ការទទួលបានមូលនិធិជាបន្ទាន់

ប្រសិនបើអ្នកមិនមានធនធានហិរញ្ញវត្ថុ ឬដៃគូររបស់អ្នក ឬអតីតដៃគូរបស់អ្នកត្រូវបានរារាំងពីការចូលប្រើប្រាស់មូលនិធិរបស់អ្នក មានដំណោះស្រាយមួយចំនួនដើម្បីរ៉ាប់រងនូវការចំណាយលើតម្រូវការមូលដ្ឋានរបស់អ្នក។ ជាអកុសល ដំណោះស្រាយទាំងនេះនៅមានកម្រិតនៅឡើយនៅក្នុងប្រទេសបារាំង។

ផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយ Ouarda Varda Sadoudi នៅថ្ងៃទី 27/11/2022

លុយបន្ទាន់

ជាអកុសល បច្ចុប្បន្ននេះ មិនមានជំនួយហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋជាបន្ទាន់ ដើម្បីគាំទ្រជនរងគ្រោះដោយសារការរំលោភបំពាននៅក្នុងគ្រួសារទេ។ នេះគឺជាដំណោះស្រាយមួយចំនួនទៀតដែលអ្នកអាចពិចារណាបាន។

  • អ្នកអាចគិតអំពីមនុស្សជិតស្និទ្ធនឹងអ្នកដែលអ្នកអាចទុកចិត្តបាន៖ តើម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេអាចឱ្យអ្នកខ្ចីប្រាក់ ឬផ្តល់ប្រាក់ឱ្យអ្នកដើម្បីរ៉ាប់រងការចំណាយលើតម្រូវការមូលដ្ឋានរបស់អ្នកបានដែរឬទេ?
  • អង្គការដែលផ្តល់សេវាឥតគិតថ្លៃហៅថា "associations" អាចជួយអ្នកបាន។ ឧទាហរណ៍ តាមរយៈការផ្តល់ជាអាហារ ឬជួយអ្នកក្នុងការស្វែងរកកន្លែងស្នាក់នៅមួយយប់។ ទាំងនេះមានរួមបញ្ចូល៖
   • "Les Restos du cœur"៖ អង្គការនេះអាចផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវកញ្ចប់ឥតគិតថ្លៃដែលមានដូចជា អាហារសម្រាប់ចម្អិននៅផ្ទះ ផលិតផលអនាម័យ និងផលិតផលជាក់លាក់ ប្រសិនបើអ្នកមានទារក។ ពួកគេក៏បានចែកចាយអាហារក្តៅ និងផ្តល់មជ្ឈមណ្ឌលស្នាក់នៅសម្រាប់អ្នកដែលមិនមានផ្ទះ។ ភាសាដែលនិយាយ៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង។
   • "Le Secours populaire"៖ អង្គការនេះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទិញទំនិញពីជម្រើសនៃគ្រឿងទេសដោយខ្លួនឯងដោយមិនចាំបាច់ចំណាយលើអ្វីទាំងអស់ រួមទាំងផលិតផលសម្រាប់ទារកផងដែរ។ ពួកគេក៏អាចផ្តល់ជាសម្លៀកបំពាក់ និងសម្ភារដោយឥតគិតថ្លៃផងដែរ។ ភាសាដែលនិយាយ៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង។
   • "La Croix-Rouge"៖ អង្គការនេះអាចផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវអាហារដោយឥតគិតថ្លៃក្នុងទម្រង់ផ្សេងៗគ្នា៖ កញ្ចប់ អាហារក្តៅ អាហាររួមគ្នា នំសាំងវិច។ល។ ពួកគេក៏មានហាងលក់គ្រឿងទេសដែលអ្នកអាចទិញទំនិញបានដោយបង់ត្រឹមតែ 10% នៃតម្លៃជាក់ស្តែងរបស់ផលិតផលតែប៉ុណ្ណោះ។ ពួកគេក៏ផ្តល់ជូននូវសម្លៀកបំពាក់ជជុះដែលមានការបញ្ចុះតម្លៃនៅក្នុង ហាងរបស់ពួកគេផងដែរ។ ភាសាដែលនិយាយ៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង។
  • ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការកន្លែងស្នាក់នៅបន្ទាន់ ដំណោះស្រាយគឺមាន។
 • ការបើកគណនីធនាគារ

  ប្រសិនបើអ្នកមិនមានគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនទេ យើងសូមណែនាំឱ្យ អ្នកបើកគណនីមួយ ឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់អ្នក។

  បញ្ចេញប្រាក់ដែលបានវិនិយោគនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក

  ប្រសិនបើអ្នកធ្វើការនៅប្រទេសបារាំង ហើយមានប្រាក់នៅក្នុងគណនីសន្សំរបស់ក្រុមហ៊ុនអ្នកដែលជាផ្នែកនៃគម្រោងសន្សំប្រាក់របស់ក្រុមហ៊ុន ឬ "Plan Epargne Entreprise" អ្នកអាចដោះសោវាបានក្នុងករណីមានការរំលោភបំពានក្នុងគ្រួសារ។ អ្នកអាចទាក់ទងទៅនិយោជករបស់អ្នកដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែម។

  ការធ្វើ ការណាត់ជួបជាមួយបុគ្គលិកសង្គមកិច្ច ឬ "travailleur social"

  យើងសូមណែនាំឱ្យធ្វើការណាត់ជួបជាមួយអ្នកជំនាញដែលគេស្គាល់ថាជា "travailleur social" ឬបុគ្គលិកសង្គមកិច្ច។

  អ្នកជំនាញនេះនឹងអាចជួយអ្នកក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយផ្អែកលើស្ថានភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក និងការគាំទ្រជាមួយនឹងនីតិវិធីរដ្ឋបាលរបស់អ្នក ជាពិសេសនៅពេលដាក់ពាក្យសុំ ជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ។ ពួកគេក៏អាចជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីឧបករណ៍ដែលមានផ្សេងទៀត ដូចជាការបញ្ចុះតម្លៃ ឬសូម្បីតែការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈដោយឥតគិតថ្លៃ ដែលអាស្រ័យលើស្ថានភាពរបស់អ្នក។

  ដើម្បីធ្វើការណាត់ជួបជាមួយ "travailleur social" អ្នកអាច៖

  • ទាក់ទងអាជ្ញាធរផ្នែករដ្ឋបាលនៃក្នុងតំបន់របស់អ្នក ហៅថា "Conseil départemental"។
  • ទាក់ទងទៅកាន់អង្គការដែលទទួលបន្ទុកផ្នែកគាំទ្រសង្គម ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា "Centre communal d’action sociale" នៅក្នុងទីក្រុងរបស់អ្នកដោយទាក់ទងសាលាក្រុងក្នុងតំបន់របស់អ្នកឬ "mairie"។
  • ធ្វើការណាត់ជួបជាមួយជំនួយការផ្នែកការងារសង្គមរបស់ក្រុមហ៊ុនអ្នក ឬ "assistante sociale" ប្រសិនបើអ្នកមានការងារធ្វើ។ អ្នកអាចទាក់ទងទៅនិយោជករបស់អ្នកដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែម។

  កំពុងស្វែងរកការងារ

  ប្រសិនបើអ្នកមិនមានការងារធ្វើ ហើយអ្នកត្រូវការប្រាក់ មានវិស័យមួយចំនួនជាញឹកញាប់ត្រូវការ ជួលមនុស្សភ្លាមៗ

 • ការទទួលប្រាក់ពីអតីតដៃគូរបស់អ្នក

  ប្រសិនបើអ្នកបានរៀបការ ឬមានកូន អ្នកអាចទទួលបានវិភាគទានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពីប្តីឬប្រពន្ធរបស់អ្នក ឬឪពុកម្តាយម្នាក់ទៀត បន្ទាប់ពីការសម្រេចរបស់ចៅក្រម៖

  ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ វាអាចចំណាយពេលច្រើនសប្តាហ៍ ឬច្រើនខែ មុនពេលការសម្រេចរបស់ចៅក្រមត្រូវបានធ្វើឡើង។

  ទទួលបានឯករាជ្យភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ

  វាមិនតែងតែងាយស្រួលនោះទេ ប៉ុន្តែវាគឺអាចធ្វើទៅបានដើម្បី ទទួលបានឯករាជ្យភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ សូម្បីតែបន្ទាប់ពីបានប្រឈមមុខនឹងការគំរាមកំហែងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច។ សូមព្យាយាមកុំឱ្យមានអារម្មណ៍ធ្លាក់ទឹកចិត្ត។

ថ្លៃសេវាផ្នែកច្បាប់

នៅប្រទេសបារាំង អ្នកអាចទទួលបានការផ្ដល់ដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ដោយឥតគិតថ្លៃ ហើយថែមទាំងរួមបញ្ចូលនូវការចំណាយផ្លូវច្បាប់សម្រាប់អ្នកផងដែរ ប្រសិនបើអ្នកមិនមានធនធានគ្រប់គ្រាន់។

 • នៅប្រទេសបារាំង អង្គការជាច្រើនផ្តល់ជូននូវ ការណាត់ជួបដោយឥតគិតថ្លៃជាមួយមេធាវី ដែលជាកន្លែងអ្នកអាចសួរនូវរាល់សំណួរដែលអ្នកមាន និងទទួលបានការផ្ដល់ដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់។

  គោលនយោបាយធានារ៉ាប់រងមួយចំនួនរួមមានការការពារផ្នែកច្បាប់ ដែលអាចគ្របដណ្តប់ផ្នែកនៃការចំណាយផ្លូវច្បាប់របស់អ្នកបាន។ នេះអាចជាការធានារ៉ាប់រងផ្ទះរបស់អ្នក ការធានារ៉ាប់រងកាតធនាគាររបស់អ្នក ការធានារ៉ាប់រងផ្នែកវិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នក ឬការធានារ៉ាប់រងផ្សេងទៀតដែលអ្នកបានដកចេញ។ អ្នកអាចទាក់ទងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នក ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែម។

 • ប្រសិនបើអ្នកត្រូវតែមានការចូលរួមពី មេធាវី ឬអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់ដែលហៅថា "huissier de justice" នៅក្នុងបរិបទនៃនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ ប៉ុន្តែធនធានរបស់អ្នកមានកម្រិតពេកក្នុងការទូទាត់សម្រាប់ថ្លៃសេវារបស់ពួកគេ អ្នកអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការទូទាត់មួយផ្នែក ឬពេញលេញនៃការចំណាយផ្លូវច្បាប់របស់អ្នក ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាជំនួយផ្នែកច្បាប់ ឬ "aide juridictionnelle"។

ស្វែងរកជំនួយ

នៅប្រទេសបារាំង មានសេវាកម្មជាច្រើនដែលអាចគាំទ្រអ្នក ផ្តល់ដំបូន្មាន និងជួយអ្នកជាមួយនឹងនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ និងឯកសារផ្សេងៗ។ សេវាភាគច្រើនគឺមិនគិតថ្លៃទេ។

 • បុគ្គលិកសង្គមកិច្ច ឬ "travailleurs sociaux" និង "assistants sociaux" គឺជាអ្នកជំនាញដែលគាំទ្រប្រជាជនក្នុងនីតិវិធីរដ្ឋបាលរបស់ពួកគេ និងជួយពួកគេស្វែងរកដំណោះស្រាយទៅតាមការលំបាកដែលពួកគេកំពុងជួបប្រទះ។

  • សេវាកម្មទាំងនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • អ្នកអាចធ្វើការណាត់ជួបដើម្បីទទួលបានដំបូន្មានផ្ទាល់ខ្លួនស្របតាមស្ថានភាពរបស់អ្នក និងជួយអ្នកក្នុងជំហានបន្ទាប់ ឧទាហរណ៍៖ ពាក្យសុំជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋ កម្មវិធីសម្រាប់លំនៅដ្ឋានសង្គម ការចុះឈ្មោះជាមួយការិយាល័យនិកម្មភាពរបស់បារាំង "Pôle emploi" ។ល។
  • ភាសាដែលមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង។
  • ទំនាក់ទំនង៖ អ្នកអាចស្នើសុំការណាត់ជួបជាមួយ "travailleur social" ជាមួយ៖
 • "Mairie" គឺជារដ្ឋបាលក្នុងតំបន់ដែលទទួលបន្ទុកគោលនយោបាយមូលដ្ឋាន។ តួនាទីសំខាន់របស់ពួកគេគឺជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានការលំបាក។ ពួកគេអាចជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីសិទ្ធិរបស់អ្នក និងជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលមាន នាំអ្នកទៅកាន់អង្គការដែលពាក់ព័ន្ធ និងថែមទាំងជួយអ្នកជាមួយនឹងនីតិវិធីរដ្ឋបាលមួយចំនួនផងដែរ។

  • សេវាកម្មនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • ភាសាដែលអាចមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង។
  • ទំនាក់ទំនង៖ អ្នកនឹងឃើញព័ត៌មានទំនាក់ទំនងលម្អិតនៃ "mairie" ក្នុងតំបន់របស់អ្នកនៅលើគេហទំព័រនេះ ដោយបញ្ជាក់ឈ្មោះនៃទីក្រុង ឬទីប្រជុំជនដែលអ្នករស់នៅ។
 • "Associations" គឺជាអង្គការដែលផ្តល់សេវាកម្មជាច្រើន។

  • សេវាកម្មទាំងនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • សេវាកម្មដែលផ្តល់ជូនមានភាពខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងពីអង្គការ "association" មួយទៅមួយផ្សេងទៀត។ ពួកគេអាចផ្តល់ដំបូន្មានដល់អ្នក ហើយពេលខ្លះពួកគេអាចជួយអ្នកជាមួយនឹងនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ និងឯកសារផ្សេងៗ។
  • ភាសាដែលអាចមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង។
  • អ្នកនឹងឃើញបញ្ជី "associations" ដែលមានឯកទេសក្នុងការជួយជនរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សានៅជិតអ្នកនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះនេះ ដោយជ្រើសរើសដេប៉ាតាម៉ង់នៃប្រទេសបារាំងរបស់អ្នក។

ខណៈពេលដែលការយកចិត្តទុកដាក់បំផុតបានចូលទៅក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានឱ្យអ្នកដែលត្រឹមត្រូវ និងថ្មីបំផុត ទំព័រនេះមិនមានបំណងដើម្បីជំនួសដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ ឬវិជ្ជាជីវៈនោះទេ។ ច្បាប់ និងនីតិវិធីផ្លាស់ប្តូរជារឿយៗ ដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំនាញដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់។

អ្នកក៏អាចនឹងចាប់អារម្មណ៍ផងដែរ

ស្វែងរកកន្លែងស្នាក់នៅបន្ទាន់

ប្រសិនបើអ្នកមិនមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពនៅផ្ទះទេ ហើយមិនដឹងថាត្រូវទៅណាទេ គឺមានដំណោះស្រាយ។…

ការស្នើសុំជំនួយហិរញ្ញវត្ថុពីរដ្ឋ

មានទម្រង់ជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើនដែលផ្តល់ដោយស្ថាប័នសាធារណៈរបស់ប្រទេសបារាំង…

ការស្វែងរកការងារធ្វើ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈនៅប្រទេសបារាំង

ការស្វែងរកការងារនៅក្នុងប្រទេសដែលអ្នកមិនបានធំដឹងក្តីអាចមើលទៅគួរឱ្យខ្លាច…

សម្រាប់អន្តរាគមន៍របស់ប៉ូលិស៖

រំកិលទៅលើគេបង្អស់