Aranjarea custodiei copiilor între părinții separați sau divorțați

În Franța, în cazul unei separări sau al unui divorț, ambii părinți continuă să aibă drepturi și obligații denumite „autorité parentale” față de copiii lor. Din păcate, se întâmplă foarte rar ca aceste drepturi să îi fie retrase unui părinte, chiar și în cazuri care implică violența în familie.

Verificat de Avocat Elodie Ramos la 31.01.2024

Să analizăm faptele

Drepturile și responsabilitățile părinților față de copii și hotărârile rezultate din acestea sunt cunoscute sub numele de autoritate parentală sau „autorité parentale”:

 • Atunci când este acestea sunt partajate, denumirea este autoritate parentală comună sau „autorité parentale conjointe”.
 • În cazul în care un singur părinte are o autoritate parentală exclusivă, denumirea este „autorité parentale exclusive”.

În caz de separare sau dacă părinții divorțează, trebuie luată o decizie cu privire la locul de reședință al copiilor, adesea denumită custodie pentru copii sau „garde d’enfants”.

 • Atunci când copiii locuiesc în mod egal cu ambii părinți, denumirea este reședință alternantă sau „résidence alternée”.
 • Atunci când copiii locuiesc în principal cu un părinte, locuința părintelui respectiv este denumită reședință obișnuită sau „résidence habituelle”.
 • În Franța, prin lege, autoritatea parentală este partajată automat de părinți și este denumită „autorité parentale conjointe”.

  Aceasta înseamnă că:

  • ambii părinți au aceleași drepturi și responsabilități față de copii
  • deciziile importante cu privire la copii trebuie să fie luate prin acord reciproc.
 • În cazuri foarte rare, judecătorul poate decide să îi retragă autoritatea parentală unuia dintre părinți. Celălalt părinte are apoi autoritate parentală exclusivă sau „autorité parentale exclusive”.

  Acest lucru se poate întâmpla în cele mai extreme cazuri de violență în familie sau în cazul în care părintele nu manifestă niciun interes pentru copil, dar acest lucru nu are loc automat.

 • Cu „résidence alternée”, copiii petrec un timp egal la domiciliul fiecărui părinte.

  Aranjamentele „résidence alternée” pot varia în funcție de familie. De exemplu: fiecare părinte are copiii la domiciliul său o dată la două săptămâni. Acest aranjament este preferat astăzi de către judecătorii din Franța, atunci când este posibil.

 • În caz de „résidence habituelle”, copiii locuiesc doar în casa unuia dintre părinții lor.

  Celălalt părinte poate, în general, să continue să-și vadă copiii și să-i aducă să stea la domiciliul său în mod periodic sau ad-hoc. Are dreptul să-i viziteze și să rămână peste noapte sau „droit de visite et d’hébergement”.

  Cel mai des întâlnit aranjament este o dată la fiecare două weekenduri și jumătate din vacanțele școlare.

  Timpul petrecut cu celălalt părinte poate fi limitat sau prelungit în funcție de aranjamentul decis. De exemplu:

  • se poate extinde la zilele de miercuri și la mai multe weekenduri
  • poate fi limitat la vacanțe dacă celălalt părinte locuiește foarte departe
  • poate fi limitat la vizite fără ședere peste noapte.

  Dacă un părinte este considerat de sistemul de justiție ca fiind abuziv, judecătorul poate decide:

  • să suspende dreptul la vizite și de ședere peste noapte sau „droit de visite et d’hébergement
  • să aranjeze vizitele respectivului părinte într-un loc de întâlnire, aducând împreună profesioniști precum asistenți sociali și psihologi, vizite cunoscute drept vizite cu mediere sau „visites médiatisées
  • să aranjeze efectuarea vizitelor în prezența unei alte persoane cunoscute sub numele de terț sau „tiers”.

Procedura

 • În caz de separare sau de divorț amiabil, puteți decide împreună cum să aranjați custodia copiilor. Acest lucru se numește „modalités d’exercice de l’autorité parentale”. În special sunt incluse:

  • locurile în care locuiesc copiii
  • dreptul la vizitare și de ședere peste noapte sau „droit de visite et d’hébergement” al unui părinte atunci când copiii au reședința obișnuită sau „résidence habituelle” la celălalt părinte
  • plata contribuțiilor financiare pentru cheltuielile cu copiii, cunoscută sub denumirea de „contribution à l’entretien et l’éducation des enfants”, sau „pension alimentaire” (pensie alimentară).

  În acest caz, se recomandă să trimiteți o solicitare comună sau „requête conjointe” la judecătorul de la instanța pentru probleme de familie sau „Juge aux affaires familiales (JAF)” pentru a vă confirma acordul. Procedura este, în general, rapidă, deoarece nu implică proceduri în instanță.

  Puteți scrie dumneavoastră personal solicitarea sau puteți primi ajutor de la avocatul dumneavoastră.

  • Requête conjointe” are forma unei scrisori simple, care trebuie semnată de dumneavoastră și de celălalt părinte. O puteți scrie pe baza acestui formular.
  • Aceasta trebuie să includă:
   • numele, prenumele, ocupația, reședința, naționalitatea, data și locul nașterii părinților
   • tribunalul la care se depune solicitarea
   • detaliile aranjamentului „modalités d’exercice de l’autorité parentale” stabilit prin acord reciproc.
  • Trebuie prezentată în persoană la biroul administrativ cunoscut sub numele de „greffe” (grefă) al „Juge aux affaires familiales” pentru locația de reședință a copiilor. Pentru a găsi detaliile de contact ale acestuia, puteți utiliza acest registru de adrese introducând codul dumneavoastră poștal și selectând „tribunal judiciaire”.
 • Dacă părinții nu ajung la un acord privind aranjamentele pentru custodia copiilor sau „modalités d’exercice de l’autorité parentale”, acestea vor fi stabilite de un judecător.

  • Dacă vă aflați în curs de participare la proceduri de divorț litigioase, aranjamentele pentru custodia copiilor vor fi stabilite de judecător în cadrul acestor proceduri.
  • Dacă sunteți separată și nu sunteți căsătorită sau nu sunteți pregătită să inițiați proceduri de divorț, trebuie să angajați un avocat și să trimiteți o solicitare judecătorului pentru probleme de familie sau „Juge aux affaires familiales” prin intermediul avocatului dumneavoastră pentru a stabili aranjamentele pentru custodia copiilor.
  • Dacă sunteți deja divorțată și doriți să modificați aranjamentele pentru custodia copiilor, trebuie să trimiteți o nouă solicitare la „Juge aux affaires familiales” prin intermediul avocatului dumneavoastră.

  Judecătorul va lua în considerare mai multe criterii atunci când decide asupra aranjamentelor pentru custodia copiilor care vor fi puse în aplicare.

  • Aranjamentul care a fost pus în aplicare până la luarea hotărârii. De exemplu, dacă părinții aleg să alterneze locul unde locuiesc copiii în fiecare săptămână până la luarea hotărârii, este foarte probabil ca judecătorul să păstreze acest aranjament. Prin urmare, ar trebui să acordați o atenție deosebită aranjamentelor pe care le-ați pus în aplicare în timp ce așteptați hotărârea judecătorului și să solicitați consiliere din partea avocatului dumneavoastră.
  • Modul în care copiii dumneavoastră spun că se simt în legătură cu situația și cu interesele lor.
  • Distanța dintre locuința fiecărui părinte și școală.
  • Capacitatea fiecărui părinte de a-și îndeplini obligațiile și de a respecta drepturile celuilalt părinte.
  • Rezultatul evaluărilor situației sociale și familiale a copiilor, în cazul în care un expert a efectuat această evaluare.
  • Informațiile care au fost colectate în cadrul tuturor investigațiilor sociale.
  • Presiunea fizică sau psihologică sau violența exercitată de un părinte asupra celuilalt părinte.

Preocupări generale

 • Există soluții.

  Judecătorul vă poate aloca o indemnizație de întreținere sau „contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant”, cunoscută în mod obișnuit sub numele de „pension alimentaire”. Aceasta este o sumă de bani pe care celălalt părinte va trebui să o plătească lunar pentru a contribui la cheltuielile cu copiii.

  De asemenea, puteți primi asistență financiară de stat pentru a vă ajuta să plătiți cheltuielile pentru întreținerea și educația copiilor dumneavoastră.

  Aflați mai multe despre redresarea financiară aici.

 • Dacă judecătorul pe probleme de familie, cunoscut sub numele de „Juge aux affaires (JAF)”, vă cere să participați la o întâlnire cunoscută sub numele de mediere de familie sau „médiation familiale” în prezența fostului dumneavoastră partener, puteți solicita să participați singură la această întâlnire.

  În cazul violenței în familie, „médiation” este interzisă prin lege.

 • În cazul separării, legea impune, în general, ca fiecare părinte să păstreze relații personale cu copiii săi.

  Cu toate acestea, legea stabilește soluții în cazul violenței în familie. Din păcate, în practică, retragerea autorității parentale rămâne rară în Franța, chiar și în caz de violență în familie. Va trebui să vă pregătiți cu atenție solicitarea împreună cu avocatul dumneavoastră.

  Soluțiile pot fi următoarele.

  • Juge aux affaires familiales” poate decide să vă acorde exercitarea exclusivă a autorității parentale sau „autorité parentale”. Această hotărâre poate fi modificată ulterior.
  • Drept pedeapsă, judecătorul de drept penal poate decide să îi retragă autorului violenței autoritatea parentală sau „autorité parentale”. Această hotărâre nu poate fi modificată ulterior.
  • Celălalt părinte își poate vedea copiii și poate rămâne peste noapte cu aceștia în anumite condiții. Această hotărâre poate fi modificată ulterior.
  • Dreptul de vizitare și de ședere peste noapte sau „droit de visite et d’hébergement” al părintelui care a comis violența este exercitat într-un spațiu de întâlnire care face obiectul medierii și este cunoscut drept „droit de visite médiatisé”.
  • Se realizează aranjamente pentru preluarea și returnarea copiilor cu ajutorul unei persoane de încredere, ca parte a „Mesure d’Accompagnement Protégé”.
 • Chiar dacă copiii dumneavoastră locuiesc cu dumneavoastră, trebuie să îl informați pe celălalt părinte cu privire la modificarea adresei dumneavoastră.

  Trebuie să respectați o perioadă de o lună între momentul în care îl informați și momentul în care vă mutați.

  Dacă mutarea dumneavoastră va schimba frecvența cu care celălalt părinte poate vedea copiii, va trebui să se modifice aranjamentele pentru custodia copiilor sau „modalités d’exercice de l’autorité parentale”. Puteți începe încercând să ajungeți cu celălalt părinte la un acord privind aranjamentele pentru custodia copiilor.

  Dacă ajungeți la un acord, se recomandă să trimiteți o solicitare comună, cunoscută sub denumirea de „requête conjointe”, la „Juge aux affaires familiales” pentru aprobare.

  În cazul existenței unui dezacord, puteți trimite o cerere la „Juge aux affaires familiales” prin intermediul avocatului dumneavoastră, astfel încât judecătorul să poată decide noi „modalités d’exercice de l’autorité parentale”.

 • Puteți găsi mai multe informații în acest sens pe această pagină.

Găsirea serviciilor de sprijin

În Franța există numeroase servicii care vă pot oferi sprijin și asistență și care vă pot ajuta cu procedurile și documentele. Majoritatea acestor servicii sunt gratuite.

 • Organizațiile „Centres d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF)” ajută publicul larg, în special femeile, în multe domenii, cum ar fi: drepturi legale, sănătate, căutări de locuri de muncă, instruire, înființarea companiilor și chiar îngrijire pentru copii.

  • Aceste servicii sunt gratuite.
  • Acestea vă vor putea informa cu privire la drepturile dumneavoastră și la pașii pe care trebuie să îi urmați. Unele centre vă pot ajuta cu procedurile și documentele.
  • Limbile disponibile: în principal limba franceză.
  • Date de contact: găsiți datele de contact ale „CIDFF” din zona dumneavoastră în acest registru de adrese.
 • Femmes Informations Juridiques Internationales Auvergne-Rhône-Alpes (FIJI)” este o organizație specializată în legislația internațională a familiei.

  • Acest serviciu este gratuit.
  • Echipa de avocați a acestuia va putea să vă răspundă la întrebări și să vă ofere recomandări privind separarea, divorțul și/sau custodia copilului. Acesta este doar un serviciu informativ: nu vă poate reprezenta în cadrul procedurilor juridice, va trebui să contactați un avocat pentru aceasta.
  • Limbile disponibile: franceză, engleză.
  • Date de contact: prin e-mail la [email protected] sau telefonic la numărul 04 78 03 33 63 de luni până miercuri între orele 09:00 și 12:00.
 • Rolul unui avocat este de a vă apăra drepturile înaintea, în timpul și ulterior procedurilor juridice.

  • Aveți grijă să alegeți un avocat bun.
  • Avocații au onorarii pe care va trebui să le plătiți.
  • Dacă aveți resurse limitate, puteți fi eligibilă pentru asistența financiară de stat pentru a plăti aceste onorarii. Această asistență se numește „aide juridictionnelle”.
  • Dacă nu ați avut un avocat care v-a fost recomandat de un profesionist sau de o persoană în care aveți încredere, puteți căuta unul în acest registru de adrese care include toți avocații din Franța. Puteți căuta în funcție de limbile vorbite și de specialitatea juridică.

Deși am depus eforturi semnificative pentru a vă oferi cele mai exacte și actuale informații, această pagină nu are rolul de a înlocui consilierea legală sau de specialitate. Legile și procedurile se schimbă în mod regulat, așadar este important să consultați specialiști calificați.

Este posibil să vă intereseze și

Primirea unei contribuții financiare de la celălalt părinte pentru a acoperi cheltuielile aferente copiilor

Chiar și atunci când sunt separați, părinții trebuie să contribuie în continuare la costurile…

Cum trebuie să procedați dacă fostul dumneavoastră partener nu plătește contribuția financiară stabilită de judecător

Dacă nu primiți contribuția financiară stabilită de judecător în cadrul procedurilor de divorț…

Aflați cum să procedați în cazul în care celălalt părinte nu respectă aranjamentele privind custodia copiilor

În cazul în care celălalt părinte nu respectă aranjamentele privind custodia copiilor, indiferent…

Pentru intervenția poliției:

Derulați până sus