Ayrılmış veya boşanmış ebeveynler arasında çocuk velayeti düzenlenmesi

Fransa'da bir ayrılık veya boşanma durumunda her iki ebeveyn de çocuklarına karşı “autorité parentale” olarak bilinen hak ve yükümlülüklere sahip olmaya devam eder. Ne yazık ki, aile içi istismarı içeren durumlarda bile bu hakların bir ebeveynden geri alınması çok nadirdir.

Maître Elodie Ramos tarafından 31.01.2024 tarihinde onaylanmıştır

Gerçekleri bilin

Ebeveynlerin çocuklarına karşı hak ve sorumlulukları ve bunlardan doğan kararlar, ebeveynlik otoritesi ya da “autorité parentale” olarak bilinir:

 • Paylaşıldığında, müşterek ebeveynlik otoritesi ya da "autorité parentale conjointe" olarak bilinir.
 • Tek bir ebeveynin özel ebeveynlik yetkisi olduğunda, "autorité parentale exclusive" adı verilir.

Ayrılma veya ebeveynlerin boşanması durumunda, genellikle çocuk velayeti veya “garde d’enfants” olarak adlandırılan çocukların ikamet yeri ile ilgili bir karar alınmalıdır.

 • Çocukların her iki ebeveynle de eşit olarak yaşadığı durumlar, alternatif ikamet veya “résidence alternée” olarak bilinirler.
 • Çocuklar esas olarak bir ebeveynle yaşadığında, bu ebeveynin evi, onların olağan ikametgahı veya “résidence habituelle” olarak anılır.
 • Fransa'da, yasaya göre ebeveyn yetkisi ebeveynler tarafından otomatik olarak paylaşılır ve “autorité parentale conjointe” olarak bilinir.

  Bunun anlamı şudur:

  • her iki ebeveynin de çocuklarına karşı hakları ve sorumlulukları aynıdır
  • çocuklarla ilgili önemli kararlar, karşılıklı anlaşma ile verilmelidir.
 • Çok ender durumlarda hakim, ebeveynlerden birinin velayet yetkisini geri almaya karar verebilir. Bu durumda diğer ebeveyn, özel ebeveynlik yetkisine veya “autorité parentale exclusive”e sahip olur.

  Bu, en aşırı aile içi şiddet vakalarında veya ebeveyn çocuğa kesinlikle ilgi göstermiyorsa ortaya çıkabilir, ancak bu otomatik bir sonuç değildir.

 • "Résidence alternée"de çocuklar, her ebeveynin evinde eşit süre yaşarlar.

  "Résidence alternée" düzenlemeleri, aileler arasında farklılık gösterebilir. Örneğin: çocuklar ebeveynlerde dönüşümlü olara kiki haftada bir kalır. Bu düzenleme bugün mümkün olduğunda Fransa'daki jüri tarafından tercih edilmektedir.

 • "résidence habituelle"de çocuklar, sadece ebeveynlerinden birinin evinde yaşarlar.

  Diğer ebeveyn genellikle çocuklarını görmeye devam edebilir ve düzenli ya da geçici olarak evinde kalmalarını sağlayabilir. Ziyaret ve gece konaklama veya "droit de visite et d'hébergement" haklarına sahiptir.

  En yaygın düzenleme, her iki hafta sonunda bir ve okul tatillerinin yarısıdır.

  Diğer ebeveynler ile geçirilen zaman, kararlaştırılan düzenlemeye bağlı olarak sınırlandırılabilir veya uzatılabilir. Örneğin:

  • Çarşamba günleri ve daha fazla hafta sonu dahil olacak şekilde uzatılabilir
  • diğer ebeveyn uzakta yaşıyorsa, tatiller ile sınırlı olabilir
  • gece konaklaması olmadan yapılan ziyaretler ile sınırlı olabilir.

  Bir ebeveynin, adalet sistemi tarafından istismarcı olarak kabul edilmesi durumunda, hakim aşağıdakilere karar verebilir:

  • ziyaret ve gece konaklama veya "droit de visite et d'hébergement" haklarını askıya almak
  • ziyaretlerini, arabuluculuk ziyaretleri veya “visites médiatisées” olarak bilinen şekilde, sosyal hizmet uzmanları ve psikologlar gibi profesyonelleri bir araya getiren bir buluşma yerinde düzenlemek
  • ziyaretlerin üçüncü taraf olarak bilinen başka bir kişinin veya "tiers" varlığında gerçekleştirilmesini sağlamak.

işlemler

 • Dostane bir şekilde ayrılır veya boşanırsanız, çocukların velayetini nasıl ayarlayacağınıza birlikte karar verebilirsiniz. Buna "modalités d'exercice de l'autorité parentale" adı verilir. Bu durum, özellikle aşağıdakileri içerir:

  • çocukların yaşayacağı yer
  • çocukların her zamanki ikametgahı veya diğer ebeveynle “résidence habituelle” olduğunda, bir ebeveynin ziyaret ve gece birlikte kalma hakkı veya “droit de visite et d’hébergement
  • contribution à l’entretien et l’éducation des enfants” ya da "pension alimentaire" (bakım ödeneği) olarak bilinen, çocukla ilgili masraflar için mali katkıların ödenmesi.

  Ardından, anlaşmanızın onaylanması için aile mahkemesi yargıcına veya “Juge aux affaires familiales (JAF)”e bir ortak talebin veya “requête conjointe”nin gönderilmesi önerilir. Mahkeme işlemleri içermediğinden, prosedür genellikle hızlıdır.

  Başvuruyu kendiniz yazabilir veya avukatınızdan yardım alabilirsiniz.

  • Requête conjointe”, siz ve diğer ebeveyn tarafından imzalanması gereken basit bir mektup şeklindedir. Bu formu kullanarak yazabilirsiniz.
  • Şunları içermelidir:
   • Ebeveynlerin soyadı, adı, mesleği, ikametgahı, uyruğu, doğum tarihi ve doğum yeri
   • Başvurunun yapıldığı mahkeme
   • Karşılıklı anlaşma ile belirlenen "modalités d'exercice de l'autorité parentale" detayları.
  • Çocukların ikamet ettikleri yer için geçerli “Juge aux affaires familiales”in “greffe”si (katip) olarak bilinen idari ofisine şahsen sunulmalıdır. İletişim bilgilerini bulmak için, bu dizinde, posta kodunuzu girerek ve “tribunal judiciaire” seçeneğini işaretleyerek arama yapabilirsiniz.
 • Ebeveynler çocuğun velayet düzenlemeleri veya "modalités d'exercice de l'autorité parentale" konusunda anlaşmaya varmazsa, karar bir hakim tarafından verilecektir.

  • Çekişmeli boşanma davasında iseniz, çocuğun velayeti düzenlemeleri bu davalar kapsamında hakim tarafından belirlenecektir.
  • Ayrıldıysanız ve evli değilseniz veya boşanma işlemlerini başlatmaya hazır değilseniz, çocuk velayeti düzenlemelerini belirlemek için bir avukat tutmanız ve avukatınız aracılığıyla aile hakimine veya “Juge aux affaires familiales”e bir başvuru göndermeniz gerekir.
  • Halihazırda boşanmışsanız ve çocuk velayeti düzenlemelerini değiştirmek istiyorsanız, avukatınız aracılığıyla “Juge aux affaires familiales”e yeni bir başvuru göndermelisiniz.

  Hâkim, uygulanacak çocuk velayeti düzenlemelerine karar verirken çeşitli kriterleri dikkate alacaktır.

  • Karara kadar yürürlükte olan düzenleme. Örneğin ebeveynler, karara kadar her hafta çocukların yaşadığı yeri değiştirmeyi seçerse, hakimin bu düzenlemeyi sürdürmesi kuvvetle muhtemeldir. Bu nedenle hakimin kararını beklerken yaptığınız düzenlemelere çok dikkat etmeli ve avukatınızdan tavsiye almalısınız.
  • Çocuklarınızın durum ve ilgi alanlarına ilişkin hisleri hakkındaki sözleri.
  • Her ebeveynin evi ile okul arasındaki mesafe.
  • Her ebeveynin yükümlülüklerini yerine getirme ve diğer ebeveynin haklarına saygı gösterme yeteneği.
  • Bir uzman tarafından yapıldıysa, çocukların sosyal ve ailevi durumlarının değerlendirilmesinin sonucu.
  • Sosyal incelemelerde toplanan bilgiler.
  • Bir ebeveyn tarafından diğerinin üzerine uygulanan fiziksel veya psikolojik baskı veya istismar.

Yaygın görülen endişeler

 • Çözümler vardır.

  Hakim, size bir bakım ödeneği veya “contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant” ya da yaygın bilinen adıyla “pension alimentaire” tahsis edebilir. Bu, diğer ebeveynin çocuklarla ilgili masraflara katkıda bulunmak için size her ay size ödemesi gereken toplam miktardır.

  Ayrıca çocuklarınızın bakım ve eğitim masraflarını karşılamanıza yardımcı olması için, devletten finansal destek de alabilirsiniz.

  Finansal olarak durumunuzun nasıl düzeltilebileceğine ilişkin daha fazla bilgiyi buradabulabilirsiniz.

 • Juge aux affaires familiales (JAF)” olarak bilinen aile hakimi, sizden eski eşinizin de bulunacağı bir aile arabuluculuğu toplantısına ya da “médiation familiale“ olarak bilinen bir toplantıya katılmanızı isterse, bu toplantıya yalnız katılmayı talep edebilirsiniz.

  Aile içi istismar varsa, "médiation" kanunen yasaktır.

 • Ayrılma durumunda, kanun genellikle her ebeveynin çocuklarıyla kişisel ilişkilerini sürdürmesini gerekli kılar.

  Bununla birlikte, yasa aile içi istismar durumunda çözümler de ortaya koymaktadır. Ne yazık ki Fransa'daki uygulamada, aile içi istismar durumunda bile ebeveynlik yetkisinin geri alınması nadir görülür. Başvurunuzu avukatınız ile dikkatli bir şekilde hazırlamanız gerekir.

  Çözümler aşağıdaki gibi olabilir.

  • "Juge aux affaires familiales", size ebeveynlik yetkisi veya "autorité parentale" konusunda özel bir uygulama sağlamaya karar verebilir. Bu karar daha sonra değiştirilebilir.
  • Ceza hakimi, ceza olarak istismar failinden ebeveyn yetkisini veya "autorité parentale"yi geri almaya karar verebilir. Bu karar daha sonra değiştirilemez.
  • Diğer ebeveyn, çocuklarını belirli koşullar altında görebilir ve gece yanında kalmasını sağlayabilir. Bu karar daha sonra değiştirilebilir.
  • İstismarı yapan ebeveynin ziyaret ve gece birlikte kalma hakkı ya da “droit de visite et d’hébergement”, bir arabuluculu bir araya gelme mekanında kullanılır ve buna “droit de visite médiatisé” adı verilir.
  • Çocukların "Mesure d'Accompagnement Protégé" kapsamında, güvenilir bir kişinin yardımıyla alınması ve bırakılması için düzenlemeler yapılır.
 • Çocuklarınız sizinle birlikte yaşasa bile, diğer ebeveyninize adres değişikliğinizi bildirmeniz gerekmektedir.

  Ona haber verdiğiniz an ile taşınmanız arasında bir aylık bir süre olması gerekir.

  Taşınmanız diğer ebeveynin çocukları ne sıklıkta görebileceğini değiştirecekse, çocuk velayeti düzenlemelerini veya "modalités d'exercice de l'autorité parentale"yi değiştirmeniz gerekecektir. Diğer ebeveyn ile yeni çocuk velayeti düzenlemeleri üzerinde anlaşmaya varmaya çalışarak başlayabilirsiniz.

  Bir anlaşmaya varırsanız, onay için "Juge aux affaires familiales"e "requête conjointe" olarak bilinen ortak bir başvuru göndermeniz önerilir.

  Anlaşmazlık durumunda, avukatınız aracılığıyla "Juge aux affaires familiales"e bir başvuru gönderebilirsiniz, böylece yeni bir "modalités d'exercice de l'autorité parentale" hakkında bir karar verebilirler.

 • Bu konuda daha fazla bilgiyi bu sayfadabulabilirsiniz.

Destek alın

Fransa'da sizi destekleyebilecek, tavsiyede bulunabilecek ve işlemlerde ve evrak işlerinde size yardımcı olabilecek birçok hizmet bulunmaktadır. Bunların çoğu ücretsizdir.

 • "Centres d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF)", başta kadınlar olmak üzere genel halka aşağıdakiler gibi birçok alanda yardımcı olmaktadır: yasal haklar, sağlık, iş arama, eğitim, iş kurma, hatta çocuk bakımı.

  • Bu hizmetler ücretsizdir.
  • Haklarınız ve atılacak adımlar hakkında sizi bilgilendirebilirler. Bazı merkezler, işlemlerde ve evrak işlerinde size yardımcı olabilir.
  • Hizmetin verildiği diller: genelde Fransızca.
  • İletişim: Bölgenizdeki “CIDFF”nin iletişim bilgileri bu dizinde bulunmaktadır.
 • "Femmes Informations Juridiques Internationales Auvergne-Rhône-Alpes (FIJI)", uluslararası aile hukuku alanında uzman bir kuruluştur.

  • Bu hizmet ücretsizdir.
  • Avukatlardan oluşan ekipleri sorularınızı yanıtlayabilecek ve ayrılık, boşanma ve/veya çocuk velayeti konuları hakkında size tavsiyelerde bulunabilecektir. Bu sadece bilgi amaçlı bir hizmettir: yasal işlemlerde sizi temsil edemezler, bunun için bir avukatla iletişime geçmeniz gerekir.
  • Hizmetin verildiği diller: Fransızca, İngilizce.
  • İletişim: [email protected] adresine e-posta göndererek veya Pazartesi - Çarşamba 09.00 - 12.00 saatleri arasında 04 78 03 33 63 numaralı telefon üzerinden
 • Avukatın görevi yasal işlemlerden önce, işlemler sırasında ve sonrasında haklarınızı savunmaktır.

  • İyi bir avukat seçmeye dikkat edin.
  • Avukatların, ödemeniz gereken ücretleri vardır.
  • Sınırlı kaynaklarınız varsa, bu ücretleri ödemek için devlet mali yardımından yararlanma hakkına sahip olabilirsiniz. Buna "aide juridictionnelle" adı verilir.
  • Bir profesyonel veya güvendiğiniz bir kişi tarafından size tavsiye edilen bir avukatınız yoksa, Fransa'daki tüm avukatların listelendiği bu dizinde bir avukat arayabilirsiniz. Konuşulan dillere ve yasal uzmanlığa göre arama yapabilirsiniz.

Size en doğru ve güncel bilgileri sağlamak için azami özen gösterilmiş olsa da bu sayfanın amacı yasal veya profesyonel tavsiyenin yerini almak değildir. Yasalar ve prosedürler düzenli olarak değişir, bu nedenle konu hakkında uzman profesyonellere başvurmak önemlidir.

İlginizi çekebilir

Çocukla ilgili giderlere katkıda bulunması için diğer ebeveynden finansal bir katkı almak

Ebeveynlerin, ayrıldıklarında bile çocuklarıyla ilgili masraflara katkıda bulunmaya devam etmesi…

Eski eşiniz yargıç tarafından belirlenen mali katkı payını ödemezse ne yapacağınızı bilin

Boşanma davanız ve/veya çocuk velayeti düzenlemelerinizin bir parçası olarak yargıç tarafından…

Diğer ebeveyn çocuk velayeti düzenlemelerine uymadığında ne yapacağınızı bilin

Çocuklar ister bir ebeveynle, isterse her iki ebeveyn arasında dönüşümlü olarak yaşasın, diğer…

Polis müdahalesi için:

En üste git