Prava na boravak vezana za pokretanje biznisa u Francuskoj

Boravišna dozvola ili „titre de séjour“ može se izdati pojedincima koji već imaju pravo na boravak i žele da rade samostalno ili da osnuju sopstveni biznis u Francuskoj.

Potvrđeno od strane FNCIDFF na dan 06.10.2023.

Uslovi

Morate da ispunite ova dva uslova:

 • Vi ste samozaposleni u skladu sa zakonskim propisima u Francuskoj, finansijski održivi i ostvarujete dovoljan prihod.
 • Morate da se nalazite u jednoj od ovih situacija:
  • Došli ste u Francusku sa posebno izdatom vizom za dugotrajni boravak ili „visa de long séjour“ kako bi se bavili samostalnim radom, tj. preduzetničkim radom.
  • Živite u Francuskoj po osnovu drugih prava na boravak i želite da promenite svoju „titre de séjour“, tj. da zatražite promenu statusa ili „changement de statut“ kako bi sada ona bila izdata na osnovu vaše poslovne aktivnosti.

Primenljivi zakon: Članovi L.421–5 i L.421–6 „CESEDA“.

Možete da dobijete procenu svoje nove poslovne ideje na ovoj veb-stranici.

Vrsta izdate „titre de séjour“ ili boravišne dozvole

 • Imate pravo na privremenu boravišnu kartu ili „carte de séjour temporaire“ u kojoj se navodi „entrepreneur / profession libérale'' ili preduzetnik/samozaposleni, koja važi godinu dana.

 • Vaša boravišna karta ili „carte de séjour“ se može obnoviti ako i dalje ispunjavate uslove.

  Ako je zatražite, moći ćete da dobijete višegodišnju boravišnu kartu „carte de séjour pluriannuelle“ sa rokom važenja od četiri godine. Da biste to uradili, morate da imate i potpisan ugovor o integraciji imigranata sa francuskom državom poznat kao „Contrat d’Intégration Républicaine (CIR)“ i da se pridržavate obaveza navedenih u njemu.

 • Ako ste živeli u Francuskoj najmanje pet godina, ili tri godine u određenim slučajevima, možete zatražiti „carte de résident“ ako ispunjavate određene uslove. Saznajte više

Alžirski državljani

Opcija za dobijanje „titre de séjour“ po ovoj osnovi je primenljiva na državljane Alžira.

U vašem slučaju:

 • Ne morate da dolazite u Francusku sa vizom za dugotrajan boravak ili „visa de long séjour“ izdatom posebno da biste obavljali samostalnu delatnost. Svaki dokument pod nazivom „visa“ je prihvaćen.
 • Niste u obavezi da prikažete finansijsku održivost svog projekta i niste podvrgnuti imovinskom cenzusu.

Primenljivi zakon: Član 5 Francusko-alžirskog sporazuma od 27. decembra 1968. sa izmenama i dopunama.

Pronađite podršku

U Francuskoj postoji dosta servisa koji vas mogu podržati, dati vam savet i pomoći u vezi sa procedurama i papirologijom. Većina njih je besplatna.

 • La Cimade“ je organizacija koja je specijalizovana za podršku svim imigrantima i migrantima, kao i izbeglicama u Francuskoj, posebno osobama koje se suočavaju sa nasiljem.

  • Ovaj servis je besplatan.
  • Oni će moći da vas informišu i podrže u vašim administrativnim procedurama u vezi sa pravom na boravak u Francuskoj i da vas upute na druge službe u zavisnosti od vaše lične situacije.
  • Dostupni jezici: Francuski, engleski i španski.
  • Kontakt:
   • bez zakazanog termina u centru u vašoj blizini
   • telefonom na 01 40 08 05 34 ili 06 77 82 79 09 sredom od 9:30 do 13:30 časova i od 14:30 časova do 17:30 časova.
 • Gisti“ je organizacija specijalizovana za pravne savete imigrantima i izbeglicama u Francuskoj.

  • Ovaj servis je besplatan.
  • Oni će moći da vas informišu o vašim pravima u vezi sa pravima na boravak i objasne kako da ih ostvarite.
  • Dostupan jezik: uglavnom francuski.
  • Kontakt:
   • Telefonom na +331 84 60 90 26 od ponedeljka do petka od 15 časova do 18 časova a takođe i od 10 do 12 časova u sredu i petak. Linija je ponekad zauzeta, nemojte se obeshrabriti. Ponekad je lakše dobiti ih pred kraj dana.
   • Poštom na „Gisti, 3 villa Marcès 75011 Paris, France“. Odštampajte i popunite ovaj obrazac i priložite svom pismu sa fotokopijom svih administrativnih dokumenata koji bi mogli biti relevantni. Obavezno navedite svoje pitanje što je moguće jasnije, uključujući sve elemente koji bi mogli pomoći savetniku organizacije “Gisti” da razume vašu situaciju.
 • Associations“ su organizacije koje nude različite usluge. Neke su specijalizovane za imigraciju.

  • Ove usluge su besplatne.
  • Oni mogu da vas informišu o vašim pravima u Francuskoj, a ponekad i da vas podrže u imigracionim procedurama.
  • Dostupan jezik: uglavnom francuski.
  • Kontakt: možete da obavite pretragu po regionima i sektoru u ovom imeniku.
 • Ovlašćena udruženja ili „associations habilitées“ mogu ponuditi visoko specijalizovane usluge tražiocima azila.

  • Ove usluge su besplatne.
  • Oni mogu da vas informišu o vašim pravima, da vas posavetuju, da vas podrže u administrativnim procedurama i da prisustvuju sa vama na sastanku sa Francuskom kancelarijom za zaštitu izbeglica i lica bez državljanstva ili „Office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA)“.
  • Dostupan jezik: uglavnom francuski, moguće tumačenje.
  • Kontakt: možete pronaći „associations habilitées“ u vašoj blizini u ovom imeniku.

Iako je uložena maksimalna pažnja da vam pružimo najtačnije i najažurnije informacije, ova stranica nije namenjena da zameni pravni ili profesionalni savet. Zakoni i procedure se redovno menjaju tako da je važno konsultovati kvalifikovane stručnjake.

Možda će vas zanimati

Provera podobnosti za boravišna prava u Francuskoj

Ovaj upitnik je osmišljen da vam pomogne da utvrdite razloge ili „osnove“ koji bi vam mogli dati…

Angažovanje advokata u Francuskoj

Advokati igraju ključnu ulogu u svim pravnim postupcima. Važno je da izaberete one kojima možete…

Za intervenciju policije:

Idite na vrh