Fransa'da Boşanma

Fransa'da resmi evliliğinizi bitirmek istiyorsanız, çeşitli boşanma prosedürleri arasından seçim yapabilirsiniz. Medeni durumunuzun bir unsuru başka bir ülkeyi içeriyorsa, önceden iyi hazırlanmanız ve uluslararası özel hukukta uzmanlaşmış bir avukattan yardım almanız önemlidir.

Maître Hansu Yalaz tarafından 09.02.2024 tarihinde onaylanmıştır

Fransa'da boşanma prosedürü başlatmadan önce

Fransız boşanma davası açmadan önce, sahip olduğunuz farklı seçenekleri bilmek ve sizin için en avantajlı olanı bulmaya çalışmak önemlidir.

 • Şu anda Fransa'da yaşıyor ve boşanmak istiyorsanız, önce başka bir ülkede boşanmanın (örneğin kendi ülkenizde) mümkün olup olmadığını ve bunun sizin için daha avantajlı olup olmayacağını kontrol etmeniz önerilir. 

  Birden fazla ülkede boşanabiliyorsanız, boşanma genellikle başvurunun ilk yapıldığı ülkede gerçekleşeceğinden, hızlı hareket etmeniz gerekecektir.

 • Fransa'da boşanma davası açıyorsanız, aklınızda bulundurmanız gereken birkaç unsur vardır:

  • Anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma olmak üzere iki tür boşanma usulü vardır: 
   • Çekişmeli boşanma usulü özellikle uzun, travmatik, karmaşık, pahalı olabilir ve bazen çok uzun yıllar sürebilir.
   • Anlaşmalı boşanma çok daha hızlıdır ve daha az maliyetlidir, ancak eşlerin, boşanmanın tüm hüküm ve koşullarını kabul etmelerini gerektirir. 
  • Ne yazık ki, mevcut Fransız hukuk sistemi, ayrılık sonrası istismarlara karşı özellikle savunmasızdır. Fransız yargıçların tümü, bir istismarcının tipik davranışının ve sistemi manipüle etmek için kullandıkları stratejilerin henüz farkında değildir ve bunları tanımlayacak donanıma sahip değildir.
  • Mümkünse eşinizden ayrılmadan önce, mali belgelere hala erişiminiz varken, önceden iyi bir şekilde hazırlanmanız önemlidir. Eşinizin gelirini ve mal varlığını kanıtlamak size bağlı olacaktır. Yargıç, mali kaynaklarını öğrenmek için soruşturma yapamaz.

Boşanma işlemlerinde yer alan profesyoneller ve kurumlar

Fransız boşanma işlemleri kapsamında aşağıdaki profesyonel ve kurumlarla karşılaşacaksınız.

 • Fransa'da, seçilen boşanma prosedürünün türü ne olursa olsun, her eş bir avukat tutmalıdır. Görevleri müvekkillerine prosedür boyunca tavsiyelerde bulunmak, diğer avukatla iletişim kurmak ve yasal işlemleri başlatmaktır.

  Eşler aynı avukatı seçemez ve avukatları aynı hukuk firmasına üye olamaz: Adresleri farklı olmalıdır.

 • "Huissier de justice", çeşitli nedenlerle avukatınızın talebi üzerine müdahaleye çağrılabilir, örneğin: 

  • varlıklarınızın bir envanterini çıkarmak için 
  • boşanma prosedürü sırasında taraflara resmi bildirimler göndermek, diğer bir deyişle karşı tarafa yasal belgeler sunmak için
  • gerekirse, yargıç tarafından belirlenen tedbirleri uygulamak için; örneğin, eşin “pension alimentaire” olarak bilinen mali katkıyı ödememesi durumunda.
 • Anlaşmalı bir boşanmanız varsa ve/veya paylaşacak mülkünüz varsa, boşanma prosedürüne bir noter veya “notaire” dahil olacaktır.

 • Juge aux affaires familiales”, aile hukuku ile ilgili tüm konularla ilgilenen sulh yargıcıdır. 

  "Tribunal judiciaire" olarak bilinen mahkemede yer alırlar.

 • Avukatın onayladığı karşılıklı rıza ile boşanma veya “divorce par consentement mutuel par acte d’avocat” olarak bilinen özel bir anlaşmalı boşanma türü dışında, tüm boşanma prosedürleri “tribunal judiciaire”in huzurunda bir avukat aracılığıyla başlatılmalıdır.

  Boşanma başvurusu aşağıdaki şekilde yapılmalıdır: 

  • aile ikametgahının bulunduğu yerdeki “tribunal judiciaire”ın huzurunda
  • veya eşler ayrılmış ve reşit olmayan çocukları varsa, çocukların birincil velayetini elinde bulunduran ebeveynin olağan meskenindeki “tribunal judiciaire”in huzurunda
  • veya eşler ayrılmış ve reşit olmayan çocukları yoksa, boşanma işlemini başlatmayan eşin olağan meskenindeki “tribunal judiciaire”in huzurunda.

  Hâkim huzurunda sulh yoluyla boşanma halinde, yetkili mahkeme, eşlerden birinin ikamet ettiği yerdeki mahkeme olabilir.

 • Eşlerden birinin yargıç tarafından verilen bir karara katılmaması durumunda temyiz mahkemesine veya “cour d’appel”e başvurulabilir. Temyiz veya “appel” adı verilen bir prosedür başlatılarak karara itiraz edilebilir. Bu, avukatları tarafından yapılır. 

  Bu durumda dava ikinci kez görülecek ve bu defa “cour d’appel”, “juge aux affaires familiales”in kararını onaylamadan veya değiştirmeden önce, hukuka aykırılık olup olmadığını kontrol ederek değerlendirecektir.

 • Associations”, boşanma davası öncesinde veya sırasında belirli bilgileri kontrol etmek istediğinizde size ücretsiz yasal tavsiye verebilir.

Fransa'da boşanmanın maliyeti

Boşanma prosedürleri genellikle aşağıdaki maliyetleri içerir:

 • Avukat ücreti veya “honoraires”. Bunlar genellikle en büyük maliyetlerdir. Binlerce Euro'ya ulaşabilirler. Bu sayfada, ücretleri de dahil olmak üzere bir avukat tutarken nelere dikkat etmeniz gerektiğine dair tavsiyeler bulacaksınız.
 • Her talepte bulunulduğunda genellikle birkaç yüz avro olan “huissier de justice” hizmetleri.
 • Oranları diğer şeylerin yanı sıra paylaşılacak varlıklara bağlı olan “notaire” hizmetleri. Bunlar genellikle iki eş arasında eşit olarak paylaşılırlar.
 • Varlıkların bölünmesi sırasında, varlıkların değerinin %1,1'ine tekabül eden ve paylaşım hakları veya “droit de partage” olarak bilinen bir vergi.
 • Yargıcın kararına temyize giderek veya “appel”e başvurarak itiraz ederseniz, genellikle 225 Avro ek ücret ödemeniz gerekir. 

Kaynaklarınız sınırlıysa, adli yardım veya “aide juridictionnelle” olarak bilinen mali yardımı talep ederek, bu masrafların bir kısmının veya tamamının karşılanmasını isteyebilirsiniz. Özellikle avukatınızın ücretini, “huissier de justice”in masraflarını ve yasal prosedürlerle ilgili diğer masrafları karşılayabilir.

Eşler için tam anlaşmalı boşanma mümkündür

İki tür anlaşmalı boşanma prosedürü vardır. Bu prosedürler, çekişmeli prosedürlerden çok daha hızlıdır. 

Anlaşmalı bir boşanma prosedürünü yürütmek için, eşlerin boşanma ilkesi ve özellikle aşağıdakileri içeren tüm şartları üzerinde tam olarak anlaşmaları gerekir: 

 • evlilik rejiminin çözümlenmesi “liquidation du régime matrimonial” olarak bilinen varlık ve borçların bölünmesi
 • eşlerden birinin diğer eşe aile nafakası veya “pension alimentaire” olarak bilinen ve boşanma kararı verilinceye kadar onlara yardımcı olmak veya çocukla ilgili masraflara uzun vadeli katkıda bulunmak için ödediği mali katkı tutarı
 • boşanma sonunda eşlerden birinin diğer eşe, boşanmanın aralarında önemli mali kaynak farklılıkları yaratacak olması durumunda yapacağı tazminat ödemesi veya “prestation compensatoire” olarak bilinen para toplamı
 • "modalités d'exercice de l'autorité parentale" olarak bilinen çocuk velayeti düzenlemeleri.
 • Bu prosedür genellikle en hızlı prosedürdür. Eşlerin çocuklarından biri yargıçtan duruşma talep etmedikçe, yargıcın dahil olması gerekmez.

  İlk olarak, bu boşanmanın uluslararası düzeyde tanınmasını sağlamak önemlidir

  Bu prosedür, Avrupa Birliği içindeki ülkeler dahil olmak üzere birçok ülke tarafından tanınmamaktadır.

  Fransız boşanmanızın başka bir ülkede, örneğin menşe ülkenizde tanınmasını istiyorsanız:

  • avukatınızdan, "divorce par consentement mutuel par acte d'avocat"ın orada tanınıp tanınmadığını kontrol etmesini isteyin
  • durum böyle değilse, boşanmanızı onaylayabilmeleri için “juge aux affaires familiales” olarak bilinen aile mahkemesi yargıcına “requête” adlı bir talep göndermelisiniz.

  Nasıl çalışır

  Prosedür aşağıda verilmektedir:

  1. Her eş farklı bir avukat tutar. 
  2. Avukatlar bir araya gelerek, eşlerin üzerinde anlaşmaya vardıkları boşanmanın şartlarını detaylandıran ve “convention” olarak bilinen bir anlaşma taslağı hazırlarlar.
  3. Paylaşılan mülkleriniz varsa, avukatlar, uzlaşma beyanı veya “état liquidatif” listesi adı verilen ve her mülkün değerini belirleyen bir belge taslağı hazırlamak için noter veya “notaire” adlı bir hukuk uzmanıyla çalışırlar. Avukatlar daha sonra boşanma “convention”unda “état liquidatif”i özetlerler.
  4. Convention” kesinleştikten sonra, her avukat bunu müvekkiline iadeli taahhütlü posta yoluyla ve “lettre recommandée avec accusé de réception” olarak bilinen alındı belgesiyle gönderir. Bu mektup her eşe şahsen teslim edilmelidir. Daha sonra 15 gün itiraz süreleri vardır.
  5. Bu süre geçtikten sonra eşler ve avukatlar birlikte “conventions”u imzalarlar. Bu sözleşme, bölünecek mülkler varsa doğrudan “notaire” ile imzalanır. Aksi halde avukatlar “convention”u, kayıt edilmek üzere “notaire”e posta yoluyla gönderirler.
  6. Noter, eşlere “attestation de divorce” olarak bilinen ve boşanmayı onaylayan bir belge sağlar. Boşanma bu tarihte yürürlüğe girer.
  7. Her avukat, müvekkilinin medeni durum belgelerine boşanmayı yazar. 

  Zaman Çizelgesi

  Bu en hızlı prosedürdür ve boşanmanızın karmaşıklığına bağlı olarak 15 gün ile birkaç ay arasında sürebilir.

 • Siz ve eşiniz boşanmanın tüm düzenlemeleri üzerinde hemfikirseniz ancak “divorce par consentement mutuel par acte avocat” sizin için bir seçenek değilse; örneğin, tanınmasını sağlamanız gereken bir ülkede tanınmıyorsa, “juge aux affaires familiales (JAF)” olarak bilinen aile mahkemesi yargıcı huzurunda “requête” adlı bir prosedürü başlatmanız gerekir.

  Nasıl çalışır

  Boşanma “convention”unu elde etmek için “divorce par consentement mutuel par acte avocat” ile aynı prosedürü izlemeniz gerekecektir. 

  Ardından avukatınız “convention”u, “état liquidatif” ile birlikte “juge aux affaires familiales”e gönderecek ve imzalamasını isteyecektir. Bu prosedüre “requête” adı verilir. Bu iki şekilde yapılabilir:

  • Requête conjointe” olarak bilinen, her iki eşin ortak başvurusu şeklinde. Bu durumda, belgenin her iki avukat tarafından düzenlenmesi ve her iki eş tarafından imzalanması gerekir. 
  • Eşlerden sadece biri tarafından yapılan bir başvuru şeklinde. Bu, kendi avukatı aracılığıyla yapılmalı ve daha sonra diğer eş tarafından kabul edilip imzalanmalıdır. 

  Ardından yargıç, anlaşmanızı onaylayabilir ve boşanmanıza izin verebilir. Prosedür genellikle hızlıdır ve tanıklık etmek için mahkemeye gitmenize gerek kalmaz.  

  Zaman Çizelgesi

  Boşanma “convention”unun taslağının hazırlanması için planlanan süreye ek olarak, ilgili mahkemenin konumuna göre yargıcın onayını almak için genellikle iki ila altı ay arasında bir süre verilmesi gerekir.

Anlaşmazlık halindeki eşler için boşanma mümkündür

Siz ve eşiniz boşanma ilkesi ve/veya hükümleri konusunda anlaşamazsanız, çekişmeli boşanma prosedürü başlatmanız gerekecektir. Bu, aşağıdakileri içerebilir:

Fransa'da üçü de “juge aux affaires familiales (JAF)” olarak bilinen aile mahkemesi yargıcı önünde gerçekleşen, üç çekişmeli boşanma prosedürü vardır.

 • Kabul edilmiş boşanma veya “divorce accepté” olarak bilinen boşanma prosedürü, her ikiniz de boşanma ilkesi üzerinde hemfikirseniz ancak şartları üzerinde anlaşamıyorsanız kullanılabilir.

  Yargıç ile bir boşanma prosedürü başlatmadan önce, her ikinizin de boşanma ilkesini kabul ettiğinizi belirten bir kabul beyanını veya “procès-verbal d’acceptation” adı verilen bir belgeyi imzalamanız gerekir.

 • Kusurlu boşanma veya "divorce pour faute" olarak bilinen boşanma prosedürü, eşlerden birinin ciddi suiistimali durumunda kullanılabilir (örneğin, aile içi istismar veya zina vakalarında). 

  Bu boşanmaya başvurmak için eşinizin onayına ihtiyacınız yoktur.

  Hangi kusurlar dikkate alınabilir?

  • Kusur, birlikte yaşamaya devam etmeyi imkansız kılacak kadar ciddi olmalıdır. Avukatınız bu boşanmayı elde etme şansınız hakkında size tavsiyede bulunabilir. 
  • Örneğin, tanık ifadeleri, sağlık raporu veya hatta bir şikayet ile kusurunuzu kanıtlayabilmeniz gerekir. 

  Bu tür boşanmanın sonuçları nelerdir?

  • Kusur yargıç tarafından kabul edilirse, eşiniz size tazminat ödemeye mahkum edilebilir. Genel olarak, yargıç tarafından talep edilen miktar birkaç bin avrodur.
  • Bu tür boşanmalarda hukuki tartışmaların bir hayli saldırgan olabileceğini bilmelisiniz. Bu konuya avukatınız ile birlikte hazırlanmanız gerekir.
  • Yargıç kusur olmadığına kanaat getirirse, boşanmayı bile onaylamayabilir. Bu nedenle aynı zamanda, evlilik ilişkisinin kesin olarak değiştirilmesi için boşanma veya “divorce pour altération définitive du lien conjugal” olarak bilinen farklı bir boşanma türü için de bir talepte bulunmanız önemle tavsiye edilir. Bu şekilde, yargıç eşin kusurlu olduğunu kabul etmezse, boşanma prosedürünün en baştan yeniden başlatılması gerekmeyecektir. Yargıç, önce “divorce pour faute” talebini ve ret durumunda diğer talebi inceleyecektir.
 • Evlilik ilişkisinin kesin olarak değiştirilmesine yönelik boşanma veya “divorce pour altération définitive du lien conjugal” olarak bilinen boşanma prosedürü, eşinizle en az bir yıl birlikte yaşamadığınızı kanıtlamanız durumunda kullanılabilir. 

  Bu boşanmaya başvurmak için eşinizin onayına ihtiyacınız yoktur.

  Yakın zamanda ayrılık durumunda yapılacaklar

  Bir yıldan daha az bir süredir birlikte yaşamıyorsanız, süreci başlatmak için yine de bu prosedürü kullanabilirsiniz. 

  Bu durumda yargıç, siz bu 12 aylık ayrılığı kanıtlayıncaya dek davayı erteleyecektir. 

  12 aylık ayrılığın kanıtlanması

  12 aylık ayrılığın ispatı niteliğinde olabilecek belgeler, adınıza kira makbuzu veya elektrik veya doğalgaz faturası gibi ikamet ettiğiniz yeri ispat edebilecek belgelerdir.

Adım adım çekişmeli boşanma işlemleri

Fransa'da bu prosedür çok uzun, bazen yıllarca sürdüğünden, ne yazık ki sabırlı olmanız gerekiyor.

 • Fransa'da çekişmeli boşanma prosedürlerinde kesin bir süre vermek son derece zordur. Genel olarak birkaç yıl sürer ve her mahkeme kararı verildiğinde eşlerden biri tarafından temyiz edilirse on yıla kadar çıkar.

  Dikkate alınması gereken minimum süreler nelerdir?

  • Başlangıç olarak, “assignation en divorce” şeklinde adlandırılan resmi boşanma başvurusu ile “audience d’orientation” adı verilen yargıçla yapılan ilk duruşma arasında iki ila üç ay vardır.
  • Ardından, en az altı ay boyunca eşler arasında, avukatları aracılığıyla “conclusions” adı verilen yazılı tartışmalar yapılır. Bu tartışmalar, en çelişkili durumlarda bazen birkaç yıl sürebilir.
  • Aynı zamanda, eşlerin tüm müşterek varlıkları ve borçları hakkında noter veya “notaire” raporunun düzenlenmesi için de altı ay gerekir.
  • Yargıç tartışmalara veya “conclusions”a, “audience de plaidoirie” olarak adlandırılan son duruşmadan üç ila altı ay önce son verir.
  • Audience de plaidoirie” ile boşanma kararının verilmesi arasında bir ay vardır. 
  • Son olarak, boşanma kararı verildikten sonra, genellikle bir ila iki buçuk yıl arasında süren mal paylaşımının sonuçlandırılması için bazen yeni yasal prosedürlerin başlatılması gerekir.

  Eşlerden biri yargıcın kararına itiraz ederse ne olur?

  Yargıç her karar verdiğinde, her eşin temyiz mahkemesine veya “cour d’appel”e itirazda bulunma veya “appel” başvurusu yapma seçeneği vardır. Genel bir kural olarak, “appel” başvurusunda bulunmak için bir aylık, yurt dışında ikamet ediyorlarsa iki aylık bir süreleri vardır.

  Maalesef bu, prosedürü önemli ölçüde yavaşlatabilir, çünkü:

  • "cour d'appel" öncesindeki prosedür, genellikle bir ile iki yıl arasında sürer
  • her “appel”, “cour d’appel” yargıcı bir karar verene kadar boşanma prosedürünü duraklatır.
 • Mümkünse eşinizden ayrılmadan önce, belgelere hala erişiminiz varken, önceden iyi bir şekilde hazırlanmanız önemlidir.

  Derlenmesi gereken belge türleri aşağıdadır:

  • Sizin ve çocuklarınızın kimlik belgeleri: kimlik kartı, pasaport vb.
  • Göçmenlik belgeleriniz: Fransa'da oturum izniniz veya “titre de séjour”, bir oturum iznine başvurunuzun makbuzu veya “récépissé” veya bir “attestation de demande d’asile” veya iltica başvurusunun teyidi.
  • Eğer varsa, “livret de famille” olarak bilinen, ailenizin bileşimini detaylandıran kayıt defteri.
  • Fransız pasaportu için son üç ay içinde ve yabancı bir sertifika için altı aydan daha az tarihli resmi nikah belgenizin ve doğum belgenizin kopyaları. Bazı ülkelerde orijinal doğum belgesinin yalnızca bir kez verildiğini lütfen unutmayın. Bu sizin için geçerliyse, davanın sonunda geri almanızı sağlayabilmesi için bunu avukatınıza açıklamayı unutmayın. 
  • Sağlık kartınız veya "carte vitale".
  • Ailelere mali yardımın ödenmesinden sorumlu olan Fransız idari organının, “Caisse d’allocations familiales (Caf)” olarak bilinen belgeleri.
  • Eşinizin belgelerinin fotoğrafları: vergi ihbarları, bordrolar, hesap ekstreleri, istihdam sözleşmeleri vb.
  • Beyan edilmemiş diğer gelir kaynaklarının kanıtı: nakit fotoğrafları, defterler, alışverişler vb.
  • Eşinizin varlıklarının ve mallarının veya onlarla paylaştığınız varlık ve malların kanıtı: gayrimenkul, yatırımlar vb.
  • Çocuklar ile ilgili belgeler: okul faaliyetleri, ders dışı faaliyetler, kantin masrafları, tıbbi masraflar vb.
  • Yaşadığınız aile içi istismarı kanıtlayabilecek herhangi bir şey.
 • Hangi boşanma prosedürü seçilirse seçilsin, eşinizle aynı avukat olmamasına ve eşinizin avukatıyla aynı hukuk firmasına ait olmamasına dikkat ederek, bir avukat tutmanız gerekecektir.

  Medeni durumunuzun bir unsuru başka bir ülkeyi içeriyorsa, bu kişilerin uluslararası özel hukukta uzman olmaları önemle tavsiye edilir.

 • Boşanma durumunda mal paylaşımına uygulanan kurallara medeni rejim veya “régime matrimonial” adı verilir. 

  Fransız yargıç, durumunuza bağlı olarak Fransız veya yabancı “régime matrimonial” uygulayabilir.

  Benim "Régime matrimonial"ımın ne olduğunu nasıl bilebilirim?

  Eğer bir evlilik sözleşmesi imzaladıysanız, bu genellikle seçilen "régime matrimonial"ı belirtir. 

  Bununla birlikte, örneğin, sürekli ikamet ettiğiniz yeri on yıldan daha uzun bir süre önce değiştirmeniz gibi bazı durumlarda, ilk “régime matrimonial”ınız değişebilir. 

  Bu, birçok kritere bağlı olabilir, örneğin: 

  • evlendiğiniz ülke
  • eşinizle paylaştığınız ilk konutun ülkesi
  • şu anda sürekli olarak ikamet ettiğiniz ülke. 

  Bu kurallar ilgili ülkeye göre değişir: 

  • Bazı ülkeler Fransa veya Lahey Konvansiyonu ile çift taraflı anlaşmalar imzalamıştır. Bu ülkelerin bir listesi bu web sitesinde yer almaktadır.
  • Avrupa Birliği ülkeleri arasında şu anda Brüksel II bis Yönetmeliği uygulanmaktadır ve 1 Ağustos 2022'den itibaren bunun yerini Brüksel II ter Yönetmeliği alacaktır. 

  Avukatınız, durumunuz için geçerli olan kuralları anlamanıza yardımcı olacaktır. 

  Evlilik rejiminiz veya “régime matrimonial”ınız Fransız ise 

  Bu durumda, işlemler genellikle daha basit olur. 

  Fransa'da birçok "régimes matrimoniaux" türü bulunmaktadır. 

  Bir evlilik sözleşmesi imzalamadıysanız, geçerli olan rejim, evlilikten sonra edinilen mülke indirgenen müşterek mülkiyet veya “communauté réduite aux acquêts” olarak da bilinen “régime de la communauté légale”dir:

  • evlilikten önce sahip olunan taşınır veya taşınmaz mallar her eşin şahsi malı olarak kalır
  • evlilik sırasında edinilen gelir ve mallar müşterek mal sayılır.

  Bu durumda, bir boşanma olayında müşterek mallar genellikle iki eşit paya bölünür.

  Régime matrimonial”ınız yabancı ise 

  Yabancı bir “régime matrimonial” geçerliyse, avukatınızın Fransız yargıca mal varlığınızın bölünmesi için bunu nasıl uygulayacağını göstermesi gerekecektir.

  Régime matrimonial”ın kanıtını sağlamaları gerekir; örneğin, ilgili ülkedeki bir avukattan aşağıdaki gibi bir belge alarak:

  • affidavit” adı verilen resmi bir belge
  • resmi bir mektup.

  Avukatınız, bu belgenin içermesi gereken bilgileri belirlemenize yardımcı olabilir. Buna, örneğin aşağıdakiler dahildir:

  • yabancı evlilik rejimine eşdeğer bir Fransız “régime matrimonial” veya “régime étranger” varsa
  • varlıkların bölünmesine yönelik kurallar
  • boşanmanın bu ülkenin mahkemelerinde gerçekleşmesi durumunda, mal varlığınızın bölünmesine ilişkin sayısal bir tahmin.
 • Boşanma işlemleri, avukatınız veya eşinizin avukatı, bir aile yargıcına veya “juge aux affaires familiales”e resmi bir boşanma talebi gönderdiğinde resmen başlar. Bu, boşanma dilekçesi vermek veya “assignation en divorce” adı verilir. 

  Bir yargıca “assignation en divorce” bildirimi

  Avukat, gerekli gördüğü takdirde “assignation”un “juge aux affaires familiales”ine bildirimde bulunarak, onlardan aşağıdaki taleplerde bulunmayı seçebilir: 

  • Eşlerin malvarlıklarının bölünmesini hazırlamak için, mahkeme tarafından noter veya “notaire“ olarak adlandırılan bir bilirkişinin atanması.
  • Audience d’orientation et sur mesures provisoires” olarak bilinen yargıçla bir duruşma. Bu duruşma, yargıcın “mesures provisoires” olarak adlandırılan prosedür boyunca geçerli olacak tedbirleri belirlemesine olanak tanır. Bunlar, burada belirtilenlerle sınırlı olmamak kaydıyla aşağıdakileri içerir:
  • Fransızca konuşmuyorsanız, "audience"de bir tercüman bulunması. Tercümanın hizmetleri mahkeme tarafından karşılanacaktır.

  Assignation en divorce”un ardından yargıç, genellikle iki veya üç ay içinde eşin avukatlarıyla bir ilk duruşma veya “audience”yi ayarlayacaktır. 

  Acil bir durumda, örneğin aile içi şiddet veya çocuk kaçırma riski söz konusu olduğunda, avukat, duruşma tarihinin daha erken alınmasına olanak sağlayan ve “à bref délai” adı verilen bir prosedürü başlatabilir.

  Diğer eşe “assignation en divorce” bildirimi

  Boşanmayı talep eden eş, diğer eşi “assignation en divorce” hakkında bilgilendirmek için “huissier de justice” adlı bir hukuk profesyoneli tutmalıdır. Buna “notification” adı verilir.

  Bu bir avukat aracılığıyla yapılır.

  Bu, boşanma prosedürünün resmi olarak başlatılması için temel bir adımdır.

 • Boşanma davası açıldıktan sonra taraflar arasındaki tartışmalar esasen yazılı olarak gerçekleştirilecektir. 

  Her bir taraf, avukatlarının yardımıyla sırayla “conclusions” adı verilen bir belge hazırlayacak ve ardından bunları yargıca gönderecektir.

  Conclusions” ne zaman yazılır?

  Conclusions”, prosedürün farklı aşamalarında gerekli olabilir:

  • audience d’orientation et sur mesures provisoires”e hazırlanırken. Bu belge, boşanma davası süresince her bir eşin yargıçtan talep ettiği tedbirlere odaklanır.
  • Son “audience”a hazırlanırken. Bu belge, gerçekleri, seçilen çekişmeli boşanma türünü ve her bir eşin boşanma sonunda ne elde etmek istediğini detaylandırır. 

  Dikkatli bir şekilde hazırlanmak

  Bu tartışmalar ve “conclusions”un paylaşılması, özellikle aile içi istismardan kurtulan bir kişi açısından deneyimlenmesi zor olabilir. 

  Bu genellikle ayrılık sonrası istismarın devam ettiği ve istismar faillerinin, çevrelerindeki insanlardan tanıklık almak da dahil olmak üzere kurbana karşı suçlamalarda bulunmak için belirli stratejiler kullanarak sistemi manipüle ettiği zamandır.

  Bu olası saldırılara nasıl yanıt verileceğini öğrenmek için avukatınızla birlikte bir strateji oluşturabilirsiniz.

  Prosedür nedir? 

  Her avukat sırayla kendi “conclusions”unu hazırlar. Bunları yazmak için genellikle iki veya üç aylık bir süreleri vardır ve ardından, son teslim tarihinden önce yargıca gönderirler.

  Daha sonra diğer avukatın yazdığı unsurları dikkate alarak “conclusions”unu yazma sırası diğer avukata gelir.

  Bu alışveriş bu şekilde aylarca, hatta yıllarca devam edebilir.

  Conclusions”u yazma sırası avukatınıza geldiğinde 

  Bu, sizin gerçekleri açıklamanız ve boşanmanın sonunda ne elde etmek istediğinizi belirtmeniz veya diğer tarafın “conclusions”una yanıt verme fırsatınızdır:

  • Avukatınız size sorular soracak ve sizden “conclusions”a eklenecek belgeleri isteyecektir. 
  • Belgeleriniz Fransızca değilse, siz veya avukatınız, profesyonel bir çevirmen tutmanıza gerek kalmadan bunları kendiniz çevirebilirsiniz. Buna “traduction libre” adı verilir. Size yardımcı olması için Google Translate veya DeepL gibi ücretsiz çeviri sitelerini kullanabilirsiniz.
  • Avukatınız daha sonra yargıca göndermeden önce “conclusions”u gözden geçirmenizi isteyecektir. 
  • Bunları çok dikkatli bir şekilde okuyun ve yorumlarınızı avukatınıza bir e-posta ile özetleyin.

  Avukatınız diğer tarafın “conclusions”unu aldığında 

  Bu, diğer tarafın gerçeklere ilişkin kendi versiyonunu sunması ve boşanmanın sonunda ne elde etmek istediğini belirtmesi veya “conclusions”unuza yanıt vermesi için bir fırsattır:

  • Avukatınız, görüşünüzü almak için size karşı tarafın “conclusions”unu gönderecektir.
  • Bu belgeyi dikkatlice okuyun ve yorumlarınızı, avukatınıza göndereceğiniz bir e-postada nokta nokta özetleyin. Gerçeklere odaklanın ve varsa kanıt sunmaya çalışın.

  Karşı tarafın “conclusions”unu almak, Fransa'daki boşanma prosedüründe en travmatik an olabilir. Bu, özellikle eski eşiniz istismar failleri tarafından kullanılan belirli stratejileri seçer ve size karşı yanlış suçlamalarda bulunursa geçerlidir.

  Şiddet mağdurlarına yardım etme konusunda uzmanlaşmış bir “association”a veya bir psikologa danışarak destek alabilirsiniz.

  Belgeler için resmi talep veya “sommation de communiquer

  conclusions” taslağının hazırlanması sırasında, tarafların her biri diğer taraftan argümanlarını desteklemek için resmi olarak belgeler talep edebilir.

  Ardından, istenen belgelerin listelendiği ve “sommation de communiquer” adı verilen bir prosedür gerçekleştirilir.

  Bir “sommation de communiquer” alırsanız, sahip olduğunuz belgeleri sağlayarak veya neden sizde olmadığını avukatınıza açıklayarak yanıt vermeniz önemlidir.

  Karşı taraf belirli belgeleri vermeyi reddederse

  Eşiniz “sommation de communiquer”i aldıktan sonra, kaynakları ile ilgili kanıtlar gibi önemli bir unsurla ilgili belgeyi size vermeyi reddederse, avukatınızdan “conclusions d’incident aux fins de communication de pièces” adlı belirli bir prosedürü gerçekleştirmesini isteyebilirsiniz. 

  Bu prosedürün gerçekleştirilebilmesi için, önce söz konusu belgenin varlığına dair bir kanıta sahip olmanız gerekir.

  Bu prosedür, eşinizin size bu belgeyi sağlamasını zorunlu kılacaktır. Aksi takdirde, aşağıdaki risklere maruz kalabilir:

  • Talep edilen belgeyi elinde tuttuğu her gün için ceza ödemesi gerekebilir.
  • Yargıç, söz konusu mesele hakkında doğruyu söylediğinizi varsayabilir. Örneğin, eşinizin gelirini bildiğinizi düşünüyorsanız, ancak kendisi bunu kanıtlamayı reddediyorsa, yargıç, reddetmesinin büyük miktarda parayı gizlemesi anlamına geldiğini varsayarak, buna göre bir karar verebilir.

  Bir anlaşmaya varmak için pazarlık yapma 

  Avukatlar, “conclusions”un taslağını oluştururken aynı zamanda, bir anlaşmaya varmak için eşler adına gizlilik içinde müzakere girişiminde bulunabilirler. 

  Bu, son karar verilinceye ve onaylanıncaya kadar herhangi bir zamanda yapılabilir. 

  Tartışmaları durdurmak ve “conclusions” alışverişini sona erdirmek

  Çekişmeli boşanma işlemlerinde genellikle, yargıç tarafından belirlenen kapanış tarihinden önce avukatlar arasında birkaç “conclusions” alışverişi yapılır. 

  Yargıç, iki durumda görüşmeleri kapatma kararı verebilir:

  • iki avukattan birinin talebi üzerine
  • bir taraf yanıt vermeyi durdurduğunda veya sürecin çok uzadığına inandığında, kendi inisiyatifiyle.
 • Bu, yalnızca avukatlardan birinin “assignation en divorce” sırasında talep etmesi halinde düzenlenen, isteğe bağlı bir duruşmadır.

  Bu randevu genellikle “assignation en divorce”dan iki ila üç ay sonra gerçekleşir. 

  Bu duruşma, yargıcın şunları yapmasını sağlayabilir: 

  • geçici önlemler veya “mesures provisoires” olarak adlandırılan, prosedür boyunca geçerli olacak tedbirleri belirlemek 
  • avukatlar için prosedür programını belirlemek
  • eşlerin tüm varlıklarını ve borçlarını detaylandıran bir uzlaşma beyanı veya “état liquidatif” düzenlemek için bir noter veya “notaire” atamak. 

  Audience d’orientation”un sonunda yargıç, kararlarını detaylandıran “ordonnance d’orientation” adlı bir belge hazırlayacaktır. 

  Yargıcın kararlarından bir veya birkaçına katılmıyorsanız, en geç 15 gün içinde itirazda bulunabilirsiniz.

 • Noter veya “notaire” olarak bilinen hukuk uzmanının, atanmasının ardından, eşlerin varlıklarını ve borçlarını detaylandıran bir rapor hazırlamak için genellikle altı aylık bir süresi olacaktır. 

  Süreç

  Bu prosedür genellikle aşağıdaki şekilde işler:

  1. Notaire”, varlıkların ve borçların değerini listelemek ve değerlendirmek için eşler tarafından sağlanan bilgileri kullanır. 
  2. Uygulanacak “régime matrimonial”i göz önünde bulundurarak, bu varlık ve borçları bölüştürmek için bir plan hazırlar. 
  3. Bu taslağı, avukatları aracılığıyla eşlere gönderir. 
  4. Eşlerden en az biri bu bölünme planına katılmazsa, avukatı bu anlaşmazlığı “notaire” ile yazılı olarak bildirir. Bu değiş tokuşlara “dires” adı verilir.
  5. Eşler bölünme planı üzerinde anlaşmaya çalışabilirler. 

  Belirlenen sürenin sonunda “notaire”, eşlerin bir anlaşmaya varıp varmadıklarına bakılmaksızın, raporunu yargıca gönderir.

  Bir "notaire" atanmazsa ne olur?

  Assignation en divorce” sırasında “notaire” atanmasını talep etmediyseniz, bu adım, boşanma kesin olarak sağlandıktan sonra da gerçekleştirilebilir.

 • Nihai “conclusions”u aldıktan sonra yargıç, her avukatın hızlı bir şekilde argümanlarını ortaya koyabileceği ve “audience de plaidoirie” adı verilen bir duruşma için bir tarih belirleyecektir. 

  Bu duruşmada eşlerin konuşmasına izin verilmez ve hazır bulunmaları zorunlu değildir. 

  Audience”ın sonunda yargıç, taraflar arasındaki tartışmaları resmi olarak sonlandıracaktır. Buna "clôture des débats" adı verilir. Yargıç, genellikle bir ay olan, kararlarını verecekleri süreyi de belirtecektir.

 • Yargıç, boşanmanın kabulüne veya reddine karar verebilir. 

  Ayrıca taraflardan gelen belirli talepler hakkında da karar verebilir. 

  Ancak, varlık ve yükümlülüklerin bölünmesi veya “liquidation du régime matrimonial” ile ilgili belirli hususlara karar vermemeleri mümkündür. Bu durumda taraflar, varlıkların bölünmesinden sorumlu yargıçla birlikte varlıkları bölmek için celp veya “assignation en liquidation partage” adı verilen yeni bir prosedür başlatmak zorunda kalacaklardır. Bu prosedür aşağıda açıklanmaktadır.

  Her eş, mahkemeden mektupla yargıcın boşanma kararını veya “jugement de divorce”u alır.

 • Yargıç boşanmaya karar verdikten sonra, eşlerden biri diğerini “huissier de justice” olarak bilinen bir adalet sistemi görevlisi aracılığıyla bilgilendirmelidir. 

  Bu adım, boşanma kararının nihai olarak cebri icrasını mümkün kılacağı için çok önemlidir; örneğin, eski eşiniz “pension alimentaire” olarak bilinen bir mali katkıyı, “prestation compensatoire” olarak bilinen para tutarını ödemediğinde veya çocuk velayeti düzenlemelerine uyum göstermediğinde.  

  Eşiniz yurt dışındaysa, Fransa'daki kararı diğer ülkedeki eşinize bildirmek için gerekli adımları atacak bir “huissier de justice” tutmanız gerekir.

 • Yargıcın kararına katılmıyorsanız, avukatınız aracılığıyla temyiz mahkemesi veya “cour d’appel” huzurunda itirazda bulunarak karara itiraz edebilirsiniz. 

  Normalde “huissier de justice” tarafından kararın bildirilmesinden itibaren bir ay, yurt dışındaysanız iki ay süreniz vardır. Aynı süre içinde diğer taraf da bir “appel” başlatabilir. 

  Ancak kararın tebliği “huissier de justice” tarafından yapılmamışsa, süre iki yıla çıkarılır.

 • Boşanma kesin olarak gerçekleştiğinde, boşanmayı doğum ve evlilik belgelerinize kaydetmekten avukatınız sorumlu olacaktır. 

  Yurtdışında doğduysanız ve/veya evlendiyseniz, boşanmanızın menşe ülkenizde tanınmasını sağlamanız önemle tavsiye edilir. 

  Ancak, Fransa'da siyasi bir mülteciyseniz, kendi ülkenizin yetkilileriyle iletişime geçmemelisiniz. Bunun yerine, mülteci hakları konusunda uzmanlaşmış, “association” adı verilen ve ücretsiz hizmetler sunan bir kuruluşla iletişime geçebilirsiniz.

 • Aile yargıcı, “jugement de divorce”da belirli varlıkların bölünmesine karar vermezse, aşağıdaki adımları izlemeniz gerekecektir: 

  • İlk olarak, diğer tarafla dostane bir çözüm bulmaya çalışabilirsiniz.
  • Bir anlaşmaya varamazsanız, varlıkları bölmek için yargıçla celp veya “assignation en liquidation partage” adı verilen yeni bir yasal prosedür başlatabilirsiniz.

  Adım 1 - Yargıç, varlıkların bölünmesini veya “liquidation”u yürütmek için zaten bir noter veya “notaire” atadıysa

  Taraflar, dostane bir anlaşmaya varmaya çalışmak için belirlenen “notaire”den randevu almalıdır.

  Yukarıda açıklananlara benzer bir işlemdir.

  Bu işlemlerin ardından:

  • Taraflar bir anlaşmaya varırlarsa, mallarının bölünmesine devam edebilirler.
  • Taraflar bir anlaşmaya varmazsa "notaire", anlaşmazlık noktalarını detaylandıran "procès-verbal de difficultés" veya "PV de difficultés" adında bir rapor yayınlayacaktır. Daha sonra eşlerin Adım 2'de açıklanan yasal prosedürü başlatması gerekecektir.

  Taraflardan biri katılmayı reddederse: "Notaire", "procès-verbal de carence" ya da "PV de carence" adında bir belge yazacaktır. Bu belge, Adım 2'de açıklanan yasal prosedürü başlatarak, yargıçtan varlıkların bölünmesi konusunda karar vermesini istemenize olanak sağlayacaktır

  Adım 2 (anlaşmazlık durumunda): varlıkları bölmek için celp veya “assignation en liquidation partage” adı verilen yeni yasal prosedürün başlatılması

  Varlıkların bölünmesi veya “liquidation” konusunda anlaşmazlık olması durumunda, avukatlardan birinin varlıkları bölmek için celp veya “assignation en liquidation partage” adlı bir başvuru yapması gerekecektir. Bu başvuru, varlıkların bölünmesinden sorumlu olan yargıca “juge de la liquidation” adı altında yapılır. Bu prosedür, yargıcın mal varlığınızla ilgili bir karar vermesine olanak sağlayacaktır.

  Bu prosedürdeki adımlar aşağıdaki gibidir:

  • Avukatlardan biri “assignation en liquidation partage” başvurusu yapmalıdır. Bu, “juge de la liquidation” adı verilen mal paylaşımından sorumlu yargıcın bir karar vermesini talep etmektir.
  • Bu başvuruda avukat, “Code de la procédure civile” Madde 1360 uyarınca yargıca şunları sağlamalıdır:
   • bölünecek varlıkların özetini sunan bir belge 
   • varlıkları bölüştürürken ne elde etmek istediğinizi ayrıntılı olarak belirten bir belge
   • bir anlaşmaya varmak için attığınız adımlar, örneğin diğer tarafla e-posta alışverişi.
  • Prosedür başladıktan sonra, yargıç bir “notaire” atayacaktır.
  • "Notaire", bir anlaşmaya varmak için, varlıklarının bir bölümünü önerme ve iki tarafla bilgi alışverişinde bulunma rolüne sahip olacaktır.
  • Anlaşmanın olmaması durumunda “notaire”, yargıcın dikkatine sunulmak üzere “procès-verbal de difficultés” veya “PV de difficultés” adlı bir rapor hazırlayacaktır.
  • Ardından yargıç bir karar verecektir.
  • Her eş, bir “appeal” yaparak, yargıcın kararına itiraz etme hakkına sahip olacaktır.

  Bu prosedür ne zaman başlatılabilir?

  Bu prosedürü başlatmak için, kesin boşanma kararını beklemeniz gerekir.

  Bu prosedür ne kadar sürer?

  Bu prosedür genellikle bir ila üç yıl sürer.

  Prosedürün sonunda eşlerden birinin yargıcın kararına itiraz etmesi veya “appel” başlatması halinde, ek bir ila iki yıl daha sürer.

Destek alın

Fransa'da sizi destekleyebilecek, tavsiyede bulunabilecek ve işlemlerde ve evrak işlerinde size yardımcı olabilecek birçok hizmet bulunmaktadır. Bunların çoğu ücretsizdir.

 • "Centres d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF)", başta kadınlar olmak üzere genel halka aşağıdakiler gibi birçok alanda yardımcı olmaktadır: yasal haklar, sağlık, iş arama, eğitim, iş kurma, hatta çocuk bakımı.

  • Bu hizmetler ücretsizdir.
  • Haklarınız ve atılacak adımlar hakkında sizi bilgilendirebilirler. Bazı merkezler, işlemlerde ve evrak işlerinde size yardımcı olabilir.
  • Hizmetin verildiği diller: genelde Fransızca.
  • İletişim: Bölgenizdeki “CIDFF”nin iletişim bilgileri bu dizinde bulunmaktadır.
 • "Point-justice" adı verilen merkezler, durumunuza göre size hukuki danışmanlık sağlayan ve bazen idari işlemlerde size yardımcı olan çeşitli kuruluşları bir araya getirir. 

  • Bu hizmetler ücretsizdir.
  • Bu merkezlerin birçok adı vardır: “Maison de Justice et du Droit (MJD)”, “Point d’accès au droit (PAD)”, "Relais d’accès au droit (RAD)”, “Antenne de justice (AJ)” veya “France services (FS)”. 
  • Hizmetin verildiği diller: genelde Fransızca.
  • Yakınınızda bir “point-justice” bulabilirsiniz:
   • bu çevrimiçi dizinde.
   • Fransa içinde 3039 ve yurt dışında +33 9 70 82 31 90 numaralı telefonu kullanın. Size posta kodunuzu soracak ve sizi bir "point-justice" ile iletişime geçireceklerdir. Hizmetin verildiği diller: genelde Fransızca.
 • Femmes Informations Juridiques Internationales Auvergne-Rhône-Alpes (FIJI)” uluslararası aile hukuku alanında uzman bir kuruluştur.

  • Bu hizmet ücretsizdir.
  • Avukatlardan oluşan ekipleri sorularınızı yanıtlayabilecek ve ayrılık, boşanma ve/veya çocuk velayeti konuları hakkında size tavsiyelerde bulunabilecektir. Bu sadece bilgi amaçlı bir hizmettir: yasal işlemlerde sizi temsil edemezler, bunun için bir avukatla iletişime geçmeniz gerekir.
  • Hizmetin verildiği diller: Fransızca, İngilizce.
  • İletişim: [email protected] adresine e-posta göndererek veya Pazartesi - Çarşamba 09.00 - 12.00 saatleri arasında 04 78 03 33 63 numaralı telefon üzerinden
 • Avukatın görevi yasal işlemlerden önce, işlemler sırasında ve sonrasında haklarınızı savunmaktır. 

  • İyi bir avukat seçmeye dikkat edin.
  • Avukatların, ödemeniz gereken ücretleri vardır. 
  • Sınırlı kaynaklarınız varsa, bu ücretleri ödemek için devlet mali yardımından yararlanma hakkına sahip olabilirsiniz. Buna "aide juridictionnelle" adı verilir.
  • Bir profesyonel veya güvendiğiniz bir kişi tarafından size tavsiye edilen bir avukatınız yoksa, Fransa'daki tüm avukatların listelendiği bu dizinde bir avukat arayabilirsiniz. Konuşulan dillere ve yasal uzmanlığa göre arama yapabilirsiniz.

Size en doğru ve güncel bilgileri sağlamak için azami özen gösterilmiş olsa da bu sayfanın amacı yasal veya profesyonel tavsiyenin yerini almak değildir. Yasalar ve prosedürler düzenli olarak değişir, bu nedenle konu hakkında uzman profesyonellere başvurmak önemlidir.

İlginizi çekebilir

Boşanma başvurusunu hangi ülkede yapacağını bilmek

Uyruğunuza, eşinizin uyruğuna, evlendiğiniz ülkeye ve genellikle yaşadığınız ülkeye bağlı olarak,…

Fransa'da bir avukat tutmak

Avukatlar, tüm yasal işlemlerde önemli bir rol oynarlar. Güvenebileceğiniz birini seçmek önemlidir.…

Bir avukatlık ücretinin ve diğer yasal masrafların ödenmesi için “l'aide juridictionnelle” veya adli yardım talep edilmesi

Avukat tutacak ve yasal işlemler için ödeme yapacak kadar paranız yoksa, devletten bu masrafları…

Polis müdahalesi için:

En üste git