Uređivanje starateljstva nad decom kod razdvojenih ili razvedenih roditelja

U Francuskoj, u slučaju razdvajanja ili razvoda, oba roditelja i dalje imaju prava i obaveze prema deci, poznate pod imenom „autorité parentale“. Veoma je retko da se ova prava ukidaju roditelju, nažalost, čak i u slučajevima nasilja u porodici.

Potvrđeno od strane Maître Elodie Ramos na dan 31.01.2024.

Saznajte činjenice

Prava i odgovornosti roditelja prema deci i odluke koje proističu iz njih poznati su kao roditeljski autoritet ili „autorité parentale“:

 • Kada se starateljstvo deli, to se zove zajedničko starateljstvo roditelja ili „autorité parentale conjointe“.
 • Kada se jednom roditelju oduzmu roditeljska prava, to se zove „autorité parentale exclusive“.

U slučaju razdvajanja ili razvoda roditelja, mora da se donese odluka u vezi sa mestom boravka dece, što se često naziva starateljstvo nad decom ili „garde d’enfants“.

 • Kada deca podjednako žive sa oba roditelja, to se zove zajedničko staranje ili „résidence alternée“.
 • Kada deca žive uglavnom sa jednim roditeljem, dom tog roditelja naziva se njihovim mestom stanovanja ili „résidence habituelle“.
 • Prema zakonu, u Francuskoj starateljstvo nad decom se automatski deli na oba roditelja i zove se „autorité parentale conjointe“.

  To znači da:

  • oba roditelja imaju ista prava i odgovornosti prema svojoj deci
  • važne odluke vezane za decu moraju se doneti sporazumno.
 • U veoma retkim slučajevima, sudija može da odluči da povuče starateljstvo nad decom za jednog roditelja. U tom slučaju, drugi roditelj ima ekskluzivno starateljsko pravo ili „autorité parentale exclusive“.

  Do ovoga može doći u izuzetno teškim slučajevima nasilja u porodici ili ako roditelj ne pokazuje nikakvo zanimanje za decu, ali ovo nije automatski.

 • Uz „résidence alternée“, deca provode jednake vremenske periode živeći u domovima oba roditelja.

  Dogovori za „résidence alternée“ mogu da se razlikuju od jedne do druge porodice. Na primer: deca kod svakog od roditelja provode svaku drugu nedelju. Ovakav dogovor najčešće donose sudije u Francuskoj, kada je to moguće.

 • Uz „résidence habituelle“, deca žive samo u kući jednog roditelja.

  Drugi roditelj može da nastavi da viđa svoju decu i da ona ostaju kod njega u kući redovno ili povremeno. Imaju pravo na posetu i ostanak na noćenje „droit de visite et d’hébergement“.

  Najčešći dogovor je svakog drugog vikenda i polovina školskih raspusta.

  Vreme koje deca provedu sa drugim roditeljem može biti ograničeno ili produženo u zavisnosti od postignutog dogovora. Na primer:

  • može se produžiti do srede i više vikenda
  • može se ograničiti na praznike kada roditelji žive daleko jedan od drugog
  • može se ograničiti na posete bez noćenja.

  Ako pravosudni sistem smatra da je roditelj nasilan, sudija može da odluči da:

  • suspenduje njegova prava na posete i noćenja ili „droit de visite et d’hébergement
  • da uredi njegove posete na mestima zajedno sa stručnjacima poput socijalnog radnika i psihologa, poznate kao posete za medijaciju ili „visites médiatisées
  • uredi posete u prisustvu druge osobe pod imenom treće lice ili „tiers“.

Procedura

 • Ako ste se razdvojili ili razveli sporazumno, možete da odlučite zajedno kako ćete dogovoriti starateljstvo nad decom. Ovo je poznato pod nazivom „modalités d’exercice de l’autorité parentale“. U ovo spada, konkretno:

  • mesto gde deca žive
  • prava na posete i noćenja ili „droit de visite et d’hébergement“ za jednog roditelja kada deca imaju jedno mesto boravka ili „résidence habituelle“ kod drugog
  • plaćanje finansijskog doprinosa za troškove vezane za decu, poznate kao „contribution à l’entretien et l’éducation des enfants“ ili „pension alimentaire“ (naknada za izdržavanje).

  Tada se preporučuje da se pošalje zajednički zahtev ili „requête conjointe“ sudiji porodičnog suda ili „Juge aux affaires familiales (JAF)“ da biste potvrdili vaš dogovor. Procedura je uglavnom brza jer ne uključuje sudska zasedanja.

  Možete da napišete dokument sami ili da zatražite pomoć od advokata.

  • Formular „requête conjointe“ predstavlja jednostavno pismo koje morate da potpišete vi i drugi roditelj. Možete da ga napišete na osnovu ovog formulara.
  • On treba da sadrži:
   • prezimena, imena, zanimanje, prebivalište, nacionalnost, datum i mesto rođenja roditelja
   • sud u kom je podneta prijava
   • informacije za „modalités d’exercice de l’autorité parentale“, zaključene zajedničkim dogovorom.
  • Dokument se mora dostaviti lično administrativnoj kancelariji poznatoj kao „greffe“ (pisar) u „Juge aux affaires familiales“ na mestu stanovanja dece. Da biste pronašli njihove informacije za kontakt, možete da upotrebite ovaj imenik unosom vašeg poštanskog broja i izborom opcije „tribunal judiciaire“.
 • Ako se roditelji ne slažu o uslovima za starateljstvo nad decom ili „modalités d’exercice de l’autorité parentale“, uslove će odrediti sudija.

  • Ako se nalazite u sporazumnom brakorazvodnom postupku, uslove za starateljstvo nad decom treba da odredi sudija kao deo postupka.
  • Ako ste razdvojeni a niste venčani, ili niste spremni da započnete postupak razvoda, biće potrebno da angažujete advokata i pošaljete prijavu porodičnom sudiji ili „Juge aux affaires familiales“ preko svog advokata za utvrđivanje prava za starateljstvo nad decom.
  • Ako ste već razvedeni i želite da promenite prava za starateljstvo nad decom, morate da pošaljete novi zahtevJuge aux affaires familiales“ preko svog advokata.

  Sudija će uzeti nekoliko kriterijuma u obzir kada odlučuje o dogovorima za starateljstvo nad decom koji će biti na snazi.

  • Dogovor koji je važio do donošenja presude. Na primer, ako roditelji izaberu da se mesto na kom deca žive smenjuje svake nedelje do presude, postoji velika mogućnost da će sudija zadržati takav dogovor. Zbog toga treba da obratite pažnju na dogovore koje uspostavite dok čekate odluku sudije i potražite savet advokata.
  • Šta kažu vaša deca o tome kako se osećaju zbog situacije i njihovih interesa.
  • Razdaljina između kuće i škole oba roditelja.
  • Sposobnost svakog roditelja da ispunjava svoje obaveze i poštuje prava drugog roditelja.
  • Rezultat procene socijalne i porodične situacije deteta, ako stručno lice obavi procenu ovoga.
  • Informacije koje su prikupljene tokom bilo koje socijalne istrage.
  • Fizički ili psihološki pritisak ili slučaj zlostavljanja jednog roditelja nad drugim.

Uobičajene brige

 • Postoje rešenja.

  Sudija može da vam dodeli alimentaciju za održavanje ili „contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant“, koja je poznata kao „pension alimentaire“. Ona predstavlja novčani iznos koji će drugi roditelj morati da plaća svakog meseca kao doprinos troškovima vezanim za decu.

  Takođe, možete dobiti finansijsku pomoć od države kao pomoć za plaćanje troškova izdržavanja i školovanja dece.

  Više informacija o finansijskim rešenjima možete pronaći ovde.

 • Ako sudija porodičnog suda, poznat kao „Juge aux affaires familiales (JAF)“, zatraži od vas da učestvujete na sastanku poznatom kao porodična medijacija ili „médiation familiale“ u prisustvu vašeg bivšeg partnera, možete zatražiti da na ovom sastanku budete sami.

  Ako je došlo do nasilja u porodici, „médiation“ je zabranjen zakonom.

 • U slučaju razdvajanja, zakon generalno nalaže da svaki roditelj zadrži ličnu vezu sa svojom decom.

  Ipak, u slučaju nasilja u porodici, zakon nudi rešenja. Nažalost, u praksi, oduzimanje roditeljskog prava je retko u Francuskoj, čak i u slučajevima nasilja u porodici. Biće potrebno da pažljivo pripremite prijavu sa svojim advokatom.

  Sledeće stvari mogu biti rešenja.

  • Juge aux affaires familiales“ može da odluči da odobri ekskluzivna roditeljska prava ili „autorité parentale“. Ova odluka se može naknadno izmeniti.
  • Krivični sud može da odluči da povuče roditeljsko pravo ili „autorité parentale“ počinitelju zlostavljanja kao vid kazne. Ova odluka se ne može izmeniti kasnije.
  • Drugi roditelj može da viđa svoju decu i ona mogu da ostaju na noćenju kod njega pod određenim uslovima. Ova odluka se može naknadno izmeniti.
  • Pravo na posete ili noćenja ili „droit de visite et d’hébergement“ za roditelja koji je počinio porodično nasilje sprovodi se u medijatorskim prostorima i naziva se „droit de visite médiatisé“.
  • Prave se dogovori za preuzimanje dece i poveravanje osobi od poverenja kao deo postupka „Mesure d’Accompagnement Protégé“.
 • Čak i ako deca žive sa vama, morate da obavestite drugog roditelja o promeni adrese.

  Morate da sačekate period od mesec dana od trenutka obaveštenja do preseljenja.

  Ako će preseljenje uticati na to koliko često drugi roditelj može da viđa decu, moraćete da obavite izmene u dogovorima za starateljstvo nad decom ili „modalités d’exercice de l’autorité parentale“. Za početak, možete sa drugim roditeljem pokušati da dogovorite nova pravila za starateljstvo nad decom.

  Ako postignete dogovor, preporučujemo da pošaljete zajedničku izjavu po imenom „requête conjointe“ da bi „Juge aux affaires familiales“ dao odobrenje.

  U slučaju neslaganja, možete da pošaljete izjavuJuge aux affaires familiales“ preko svog advokata da bi on mogao da donese odluku za novi „modalités d’exercice de l’autorité parentale“.

 • Više informacija o ovoj temi pronaći ćete na ovoj stranici.

Pronađite podršku

U Francuskoj postoji dosta servisa koji vas mogu podržati, dati vam savet i pomoći u vezi sa procedurama i papirologijom. Većina njih je besplatna.

 • Centres d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF)“ pomaže opštoj javnosti, posebno ženama, u mnogim oblastima kao što su: zakonska prava, zdravlje, potraga za zaposlenje, obuka, kreiranje poslovanja i čak i nega dece.

  • Ove usluge su besplatne.
  • Imaće mogućnost da vas obaveste o vašim pravima i koracima koje treba preduzeti. Neki centri mogu da vam pomognu sa procedurama i papirologijom.
  • Dostupni jezici: uglavnom francuski.
  • Kontakt: informacije za kontakt za „CIDFF“ u vašoj oblasti pronaći ćete u ovom imeniku.
 • Femmes Informations Juridiques Internationales Auvergne-Rhône-Alpes (FIJI)“ je organizacija specijalizovana za međunarodni porodični zakon.

  • Ova usluga je besplatna.
  • Njihov tim advokata će moći da odgovori na vaša pitanja i da vam pruži savet u vezi sa rastankom, razvodom i/ili starateljstvom nad decom. Ovo je samo informativni servis: ne mogu da vas zastupaju u sudskom postupku, za to ćete morati da kontaktirate advokata.
  • Dostupni jezici: Francuski, engleski.
  • Kontakt: putem e-pošte na adresi [email protected] ili putem telefona na 04 78 03 33 63 od ponedeljka do srede od 9:00 ujutru do 12:00 popodne.
 • Uloga advokata je da odbrani vaša prava pre, tokom i nakon pravnog postupka.

  • Vodite računa da izaberete dobrog advokata.
  • Advokati imaju honorare koje ćete morati da platite.
  • Ako imate ograničena sredstva, možda imate pravo na državnu finansijsku pomoć za plaćanje ovih naknada. Ovo se zove „aide juridictionnelle“.
  • Ako niste imali advokata kog vam je preporučio profesionalac ili osoba kojoj verujete, možete ga potražiti u ovom imeniku koji navodi sve advokate u Francuskoj. Možete pretraživati prema jezicima koje govore i pravnoj specijalizaciji.

Iako je uložena maksimalna pažnja da vam pružimo najtačnije i najažurnije informacije, ova stranica nije namenjena da zameni pravni ili profesionalni savet. Zakoni i procedure se redovno menjaju tako da je važno konsultovati kvalifikovane stručnjake.

Možda će vas zanimati

Primanje novčanog doprinosa od drugog roditelja kao doprinos troškovima u vezi sa decom

Čak i kada su razdvojeni, roditelji moraju da nastave da doprinose troškovima vezanim za njihovu…

Budite upoznati šta da radite ako bivši partner ne uplati novčanu naknadu koju je odredio sudija

Ako ne dobijete novčanu naknadu koju vam je odredio sudija kao deo postupka za razvod braka i/ili…

Saznajte šta da radite ako drugi roditelj ne poštuje odredbe za starateljstvo nad decom

Ako drugi roditelj ne poštuje odredbe za starateljstvo nad decom, bez obzira da li deca žive sa…

Za intervenciju policije:

Idite na vrh