Solicitarea de azil în Franța

Solicitarea de azil este un proces care permite persoanelor născute în afara Franței să obțină statutul de refugiat sau o protecție subsidiară împotriva persecuției sau a riscului de persecuție în țara lor de origine.

Verificat de Alexandra Lachowsky la 22/05/2023

Dacă vă aflați în Franța și vă confruntați cu riscul de persecuție sau de rele tratamente dacă vă întoarceți în țara dumneavoastră, puteți solicita azil.

Acest proces vă poate permite să locuiți pe termen lung în Franța, prin acordarea statutului de refugiat sau „protection subsidiaire” (protecție subsidiară).

Vă recomandăm insistent să solicitați asistență din partea unei organizații care oferă servicii gratuite, numită asociație („association”), specializată în asistența acordată solicitanților de azil.

Din ce țări puteți depune o cerere?

Pentru a solicita azil în Franța, trebuie să vă aflați în Franța. Nu puteți solicita azil din străinătate.

 • Dacă vă aflați în prezent într-o altă țară, puteți solicita o viză de azil („visa au titre de l'asile”) de la consulatul francez local. Găsiți datele de contact pe acest site web.

  Cu această viză veți putea veni în Franța. Dacă vă aflați în Franța, puteți depune o solicitare de azil.

 • În conformitate cu Regulamentul Dublin, pe teritoriul Uniunii Europene, trebuie să depuneți solicitarea de azil în prima țară în care ați intrat.

  Dacă depuneți o solicitare în Franța, dar ați intrat în Uniunea Europeană printr-o altă țară, este posibil ca Franța să declare că nu are jurisdicție pentru a analiza solicitarea dumneavoastră.

  În cazuri excepționale, Franța poate totuși să decidă să vă proceseze cererea, dacă membrii familiei dumneavoastră locuiesc în Franța sau dacă aveți o problemă de sănătate, de exemplu, sau dacă ați suferit rele tratamente în țara în care doresc să vă trimită. Acest lucru se întâmplă însă foarte rar.

Pasul 1: Pre-primire („Pré-accueil”) la SPADA

Pentru început, va trebui să contactați organizația responsabilă pentru primirea solicitanților de azil din departamentul dumneavoastră, denumită „structure de premier accueil du demandeur d'asile (SPADA)”.

Vă rugăm să rețineți: pentru acest prim pas, procesul poate fi ușor diferit de la o regiune la alta.

 • Datele de contact depind de locul în care vă aflați:

  • Pentru regiunea Ile-de-France: contactați telefonic „Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII)” la numărul 01 42 500 900 pentru a efectua o programare la o „SPADA”.
  • Pentru alte regiuni: consultați lista „SPADA pentru a găsi unitatea din départmentul dumneavoastră și contactați-i direct pentru a efectua o programare.
 • Cineva va completa un formular de înregistrare împreună cu dumneavoastră pentru a începe procesul de solicitare a azilului.

  Persoana respectivă va stabili apoi o întâlnire cu organizația care înregistrează solicitările de azi, cunoscute drept ghișeuri unice („guichet unique (GUDA)”), la centrul administrativ local din Franța sau la prefectură („préfecture”).

  Dacă aveți nevoie de un interpret, vă rugăm să informați persoana respectivă din cadrul „SPADA”. Aceasta trebuie să solicite un interpret atunci când efectuează programarea.

  Odată ce programarea a fost efectuată, persoana din cadrul „SPADA” vă va înmâna un document denumit „convocation” în care se specifică locul, data și ora programării la „préfecture”. Întâlnirea programată va avea loc de obicei în următoarele două săptămâni.

Pasul 2: Înregistrarea solicitării de azil la „GUDA

După ce ați primit „convocaton” de la „SPADA”, va trebui să vă prezentați la „guichet unique (GUDA)” din cadrul „préfecture”, pentru ca solicitarea dumneavoastră să fie înregistrată.

 • La interviu trebuie să aduceți cu dumneavoastră următoarele documente:

  • Patru fotografii tip buletin conforme cu standardele cerute de prefectură, dacă nu au fost făcute în cadrul „SPADA
  • Documentele „convocation” pe care le-ați primit la „SPADA
  • Documentele dumneavoastră de identitate, dacă le aveți.

  În cadrul acestei etape nu aveți obligația de a furniza un document prin care dovediți unde aveți domiciliul, cunoscut sub denumirea de „justificatif de domicile”.

 • Veți întâlni mai întâi un funcționar al „préfecture” care vă va lua amprentele și vă va pune câteva întrebări într-un interviu individual („entretien individuel”). Un interpret va fi prezent dacă nu vorbiți limba franceză și dacă ați cerut unul atunci când ați efectuat programarea.

  Întrebările vor fi legate de călătoria dumneavoastră din țara dumneavoastră de origine în Franța. Scopul acestora este de a stabili dacă Franța este țara răspunzătoare de solicitarea dumneavoastră de azil.

 • La finalul programării, funcționarul „préfecture” vă va înmâna mai multe documente:

  • O declarație conform căreia ați inițiat o solicitare de azi, denumită „attestation de demande d'asile”. Ce trebuie să știți despre acest document:
   • Prin acesta sunteți autorizat(ă) să rămâneți în Franța.
   • Acesta este valabil pentru o perioadă limitată, care va fi specificată în document, în general între șase și zece luni.
   • Acest document poate fi reînnoit.
   • Nu aveți drept de muncă în baza acestui document.
  • Raportul interviului dumneavoastră individual („entretien individuel”).
  • Broșuri informative într-o limbă pe care o înțelegeți:
   • Identificarea statului responsabil pentru solicitarea dumneavoastră de azil și amprentarea, care permite statelor să stabilească dacă ați depus deja o solicitare de azil în altă țară sau dacă amprentele dumneavoastră au fost deja luate la punctul de frontieră (broșura A)
   • Inițierea procedurii Dublin, prin care se stabilește care este țara responsabilă pentru analiza solicitării dumneavoastră de azil și posibilitatea de a fi transferat(ă) într-o altă țară, precum și posibilitatea de a contesta această decizie de transfer (broșura B)
   • Regulamentul Eurodac privind baza de date în care sunt înregistrate amprentele pe teritoriul Uniunii Europene.
  • Un formular pe care trebuie să-l completați pentru a trimite solicitarea de azil, cunoscut sub denumirea de „formulaire de demande d'asile”. Acesta va fi inclus doar dacă „préfecture” consideră că statul francez este responsabil de analiza solicitării dumneavoastră și dacă nu inițiază procedura Dublin.
 • Dacă ați solicitat deja azil în altă țară europeană, ați ajuns în Uniunea Europeană printr-o altă țară, înainte de a ajunge în Franța sau ați obținut o viză pentru o altă țară, „préfecture” poate declara că Franța nu are jurisdicția necesară pentru procesarea solicitării dumneavoastră de azil.

  În acest caz, se va iniția procedura Dublin pentru a organiza întoarcerea dumneavoastră în prima țară din Uniunea Europeană pe teritoriul căreia ați intrat, pentru ca țara respectivă să proceseze cererea. Aceasta se numește decizie de transfer sau „décision de transfert”.

  Veți fi informat(ă) în scris despre această procedură. Puteți solicita modificarea acestei decizii, adresându-vă tribunalului cunoscut sub denumirea de „tribunal administratif”, cu sprijinul unei asociații („association”) sau al unui avocat.

 • Dacă „préfecture” consideră că Franța are jurisdicție pentru analiza solicitării dumneavoastră de azil, veți participa la o întâlnire cu un reprezentant al Biroului francez de Imigrare și integrare („Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII)”) imediat după interviul dumneavoastră cu „préfecture”.

  Acesta vă va adresa întrebări pentru a evalua situația dumneavoastră personală și se va ocupa de accesul dumneavoastră la condiții materiale de găzduire („conditions matérielles d'accueil”). Aceste condiții sunt:

  • o adresă administrativă la care puteți primi corespondență, cunoscută sub denumirea de domiciliu („domiciliation”), pe care o puteți furniza în timpul procedurilor administrative
  • o ofertă de cazare
  • asistență financiară cunoscută sub denumirea de alocație pentru solicitanți de azil („allocation pour demandeur d'asile (ADA)”).

Pasul 3: Trimiteți-vă solicitarea de azil la „OFPRA

După întâlnirea de la „GUDA” în cadrul „préfecture", aveți la dispoziție 21 de zile pentru a trimite solicitarea completă de azil către Biroul francez pentru protecția refugiaților și a apatrizilor („Office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA)”).

 • Este foarte important să vă pregătiți bine pentru a vă spune povestea personală. Vă recomandăm să vă notați totul într-un document care trebuie să cuprindă următoarele:

  • istoricul dumneavoastră personal, inclusiv numele, prenumele, data și locul nașterii, naționalitatea, religia, originea etnică și viața pe care ați dus-o în țara dumneavoastră
  • motivele pentru care solicitați protecție în Franța: motivele pentru care v-ați confruntat sau pentru care vă temeți că vă veți confrunta cu amenințări sau persecuție
  • evenimentele care au condus la plecarea dumneavoastră
  • călătoria dumneavoastră din țara dumneavoastră natală în Franța.

  Acest document trebuie să fie redactat în limba franceză. Acesta nu trebuie să fie foarte lung (aproximativ două-trei pagini), dar trebuie să conțină informațiile-cheie care să susțină solicitarea dumneavoastră de protecție într-un mod clar, cu o prezentare cronologică. Povestea dumneavoastră personală trebuie să fie foarte detaliată, mai ales dacă nu aveți dovezi în susținerea acesteia.

  Puteți primi ajutor pentru redactarea documentului care conține povestea dumneavoastră personală. Vă recomandăm insistent să solicitați asistență din partea unei asociații („association”) specializate în acordarea de asistență solicitanților de azil sau unui avocat.

  Acest document va reprezenta baza interviului dumneavoastră cu serviciul responsabil de analiza solicitărilor de azil, denumit „Office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA)”. Prin urmare, trebuie să vă puteți spune povestea personală verbal.

 • Mai întâi, faceți o copie a certificatului de solicitare de azil („attestation de demande d'asile”) pentru solicitarea dumneavoastră și păstrați originalul.

  Includeți în solicitarea dumneavoastră:

  • formularul de solicitare de azil („formulaire de demande d'asile”) pe care l-ați primit la interviul cu „GUDA
  • două fotografii tip buletin, conforme cu standardele indicate
  • o copie a certificatului dumneavoastră valid de solicitare de azil („attestation de demande d'asile”)
  • povestea dumneavoastră personală, redactată în limba franceză
  • pe cât posibil, documentele de călătorie și orice documente care atestă starea dumneavoastră civilă, pentru dumneavoastră sau pentru membrii familiei dumneavoastră.

  Apoi trimiteți documentul, în persoană, direct către „OFPRA” sau trimiteți-l prin poștă la adresa de mai jos:

  „OFPRA
  201 rue Carnot
  94 136 Fontenay-sous-Bois Cedex”

  Trimiteți cererea prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire („lettre recommandée avec accusé de réception”). Aceasta este singura modalitate de a dovedi că scrisoarea dumneavoastră a fost primită. Păstrați chitanța ca dovadă a expedierii prin poștă.

  După ce dosarul a fost trimis la „OFPRA”, veți primi o scrisoare la adresa indicată în formularul de solicitare, prin care vi se va confirma că solicitarea dumneavoastră de azil a fost înregistrată. Dacă nu ați primit niciun răspuns în interval de o lună, puteți contacta instituția din nou pentru a afla care este evoluția cazului dumneavoastră.

Pasul 4: Decizia „OFPRA

După ce ați depus solicitarea, „OFPRA” vă va programa, de obicei, pentru un interviu mai amănunțit.

Veți primi un document denumit „convocation” prin poștă la adresa specificată în formularul de cerere. În acest document este indicată data, ora și locul programării la interviul cu „OFPRA”.

 • Puteți participa la acest interviu împreună cu avocatul dumneavoastră sau cu un reprezentant al unei organizații numită asociație („association”), autorizată în mod specific să însoțească persoanele care solicită azil. Puteți consulta o listă a acestor asociații („associations”) aici.

  Persoana care vă însoțește nu va avea voie să vă vorbească, dar va putea face observații la finalul interviului. Aceasta vă poate ajuta și să vă pregătiți în prealabil pentru interviu.

  OFPRA” vă poate solicita să vă prezentați la sediul lor de mai multe ori în legătură cu solicitarea dumneavoastră, în cazul în care consideră că sunt necesare mai multe informații.

 • La sfârșitul acestui proces trebuie să primiți, prin poștă, un răspuns de la „OFPRA” la adresa pe care ați furnizat-o în solicitarea dumneavoastră.

  În mod normal, răspunsul trebuie să fie trimis în interval de cel mult șase luni de la depunerea solicitării. Din păcate, perioadele de așteptare pot fi mult mai lungi, uneori până la doi ani. În acest caz, veți primi o scrisoare de notificare prin care sunteți informat(ă) că analiza solicitării dumneavoastră va dura mai mult de șase luni.

 • Dacă răspunsul „OFPRA” este negativ, puteți solicita modificarea deciziei prin depunerea unui recurs sau „appel” la Curtea Națională a Dreptului la Azil sau „Cour nationale du droit d'asile”.

  Aveți la dispoziție o perioadă de o lună de la data la care ați primit notificarea cu privire la decizia de recurs, adică de la data la care ați primit scrisoarea care conținea decizia.

  Vă recomandăm insistent să fiți însoțit(ă) de reprezentantul unei „association” pentru această procedură sau să angajați un avocat specializat în drepturile solicitanților de azil. Dacă resursele dumneavoastră sunt prea limitate pentru a plăti serviciile, puteți solicita asistență juridică sau „aide juridictionnelle” pentru a acoperi costurile.

  • Solicitarea de „aide juridictionnelle” trebuie să fie formulată la maximum 15 zile de la primirea scrisorii care conținea decizia
  • Aceasta trebuie să fie efectuată utilizând un formular specific și trimisă prin poștă ca scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau “lettre recommandée avec avis de réception” la „CNDA”.

Reînnoirea „attestation de demande d'asile

Dacă documentul prin care sunteți autorizat(ă) să rămâneți în Franța în intervalul de timp în care solicitarea dumneavoastră este procesată, denumit „attestation de demande d'asile”, urmează să expire în curând, va trebui să îl reînnoiți la „préfecture”.

Acest document va fi reînnoit timp de șase luni și poate fi reînnoit apoi pe întreaga durată a procesului de solicitare a azilului.

Solicitarea dreptului de a munci în Franța

De asemenea, puteți solicita un document care să vă autorizeze să munciți, cunoscut sub denumirea de permis de muncă sau „autorisation de travail”, dacă:

 • ați trimis solicitarea de azil cu peste șase luni în urmă și solicitarea dumneavoastră este încă analizată de „OFPRA
 • sau ați înaintat recurs la decizia „OFPRA” prin care solicitarea dumneavoastră de azil a fost respinsă.

Cererea pentru permis de muncă sau „autorisation de travail” trebuie să fie trimisă la „préfecture” odată cu solicitarea de reînnoire a „attestation de demande d'asile”.

Pentru a solicita un permis de muncă:

 • completați formularul de cerere online
 • anexați un document la cererea dumneavoastră, care dovedește că ați găsit un loc de muncă în Franța, cum ar fi o declarație a angajatorului prin care acesta atestă faptul că vă va angaja, denumită „promesse d'embauche” sau un contract de muncă numit „contrat de travail”.

Găsirea serviciilor de sprijin

În Franța există numeroase servicii care vă pot sprijini, vă pot oferi sfaturi și vă pot ajuta cu procedurile și documentele. Majoritatea acestor servicii sunt gratuite.

 • Asociațiile autorizate („associations habilitées”) pot oferi solicitanților de azil servicii extrem de specializate.

  • Aceste servicii sunt gratuite.
  • Aceștia vă pot informa cu privire la drepturile dumneavoastră, vă pot oferi sfaturi, vă pot acorda asistență în procedurile administrative și vă pot însoți la întâlnirea cu reprezentantul Biroului francez pentru protecția refugiaților și a apatrizilor („Office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA)”).
  • Limbile disponibile: în principal limba franceză, există posibilitatea de a beneficia de servicii de interpretare.
  • Date de contact: puteți găsi o asociație autorizată („association habilitée”) în apropierea dumneavoastră în acest registru de adrese.
 • La Cimade” este o organizație specializată în sprijinirea tuturor imigranților și migranților, precum și a refugiaților din Franța, în special a celor care se confruntă cu violență.

  • Acest serviciu este gratuit.
  • Organizația vă va putea informa și sprijini în cadrul procedurilor administrative referitoare la dreptul de ședere în Franța și vă va direcționa către alte servicii, în funcție de situația dumneavoastră personală.
  • Limbile disponibile: franceză, engleză și spaniolă.
  • Date de contact :
   • fără programare, la un centru din apropierea dumneavoastră
   • la numărul de telefon 01 40 08 05 34 sau 06 77 82 79 09, miercurea, între orele 09:30-13:30 și 14:30-17:30.
 • Associations” sunt organizații care oferă o gamă largă de servicii. Unele sunt specializate în imigrare.

  • Aceste servicii sunt gratuite.
  • Organizațiile vă pot informa cu privire la drepturile dumneavoastră în Franța și, uneori, vă pot sprijini în procedurile de imigrare.
  • Limbile disponibile: în principal limba franceză.
  • Date de contact: puteți efectua căutări în funcție de regiune și departament în acest registru de adrese.
 • ARDHIS este o organizație care acordă asistență membrilor comunității LGBTQIA+ în legătură cu solicitările de azil sau de permis de ședere/

  • Acest serviciu este gratuit.
  • Această organizație vă poate ajuta cu documentele.
  • Programările se efectuează fie în persoană, fie online.
  • Limbile disponibile: în principal limbile franceză și engleză.
  • Date de contact: preferabil prin e-mail la adresa [email protected] sau prin mesaj vocal la numărul 09 72 47 19 55, după care veți fi contactat(ă).
  • Dacă nu locuiți în Ile-de-France, puteți căuta o altă „association” specializată în acordarea de asistență solicitanților de azil LGBTQIA+, efectuând o căutare în acest registru de adrese.

Deși am depus eforturi semnificative pentru a vă oferi cele mai exacte și actuale informații, această pagină nu are rolul de a înlocui consilierea legală sau de specialitate. Legile și procedurile se schimbă în mod regulat, așadar este important să consultați specialiști calificați.

Este posibil să vă intereseze și

Verificarea eligibilității mele pentru drepturi de ședere în Franța

Acest chestionar a fost conceput pentru a vă ajuta să stabiliți motivele sau „fondements” care v-ar…

Solicitarea unui document care să vă autorizeze să rămâneți în Franța, cunoscut sub denumirea de „titre de séjour” sau permis de ședere

Pentru a locui și a lucra în Franța, va trebui să solicitați un document care să vă autorizeze să…

Angajarea unui avocat în Franța

Avocații joacă un rol esențial în cadrul acțiunilor în justiție. Este important să alegeți un avocat…

Pentru intervenția poliției:

Derulați până sus