សិទ្ធិស្នាក់នៅជាប់ទាក់ទងនឹងការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មនៅប្រទេសបារាំង

បណ្ណស្នាក់នៅ ឬ “titre de séjour” អាចត្រូវបានចេញឱ្យបុគ្គលដែលមានសិទ្ធិស្នាក់នៅរួចហើយ ហើយចង់ធ្វើការដោយឯករាជ្យ ឬបង្កើតអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសបារាំង។

បានផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយ FNCIDFF នៅថ្ងៃទី 06/10/2023

លក្ខខណ្ឌ

អ្នកត្រូវតែមានគ្រប់ទាំងពីរលក្ខខណ្ឌនេះ៖

 • អ្នកគឺជាអ្នកធ្វើការដោយខ្លួនឯងដោយអនុលោមតាមច្បាប់របស់ប្រទេសបារាំង មានលទ្ធភាពខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងបង្កើតប្រាក់ចំណូលបានគ្រប់គ្រាន់។
 • អ្នកត្រូវតែស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមួយក្នុងចំណោមស្ថានភាពទាំងនេះ៖
  • អ្នកបានមកប្រទេសបារាំងជាមួយនឹងទិដ្ឋាការស្នាក់នៅរយៈពេលយូរ ឬ "visa de long séjour" ដែលចេញជាពិសេសដើម្បីអនុវត្តការងារដោយខ្លួនឯង ពោលគឺសកម្មភាពរបស់សហគ្រិន។
  • អ្នកកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងជាមួយនឹងសិទ្ធិស្នាក់នៅផ្សេងទៀត ហើយចង់ផ្លាស់ប្តូរ "titre de séjour" ពោលគឺស្នើសុំការផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាព ឬ "changement de statut" ដើម្បីក្លាយជាសកម្មភាពអាជីវកម្មមូលដ្ឋានរបស់អ្នកឥឡូវនេះ។

ច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបាន៖ មាត្រា L.421–5 និង L.421–6 នៃ "CESEDA"។

អ្នកអាចទទួលបានការវាយតម្លៃលើគំនិតអាជីវកម្មថ្មីរបស់អ្នក នៅលើគេហទំព័រនេះ

ប្រភេទនៃ "titre de séjour" ឬបណ្ណស្នាក់នៅដែលបានចេញឱ្យ

 • អ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានបណ្ណស្នាក់នៅបណ្តោះអាសន្ន ឬ "carte de séjour temporaire" ដែលបញ្ជាក់ពី "entrepreneur / profession libérale'' ឬសហគ្រិន/អ្នកធ្វើការដោយខ្លួនឯង ដែលមានសុពលភាពមួយឆ្នាំ។

 • បណ្ណស្នាក់នៅរបស់អ្នក ឬ “carte de séjour” អាចត្រូវបានបន្តប្រសិនបើអ្នកនៅតែបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌ។

  បន្ទាប់មកអ្នកនឹងអាចទទួលបានបណ្ណស្នាក់នៅច្រើនឆ្នាំ “carte de séjour pluriannuelle” ដែលមានសុពលភាពរយៈពេលបួនឆ្នាំ ប្រសិនបើអ្នកស្នើសុំមួយ។ ដើម្បីធ្វើដូច្នេះ អ្នកក៏ត្រូវតែបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាសមាហរណកម្មជនអន្តោប្រវេសន៍ជាមួយរដ្ឋនៃប្រទេសបារាំងដែលគេស្គាល់ថាជា “Contrat d’Intégration Républicaine (CIR)” និងអនុវត្តតាមការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនអ្នក។

 • ប្រសិនបើអ្នកបានរស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងយ៉ាងហោចណាស់ប្រាំឆ្នាំ ឬបីឆ្នាំក្នុងករណីខ្លះ អ្នកអាចស្នើសុំ “carte de résident” ប្រសិនបើអ្នកបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់។ ស្វែងយល់បន្ថែម

ពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសអាល់ហ្សេរី

ជម្រើសដើម្បីទទួលបាន “titre de séjour” នៅលើមូលដ្ឋាននេះគឺអាចអនុវត្តបានចំពោះជនជាតិអាល់ហ្សេរី។

ក្នុងករណីរបស់អ្នក៖

 • អ្នកមិនចាំបាច់មកប្រទេសបារាំងជាមួយនឹងទិដ្ឋាការស្នាក់នៅរយៈពេលយូរ ឬ “visa de long séjour” ដែលចេញជាពិសេសដើម្បីអនុវត្តសកម្មភាពការងារខ្លួនឯងនោះទេ។ ឯកសារណាមួយដែលហៅថា “visa” ត្រូវបានទទួលយក។
 • អ្នកមិនមានកាតព្វកិច្ចបង្ហាញលទ្ធភាពខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៃគម្រោងរបស់អ្នក ហើយ ក៏មិនត្រូវឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តទៅលើសមត្ថភាពចិញ្ចឹមជីវិតផងដែរ។

ច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបាន៖ មាត្រា 5 នៃកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងប្រទេសបារាំង និងប្រទេសអាល់ហ្សេរីដែលត្រូវបានកែប្រែនៅថ្ងៃទី 27 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 1968 ។

ស្វែងរកជំនួយ

នៅប្រទេសបារាំង មានសេវាកម្មជាច្រើនដែលអាចជួយអ្នក ផ្តល់ដំបូន្មាន និងជួយអ្នកជាមួយនឹងនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ និងឯកសារផ្សេងៗ។ សេវាភាគច្រើនគឺឥតគិតថ្លៃទេ។

 • La Cimade” គឺជាអង្គការដែលមានឯកទេសក្នុងការជួយដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ និងជនចំណាកស្រុកទាំងអស់ និងជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសបារាំង ជាពិសេសមនុស្សដែលប្រឈមនឹងអំពើហិង្សា។

  • សេវាកម្មនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • ពួកគេនឹងអាចជូនដំណឹងដល់អ្នក និងជួយអ្នកនៅក្នុងនីតិវិធីរដ្ឋបាលរបស់អ្នកដែលទាក់ទងនឹងសិទ្ធិរស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំង និងដឹកនាំអ្នកទៅកាន់សេវាកម្មផ្សេងទៀតអាស្រ័យលើស្ថានភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។
  • ភាសាដែលមាន៖ ភាសាបារាំង អង់គ្លេស និងអេស្ប៉ាញ។
  • ទំនាក់ទំនង៖
   • ដោយគ្មានការណាត់ជួបនៅ មជ្ឈមណ្ឌលដែលនៅជិតអ្នក
   • តាមរយៈទូរសព្ទលេខ 01 40 08 05 34 ឬ 06 77 82 79 09 នៅថ្ងៃពុធ ចាប់ពីម៉ោង 9:30 ព្រឹក ដល់ 1:30 រសៀល និងពីម៉ោង 2:30 រសៀល ដល់ 5:30 ល្ងាច។
 • Gisti” គឺជាអង្គការដែលមានឯកទេសខាងប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ និងជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសបារាំង។

  • សេវាកម្មនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • ពួកគេនឹងអាចជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីសិទ្ធិរបស់អ្នកទាក់ទងនឹងសិទ្ធិស្នាក់នៅរបស់អ្នក និងពន្យល់ពីរបៀបដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិទាំងនោះ។
  • ភាសាដែលអាចមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង។
  • ទំនាក់ទំនង៖
   • តាមរយៈទូរសព្ទ +331 84 60 90 26 ពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ ពីម៉ោង 3 រសៀល ដល់ម៉ោង 6 ល្ងាច និងចាប់ពីម៉ោង 10 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 12 ថ្ងៃត្រង់ សម្រាប់ថ្ងៃពុធ និងថ្ងៃសុក្រផងដែរ។ ពេលខ្លះខ្សែទូរសព្ទជាប់រវល់ សូមកុំខកចិត្ត។ ពេលខ្លះវាងាយស្រួលក្នុងការទាក់ទងទៅពួកគេនៅពេលចុងបញ្ចប់នៃពេលថ្ងៃ។
   • ផ្ញើតាមរយៈប្រៃសណីយ៍ទៅ “Gisti, 3 villa Marcès 75011 Paris, France”។ បោះពុម្ព និងបំពេញ ទម្រង់បែបបទនេះ និងបញ្ចូលក្នុងលិខិតរបស់អ្នកជាមួយនឹងច្បាប់ចម្លងនៃឯកសាររដ្ឋបាលដែលអាចពាក់ព័ន្ធ។ ត្រូវប្រាកដថាបញ្ជាក់សំណួររបស់អ្នកឱ្យបានច្បាស់លាស់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន រួមទាំងធាតុទាំងអស់ដែលអាចជួយទីប្រឹក្សារបស់ “Gisti” ឱ្យយល់ពីស្ថានភាពរបស់អ្នក។
 • Associations” គឺជាអង្គការដែលផ្តល់សេវាកម្មផ្សេងៗជាច្រើន។ ស្ថាប័នខ្លះមានឯកទេសខាងអន្តោប្រវេសន៍។

  • សេវាកម្មទាំងនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • ពួកគេអាចជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីសិទ្ធិរបស់អ្នកនៅក្នុងប្រទេសបារាំង និងពេលខ្លះជួយអ្នកជាមួយនឹងនីតិវិធីអន្តោប្រវេសន៍។
  • ភាសាដែលអាចមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង។
  • ទំនាក់ទំនង៖ អ្នកអាចស្វែងរកតាមតំបន់ និងក្រសួងនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះនេះ។
 • សមាគមដែលមានការអនុញ្ញាត ឬ “associations habilitées” អាចផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មដែលមានឯកទេសខ្ពស់ដល់អ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោន។

  • សេវាកម្មទាំងនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • ពួកគេអាចជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីសិទ្ធិរបស់អ្នក ផ្ដល់ការណែនាំដល់អ្នក គាំទ្រអ្នកក្នុងនីតិវិធីរដ្ឋបាលរបស់អ្នក និងមកជាមួយអ្នកដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់អ្នកជាមួយការិយាល័យនៃប្រទេសបារាំងសម្រាប់ការការពារជនភៀសខ្លួន និងជនគ្មានសញ្ជាតិ ឬ “Office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA)” ។
  • ភាសាដែលអាចមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង ការបកប្រែផ្ទាល់មាត់អាចធ្វើទៅបាន។
  • ទំនាក់ទំនង៖ អ្នកអាចស្វែងរក “associations habilitées” ដែលនៅជិតអ្នកនៅក្នុង បញ្ចីឈ្មោះ នេះ។

ខណៈពេលដែលការយកចិត្តទុកដាក់បំផុតបានចូលទៅក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានឱ្យអ្នកដែលត្រឹមត្រូវ និងថ្មីបំផុត ទំព័រនេះមិនមានបំណងដើម្បីជំនួសដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ ឬវិជ្ជាជីវៈនោះទេ។ ច្បាប់ និងនីតិវិធីផ្លាស់ប្តូរជារឿយៗ ដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំនាញដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់។

អ្នកក៏អាចនឹងចាប់អារម្មណ៍ផងដែរ

ផ្ទៀងផ្ទាត់សិទ្ធិរបស់ខ្ញុំសម្រាប់សិទ្ធិស្នាក់នៅប្រទេសបារាំង

កម្រងសំណួរនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីជួយអ្នកក្នុងការកំណត់ពីមូលហេតុ ឬ "fondements"…

ជួលមេធាវីនៅប្រទេសបារាំង

មេធាវីដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងដំណើរការនីតិវិធីច្បាប់។…

សម្រាប់អន្តរាគមន៍របស់ប៉ូលិស៖

រំកិលទៅលើគេបង្អស់