Prijava za azil u Francuskoj

Prijava za azil je postupak koji omogućava ljudima rođenim van Francuske da dobiju status izbeglice ili supsidijarnu zaštitu od progona ili rizika od progona u svojoj zemlji porekla.

Potvrđeno od strane Alexandra Lachowsky na dan 22.05.2023.

Ako ste u Francuskoj i suočavate se sa rizikom od progona ili maltretiranja ako se vratite u svoju zemlju, možete se prijaviti za azil.

Ovaj postupak može vam omogućiti da ostanete u Francuskoj dugoročno jer će vam obezbediti status izbeglice ili „protection subsidiaire“ (supsidijarnu zaštitu).

Preporučujemo vam da potražite pomoć od organizacije koje nude besplatne usluge, poznate pod imenom „association“, koje su specijalizovane za podršku za ljude koji traže azil.

Iz kojih zemalja se možete prijaviti?

Da biste podneli zahtev za azil u Francuskoj, morate biti u Francuskoj. Nije moguće podneti zahtev za azil iz inostranstva.

 • Ako ste trenutno u drugoj zemlji, možete podneti zahtev za vizu za azil ili „visa au titre de l’asile“ iz lokalnog francuskog konzulata. Informacije za kontakt možete pronaći na ovoj veb-lokaciji.

  Ova viza će vam omogućiti da dođete u Francusku. Kada budete u Francuskoj, možete podneti zahtev za azil.

 • Prema Dablinskoj uredbi, morate da podnesete zahtev za azil u prvoj zemlji u koju ste ušli, u okviru Evropske unije.

  Ako svoju prijavu podnesete u Francuskoj, ali ste u Evropsku uniju ušli preko druge zemlje, Francuska može izjaviti da nema nadležnost da razmatra vašu prijavu.

  U izuzetnim slučajevima, Francuska može ipak odlučiti da obradi vašu prijavu, ako imate porodicu u Francuskoj ili imate zdravstveni problem, na primer, ili ako ste doživeli maltretiranje u zemlji u koju žele da vas pošalju. Međutim, ovo se veoma retko dešava.

1. korak: „pré-accueil“ u „SPADA

Da biste započeli, moraćete da kontaktirate organizaciju koja je odgovorna za prijem tražilaca azila u vašem odeljenju, koja se naziva „structure de première accueil du demandeur d’asile (SPADA)“.

Imajte u vidu: proces se može malo razlikovati za ovaj prvi korak između različitih regiona.

 • Informacije za kontakt zavise od mesta na kom se nalazite:

  • Za oblast Ile-de-France: kontaktirajte „Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII)“ preko telefona na broj 01 42 500 900 da biste zakazali sastanak u „SPADA“.
  • Za druge regione: pogledajte listu za „SPADA da biste pronašli onu koja je u vašem departmanu i kontaktirate ih direktno da zakažete termin.
 • Neko će sa vama popuniti formular za registraciju da biste započeli proces podnošenja zahteva za azil.

  Zatim će vam zakazati sastanak sa organizacijom koja evidentira zahteve za azil, poznatom kao „guichet unique (GUDA)“, u lokalnom Francuskom centru za administraciju ili „préfecture“.

  Ako vam je potreban prevodilac, obavestite osobu u „SPADA“. Oni će morati da zatraže prevodioca kada dogovaraju sastanak.

  Nakon zakazivanja sastanka, osoba iz „SPADA“ daće vam dokument pod nazivom „convocation“ u kom su navedeni mesto, datum i vreme vašeg sastanka u „préfecture“. Sastanak će se obično održati u naredne dve nedelje.

2. korak: Evidentiranje prijave za azil u „GUDA

Kada dobijete svoj „convocation“ iz „SPADA“, biće potrebno da odete na sastanak u „guichet unique (GUDA)“ u „préfecture“ da bi vaša prijava bila registrovana.

 • Sa sobom na zakazani termin morate poneti sledeća dokumenta:

  • Četiri identifikacione fotografije koje ispunjavaju standarde koje je zahtevala prefektura, ako nisu snimljene u „SPADA
  • Dokumenta za „convocation“ koja ste dobili u „SPADA
  • Vaši identifikacioni dokumenti, ako ih imate.

  U ovoj fazi nećete biti u obavezi da priložite dokument koji dokazuje vaše mesto stanovanja, tzv. „justificatif de domicile“.

 • Prvo ćete upoznati agenta u „préfecture”“ koji će vam uzeti otiske prstiju i postaviti neka pitanja u individualnom intervjuu ili "„entretien individuel“. Prevodilac će biti prisutan ako ne govorite francuski i ako ste ga tražili kada ste zakazali termin.

  Pitanja će se odnositi na putovanje od vaše zemlje do Francuske. Njihov cilj je da utvrde da li je Francuska zemlja odgovorna za vaš zahtev za azil.

 • Nakon završetka sastanka, agent „préfecture“ daće vam nekoliko dokumenata:

  • Izjava da ste pokrenuli zahtev za azil tzv. „attestation de demande d’asileô. Stvari koje treba da znate o ovom dokumentu:
   • On vam daje odobrenje da ostanete u Francuskoj.
   • Važi ograničeni period, koji će biti naveden u dokumentu, obično između šest i deset meseci.
   • Može se obnoviti.
   • Ne daje vam pravo da radite.
  • Izveštaj za vaš individualni intervju ili „entretien individuel“.
  • Informativne brošure na jeziku koji razumete:
   • određivanje države odgovorne za vaš zahtev za azil i uzimanje otisaka prstiju, što omogućava državama da utvrde da li ste već podneli zahtev za azil u drugoj zemlji ili su vam otisci prstiju već uzeti na granici (brošura A)
   • stavljanje u Dablinsku proceduru, kojom se utvrđuje koja je država nadležna za razmatranje vašeg zahteva za azil i mogućnost prelaska u drugu zemlju, kao i mogućnost osporavanja ove odluke o transferu (brošura B)
   • Uredba Eurodac koja se tiče baze podataka u kojoj se evidentiraju otisci prstiju na teritoriji Evropske unije.
  • Obrazac koji treba popuniti za podnošenje zahteva za azil poznat kao „formulaire de demande d’asile“. Ovo će biti uključeno samo ako „préfecture“ smatra da je francuska država odgovorna za vašu prijavu i ne pokreće Dablinski postupak.
 • Ako ste već podneli zahtev za azil u drugoj evropskoj državi, stigli u Evropsku uniju preko druge zemlje pre Francuske ili ste dobili vizu za drugu zemlju, „préfecture“ može odlučiti da Francuska nije nadležna za obradu vašeg zahteva za azil.

  U tom slučaju, oni će pokrenuti Dablinsku proceduru kako bi uredili vaš povratak u prvu zemlju u koju ste ušli u Evropsku uniju kako bi ova zemlja mogla da obradi vašu prijavu. Ovo se naziva prenos odluke ili „décision de transfert“.

  O ovom postupku bićete obavešteni pismenim putem. Možete tražiti da se ova odluka izmeni tako što ćete se obratiti upravnom sudu poznatom kao „tribunal administratif“ uz podršku „association“ ili advokata.

 • Ako „préfecture“ smatra da Francuska ima jurisdikciju da ispita vaš zahtev za azil, sastaćete se sa predstavnikom francuske Kancelarije za emigraciju i integraciju ili „Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII)“ direktno nakon vašeg intervjua u „préfecture“.

  Postavljaće vam pitanja kako bi procenili vašu ličnu situaciju i vodili računa o pristupu materijalnim uslovima boravka ili „conditions matérielles d’accueil“. Ovi uslovi se sastoje od:

  • administrativne adrese na koju možete primati poštu, poznate kao „domiciliation“, a koju možete da obezbedite tokom svog upravnog postupka
  • ponude za smeštaj
  • novčane pomoći poznate kao dodatak za azilante ili „allocation pour demandeur d’asile (ADA)“.

3. korak Pošaljite svoju prijavu za azil u „OFPRA

Nakon sastanka u „GUDA“ u „préfecture“, imate 21 dan da pošaljete kompletan zahtev za azil francuskoj kancelariji za zaštitu izbeglica i lica bez državljanstva ili „Office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA)“.

 • Veoma je važno da temeljno pripremite način na koji pričate svoju priču. Preporučljivo je da svoje svedočenje zapišete u dokument koji treba da sadrži:

  • ličnu istoriju, uključujući prezimena, imena, datum i mesto rođenja, nacionalnost, veru, etničku pripadnost i život koji ste imali u svojoj zemlji
  • motive za traženje zaštite u Francuskoj: razloge zbog kojih ste se suočili, ili strahujete da ćete se suočiti, sa pretnjama ili progonom
  • događaje koji su doveli do vašeg odlaska
  • vaše migracijsko putovanje iz matične zemlje u Francusku.

  Ovaj dokument mora biti napisan na francuskom jeziku. Ne bi trebalo da bude predugačak (oko dve ili tri stranice), ali mora da sadrži ključne činjenice koje podržavaju vašu molbu za zaštitu na jasan, hronološki način. Priča mora da bude veoma detaljna, posebno ako nemate dokaze koji bi to podržali.

  Možete dobiti pomoć u pisanju svoje priče. Preporučujemo da potražite pomoć od „association“ koja je specijalizovana za pomoć osobama koje traže azil ili od advokata.

  Ovaj dokument će vam tada poslužiti kao osnova za razgovor sa službom nadležnom za razmatranje zahteva za azil, tzv. „Office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA)“. Stoga morate biti u stanju da to kažete usmeno.

 • Prvo napravite kopiju potvrde zahteva za azil ili „attestation de demande d’asile“ za vašu prijavu, a original zadržite kod sebe.

  Vaša prijava treba da sadrži:

  • formular za prijavu za azil ili „formulaire de demande d’asile“ koji ste dobili na sastanku u „GUDA
  • dve identifikacione fotografije koje ispunjavaju tražene standarde
  • kopiju važeće potvrde zahteva za azil ili „attestation de demande d’asile
  • svedočenje o vašoj priči na francuskom jeziku
  • ako je moguće, vaše putne isprave i sve dokumente o građanskom statusu za vas ili članove porodice.

  Zatim predajte dokumentaciju direktno osobi u „OFPRA“ ili pošaljite poštom na sledeću adresu:

  „OFPRA
  201 rue Carnot
  94 136 Fontenay-sous-Bois Cedex“

  Pošaljite preporučenom poštom sa potvrdom o prijemu pošiljke ili „lettre recommandée avec accusé de réception“. Ovo je jedini način da dokažete da je dokumentacija primljena. Sačuvajte priznanicu kao dokaz.

  Nakon slanja dokumenata u „OFPRA“, dobićete pismo na adresu koju ste naveli u obrascu zahteva kojim se potvrđuje da je zahtev za azil registrovan. Ako ništa ne dobijete u roku od mesec dana, možete ih kontaktirati da saznate kako napreduje predmet.

4. korak: Odluka „OFPRA

Nakon što predate potpunu prijavu, „OFPRA“ će vam obično zakazati termin za detaljniji razgovor.

Dobićete dokument pod imenom „convocation“ putem pošte na adresu koju ste naveli u obrascu za prijavu. Ovaj dokument će odrediti lokaciju, datum i vašeg sastanka sa „OFPRA“.

 • Možete prisustvovati ovom razgovoru sa svojim advokatom ili organizacijom koja se zove „association“ i koja je posebno ovlašćena da prati osobe koje traže azil. Listu „associationsmožete pronaći ovde.

  Osobi koja je u vašoj pratnji neće biti dozvoljeno da govori umesto vas, ali će moći da daje komentare na kraju razgovora. Može vam takođe pomoći da se unapred pripremite za intervju.

  OFPRA“ može da vas pozove nekoliko puta u vezi sa prijavom ako smatraju da je potrebno više informacija.

 • Na kraju procedure, dobićete odgovor od „OFPRA“ putem pošte na adresu koju ste naveli u prijavi.

  Odgovor će obično biti poslat najkasnije šest meseci nakon podnošenja prijave. Nažalost, periodi čekanja mogu biti mnogo duži, ponekad i do dve godine. U tom slučaju, dobićete pismo da vas obavestimo da će pregled prijave trajati duže od šest meseci.

 • Ako je odluka „OFPRA“ negativna, možete tražiti da se odluka preinači ulaganjem žalbe ili „appel“ nacionalnom sudu za pravo na azil ili „Cour nationale du droit d’asile“.

  Imate rok od mesec dana da uložite žalbu od dana kada ste obavešteni o odluci, što znači od dana kada ste primili pismo o odluci.

  Preporučujemo vam da budete u pratnji „association“ za ovu proceduru ili da angažujete advokata specijalizovanog za zakone o azilu. Ako su vaši resursi previše ograničeni da biste plaćali njegove usluge, možete da se prijavite za pravnu pomoć ili „aide juridictionnelle“ da biste pokrili troškove:

  • prijava za „’aide juridictionnelle“ mora se izvršiti najkasnije 15 dana od prijema pismene odluke
  • mora da se podnese preko određenog obrasca i da se pošalje preporučenom poštom ili „lettre recommandée avec avis de réception“ u „CNDA“.

Obnavljanje „attestation de demande d’asile“ potvrde

Ako dokument koji vam omogućava da ostanete u Francuskoj dok se vaša prijava obrađuje, tzv. „attestation de demande d’asile“, uskoro ističe, moraćete da ga obnovite u „préfecture“.

Ovaj dokument će se obnavljati na šest meseci i može se ponovo obnavljati tokom celog procesa podnošenja zahteva za azil.

Zatražite pravo na rad u Francuskoj

Možete zatražiti dokument koji vam odobrava rad, poznat kao radna dozvola ili „autorisation de travail“, ako:

 • ste podneli zahtev za azil pre više od šest meseci i zahtev se još uvek razmatra kod „OFPRA
 • ili ste podneli žalbu na odluku „OFPRA“ da vam odbije azil.

Prijava za radnu dozvolu ili „autorisation de travail“ mora da se preda u „préfecture“ u isto vreme kada se prijavite za produženje „attestation de demande d’asile“ sertifikata.

Da biste se prijavili za radnu dozvolu:

 • popunite formular za prijavu na internetu
 • uz prijavu priložite dokument koji dokazuje da ste našli posao u Francuskoj, kao što je izjava poslodavca da ćete biti angažovani pod nazivom „promesse d’embauche“ ili ugovor o radu pod nazivom „contrat de travail“.

Pronađite podršku

U Francuskoj postoji dosta servisa koji vas mogu podržati, dati vam savet i pomoći u vezi sa procedurama i papirologijom. Većina njih je besplatna.

 • Ovlašćena udruženja ili „associations habilitées“ mogu ponuditi visoko specijalizovane usluge tražiocima azila.

  • Ove usluge su besplatne.
  • Oni mogu da vas informišu o vašim pravima, da vas posavetuju, da vas podrže u administrativnim procedurama i da prisustvuju sa vama na sastanaku sa Francuskom kancelarijom za zaštitu izbeglica i lica bez državljanstva ili „Office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA)“.
  • Dostupan jezik: uglavnom francuski, moguća interpretacija.
  • Kontakt: možete da pronađete „association habilitée“ u vašoj blizini u ovom imeniku.
 • La Cimade“ je organizacija koja je specijalizovana za podršku svim imigrantima i migrantima, kao i izbeglicama u Francuskoj, posebno osobama koje se suočavaju sa nasiljem.

  • Ovaj servis je besplatan.
  • Oni će moći da vas informišu i podrže u vašim administrativnim procedurama u vezi sa pravom na boravak u Francuskoj i da vas upute na druge službe u zavisnosti od vaše lične situacije.
  • Dostupni jezici: Francuski, engleski i španski.
  • Kontakt:
   • bez zakazanog termina u centru u vašoj blizini
   • telefonom na 01 40 08 05 34 ili 06 77 82 79 09 sredom od 9:30 do 13:30 časova i od 14:30 časova do 17:30 časova.
 • Associations“ su organizacije koje nude različite usluge. Neke su specijalizovane za imigraciju.

  • Ove usluge su besplatne.
  • One mogu da vas informišu o vašim pravima u Francuskoj, a ponekad i da vas podrže u imigracionim procedurama.
  • Dostupan jezik: uglavnom francuski.
  • Kontakt: možete da obavite pretragu po regionima i sektoru u ovom imeniku.
 • ARDHIS je organizacija koja podržava članove LGBTQIA+ zajednice u njihovim zahtevima za azil ili boravak.

  • Ovaj servis je besplatan.
  • Oni vam mogu pomoći oko dokumentacije.
  • Zakazivanje se vrši lično u Parizu ili preko interneta.
  • Dostupni jezici: uglavnom francuski i engleski jezik.
  • Kontakt: poželjno preko e-pošte na adresu [email protected] ili ostavljanjem govorne poruke na 09 72 47 19 55 da biste dobili povratni poziv.
  • Ako ne živite u Ile-de-France, možete da potražite drugu „association“ specijalizovanu za podršku LGBTQIA+ osobama koje traže azil u ovom imeniku.

Iako je uložena maksimalna pažnja da vam pružimo najtačnije i najažurnije informacije, ova stranica nije namenjena da zameni pravni ili profesionalni savet. Zakoni i procedure se redovno menjaju tako da je važno konsultovati kvalifikovane stručnjake.

Možda će vas zanimati

Provera podobnosti za boravišna prava u Francuskoj

Ovaj upitnik je osmišljen da vam pomogne da utvrdite razloge ili „osnove“ koji bi vam mogli dati…

Zahtevanje dokumenta koji vam omogućava da boravite u Francuskoj, poznatog kao „titre de séjour“ ili boravišna dozvola

Da biste živeli i radili u Francuskoj, moraćete da podnesete zahtev za dokument koji vam omogućava…

Angažovanje advokata u Francuskoj

Advokati igraju ključnu ulogu u svim pravnim postupcima. Važno je da izaberete one kojima možete…

Za intervenciju policije:

Idite na vrh