolana. Ny taratasy fangatahana dia azo idirana amin’ny aterineto ao amin’ ity tranokala ity.
 • Fanampiana ara-bola ho an’ireo mpitady fialokalofana na “Allocation pour demandeur d’asile (Ada)” dia azo omena fa misy fepetra takiana amin’ny olona tsirairay izay nametraka fangatahana ho amin’ny fialokalofana. Miankina amin'ny toe-javatra iainan'ny fianakavianao ny vola azo. Hahazo fanazavana bebe kokoa mikasika izany ianao rehefa mametraka ny fangatahanao.

Mitadiava fanohanana

Any Frantsa dia misy sampandraharaha maro afaka manohana anao, manome torohevitra anao ary manampy anao amin'ny dingana tokony hatao sy ireo karazana antontan-taratasy. Maimaimpoana ny ankamaroan‘izy ireo.

 • Ny "PIMMS Médiation" dia fikambanana mampahafantatra, mitarika na manohana ny fikarakarana taratasy amin'ny sehatra maro: fidirana amin'ny tolotra ho an'ny daholobe, fidirana amin'ny fitsaboana, fangatahana fanampiana ara-bola avy amin'ny fanjakana, fanambarana hetra, fanambarana ho an'ny “France Travail”, sns.

  • Maimaimpoana io tolotra io.
  • Teny azo isafidianana: Frantsay no tena ampiasaina.
  • Fifandraisana: afaka mahita “PIMMS Médiation” eo akaikinao ianao ato amin'ity lahatahiry ity.
 • Ny mpiasa sosialy na “travailleurs sociaux” sy ny “assistants sociaux” dia efa za-draharaha amin‘ny fanohanana ny olona amin'ny fikarakarany taratasy, ary manampy azy ireo hahita vahaolana mifanaraka amin'ny fahasahiranana atrehany.

  • Maimaimpoana ireo tolotra ireo.
  • Azonao atao ny maka fotoana handraisana torohevitra manokana araka ny toe-javatra misy anao, ary hanampy anao amin'ny dingana manaraka, toy ny hoe: fangatahana fanampiana ara-bola avy amin'ny fanjakana, fangatahana trano fonenana, fisoratana anarana any amin'ny birao mikarakara ny olona tsy manana asa any Frantsa “France Travail”, sns.
  • Teny azo isafidianana: Frantsay no tena ampiasaina.
  • Fifandraisana: Azonao atao ny mangataka fotoana hihaonana amin'ny “travailleur social” miaraka amin’ny
 • Ny “Centres d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF)” dia manampy ny sarambabem-bahoaka, indrindra ny vehivavy, amin'ny sehatra maro toy ny: zo araka ny lalàna, fahasalamana, fitadiavana asa, fanofanana, famoronana orinasa, eny fa na dia fikarakarana ny ankizy aza.

  • Tsy andoavam-bola ireo tolotra ireo.
  • Ho afaka hampahafantatra anao ny zonao sy ny dingana tokony hataonao izy ireo. Ireo ivon-toerana sasany dia afaka manampy anao amin'ny dingana tokony hatao sy ireo antontan-taratasy ilaina.
  • Teny azo isafidianana: Frantsay no tena ampiasaina.
  • Fifandraisana: ny antsipirian‘ny fifandraisana amin'ny “CIDFF” any amin'ny faritra misy anao dia ho hitanao ato anatin'ity lahatahiry ity.

Na dia natao aza ny rehetra mba hanomezana anao ny fampahalalana marina sy manaraka ny toetr‘andro indrindra, dia tsy afaka manolo torohevitra ara-dalàna na matihanina akory ity pejy ity. Miova tsy tapaka ny lalàna sy ny fomba fiasa ka ilaina ny manatona manam-pahaizana manan-traikefa.

Mety hahaliana anao koa

Mahazo vola haingana

Raha toa tsy manam-bola ianao na nosakanan'ny vadinao na vadinao taloha ny fahazoanao vola, dia misy…

Mitady asa sy manaraka fiofanana arak'asa any Frantsa

Mety ho sarotra tokoa ny mitady asa any amin'ny firenena tsy nahalehibe anao, indrindra raha tsy…

Mangataka trano sosialy sy mora any Frantsa

Raha tsy dia manam-bola ianao dia afaka ny mangataka mba hanofa trano izay fantatra amin’ny hoe “log…

Raha mila polisy:

Asosa mankany ambony