Mangataka “l'aide juridictionnelle” na fanampiana ara-pitsarana mba hanomezana ny volan’ny mpisolovava sy ny sarany ara-pitsarana hafa

Raha tsy ampy vola hanakaramana mpisolovava sy handoavana ny fitsarana, dia afaka mangataka ny fanjakana handoa izany sarany izany ianao.
Fantatra amin’ny hoe fanampiana ara-pitsarana na "aide juridictionnelle izany.

Nohamarinin’i Olympe tamin’ny 03/03/2022

Inona no ao anatin‘izany?

Ny “l'aide juridictionnelle” dia mahasahana ny sarany ara-pitsarana amin’ny ampahany na feno anatina fepetra, ny vola miditra aminao voalohany indrindra. Mety hahazoanao manakarama mpisolovava na matihanina ara-pitsarana antsoina hoe “huissier de justice” izany.

Afaka mangataka "l'aide juridictionnelle” mialoha na mandritra ny fitsarana ianao. 

Afaka manakarama mpisolovava safidinao izay manaiky raharaha zakana “aide juridictionnelle” na mangataka mpisolovava ho anao rehefa manao fangatahana ianao.

Fepetra

Amin‘ny ankapobeny dia afaka mangataka “l'aide juridictionnelle" ianao raha:

 • raha tafiditra na ho tafiditra amin‘ny raharaham-pitsarana ianao
 • mahafeno ny fepetra ara-bola miditra ianao: ny vola miditra sy ny fanananao dia tsy tokony hihoatra ny totaly iray
 • manana zo hipetraka any Frantsa ianao 
 • tsy manana fifanaraham-piantohana izay afaka miahy ny sarany ara-pitsarana rehetra aloanao ianao. Raha tsy azonao antoka dia hamarino ny fifanaraham-piantohanao isan-karazany, toy ny fiantohana ny tranonao.

Na izany aza dia misy ny tranga maningana:

 • Raha tsy mahafeno ny zo hipetraka na fepetra ara-bola miditra ianao dia mety mbola homena "l’aide juridictionnelle" ihany, mazava ho azy fa amin‘ny toe-javatra goavana indrindra. Ohatra, raha:
  • niharana heloka bevava goavana toy ny fanolanana ianao
  • nanao fangatahana didy fiarovana fantatra amin‘ny hoe “ordonnance de protection” ianao
  • naharay taratasy antsoina hoe “Obligation de quitter le territoire français (OQTF)” izay mitaky anao handao ny firenena ianao.
 • Mety hahazo “l’aide juridictionnelle” ihany koa ianao rehefa anatina toe-javatra raisin’ny lalàna ho somary goavana, fantatra amin’ny hoe “situation digne d’intérêt”. Amporisihina ny hifandraisanao amin‘ny fikambanana manome tolotra maimaimpoana, fantatra amin‘ny hoe “association”, miompana amin’ny fanohanana olona niharana herisetra an-tokantrano sy/na ny lalàna momba ny teratany vahiny. Ho afaka hanampy anao amin‘io fangatahana io izy ireo.

Ny dingana arahina

 • Ny fangatahana dia tsy maintsy atao amin‘ny “Bureau d’aide juridictionnelle (BAJ)” izay hikarakara izany. Miankina amin‘ilay raharaha, afaka manao ny fangatahana miaraka amin‘ny “BAJ” ao amin’ny tanàna misy anao na ny an’ilay torìna ianao. 

  Hahita antsipiriany momba ny fifandraisana amin‘ny “Bureau d’aide juridictionnelle”-nao ianao ao amin’ity lahatahiry ity, amin’ny alalan’ny filazana mazava ny kaodim-paositra sy fisafidianana ny “tribunal judiciaire”.

  Avy eo dia araho ireto dingana ireto:

  • Fenoy ilay taratasy fangatahana fenoina.
  • Raha manana fifanaraham-piantohana tsy maharakotra ny saran‘ny fitsarana ianao, toy ny fiantohana momba ny tokantrano, dia fenoy ihany koa ny “attestation de non-prise en charge”. Raha maharakotra ilay vola aloa amin‘ny ampahany ny fifanarahana anananao, dia tokony holazainao mazava ao amin‘io taratasy io ny sarany voarakotra.
  • Alefaso amin‘ny “Bureau d’aide juridictionnelle” mahefa ilay fangatahana. Alefaso amin‘ny alalana “lettre recommandée avec accusé de réception” ilay taratasy, izay fomba tokana hanaporofoana fa voaray izany. Tehirizo ny rosia nandefasana.
  • Aza adinoinna ny mitahiry dika mitovy amin‘ilay fangatahana raha sendra ilainao.
 • Ho an‘ny fangatahana “ordonnance de protection” na didy fiarovana manokana, dia karakaraina haingana kokoa noho ny mahazatra ny fangatahanao.

  Na izany aza, miova arakaraka ny tribonaly ny fikarakarana Mifandraisa amin‘ny tribonaly izay handray ny fangatahanao “ordonnance de protection” mba hahalalana ny fikarakaran’izy ireo. Mba hahitana ny antsipiriany ifandraisana amin‘izy ireo dia tadiavo amin‘ity lahatahiry ity amin’ny alalan’ny fampidirana ny kaodim-paositrao sy fisafidianana ny “tribunal judiciaire”.

  Tandremo tsara mba ho voakitika ilay boaty hoe “huissier” rehefa mameno ilay taratasy fangatahana hofenoina ianao aorian’ny fizarana hoe “Vous n’avez pas choisi d’auxiliaire de justice et vous demandez la désignation d’un ou de plusieurs professionnels du droit”. Izany no hahazoana antoka fa ianao dia tsy voatery handoa vola amin‘ny matihanina antsoina hoe “huissier de justice” izay hanatitra ny didin’ny mpitsara any amin’ny mpanao herisetra.

 • Haharay valiny amin‘ny fangatahanao amin‘ny alalan‘ny paositra ianao any amin‘ny adiresy nolazainao tao amin‘ilay taratasy fangatahana nofenoina.

  Ny fotoana ahazoana ny valiny dia mety hiovaova manomboka amin‘ny andro vitsivitsy raha fangatahana “ordonnance de protection”, ka hatramin‘ny herinandro maromaro. 

  Raha sendra nolavina ny fangatahanao, dia afaka mangataka amin‘ny fitsarana ianao handinika indray ny fanapahan-keviny amin‘ny alalan‘ny fanaovana "recours", na fampakarana fitsarana ambony. 

  • Manana 15 andro aorian‘ny fandraisanao ny filazana fandavana ianao hanaovanao "recours". 
  • Ilay “recours” dia tsy maintsy alefa paositra any amin’ny “Bureau d’aide juridictionnelle” izay namoaka ilay fanapahana ihany. Alefaso “lettre recommandée avec accusé de réception” ilay izy. Fomba tokana hananana porofo fa voaray izany. Tehirizo ny rosia nandefasana.
  • Amporisihana ny hanananao mpisolovava na fikambanana manome tolotra maimaimpoana antsoina hoe “association” hanampy anao amin’izany fikarakarana izany.

Fanahiana fahita matetika

  • Amporisihana ny hanananao mpisolovava na fikambanana manome tolotra maimaimpoana antsoina hoe “association” hanampy anao amin’izany fikarakarana izany.
  • Raha tsy miteny ny teninao ilay mpisolovava na mpanolotsaina matihanina, dia afaka mangataka olona iray atokisanao ianao hiaraka aminao sy handika teny na hanoro ny fampiasana application fandikana teny iray.
  • Hanomana mpandika teny ho eo ny fitsarana rehefa tonga ny fihainoana atao eny. Raha tsy miteny frantsay ianao dia ampandreneso izy ireo raha vao voapetraka ny fangatahanao.
 • Mbola afaka mangataka fanampiana ara-pitsarana na "l'aide juridictionnelle" ihany ianao, ohatra hoe:

  • niharana heloka bevava goavana toy ny fanolanana ianao
  • nanao fangatahana didy fiarovana fantatra amin‘ny hoe “ordonnance de protection” ianao
  • naharay taratasy antsoina hoe “Obligation de quitter le territoire français (OQTF)” izay mitaky anao handao ny firenena ianao.
  • anatina toe-javatra raisin’ny lalàna ho somary goavana na "digne d’intérêt" ianao. Mba hanaovana izany dia tena ilaina ny hoe ampiana fikambanana manolotra tolotra maimaimpoana antsoina hoe “association”, izay miompana amin’ny zon’ny teratany vahiny.

Mitadiava fanohanana

Any Frantsa, misy sampan-draharaha maro afaka manohana anao, manome torohevitra anao ary manampy anao amin'ny dingana tokony hatao sy ireo karazana antontan-taratasy ilaina. Maimaimpoana ny ankamaroan‘izy ireo.

 • Ireo ivon-toerana antsoina hoe “point-justice” dia mampivondrona fikambanana isan-karazany izay manome anao torohevitra araka ny lalàna, miankina amin’ny toe-javatra atrehinao, ary indraindray dia manampy anao amin’ny dingana arahina ara-panjakana. 

  • Maimaimpoana ireo tolotra ireo.
  • Manana anarana maro ireo ivon-toerana ireo: “Maison de Justice et du Droit (MJD)”, “Point d’accès au droit (PAD)”, "Relais d’accès au droit (RAD)”, “Antenne de justice (AJ)” na “France services (FS)”. 
  • Teny azo isafidianana: Frantsay no tena ampiasaina.
  • Afaka mahita “point-justice” akaiky anao ianao:
   • ao amin‘ity lahatahiry amin’ny aterineto ity.
   • amin‘ny alalan‘ny fiantsoana ny 3039 avy any Frantsa metropolitana ary ny +33 9 70 82 31 90 avy any ivelany. Hangatahany ny kaodim-paositranao ary hampifandraisiny amin‘ny “point-justice” Teny azo isafidianana: Frantsay no tena ampiasaina.
 • Ny "Associations" dia fikambanana manome tolotra isan-karazany.

  • Maimaimpoana ireo tolotra ireo.
  • Ireo tolotra misy dia miovaova arakaraka ny “association”. Afaka manome torohevitra anao izy ireo, ary indraindray afaka manampy anao amin'ny dingana tokony hatao, sy ireo antontan-taratasy ilaina.
  • Teny azo isafidianana: frantsay no tena ampiasaina.
  • Hahita lisitr'ireo "associations" akaiky anao izay mpikarakara manokana ireo niharan'ny herisetra ianao ato amin'ity lahatahiry ity, amin‘ny fisafidianana ny departemanta misy anao ao Frantsa.
 • Ny "Associations" dia fikambanana manome tolotra isan-karazany. Miompana amin‘ny resaka fifindra-monina sy fitadiavana fialokalofana ny sasany.

  • Maimaimpoana ireo tolotra ireo.
  • Afaka mampahafantatra anao ny zonao any Frantsa izy ireo, manoro hevitra anao, ary mety ho afaka hanampy anao amin‘ny dingana arahina sy ny antontan-taratasy
  • Teny azo isafidianana: Frantsay no tena ampiasaina.
  • Fifandraisana: azonao tadiavina amin‘ny alalan‘ny faritra ao amin‘ity lahatahiry ity.
 • Anjara asan‘ny mpisolovava ny miaro ny zonao mialoha, mandritra ary aorian‘ny raharaha ara-pitsarana.

  • Tandremo tsara mba ho mpisolovava mahay no fidìana.
  • Tsy maintsy aloanao ny karaman'ny mpisolovava.
  • Raha voafetra ny vola eo am-pelatananao, dia mety hahazo fanampiana ara-bola avy amin'ny fanjakana ianao handoavana ireo sarany ireo. Izany no antsoina hoe "aide juridictionnelle".
  • Raha tsy mbola nisy matihanina na olona atokisanao nanolotra mpisolovava ho anao dia afaka mitady mpisolovava ao anatin'ity lahatahiry ity ianao. Mitanisa ireo mpisolovava rehetra ao Frantsa izany. Azonao atao ny mikaroka mpisolovava arakaraky ny tenim-pirenena teneniny, na ny sokajin-dalàna manokana ifantohany.

Na dia natao aza ny rehetra mba hanomezana anao ny fampahalalana marina sy manaraka ny toetr‘andro indrindra, dia tsy afaka manolo torohevitra ara-dalàna na matihanina akory ity pejy ity. Miova tsy tapaka ny lalàna sy ny fomba fiasa ka ilaina ny manatona manam-pahaizana manan-traikefa.

Mety hahaliana anao koa

Manakarama mpisolovava any Frantsa

Ny mpisolovava dia manana anjara toerana lehibe mandritra ny fitsarana. Zava-dehibe ny fifidianana…

Mahazo vola haingana

Raha toa tsy manam-bola ianao na nosakanan'ny vadinao na vadinao taloha ny fahazoanao vola, dia misy…

Mangataka fanampiana ara-bola avy amin‘ny fanjakana

Betsaka ny karazana fanampiana ara-bola atolotry ny sampandraharaham-panjakana frantsay mba…

Raha mila polisy:

Asosa mankany ambony