ការដាក់ពាក្យស្នើសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅប្រទេសបារាំង

ការដាក់ពាក្យស្នើសុំសិទ្ធិជ្រកកោនគឺជានីតិវិធីដែលអនុញ្ញាតឱ្យមនុស្សដែលកើតនៅក្រៅប្រទេសបារាំង អាចទទួលបានឋានៈជាជនភៀសខ្លួន ឬការការពារដោយផ្ដល់ជំនួយប្រឆាំងនឹងការធ្វើទុក្ខបុកម្នេញ ឬហានិភ័យនៃការធ្វើទុក្ខបុកម្នេញនៅក្នុងប្រទេសដើមកំណើតរបស់ពួកគេ។

ផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយ Alexandra Lachowsky នៅថ្ងៃទី 22/05/2023

ប្រសិនបើអ្នកនៅប្រទេសបារាំង ហើយប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យនៃការធ្វើទុក្ខបុកម្នេញ ឬការធ្វើបាប ប្រសិនបើអ្នកត្រលប់ទៅប្រទេសរបស់អ្នក អ្នកអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំ សិទ្ធិជ្រកកោន

ដំណើរការនេះអាចអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងរយៈពេលវែងដោយផ្តល់ឋានៈជាជនភៀសខ្លួន ឬ "protection subsidiaire" (ការការពារដោយផ្ដល់ជំនួយ)។

យើងសូមណែនាំយ៉ាងមុតមាំថាអ្នកគួរ ស្វែងរកការគាំទ្រ ពីអង្គការដែលផ្តល់សេវាកម្មឥតគិតថ្លៃ ដែលគេស្គាល់ថាជា "association" ដែលមានឯកទេសក្នុងការគាំទ្រអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោន។

តើប្រទេសណាខ្លះដែលអ្នកអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំបាន?

ដើម្បីដាក់ពាក្យស្នើសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅប្រទេសបារាំង អ្នកត្រូវតែនៅប្រទេសបារាំង។ អ្នកមិនអាចសុំសិទ្ធិជ្រកកោនពីបរទេសបានទេ។

 • ប្រសិនបើអ្នកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសមួយផ្សេងទៀត អ្នកអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំទិដ្ឋាការជ្រកកោន ឬ "visa au titre de l’asile" ពីស្ថានកុងស៊ុលបារាំងក្នុងមូលដ្ឋាន។ ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងលម្អិតអាចរកបាននៅលើ គេហទំព័រនេះ

  ទិដ្ឋាការនេះនឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកមកប្រទេសបារាំងបាន។ នៅពេលដែលអ្នកនៅប្រទេសបារាំង អ្នកអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំសិទ្ធិជ្រកកោនបាន។

 • នៅក្រោមបទប្បញ្ញត្តិ Dublin អ្នកត្រូវដាក់ពាក្យស្នើសុំសិទ្ធិជ្រកកោនក្នុងប្រទេសដំបូងដែលអ្នកបានចូល ក្នុងសហភាពអឺរ៉ុប។

  ប្រសិនបើអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នកនៅប្រទេសបារាំង ប៉ុន្តែបានចូលទៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបតាមរយៈប្រទេសមួយផ្សេងទៀត ប្រទេសបារាំងអាចប្រកាសថាមិនមានយុត្តាធិការក្នុងការត្រួតពិនិត្យពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នកទេ។

  ឧទាហរណ៍ ក្នុងករណីពិសេស ប្រទេសបារាំងនៅតែអាចសម្រេចលើដំណើរការពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នក ប្រសិនបើអ្នកមានគ្រួសារនៅប្រទេសបារាំង ឬមានបញ្ហាសុខភាព ឬប្រសិនបើអ្នកបានជួបប្រទះការធ្វើបាបនៅក្នុងប្រទេសដែលពួកគេចង់បញ្ជូនអ្នកទៅ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ករណីនេះគឺកម្រណាស់។

ជំហានទី 1៖ "pré-accueil" នៅ "SPADA"

ដើម្បីចាប់ផ្តើម អ្នកនឹងត្រូវទាក់ទងអង្គការដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការស្វាគមន៍អ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងដេប៉ាតាម៉ង់របស់អ្នក ដែលហៅថា "structure de première accueil du demandeur d’asile (SPADA)"។

សូមចំណាំ៖ ដំណើរការអាចខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចសម្រាប់ជំហានដំបូងនេះ រវាងតំបន់មួយទៅតំបន់មួយទៀត។

 • ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងលម្អិតអាស្រ័យលើកន្លែងដែលអ្នកស្ថិតនៅ៖

  • សម្រាប់តំបន់ Ile-de-France ៖ សូមទាក់ទងទៅកាន់ "Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII)" តាមរយៈទូរសព្ទលេខ 01 42 500 900 ដើម្បីធ្វើការណាត់ជួបនៅ "SPADA"។
  • សម្រាប់តំបន់ផ្សេងទៀត៖ សូមពិនិត្យមើល បញ្ជីនៃ "SPADA" ដើម្បីស្វែងរក départment របស់អ្នក ហើយទាក់ទងពួកគេដោយផ្ទាល់ដើម្បីធ្វើការណាត់ជួប។
 • នរណាម្នាក់នឹងបំពេញបែបបទចុះឈ្មោះជាមួយអ្នក ដើម្បីចាប់ផ្តើមនីតិវិធីស្នើសុំសិទ្ធិជ្រកកោន។

  បន្ទាប់មកពួកគេនឹងធ្វើការណាត់ជួបអ្នកជាមួយអង្គការដែលកត់ត្រាពាក្យស្នើសុំសិទ្ធិជ្រកកោន ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា "guichet unique (GUDA)" នៅមជ្ឈមណ្ឌលរដ្ឋបាលក្នុងស្រុករបស់ប្រទេសបារាំង ឬ "préfecture"។

  ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការអ្នកបកប្រែផ្ទាល់មាត់ សូមប្រាប់បុគ្គលនោះតាមរយៈ "SPADA"។ ពួកគេនឹងត្រូវស្នើសុំអ្នកបកប្រែផ្ទាល់មាត់នៅពេលរៀបចំការណាត់ជួប។

  នៅពេលដែលបានធ្វើការកក់សម្រាប់ការណាត់ជួប បុគ្គលនោះមកពី "SPADA" នឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវឯកសារមួយហៅថា "convocation" ដើម្បីបញ្ជាក់ពីទីកន្លែង កាលបរិច្ឆេទ និងពេលវេលានៃការណាត់ជួបរបស់អ្នកនៅ "préfecture"។ ការណាត់ជួបជាធម្មតានឹងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរយៈពេលពីរសប្តាហ៍បន្ទាប់។

ជំហានទី 2៖ ការកត់ត្រាពាក្យស្នើសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅ "GUDA"

នៅពេលដែលអ្នកបានទទួល "convocation" ពី "SPADA" អ្នកនឹងត្រូវទៅដើម្បីធ្វើការណាត់ជួបនៅ "guichet unique (GUDA)" នៃ "préfecture" ដូច្នេះពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នកត្រូវបានចុះឈ្មោះ។

 • អ្នកត្រូវតែយកឯកសារខាងក្រោមមកជាមួយអ្នកដើម្បីធ្វើការណាត់ជួប៖

  • រូបថតអត្តសញ្ញាណចំនួនបួនដែលបំពេញតាមស្តង់ដារដែលបានស្នើសុំដោយខេត្ត ប្រសិនបើពួកគេមិនបានថតនៅឯ "SPADA"
  • ឯកសារ "convocation" ដែលអ្នកបានទទួលនៅ "SPADA"
  • ឯកសារអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នក ប្រសិនបើអ្នកមាន។

  នៅដំណាក់កាលនេះ អ្នកនឹងមិនមានកាតព្វកិច្ចផ្តល់ឯកសារបញ្ជាក់ពីទីកន្លែងរស់នៅរបស់អ្នក ឬហៅថា "justificatif de domicile" នោះទេ។

 • ដំបូងអ្នកនឹងជួបភ្នាក់ងាររបស់ "préfecture" ដែលនឹងយកស្នាមម្រាមដៃរបស់អ្នក ហើយសួរអ្នកនូវសំណួរមួយចំនួននៅក្នុងការសម្ភាសន៍បុគ្គល ឬ "entretien individuel"។ អ្នកបកប្រែផ្ទាល់មាត់នឹងមានវត្តមាន ប្រសិនបើអ្នកមិននិយាយភាសាបារាំង ហើយប្រសិនបើអ្នកស្នើសុំអ្នកបកប្រែផ្ទាល់មាត់នៅពេលអ្នកធ្វើការណាត់ជួប។

  សំណួរនឹងនិយាយអំពីការធ្វើដំណើរដែលអ្នកបានធ្វើពីប្រទេសកំណើតរបស់អ្នកទៅកាន់ប្រទេសបារាំង។ គោលបំណងរបស់ពួកគេគឺដើម្បីកំណត់ថាតើប្រទេសបារាំងជាប្រទេសដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះពាក្យស្នើសុំសិទ្ធិជ្រកកោនរបស់អ្នកដែរឬទេ។

 • នៅចុងបញ្ចប់នៃការតែងតាំង ភ្នាក់ងារ "préfecture" នឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវឯកសារជាច្រើន៖

  • ការប្រកាសថាអ្នកបានចាប់ផ្តើមពាក្យស្នើសុំសិទ្ធិជ្រកកោនដែលមានឈ្មោះថា "attestation de demande d’asile"។ អ្វីដែលត្រូវដឹងអំពីឯកសារនេះ៖
   • វាអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបន្តនៅប្រទេសបារាំង។
   • វាមានសុពលភាពសម្រាប់រយៈពេលដែលមានកំណត់ ដែលនឹងត្រូវបានបញ្ជាក់នៅលើឯកសារ ជាទូទៅចន្លោះពីប្រាំមួយទៅដប់ខែ។
   • វាអាចត្រូវបានបន្ត។
   • វាមិនអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកធ្វើការទេ។
  • របាយការណ៍នៃការសម្ភាសន៍បុគ្គលរបស់អ្នក ឬ "entretien individuel"។
  • ខិត្តបណ្ណព័ត៌មានជាភាសាដែលអ្នកអាចយល់នៅលើ៖
   • ការកំណត់ចំពោះរដ្ឋដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះពាក្យស្នើសុំសិទ្ធិជ្រកកោនរបស់អ្នក និងការផ្ដិតស្នាមម្រាមដៃ ដែលអាចឱ្យរដ្ឋកំណត់ថាតើអ្នកបានដាក់ពាក្យស្នើសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅប្រទេសមួយផ្សេងទៀតរួចហើយ ឬថាតើស្នាមម្រាមដៃរបស់អ្នកត្រូវបានគេយកទៅព្រំដែនរួចហើយឬអត់ (ខិត្តបណ្ណ A)
   • ការដាក់នៅក្នុងនីតិវិធី Dublin ដែលកំណត់ថាប្រទេសណាដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការពិនិត្យពាក្យស្នើសុំសិទ្ធិជ្រកកោនរបស់អ្នក និងលទ្ធភាពនៃការផ្ទេរទៅប្រទេសមួយផ្សេងទៀត ក៏ដូចជាលទ្ធភាពនៃការពិភាក្សាទៅលើការសម្រេចនៃការផ្ទេរនេះ (ខិត្តបណ្ណ B)
   • បទប្បញ្ញត្តិ Eurodac ដែលទាក់ទងនឹងមូលដ្ឋានទិន្នន័យដែលស្នាមម្រាមដៃត្រូវបានកត់ត្រានៅលើដែនដីក្នុងសហភាពអឺរ៉ុប។
  • ទម្រង់បែបបទមួយដែលត្រូវបំពេញដើម្បីបញ្ជូនពាក្យស្នើសុំសិទ្ធិជ្រកកោនរបស់អ្នកដែលគេស្គាល់ថាជា "formulaire de demande d’asile"។ នេះនឹងត្រូវបានរួមបញ្ចូលលុះត្រាតែ "préfecture" ចាត់ទុករដ្ឋនៃប្រទេសបារាំងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នក ហើយមិនផ្តួចផ្តើមទៅលើនីតិវិធី Dublin ទេ។
 • ប្រសិនបើអ្នកបានដាក់ពាក្យស្នើសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងរដ្ឋនៃសហភាពអ៊ឺរ៉ុបមួយផ្សេងទៀតរួចហើយ បានមកដល់សហភាពអឺរ៉ុបតាមរយៈប្រទេសមួយផ្សេងទៀតមុនពេលមកដល់ប្រទេសបារាំង ឬទទួលបានទិដ្ឋាការសម្រាប់ប្រទេសមួយផ្សេងទៀត "préfecture" អាចប្រកាសថាប្រទេសបារាំងមិនមានយុត្តាធិការដើម្បីអនុវត្តនីតិវិធីពាក្យស្នើសុំសិទ្ធិជ្រកកោនរបស់អ្នកទេ។

  ក្នុងករណីនេះ ពួកគេនឹងចាប់ផ្តើមនីតិវិធី Dublin ដើម្បីរៀបចំការវិលត្រឡប់របស់អ្នកទៅកាន់ប្រទេសដំបូងដែលអ្នកបានចូលទៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុប ដូច្នេះប្រទេសនេះអាចចាត់នីតិវិធីទៅលើពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នក។ នេះហៅថាការសម្រេចចំពោះការផ្ទេរ ឬ "décision de transfert"។

  អ្នកនឹងត្រូវបានជូនដំណឹងអំពីនីតិវិធីនេះជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។ អ្នកអាចស្នើសុំឱ្យមានការកែប្រែការសម្រេចនេះ ដោយស្នើទៅតុលាការរដ្ឋបាលដែលគេស្គាល់ថា "tribunal administratif" ជាមួយ ការគាំទ្រនៃ "association" ឬមេធាវី

 • ប្រសិនបើ "préfecture" ចាត់ទុកថាប្រទេសបារាំងមានយុត្តាធិការដើម្បីពិនិត្យមើលពាក្យស្នើសុំសិទ្ធិជ្រកកោនរបស់អ្នក អ្នកនឹងជួបតំណាងមកពីការិយាល័យអន្តោប្រវេសន៍ និងសមាហរណកម្មរបស់ប្រទេសបារាំង ឬ "Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII)" ដោយផ្ទាល់បន្ទាប់ពីការសម្ភាសន៍របស់អ្នកនៅ "préfecture"។

  ពួកគេនឹងសួរអ្នកនូវសំណួរដើម្បីវាយតម្លៃស្ថានភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក និងសម្រួលទៅលើការចូលទៅកាន់លក្ខខណ្ឌសម្ភារនៃការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ ឬ "conditions matérielles d’accueil"។ លក្ខខណ្ឌទាំងនេះរួមមាន៖

  • អាសយដ្ឋានរដ្ឋបាលដែលអ្នកអាចទទួលលិខិត ដែលគេស្គាល់ថាជា "domiciliation" និងដែលអ្នកអាចផ្តល់ឱ្យក្នុងអំឡុងពេលនីតិវិធីរដ្ឋបាលរបស់អ្នក
  • ការផ្តល់ជូនកន្លែងស្នាក់នៅ
  • ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដែលគេស្គាល់ថាជាប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់អ្នកសុំសិទ្ធិជ្រកកោន ឬ "allocation pour demandeur d’asile (ADA)"។

ជំហានទី 3៖ ផ្ញើពាក្យស្នើសុំសិទ្ធិជ្រកកោនរបស់អ្នកទៅកាន់ "OFPRA"

បន្ទាប់ពីការណាត់ជួបរបស់អ្នកនៅ "GUDA" នៅ "préfecture" អ្នកមានពេល 21 ថ្ងៃដើម្បីផ្ញើពាក្យស្នើសុំសិទ្ធិជ្រកកោនពេញលេញរបស់អ្នកទៅការិយាល័យនៃប្រទេសបារាំងសម្រាប់ការការពារជនភៀសខ្លួន និងជនគ្មានសញ្ជាតិ ឬ "Office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA)"។

 • វាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការរៀបចំឱ្យបានហ្មត់ចត់នូវវិធីដែលអ្នកប្រាប់រឿងរបស់អ្នក។ យើងសូមណែនាំឱ្យសរសេរការពន្យល់របស់អ្នកចុះក្នុងឯកសារដែលគួររួមបញ្ចូល៖

  • ប្រវត្តិរូបផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក រួមទាំងនាមត្រកូល នាមខ្លួន ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត និងទីកន្លែងកំណើត សញ្ជាតិ សាសនា ជាតិសាសន៍ និងជីវិតដែលអ្នកមាននៅក្នុងប្រទេសរបស់អ្នក
  • ការជម្រុញរបស់អ្នកសម្រាប់ការស្នើសុំការការពារនៅប្រទេសបារាំង៖ មូលហេតុដែលអ្នកបានប្រឈម ឬភ័យខ្លាចថាអ្នកនឹងប្រឈមមុខជាមួយ ការគំរាមកំហែង ឬការបៀតបៀន
  • មូលហេតុដែលនាំទៅដល់ការចាកចេញរបស់អ្នក
  • ការធ្វើដំណើរចំណាកស្រុករបស់អ្នកពីប្រទេសកំណើតរបស់អ្នកទៅកាន់ប្រទេសបារាំង។

  ឯកសារនេះត្រូវតែសរសេរជាភាសាបារាំង។ វាមិនគួរវែងពេកនោះទេ (ប្រហែលពីរ ឬបីទំព័រ) ប៉ុន្តែវាត្រូវតែមានការពិតសំខាន់ៗដែលគាំទ្រដល់ការស្នើសុំរបស់អ្នកសម្រាប់ការការពារតាមរបៀបច្បាស់លាស់ និងតាមលំដាប់លំដោយ។ រឿងរបស់អ្នកត្រូវតែលម្អិត ជាពិសេសប្រសិនបើអ្នកមិនមានភស្តុតាងដើម្បីគាំទ្រវាទេ។

  អ្នកអាចទទួលបានជំនួយក្នុងការសរសេរអំពីរឿងរបស់អ្នក។ យើងសូមណែនាំថាអ្នកគួរ ស្វែងរកការគាំទ្រ ពី "association" ដែលមានឯកទេសក្នុងការជួយអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោន ឬពីមេធាវី។

  បន្ទាប់មកឯកសារនេះនឹងធ្វើជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការសម្ភាសន៍របស់អ្នកជាមួយនឹងសេវាកម្មដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការពិនិត្យមើលពាក្យស្នើសុំសិទ្ធិជ្រកកោនដែលហៅថា "Office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA)"។ ដូច្នេះ អ្នកត្រូវតែអាចរៀបរាប់បានដោយផ្ទាល់មាត់។

 • ដំបូង ធ្វើច្បាប់ចម្លងនៃវិញ្ញាបនបត្រនៃពាក្យស្នើសុំសិទ្ធិជ្រកកោនរបស់អ្នក ឬ "attestation de demande d’asile" សម្រាប់ពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នក ហើយរក្សាឯកសារដើមជាមួយអ្នក។

  ដើម្បីបញ្ចូលក្នុងពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នក៖

  • ទម្រង់ពាក្យស្នើសុំសិទ្ធិជ្រកកោន ឬ "formulaire de demande d’asile" ដែលអ្នកបានទទួលការណាត់ជួប "GUDA" របស់អ្នក
  • រូបថតអត្តសញ្ញាណពីរដែលបំពេញតាមស្តង់ដារដែលបានស្នើសុំ
  • ច្បាប់ចម្លងនៃវិញ្ញាបនបត្រដែលមានសុពលភាពសម្រាប់ពាក្យស្នើសុំសិទ្ធិជ្រកកោនរបស់អ្នក ឬ "attestation de demande d’asile"
  • ការពន្យល់អំពីរឿងរបស់អ្នកជាភាសាបារាំង
  • ប្រសិនបើអាច ឯកសារនៃការធ្វើដំណើររបស់អ្នក និងឯកសារអត្រានុកូលដ្ឋានសម្រាប់អ្នក ឬសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នក។

  បន្ទាប់មកបញ្ជូនឯកសារដោយផ្ទាល់ទៅ "OFPRA" ឬផ្ញើតាមប្រៃសណីយ៍ទៅកាន់អាសយដ្ឋានខាងក្រោម៖

  "OFPRA
  201 rue Carnot
  94 136 Fontenay-sous-Bois Cedex"

  ផ្ញើលិខិតតាមប្រៃសណីយ៍ដែលបានចុះឈ្មោះជាមួយនឹងកំណត់ត្រាដឹកជញ្ជូន ឬ "lettre recommandée avec accusé de réception"។ នេះជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាលិខិតបស់អ្នកត្រូវបានគេទទួល។ រក្សាបង្កាន់ដៃទុកជាភស្តុតាងនៃការផ្ញើតាមប្រៃសណីយ៍។

  នៅពេលដែលឯកសារត្រូវបានផ្ញើទៅកាន់ "OFPRA" អ្នកនឹងទទួលបានលិខិតមួយនៅអាសយដ្ឋានដែលអ្នកបានបង្ហាញក្នុងទម្រង់ពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នក ដែលបញ្ជាក់ថាពាក្យស្នើសុំសិទ្ធិជ្រកកោនរបស់អ្នកត្រូវបានចុះឈ្មោះហើយ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនបានទទួលអ្វីសោះក្នុងរយៈពេលមួយខែទេ អ្នកអាចទាក់ទងពួកគេដើម្បីរកមើលថាតើករណីរបស់អ្នកកំពុងដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច។

ជំហានទី 4៖ ការសម្រេចរបស់ "OFPRA"

នៅពេលដែលអ្នកបានដាក់ពាក្យស្នើសុំពេញលេញរបស់អ្នកហើយ នោះ "OFPRA" ជាធម្មតានឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការណាត់ជួបសម្រាប់ការសម្ភាសន៍ស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀត។

អ្នកនឹងទទួលបានឯកសារមួយហៅថា "convocation" ដោយប្រកាសតាមអាសយដ្ឋានដែលអ្នកបានបញ្ជាក់នៅលើទម្រង់ពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នក។ ឯកសារនេះនឹងបញ្ជាក់ទីតាំង កាលបរិច្ឆេទ និងពេលវេលានៃការណាត់ជួបរបស់អ្នកជាមួយ "OFPRA"។

 • អ្នកអាចចូលរួមបទសម្ភាសន៍នេះជាមួយមេធាវីរបស់អ្នក ឬអង្គការមួយដែលហៅថា "association" ត្រូវបានអនុញ្ញាតជាពិសេសដើម្បីអមដំណើរជាមួយអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោន។ អ្នកនឹងឃើញបញ្ជីនៃ "associations" ទាំងនេះនៅទីនេះ

  អ្នកដែលអមដំណើរជាមួយអ្នកនឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យនិយាយជំនួសអ្នកទេ ប៉ុន្តែនឹងអាចធ្វើការបញ្ចេញមតិនៅពេលបញ្ចប់ការសម្ភាសន៍។ ពួកគេក៏អាចជួយរៀបចំឱ្យអ្នកសម្រាប់ការសម្ភាសន៍ជាមុនផងដែរ។

  "OFPRA" អាចកោះហៅអ្នកជាច្រើនដងអំពីពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នក ប្រសិនបើពួកគេជឿថាត្រូវការព័ត៌មានបន្ថែម។

 • នៅចុងបញ្ចប់នៃដំណើរការ អ្នកគួរតែទទួលបានការឆ្លើយតបពី "OFPRA" ដោយប្រកាសទៅកាន់អាសយដ្ឋានដែលអ្នកបានផ្តល់នៅក្នុងពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នក។

  ជាធម្មតា ការឆ្លើយតបគួរតែត្រូវបានផ្ញើមិនលើសពីប្រាំមួយខែបន្ទាប់ពីពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នកត្រូវបានដាក់ស្នើ។ គួរឱ្យស្ដាយ រយៈពេលរង់ចាំអាចយូរជាងនេះ ជួនកាលរហូតដល់ពីរឆ្នាំ។ ក្នុងករណីនេះ អ្នកនឹងទទួលបានលិខិតមួយដើម្បីជូនដំណឹងដល់អ្នកថា ការពិនិត្យឡើងវិញនៃពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នកនឹងចំណាយពេលលើសពីប្រាំមួយខែ។

 • ប្រសិនបើការសម្រេចរបស់ "OFPRA" គឺអវិជ្ជមាន អ្នកអាចស្នើសុំឱ្យផ្លាស់ប្តូរការសម្រេចដោយដាក់បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ ឬ "appel" ទៅតុលាការជាតិនៃសិទ្ធិជ្រកកោន ឬ "Cour nationale du droit d’asile"។

  អ្នកមានពេលមួយខែគិតចាប់ពីថ្ងៃដែលអ្នកត្រូវបានជូនដំណឹងអំពីការសម្រេចដើម្បីដាក់បណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍ ដែលមានន័យថាចាប់ពីថ្ងៃដែលអ្នកទទួលបានលិខិតអំពីការសម្រេច។

  យើងសូមណែនាំយ៉ាងមុតមាំថាអ្នកគួរត្រូវបានអមដោយ "association" សម្រាប់នីតិវិធីនេះ ឬជួល មេធាវី ដែលមានឯកទេសខាងសិទ្ធិជ្រកកោន។ ប្រសិនបើធនធានរបស់អ្នកមានកម្រិតពេកក្នុងការបង់ថ្លៃសេវារបស់ពួកគេ អ្នកអាចស្នើសុំជំនួយផ្នែកច្បាប់ ឬ "aide juridictionnelle" ដើម្បីរ៉ាប់រងលើការចំណាយ។

  • ពាក្យស្នើសុំសម្រាប់ "’aide juridictionnelle" ត្រូវតែធ្វើឡើងមិនលើសពី 15 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីទទួលបានលិខិតអំពីការសម្រេច
  • ត្រូវតែធ្វើឡើងដោយប្រើ ទម្រង់ជាក់លាក់ ហើយផ្ញើតាមប្រៃសណីយ៍ដែលបានចុះឈ្មោះ ឬ "lettre recommandée avec avis de réception" ទៅកាន់ "CNDA"។

បន្តវិញ្ញាបនបត្រ "attestation de demande d’asile" របស់អ្នក

ប្រសិនបើឯកសារអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបន្តនៅប្រទេសបារាំង ខណៈពេលដែលពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នកកំពុងដំណើរការ ហៅថា "attestation de demande d’asile" នឹងផុតកំណត់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ អ្នកនឹងត្រូវបន្តវានៅ "préfecture"។

ឯកសារនេះនឹងត្រូវបានបន្តសម្រាប់រយៈពេលប្រាំមួយខែ ហើយអាចត្រូវបានបន្តម្តងទៀតពេញមួយដំណើរការនៃការដាក់ពាក្យស្នើសុំសិទ្ធិជ្រកកោនទាំងមូល។

ការស្នើសុំសិទ្ធិដើម្បីធ្វើការនៅប្រទេសបារាំង

អ្នកអាចស្នើសុំឯកសារអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកធ្វើការ ដែលគេស្គាល់ថាជាបណ្ណការងារ ឬ "autorisation de travail" ប្រសិនបើ៖

 • អ្នកបានដាក់ពាក្យស្នើសុំសិទ្ធិជ្រកកោនជាងប្រាំមួយខែមុន ហើយពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នកនៅតែត្រូវបានពិនិត្យដោយ "OFPRA"
 • ឬអ្នកបានដាក់បណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹងការសម្រេចរបស់ "OFPRA" ដោយបដិសេធទៅលើសិទ្ធិសុំជ្រកកោនរបស់អ្នក។

ពាក្យស្នើសុំបណ្ណការងារ ឬ "autorisation de travail" ត្រូវតែដាក់ជូន "préfecture" ក្នុងពេលដំណាលគ្នាពេលដែលអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំបន្តនៃវិញ្ញាបនបត្រ "’attestation de demande d’asile"។

ដើម្បីស្នើសុំបណ្ណការងារ៖

 • បំពេញទម្រង់ពាក្យស្នើសុំតាម អនឡាញ
 • ភ្ជាប់ឯកសារទៅនឹងពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នក ដែលបង្ហាញថាអ្នកបានរកការងារនៅប្រទេសបារាំងរួចហើយ ដូចជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់និយោជកដែលបានជួលអ្នក ហៅថា "promesse d’embauche" ឬកិច្ចសន្យាការងារហៅថា "contrat de travail"។

ស្វែងរកជំនួយ

នៅប្រទេសបារាំង មានសេវាកម្មជាច្រើនដែលអាចជួយអ្នក ផ្តល់ដំបូន្មាន និងជួយអ្នកជាមួយនឹងនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ និងឯកសារផ្សេងៗ។ សេវាភាគច្រើនគឺឥតគិតថ្លៃទេ។

 • Associations ដែលមានការអនុញ្ញាត ឬ "associations habilitées" អាចផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មដែលមានឯកទេសខ្ពស់ដល់អ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោន។

  • សេវាកម្មទាំងនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • ពួកគេអាចជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីសិទ្ធិរបស់អ្នក ផ្ដល់ដំបូន្មានដល់អ្នក ជួយអ្នកក្នុងនីតិវិធីរដ្ឋបាលរបស់អ្នក និងមកជាមួយអ្នកដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់អ្នកជាមួយការិយាល័យនៃប្រទេសបារាំងសម្រាប់ការការពារជនភៀសខ្លួន និងជនគ្មានសញ្ជាតិ ឬ "Office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA)"។
  • ភាសាដែលអាចមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង ការបកប្រែផ្ទាល់មាត់អាចធ្វើទៅបាន។
  • ទំនាក់ទំនង៖ អ្នកអាចស្វែងរក "association habilitée" ដែលនៅជិតអ្នកនៅក្នុង បញ្ជីឈ្មោះនេះ។
 • "La Cimade" គឺជាអង្គការដែលមានឯកទេសក្នុងការជួយដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ និងជនចំណាកស្រុកទាំងអស់ និងជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសបារាំង ជាពិសេសមនុស្សដែលប្រឈមនឹងអំពើហិង្សា។

  • សេវាកម្មនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • ពួកគេនឹងអាចជូនដំណឹងដល់អ្នក និងជួយអ្នកនៅក្នុងនីតិវិធីរដ្ឋបាលរបស់អ្នកដែលទាក់ទងនឹងសិទ្ធិរស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំង និងដឹកនាំអ្នកទៅកាន់សេវាកម្មផ្សេងទៀតអាស្រ័យលើស្ថានភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។
  • ភាសាដែលអាចមាន៖ បារាំង អង់គ្លេស និងអេស្ប៉ាញ។
  • ទំនាក់ទំនង៖
   • ដោយមិនមានការណាត់ជួបនៅ មជ្ឈមណ្ឌល ដែលនៅជិតអ្នក
   • តាមរយៈទូរសព្ទលេខ 01 40 08 05 34 ឬ 06 77 82 79 09 នៅថ្ងៃពុធ ចាប់ពីម៉ោង 9:30 ព្រឹក ដល់ 1:30 រសៀល និងពីម៉ោង 2:30 រសៀល ដល់ 5:30 ល្ងាច។
 • "Associations" គឺជាអង្គការដែលផ្តល់សេវាកម្មផ្សេងៗជាច្រើន។ ខ្លះមានឯកទេសខាងអន្តោប្រវេសន៍។

  • សេវាកម្មទាំងនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • ពួកគេអាចជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីសិទ្ធិរបស់អ្នកនៅក្នុងប្រទេសបារាំង និងពេលខ្លះជួយអ្នកជាមួយនឹងនីតិវិធីអន្តោប្រវេសន៍។
  • ភាសាដែលអាចមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង។
  • ទំនាក់ទំនង៖ អ្នកអាចស្វែងរកតាមតំបន់ និងដេប៉ាតាម៉ង់នៅក្នុង បញ្ជីឈ្មោះនេះ។
 • ARDHIS គឺជាអង្គការដែលគាំទ្រសមាជិកនៃសហគមន៍ LGBTQIA+ ក្នុងការស្នើសុំសម្រាប់សិទ្ធិជ្រកកោន ឬកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ពួកគេ។

  • សេវាកម្មនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • ពួកគេអាចជួយអ្នកជាមួយនឹងឯកសាររបស់អ្នក។
  • ការណាត់ជួបគឺអាចធ្វើឡើងដោយផ្ទាល់នៅទីក្រុងប៉ារីស ឬតាមអនឡាញ។
  • ភាសាដែលអាចមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង និងអង់គ្លេស។
  • ទំនាក់ទំនង៖ យកល្អផ្ញើតាមអ៊ីមែលនៅ [email protected] ឬទុកសារជាសំឡេងមកលេខ 09 72 47 19 55 ដើម្បីហៅត្រឡប់មកវិញ។
  • ប្រសិនបើអ្នកមិនរស់នៅក្នុងទីក្រុង Ile-de-France ទេ អ្នកអាចរកមើល "association" មួយផ្សេងទៀតដែលមានឯកទេសក្នុងការគាំទ្រអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោន LGBTQIA+ អ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុង បញ្ជីឈ្មោះនេះ។

ខណៈពេលដែលការយកចិត្តទុកដាក់បំផុតបានចូលទៅក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានឱ្យអ្នកដែលត្រឹមត្រូវ និងថ្មីបំផុត ទំព័រនេះមិនមានបំណងដើម្បីជំនួសដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ ឬវិជ្ជាជីវៈនោះទេ។ ច្បាប់ និងនីតិវិធីផ្លាស់ប្តូរជារឿយៗ ដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំនាញដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់។

អ្នកក៏អាចនឹងចាប់អារម្មណ៍ផងដែរ

ផ្ទៀងផ្ទាត់សិទ្ធិរបស់ខ្ញុំសម្រាប់សិទ្ធិស្នាក់នៅប្រទេសបារាំង

កម្រងសំណួរនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីជួយអ្នកក្នុងការកំណត់ពីមូលហេតុ ឬ "fondements"…

ការស្នើសុំឯកសារអនុញ្ញាតឱ្យអ្នករស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំង ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា "titre de séjour" ឬបណ្ណស្នាក់នៅ

ដើម្បីរស់នៅ និងធ្វើការនៅប្រទេសបារាំង អ្នកនឹងត្រូវស្នើសុំឯកសារដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបន្តនៅប្រទេសបារាំង…

ជួលមេធាវីនៅប្រទេសបារាំង

មេធាវីដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងដំណើរការនីតិវិធីច្បាប់។…

សម្រាប់អន្តរាគមន៍របស់ប៉ូលិស៖

រំកិលទៅលើគេបង្អស់