ការស្នើសុំឯកសារមួយហៅថា "duplicata" ឬច្បាប់ចម្លងនៅក្នុងករណីមានការលួច ឬការបាត់ "titre de séjour" របស់អ្នកនៅប្រទេសបារាំង

ប្រសិនបើអ្នកមានឯកសារអន្តោប្រវេសន៍ត្រឹមត្រូវ ដែលហៅថា "titre de séjour" ហើយវាត្រូវបានលួច ឬបាត់ខណៈពេលដែលអ្នកនៅប្រទេសបារាំង អ្នកអាចស្នើសុំឯកសារមួយ ដែលហៅថា "duplicata" ពីអាជ្ញាធររដ្ឋបាលមូលដ្ឋាន។

បានផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយ La Cimade នៅថ្ងៃទី 31/01/2024

តើពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីខ្លះ?

នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៃការបាត់បង់ ឬការលួចឯកសារអន្តោប្រវេសន៍របស់អ្នក ដែលគេស្គាល់ថាជា "titre de séjour" ឬបណ្ណស្នាក់នៅ អ្នកអាចស្នើសុំឯកសារដែលហៅថាច្បាប់ចម្លង ឬ "duplicata" ពីអាជ្ញាធររដ្ឋបាលរបស់ប្រទេសបារាំងក្នុងមូលដ្ឋានដែលគេស្គាល់ថាជា "préfecture" ឬ "sous-préfecture" នៃដេប៉ាតាម៉ង់របស់អ្នក។

គ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យលួច "titre de séjour" របស់អ្នក សូម្បីតែដៃគូអ្នក មិនថាអ្នកបានរៀបការនៅក្នុង PACS ឬភាពជាដៃគូស៊ីវិលក៏ដោយ។

របៀបបន្តដំណើរការ

អ្នកអាចបំពេញ កម្រងសំណួរនេះ ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើ។

ជំហានទី 1៖ ដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅប៉ូលីសនៃប្រទេសបារាំង

ជាដំបូង អ្នកត្រូវតែរាយការណ៍ពីការបាត់បង់ ឬករណីចោរកម្មទៅកាន់ប៉ូលីស ដោយចូលទៅកាន់ស្ថានីយប៉ូលីសដែលនៅជិតអ្នក ទាំង "commissariat de police" ឬ "brigade de gendarmerie"។ ពួកគេនឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវឯកសារមួយហៅថា សេចក្តីប្រកាស ឬ "déclaration" ដែលបញ្ជាក់ការបាត់បង់ ឬការលួច "titre de séjour" របស់អ្នក។

ប្រសិនបើអ្នកចង់ អ្នកក៏អាចដាក់ពាក្យបណ្តឹង នៅស្ថានីយ៍ប៉ូលីស ដើម្បីកាត់ទោសអ្នកដែលលួច ឬបំផ្លាញឯកសាររបស់អ្នក រួមទាំងប្រសិនបើវាជាដៃគូររបស់អ្នក ឬជាអតីតដៃគូ មិនថាអ្នកបានរៀបការហើយនៅក្នុង PACS ឬភាពជាដៃគូស៊ីវិលក៏ដោយ។

ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសដាក់ពាក្យបណ្តឹង៖

 • ប៉ូលីសនឹងស៊ើបអង្កេត និងសម្ភាសន៍ជនជាប់ចោទ ប្រសិនបើពួកគេអាចធ្វើបាន។
 • ពាក្យបណ្តឹងអាចបង្កើតបានជា ភស្តុតាង នៃ ការរំលោភបំពានផ្នែករដ្ឋបាល ដែលអ្នកបានរងទុក្ខ ប្រសិនបើការលួច ឬការបំផ្លិចបំផ្លាញត្រូវបានប្រព្រឹត្តដោយដៃគូ ឬអតីតដៃគូរបស់អ្នក។

ជំហានទី 2៖ ស្នើសុំ "duplicata" ឬច្បាប់ចម្លងពី "préfecture"

បន្ទាប់មកអ្នកនឹងត្រូវទាក់ទងអាជ្ញាធររដ្ឋបាលបារាំងក្នុងមូលដ្ឋានដែលគេស្គាល់ថាជា "préfecture" ឬ "sous-préfecture" នៃកន្លែងស្នាក់នៅរបស់អ្នក ដើម្បីស្វែងយល់ពីនីតិវិធីសម្រាប់ការស្នើសុំ "duplicata" ឬច្បាប់ចម្លង។ នៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះទាំងនេះ អ្នកនឹងឃើញព័ត៌មានទំនាក់ទំនងលម្អិតសម្រាប់ "préfectures" និង "sous-préfectures"។

សូមចំណាំ៖ "préfecture" អាចពិនិត្យមើលឡើងវិញថា តើអ្នកនៅតែមានសិទ្ធិទទួលបានបណ្ណស្នាក់នៅ ឬ "titre de séjour" ដែលអ្នកកំពុងដាក់ពាក្យស្នើសុំ។

ស្វែងរកជំនួយ

នៅប្រទេសបារាំង មានសេវាកម្មជាច្រើនដែលអាចជួយអ្នក ផ្តល់ដំបូន្មាន និងជួយអ្នកជាមួយនឹងនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ និងឯកសារផ្សេងៗ។ សេវាភាគច្រើនគឺឥតគិតថ្លៃទេ។

 • "La Cimade" គឺជាអង្គការដែលមានឯកទេសក្នុងការជួយដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ និងជនចំណាកស្រុកទាំងអស់ និងជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសបារាំង ជាពិសេសមនុស្សដែលប្រឈមនឹងអំពើហិង្សា។

  • សេវាកម្មនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • ពួកគេនឹងអាចជូនដំណឹងដល់អ្នក និងជួយអ្នកនៅក្នុងនីតិវិធីរដ្ឋបាលរបស់អ្នកដែលទាក់ទងនឹងសិទ្ធិរស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំង និងដឹកនាំអ្នកទៅកាន់សេវាកម្មផ្សេងទៀតអាស្រ័យលើស្ថានភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។
  • ភាសាដែលអាចមាន៖ បារាំង អង់គ្លេស និងអេស្ប៉ាញ។
  • ទំនាក់ទំនង៖
   • ដោយមិនមានការណាត់ជួបនៅ មជ្ឈមណ្ឌល ដែលនៅជិតអ្នក
   • តាមរយៈទូរសព្ទលេខ 01 40 08 05 34 ឬ 06 77 82 79 09 នៅថ្ងៃពុធ ចាប់ពីម៉ោង 9:30 ព្រឹក ដល់ 1:30 រសៀល និងពីម៉ោង 2:30 រសៀល ដល់ 5:30 ល្ងាច។
 • "Associations" គឺជាអង្គការដែលផ្តល់សេវាកម្មផ្សេងៗជាច្រើន។ ខ្លះមានឯកទេសខាងអន្តោប្រវេសន៍។

  • សេវាកម្មទាំងនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • ពួកគេអាចជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីសិទ្ធិរបស់អ្នកនៅក្នុងប្រទេសបារាំង និងពេលខ្លះជួយអ្នកជាមួយនឹងនីតិវិធីអន្តោប្រវេសន៍។
  • ភាសាដែលអាចមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង។
  • ទំនាក់ទំនង៖ អ្នកអាចស្វែងរកតាមតំបន់ និងដេប៉ាតាម៉ង់នៅក្នុង បញ្ជីឈ្មោះនេះ។

ខណៈពេលដែលការយកចិត្តទុកដាក់បំផុតបានចូលទៅក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានឱ្យអ្នកដែលត្រឹមត្រូវ និងថ្មីបំផុត ទំព័រនេះមិនមានបំណងដើម្បីជំនួសដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ ឬវិជ្ជាជីវៈនោះទេ។ ច្បាប់ និងនីតិវិធីផ្លាស់ប្តូរជារឿយៗ ដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំនាញដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់។

អ្នកក៏អាចនឹងចាប់អារម្មណ៍ផងដែរ

ស្នើសុំឯកសារមួយហៅថា "visa de retour" នៅក្នុងករណីនៃការលួច ឬបាត់បង់ "titre de séjour" របស់អ្នកនៅបរទេស

ប្រសិនបើអ្នកមិននៅប្រទេសបារាំងនៅពេលនេះ ហើយអ្នកបាត់ ឬមានបណ្ណស្នាក់នៅ "titre de séjour"…

រាយការណ៍ពីការរំលោភបំពានក្នុងគ្រួសារទៅកាន់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌បារាំង

នរណាម្នាក់ដែលធ្លាប់មានការរំលោភបំពានក្នុងគ្រួសារនៅប្រទេសបារាំងអាចដាក់ពាក្យបណ្តឹងដើម្បីរាយការណ៍អំពីការ…

ការស្នើសុំឯកសារអនុញ្ញាតឱ្យអ្នករស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំង ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា "titre de séjour" ឬបណ្ណស្នាក់នៅ

ដើម្បីរស់នៅ និងធ្វើការនៅប្រទេសបារាំង អ្នកនឹងត្រូវស្នើសុំឯកសារដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបន្តនៅប្រទេសបារាំង…

សម្រាប់អន្តរាគមន៍របស់ប៉ូលិស៖

រំកិលទៅលើគេបង្អស់