Manakarama mpisolovava any Frantsa

Ny mpisolovava dia manana anjara toerana lehibe mandritra ny fitsarana. Zava-dehibe ny fifidianana olona azo itokisana. Azon'izy ireo atao ny manampy anao amin'ny lalàna momba ny heloka bevava, ny lalàna momba ny fianakaviana na miaro ny zonao mifandray amin'ny manampahefana ara-panjakana.

Nohamarinin‘ny Alliance des Avocats pour les Droits de l’Homme tamin’ny 25/09/2023

Ny andraikitry ny mpisolovava

Any Frantsa dia mety ho sarotra be ny raharaham-pitsarana. Tsara kokoa, ary tena tsy maintsy atao amin’ny tranga sasany, ny manakarama mpisolovava izay afaka manoro hevitra anao, hanampy anao amin’ireo dingana arahina, ary mosolo tena anao mandritra ny fakana am-bavany eny amin’ny fitsarana na “audiences”.

Any Frantsa anefa, ho an'ny dingana mifandraika amin'ny fehezan-dalàna famaizana dia ampirisihina hanakarama mpisolovava ilay niharam-boina mba hampitomboana ny hirika hahameloka ilay olona nomelohina noho ny zavatra nataony.

Raha eo amin'ny sehatry ny lalàna momba ny fianakaviana sy ny herisetra ao an-tokantrano, ny mpisolovava ohatra dia afaka manome anao ny tolotr'izy ireo ho an'ireto dingana manaraka ireto:

 • fangatahana fepetra fiarovana toy ny fiarovana araka ny lalàna na “ordonnance de protection” raha sendra herisetra ao an-tokantrano
 • fangatahana zo ipetraka na fialokalofana ary ny dingana fampiakarana manoloana ny manampahefana ara-panjakana
 • fangatahana fisaraham-panambadiana ary ny fandaminana momba nyfitazomana ny zaza
 • lalàna famaizana: raharaham-pitsarana aorian’ny fitoriana atao amin’ny mpanao herisetra ao an-tokantrano.

Mandoa ny vola noho ny asan‘ny mpisolovavanao

Misy sarany ny asa ataon‘ny mpisolovava. Raha tsy dia manam-bola ianao dia misy ireo vahaolana.

Ny dingana voalohany dia ny manamarina raha mahavita mandoa sarana fitsarana sasany ny fifanekena ara-piantohana nataonao, ohatra hoe ny fiantohana mikasika ny trano. Raha izany no izy dia anontanio izy ireo raha toa ka tafiditra amin‘ny fiantohany ny raharaha ara-pitsarana momba anao, ary ahoana ny fepetra ny amin‘izany.

 • Raha toa tsy ampy ny vola eo am-pelatananao dia azonao atao ny mangataka ny fanjakana mba handoa manontolo na amin’ny ampahany ny vola lany amin’ny raharaham-pitsarana, izay antsoina hoe fanampiana amin’ny raharaham-pitsarana na “aide juridictionnelle”, eny fa na dia tsy manana zo ipetraka eo an-toerana aza ianao.

  Teboka manan-danja vitsivitsy tsara marihina:

  • Azonao atao ny mitady mpisolovava ka mangataka azy mba handray an-tanana ny raharaha momba anao amin’ny alalan’ny “aide juridictionnelle”, na mangataka “aide juridictionnelle” aloha, dia mangataka ny hanendren’ny fitsarana mpisolovava ho anao rehefa mameno ny taratasy ianao.
  • Raha mahita mpitsara manaiky ny hisahana ny raharahanao amin’ny alalan’ny “aide juridictionnelle” ianao ary mahazo ny “aide juridictionnelle” manontolo, dia tsy manana alalana hangataka vola bebe kokoa aminao izy aorian’izay, eny fa na dia mihoatra ny tombatombana natao tamin’ny voalohany aza ny habetsaky ny asa sy ny faharetan’ny raharaha.
  • Raha toa ka ny “aide juridictionnelle” amin’ny ampahany no azonao, dia ny sasany amin’ny vola aloa amin’ny raharaham-pitsarana ihany no aloan’ny fanjakana. Noho izany, ilay mpisolovava dia mety hangataka vola fanampiny antsoina hoe “complément d’honoraires”, na sarany fanampiny. Tonga dia anontanio azy any am-boalohany izany.
 • Raha toa ianao ka tsy mahazo “aide juridictionnelle”, na “aide juridictionnelle” amin’ny ampahany ihany, dia anontanio ny mpisolovava mikasika ny vola takiany izay fantatra amin’ny hoe “honoraires”.

  Tsara ny hahalalanao ny fitambaran‘ny vola aloa dieny eo am-boalohany. Mety ho:

  • sarany raikitra ho an‘ny dingana rehetra
  • sarany isaky ny ora miaraka amin‘ny vinavinan‘ora mety hol any.

  Raha toa ianao tsy dia manam-bola kanefa ianao tsy mahafeno fepetra ho amin’ny fanampiana amin’ny raharaham-pitsarana na “aide juridictionnelle”, dia mety hanome vahaolana hafa ho anao ny mpisolovava sasany, ohatra hoe mandoa ho azy ireo ny isan-jaton'ny zavatra ho azonao any amin'ny faran’ny fitsarana. Tena vitsy ny manao io karazana fifanarahana io.

Mifidy mpisolovava

Any Frantsa dia afaka mahita mpisolovava tena mahay sy marina ary manao asa tsara ho an‘ny olona iasany ianao, fa misy koa anefa ireo tsy dia havanana sy zatra manao fomba tsy mendrika.

Ireto ambany ireto ny toro-hevitra sasantsasany amin'ny fisafidianana ny mpisolovava mety.

 • Raha hitady mpisolovava mahay, izay manampahaizana manokana amin‘ny sehatra iray ianao dia afaka mangataka soso-kevitra:

  • Afaka miantso fikambanana mpanao asa soa izay fantatra amin’ny hoe “association” ianao. Mifidiana manam-pahaizana manokana amin'ny sehatra misy anao: fanohanana ireo niharan‘ny herisetra, lalàna ho an‘ny teratany vahiny, sns.
  • Afaka mangataka sosokevitra amin‘ny olom-pantatrao izay efa nanao dingana mitovy amin‘izany koa ianao.

  Raha mbola tsy nanana mpisolovava natolotry ny matihanina na olona atokisanao ianao dia azonao atao ny mikaroka ao amin’ity lahatahiry, ity izay mitanisa ny mpisolovava rehetra ao Frantsa. Manolotra fikarohana isaky ny tanana, fiteny ary ny sehatra ifantohana ilay tranokala.

 • Afaka mifandray amin'ny mpisolovava maromaro ianao mba hampitahana ny tolotra omen‘izy ireo sy ny sarany ary hisafidy izay atokisanao.

  Voalohany, mandefasa mailaka any amin‘ny mpisolovava mba hiresaka haingana ny toe-javatra misy anao, ary angataho izy mba hanao fanadihadiana amin‘ny telefaonina aloha.

  Zavatra vitsivitsy tokony hojerena mandritra ny resaka an-telefaonina:

  • anontanio izy raha afaka misahana ny karazana raharaha tahak’izao, ary mety ohatrinona eo ny sarany, izay fantatra amin’ny hoe “honoraires
  • Raha mifandray aminy ianao amin'ny raharaha mifandraika amin'ny lalàna momba ny fianakaviana (fisaraham-panambadiana, fitazomana zaza, sns.), dia zava-dehibe ny fahaizan'izy ireo mifehy io olana saro-bahana io satria misy ifandraisany amin‘ny firenena hafa. aza adinoina ny mametraka fanontaniana aminy momba izany
  • raha mila manao fangatahana fanampiana amin’ny raharaham-pitsarana, fantatra amin’ny hoe “aide juridictionnelle” ianao dia anontanio an-telefaonina izy ireo rahaazo ampidirina amin‘izany ny raharahanao.

  Raha nahafa-po anao ity tafatafa voalohany ity dia afaka mandamina fihaonana aminy ianao.

  Raha nanaiky handray ny raharaham-pitsaranao izy, eny fa na dia amin’ny alalan’ny “aide juridictionnelle” aza dia asaivo manao taratasy manamarina izany izy, izay fantatra amin’ny hoe taratasy fanekena na “lettre d’acceptation”, dia apetraho ilay fangatahana amin’ny fanarahana ity dingana ity.

 • Zava-dehibe ny fiomanana tsara amin’ny fivoriana voalohany. Raha azo atao dia miezaha manoratra taratasy iray na roa pejy mirakitra ny zava-misy fototra.

  Raha azo atao, dia manomàna rakitra misy dika mitovy amin'ireo antontan-taratasy manan-danja rehetra, izay mety ahitana:

  • antontan-taratasy momba anao sy momba ireo zanakao: kara-panondro, pasipaoro
  • fahazoan-dàlana hipetraka na “titre de séjour”, raha manana ianao
  • bokin’ny soram-piankohonana na “livret de famille
  • kara-pahasalamanao na “carte vitale
  • ny bokinao momba ny fahasalamana na “carnet de santé”, sy ny an’ny zanakao
  • antontan-taratasy avy amin’ny “Caisse d’allocations familiales (CAF)
  • ny filazana momba ny hetra sy ny fifanarahana asa
  • sarymariazinareo, PACS na antontan-taratasy mahazatra ilaina eo amin‘ny fiainana: fampilazana mikasika ny hetra, taratasin-karama, sarin‘ny mombamomba ny kaonty banky, fifanarahana arak‘asa sns
  • porofon'ny loharanom-bola hafa tsy nambara: sarin'ny vola, bokikely, fividianana natao, sns.
  • porofo mikasika ny fananana sy harenan‘ny vadinao na ireo izay ifampizarainy aminao: trano sy tany, fampiasam-bola, sns
  • antontan-taratasy momba ny ankizy hetsika an-tsekoly, hetsika ivelan'ny fandaharam-pianarana, saran'ny cantine, saram-pitsaboana, sns.
  • ny porofo izay azonao nangonina rehefa nitrangana herisetra an-tokantrano ianao.
 • Tamin‘ny fivoriana voalohany:

  • miezaha hifikitra amin'ny votoatin‘nyzava-misy, fa tsy miditra amin'ny antsipiriany be loatra
  • angataho ny mpisolovava mba hanazava tsara ny fomba narosony, ny fandehan'ny raharaham-pitsarana ary ny fandaharam-potoana
  • anontanio azy izay fanontaniana tonga ao an-tsainao.

  Rehefa mifarana ny fivoriana dia tsy maintsy manome anao antontan-taratasy ofisialy mamaritra ny asa rehetra tafiditra ilay mpisolovava, indrindra ny saran‘ilay tolotr‘asa, fantatra amin'ny anarana hoe “honoraires”. Any Frantsa dia indraindray ny mpisolovava mangataka ny fandoavana ny 50% amin'ny “honoraires” mialoha.

  Torohevitra vitsivitsy:

  • Makà fotoana tsara azafady mba handinihana ity antontan-taratasy ity, arytsy voatery hanao sonia izany ny androtr‘iny ianao.
  • Raha tsy tena matoky ilay mpisolovava ianao, na mahatonga anao hatahotra, ho menatra, na hanamelo-tena ny firesahana aminy, dia mety hidika izany fa voafetra ny fahaizany mikasika ny herisetra ao an-tokantrano, ary mety hampidi-doza anao ny fiarahana miasa aminy. Raha izany no izy, aza misalasala manatona mpisolovava hafa. Azonao atao ny manova ny mpisolovava amin'ny fotoana rehetra, ary tsy voatery manome antony ianao.

  Raha nangataka fanampiana amin’ny raharaham-pitsarana na “aide juridictionnelle” ianao, dia tsy maintsy manome taratasy anao ny mpisolovava milaza fa vonona izy hikarakara ny raharaham-pitsaranao amin'izany fomba izany.

 • Rehefa mihaona voalohany dia azonao atao ny miresaka amin'ny mpisolovavanao ny amin‘ny fomba hiarahana miasa.

  Afaka mifandray amin'izy ireo foana ianao mandritra ny fikarakarana ilay raharaha, ohatra hoe mba hampahafantarana azy ireo ny vaovao farany. Na izany aza anefa:

  • Tsara ny manoratra ny zava-baovao rehetra miandalana eny, mba hahafahanao mandefa ny zava-drehetra miaraka, na mizara azy ireo amin‘ny fotoana manaraka. Raha azo atao dia alefaso miaraka aminy izay porofo anananao.
  • Miezaha tsy hiantso na handefa mailaka amin‘izy ireo isakin‘ny misy antsipirian-javatra kely vaovao rehetra mba tsy hanahirana azy.
 • Afaka manova mpisolovava ianao amin‘ny fotoana rehetra. Raha notendren’ny “aide juridictionnelle” ny mpisolovavanao dia tsy maintsy mitady mpisolovava vaovao izay manaiky ny “aide juridictionnelle” ianao. Lazao azy ireo hoe iza no mpisolovava anao taloha, ary ampahafantaro ilay mpisolovava anao taloha ny fanapahan-kevitrao. Hampahafantatra ny sampandraharaha misahana ny raharaha antsoina hoe “bureau d’aide juridictionnelle” (birao misahana ny raharaham-pitsarana) ianao fa nisolo mpisolovava.

  Raha manana disadisa amin’ny mpisolovavanao ianao, dia afaka mifandray amin’ny fikambanana mpanao asa soa, fantatra amin’ny hoe “association” izay mifantoka amin’ny torohevitra mikasika ny lalàna. Azonao atao ihany koa ny mifandray amin'ny mpisolovava hafa na ny fikambanan'ny mpisolovava voafidy antsoina hoe “Conseil de l’Ordre” ao amin’ny fivondronana ao amin’ny toeram-ponenanao mba hanampy anao hamaha ilay disadisa.

Mitadiava fanohanana

Any Frantsa dia misy sampandraharaha maro afaka manohana anao, manome torohevitra anao ary manampy anao amin'ny dingana tokony hatao sy ireo karazana antontan-taratasy ilaina. Maimaimpoana ny ankamaroan‘izy ireo.

 • Ireo ivon-toerana antsoina hoe “point-justice” dia mampivondrona fikambanana isan-karazany izay manome anao torohevitra momba ny lalàna, miankina amin’ny toe-javatra atrehinao, ary indraindray dia manampy anao amin’ny dingana arahina ara-panjakana.

  • Maimaimpoana ireo tolotra ireo.
  • Manana anarana maro ireo ivon-toerana ireo: “Maison de Justice et du Droit (MJD)”, “Point d’accès au droit (PAD)”, "Relais d’accès au droit (RAD)”, “Antenne de justice (AJ)” na “France services (FS)”.
  • Teny azo isafidianana: Frantsay no tena ampiasaina.
  • Afaka mahita “point-justice” akaiky anao ianao:
   • ao amin‘ity lahatahiry amin’ny aterineto ity.
   • amin‘ny alalan‘ny fiantsoana ny 3039 avy any Frantsa metropolitana ary ny +33 9 70 82 31 90 avy any ivelany. Hangatahany kaodim-paositra ianao ary hampifandraisiny amin‘ny “point-justice” Teny azo isafidianana: Frantsay no tena ampiasaina.
 • Ny “Centres d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF)” dia manampy ny sarambabem-bahoaka, indrindra ny vehivavy, amin'ny sehatra mro toy ny: zo araka ny lalàna, fahasalamana, fitadiavana asa, fanofanana, famoronana orinasa, eny fa na dia fikarakarana ny ankizy aza.

  • Tsy andoavam-bola ireo tolotra ireo.
  • Ho afaka hampahafantatra anao ny zonao sy ny dingana tokony hataonao izy ireo. Ireo ivon-toerana sasany dia afaka manampy anao amin'ny dingana tokony hatao sy ireo antontan-taratasy ilaina.
  • Teny azo isafidianana: Frantsay no tena ampiasaina.
  • Fifandraisana: ny antsipirian‘ny fifandraisana amin'ny “CIDFF” any amin'ny faritra misy anao dia ho hitanao ato anatin'ity lahatahiry ity.
 • Anjara asan‘ny mpisolovava ny miaro ny zonao mialoha, mandritra ary aorian‘ny raharaha arapitsaraa.

  • Tandremo tsara mba ho mpisolovava mahay no fidìana.
  • Tsy maintsy aloanao ny karaman'ny mpisolovava.
  • Raha voafetra ny vola eo am-pelatananao, dia mety hahazo fanampiana ara-bola avy amin'ny fanjakana ianao handoavana ireo sarany ireo. Izany no antsoina hoe "aide juridictionnelle".
  • Raha tsy mbola nisy olona matihanina na olona atokisanao nanolotra mpisolovava ho anao dia afaka mitady mpisolovava ao anatin'ity lahatahiry ity ianao. Izy io dia mitanisa ireo mpisolovava rehetra ao Frantsa. Azonao atao ny mikaroka mpisolovava amin'ny alalan'ny tenim-pirenena teneniny na ny sokajin-dalàna manokana ifantohany.

Na dia natao aza ny rehetra mba hanomezana anao ny fampahalalana marina sy manaraka ny toetr‘andro indrindra, dia tsy afaka manolo torohevitra ara-dalàna na matihanina akory ity pejy ity. Miova tsy tapaka ny lalàna sy ny fomba fiasa ka ilaina ny manatona olona matihanina sy tena mahay.

Mety hahaliana anao koa

Mangataka “l'aide juridictionnelle” na fanampiana ara-pitsarana mba hanomezana ny volan’ny mpisolovava sy ny sarany ara-pitsarana hafa

Raha tsy ampy vola hanakaramana mpisolovava sy handoavana ny fitsarana, dia afaka mangataka ny…

Mangataka ny mpitsara handrara ny vadinao taloha hanatona anao

Raha heverinao fa atahorana hiharan'ny herisetra bebe kokoa ianao sy/na ny zanakao, dia afaka…

Manangona porofo mikasika ny herisetra

Na dia mbola tsy tena vonona ny hitatitra trangana herisetra aza ianao dia zava-dehibe tokoa ny…

Raha mila polisy:

Asosa mankany ambony