Fiomanana amin’ny fiarovana sy fiarova_rakan y ny lalà‘a

Ny fiarovana anao foana aloha no laharam-pahamehan‘. Indrisy anefa fa tandindonin-doza foana ianao rehefa miaraka amin‘ny vady tia mifehifehy na mahery setra, kanefa misy ireo vahaolana hiarovana ny tenanao sy ny zanakao. Raha tena anaty loza ianao dia antsoy ny polisy amin‘ny 17 na andefaso hafatra SMS izy ireo amin‘ny 114.

Raha sendra hamehana dia antsoy ny 17 ho an‘ny polisy na ny 112 ho an‘ny sampan-draharaha misahana hamehana ara-pahasalamana. Ny andraikitr'izy ireo dia ny manampy ny tsirairay, na inona na inona toe-javatra atrehiny, eny fa na dia ireo tsy manan-jo hipetraka aza.

Mety ho tena mafy tokoa ny manapaka an‘ilay fifandraisana. Mety hampidi-doza be ny fotoana fisintahana, raha toa ka manana fitondran-tena tia mifehy, manao herisetra na feno hasarotam-piaro ilay vadinao tany aloha tany. Tsara tokoa ny miomana tsara noho izany.

Noho ny antony samihafa dia mety ho tsy afaka miala amin‘ny vadinao na ny trano iarahanareo mipetraka ianao. Misy paikady azonao apetraka mba hiezahana miaro ny tenanao sy ny zanakao. Saingy tadidio fa tsy voaaro amin‘ny loza mihitsy ianao rehefa miaraka amin‘olona iray efa nampiseho fitondran-tena mahery setra na tia mifehifehy.

Raha manomboka manao herisetra ny vadinao na ny vadinao taloha, dia manandrama mamonjy toerana azo antoka haingana araka izay azo atao. Raha tsy afa-mandositra na miantso vonjy ianao dia misy paikady azo atao rehefa tena tsy misy hevitra, izay mety hanampy anao hampitony ny herisetra ataony.

Mandritra ny fisarahana sy aorian‘ny fisarahanareo, ny vadinao na vadinao taloha dia mety hanandrana hanara-maso ny fitaovana elektronika sy kaontinao amin‘ny aterineto mba hahazoany mifehy anao kokoa. Mety ho tena mampatahotra izany saingy misy ny vahaolana.

Raha heverinao fa atahorana hiharan'ny herisetra bebe kokoa ianao sy/na ny zanakao, dia afaka mangataka fepetra fiarovana amin'ny rafi-pitsarana frantsay ianao. Azon'izy ireo atao ny manakana ny mpanao herisetra tsy hanatona anao, anisan'izany ny fandroahana azy ireo hiala amin'ny tokantrano.

Raha toa ka mitady ho voasaringotra amin‘ny fanambadiana sivily, ara-pinoana na nentimpaharazana an-tery ianao, dia afaka mahazo fepetra fiarovana avoakan‘ny mpitsara frantsay. Raha mitsoaka trangana fanambadiana an-tery avy any amin'ny firenena hafa ianao, dia afaka mangataka ny fiarovana iraisam-pirenena an'i Frantsa, antsoina koa hoe zon'ny fialokalofana.

Fijoroana vavolombelona

Rehefa nanomboka nikasi-tanana ahy teo imason‘ny ankizy izy dia nanomboka tena raiki-tahotra aho. Saika voadoana mihitsy ilay zanakay voalohany satria niezaka niaro ahy. Kanefa tsy te hiantso polisy aho, natahotra mafy aho tsinona sao angataka ny taratasy momba ahy izy ireo. Farany aho niantso fikambanana manome fanohanana ireo niharan‘ny herisetra. Nazavainy tamiko ny mikasika ny lalàna mikasika ny fiarovana sy ny fanampiana momba ny lalàna ary nampiany aho nameno ilay taratasiko. Herinandro taorian’izay, dia noroahina niala tao amin’ny tranonay ilay vadiko, ary tsy nahazo alalana hanatona ahy izy. Koa satria moa amin‘izao aho dia efa miantoka ny hofan-trano dia miezaka ny mitady asa aho izao no sady ampian‘io fikambanana io ihany.

“Fatima” - Maroc - 52 taona

Izaho nihevitra hoe mandalo vanim-potoana misy fisedrana ara-panambadiana fotsiny izahay. Nihevitra foana aho fa ny vehivavy vonoin‘ny vadiny ihany no atao hoe iharan‘ny herisetra. Fotoana elaela mihitsy aho vao nahatakatra hoe kay izaho koa misedra herisetra ao an-tokantrano. Na dia teo aza anefa izany dia tsy sahy nandao ny tokantrano aho. Nijery tamin‘ny aterineto aho aloha dia teo aho no nahalala fa tena fotoana mampidi-doza tokoa ny fisarahana. Nanomana ny zavatra rehetra aho no sady nampian‘ny fikambanana mba hahazoana antoka momba ny fiarovana ahy sy ny an‘ny zanako.

“Caroline” - Espana - 33 taona

Efa elaela ihany no nihamafy ny ady. Raha nanao zavatra nampahatezitra azy aho dia nivazavaza tamiko izy, nandrahona ahy. Avy eo izy miala tsiny. Nihevitra aho fa zavatra mandeha ho azy izany miady izany rehefa miaraka amin‘ny olona. Ny andro nanapahako hevitra fa handao azy aho dia nirehitra ny hatezerany ka nanomboka nahery setra be izy. Mba afaka nihidy niafina tao amin‘ny efitra iray aho ka niantso ny polisy. Raha tsy tonga teo angamba ry zareo dia tsy haiko hoe mety ahoana no nataony tao. Avy eo nanampy ahy nametraka fitoriana izy ireo ka hitady toerana hipetrahana vonjimaika mba handaminako kely.

“Nataly” - Madagasikara - 19 taona

Raha mila polisy:

Asosa mankany ambony