ការប្រមូលភស្តុតាងនៃការរំលោភបំពាន

ទោះបីជាអ្នកមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការរាយការណ៍អំពីការរំលោភបំពាននៅឡើយ វាជារឿងសំខាន់ក្នុងការប្រមូលភស្តុតាង។ ឧទាហរណ៍ វាអាចជួយអ្នកក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់អ្នកនៅពេលក្រោយ ទាក់ទងនឹងលំនៅដ្ឋាន សិទ្ធិស្នាក់នៅ ឬការលែងលះ និងសិទ្ធិធ្វើជាអាណាព្យាបាលកុមារ។

ផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយ Women for Women France នៅថ្ងៃទី 23/02/2024

ហេតុអ្វីខ្ញុំគួរធ្វើវា?

ប្រសិនបើដៃគូរបស់អ្នក ឬអតីតដៃគូរបស់អ្នកបង្ហាញ អាកប្បកិរិយាបំពាន ឬគ្រប់គ្រង ចំពោះអ្នក និង/ឬកូនរបស់អ្នក វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការប្រមូលភស្តុតាង។

ទោះបីជាអ្នកមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការរាយការណ៍អំពីការរំលោភបំពាននៅថ្ងៃនេះក៏ដោយ ភស្តុតាងនេះអាចជួយអ្នកនាពេលអនាគតក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់អ្នកទាក់ទងនឹងលំនៅដ្ឋាន ការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ ការលែងលះ និងសិទ្ធិធ្វើជាអាណាព្យាបាលកុមារ។

តើខ្ញុំធ្វើវាដោយរបៀបណា?

បញ្ជីខាងក្រោមត្រូវបានចងក្រងដើម្បីជួយអ្នកគិតអំពីអ្វីដែលអាចប្រើជាភស្តុតាង។

អ្នកមិនចាំបាច់ប្រមូលភស្តុតាង មុនពេលការដាក់ពាក្យបណ្តឹង និង/ឬដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅចៅក្រមសម្រាប់ វិធានការការពារនោះទេ។ សុវត្ថិភាពរបស់អ្នកគឺតែងតែជាអាទិភាពទីមួយ។

រឿងមួយចំនួនដែលត្រូវពិចារណាមុនពេលអ្នកចាប់ផ្តើម៖

 • ត្រឹមតែប្រមូលភស្តុតាងប៉ុណ្ណោះ ប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើដូច្នេះ
 • ចងចាំថាត្រូវលាក់វានៅកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាព
 • អ្នកអាចរក្សាទុកវាដោយផ្ទុកនៅលើអនឡាញ (Google Drive, Dropbox, iCloud ជាដើម) នៅលើវេទិកាសម្ងាត់ Mémo de Vie ឬផ្ញើវាទៅនរណាម្នាក់ដែលអ្នកទុកចិត្ត ដូចជាអ្នកមានវិជ្ជាជីវៈ ឬមិត្តភក្តិ
 • ត្រូវប្រាកដថាជនល្មើសមិនស្គាល់ពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នក ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរវាប្រសិនបើចាំបាច់។
 • រក្សាកំណត់ហេតុប្រចាំថ្ងៃ ដើម្បីពណ៌នាដូចខាងក្រោម៖

  • អ្វីដែលបានកើតឡើងពិតប្រាកដ៖ អ្វីដែលដៃគូ ឬអតីតដៃគូរបស់អ្នកបាននិយាយ ឬបានធ្វើ
  • កាលបរិច្ឆេទ និងទីកន្លែង
  • សាក្សីណាមួយ
  • ភស្តុតាងផ្សេងទៀតដែលអ្នកអាចគិតបាន។

  អ្នកអាចធ្វើវាតាមអនឡាញ ឧទាហរណ៍ជាមួយវេទិកា Mémo de Vie ដ៏មានសុវត្ថិភាព (មានតែជាភាសាបារាំងប៉ុណ្ណោះ)។ វាអនុញ្ញាតឱ្យអ្នករក្សាទុកសក្ខីភាព រឿងរ៉ាវជីវិត ឯកសារផ្លូវការ រូបថត វីដេអូ និងការថតសំឡេង។

 • ភស្តុតាងដែលចេញមកដោយផ្ទាល់ពីពួកគេជាមួយនឹងការទទួលស្គាល់អំពីការរំលោភបំពាន ការសុំទោសចំពោះការរំលោភបំពាន ការប្រមាថ ការគំរាមកំហែង ការប៉ុនប៉ងដើម្បីគ្រប់គ្រង ឬការបៀតបៀន គឺមានប្រយោជន៍ណាស់។ ឧទាហរណ៍៖

  • អ៊ីមែល
  • សារជាអក្សរ (រូបថតអេក្រង់ដែលបង្ហាញលេខរបស់អ្នកផ្ញើ)
  • សារជាសំឡេង
  • សារនៅលើកម្មវិធីផ្ញើសារ (ឧ. Messenger, WhatsApp, Signal)។
 • ឧទាហរណ៍ ស្នាមជាំ របួស ឬស្លាកស្នាម។

  • កុំលាងសម្អាតដោយខ្លួនឯង។
  • ចូរទៅជួបគ្រូពេទ្យ ឬទៅមន្ទីរពេទ្យឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើបាន។ អ្នកជំនាញផ្នែកថែទាំសុខភាពនឹងពិនិត្យអ្នក និងអាចប្រមូលភស្តុតាងនៃការរំលោភបាន។
  • ការពិនិត្យសុខភាពអាចបញ្ជាក់ពីជនល្មើសដែលរំលោភបំពាន ដោយប្រើ DNA របស់ពួកគេ។

  ប្រសិនបើអ្នកជាមនុស្សពេញវ័យ (អាយុលើសពី 18 ឆ្នាំ) បុគ្គលិកពេទ្យត្រូវតែគោរពការសម្ងាត់ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត ហើយមិនអាចរាយការណ៍អំពីការរំលោភបំពានដោយគ្មានការយល់ព្រមពីអ្នកនោះទេ។

 • បើអាច និង ប្រសិនបើវាមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកដើម្បីធ្វើដូច្នេះ សូមកត់ត្រា ឬថតនូវការរំលោភបំពានដែលកើតឡើងដោយប្រុងប្រយ័ត្ន។ ឧទាហរណ៍ អ្នកអាចចាប់ផ្តើមការថតសំឡេងដោយប្រើទូរសព្ទរបស់អ្នក។

  សូមប្រុងប្រយ័ត្នឱ្យមែនទែន នៅពេលធ្វើបែបនេះ។ សុវត្ថិភាពរបស់អ្នកតែងតែជាអាទិភាពចម្បង។ ធ្វើបែបនេះលុះត្រាតែអ្នកមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើដូច្នេះប៉ុណ្ណោះ។

 • បើអាចធ្វើបាន សូមទុករបស់របរ ឬសម្លៀកបំពាក់ដែលមានសញ្ញានៃការបំពាននៅកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាព ឬថតរូបពួកវា។

  សូមប្រុងប្រយ័ត្នឱ្យមែនទែន នៅពេលធ្វើបែបនេះ។ សុវត្ថិភាពរបស់អ្នកតែងតែជាអាទិភាពចម្បង។ ធ្វើបែបនេះលុះត្រាតែអ្នកមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើដូច្នេះប៉ុណ្ណោះ។

 • ស្នើសុំឱ្យមនុស្សដែលជិតស្និទ្ធនឹងអ្នក ផ្តល់សក្ខីកម្មជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដែលបញ្ជាក់ដូចខាងក្រោម៖

  • របៀបដែលពួកគេបានជួបអ្នក
  • តើពួកគេស្គាល់អ្នកយូរប៉ុណ្ណាហើយ
  • ទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេជាមួយអ្នក និងជនល្មើស
  • អ្វីដែលពួកគេបានធ្វើជាសាក្សី
  • នៅពេលដែលពួកគេបានធ្វើជាសាក្សី
  • អ្វីដែលអ្នកបានប្រាប់ពួកគេដោយទំនុកចិត្តអំពីការរំលោភបំពាន។

  សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សាក្សីនីមួយៗត្រូវតែចុះកាលបរិច្ឆេទ ចុះហត្ថលេខា និងភ្ជាប់មកជាមួយការថតចម្លងអត្តសញ្ញាណបណ្ណរបស់សាក្សី។ អ្នកអាចប្រើ គំរូ នេះបាន សម្រាប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សាក្សីអ្នក។ អ្នកអាចបោះពុម្ព ឬប្រើវាជាគំរូសម្រាប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សាក្សីនៅលើសន្លឹកក្រដាសដាច់ដោយឡែកមួយ។

 • អ្នកជំនាញថែទាំសុខភាពដែលអ្នកពិគ្រោះយោបល់ជាមួយ អាចសរសេរឯកសារដែលនឹងប្រើជាភស្តុតាង។ ឧទាហរណ៍៖

  • អ្នកអាចពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត ហើយសុំឱ្យពួកគេចេញវិញ្ញាបនបត្រវេជ្ជសាស្រ្ត ដើម្បីកត់ត្រាការរំលោភបំពានដែលបានកើតឡើង
  • ប្រសិនបើសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់បានជួយអ្នក សុំឱ្យពួកគេផ្តល់របាយការណ៍ដល់អ្នក
  • ប្រសិនបើអ្នកត្រូវទៅមន្ទីរពេទ្យ សូមស្នើសុំរបាយការណ៍៖ នេះអាចជា “Certificat Initial Descriptif (CID)” ឬ “Compte Rendu des Urgences (CRU)” ។
 • សុំឱ្យអ្នកជំនាញដែលស្គាល់អ្នក និងកូនរបស់អ្នក ផ្តល់ភស្តុតាងដោយផ្តល់សេចក្តីថ្លែងការណ៍ ឬ “attestation” ។

  នេះអាចជាបុគ្គលិកផ្នែកសង្គមកិច្ច មេធាវី គ្រូបង្រៀននៅសាលារៀន ឬអង្គការដែលផ្តល់សេវាឥតគិតថ្លៃដែលគេស្គាល់ថាជា "association" ដែលបានជួយអ្នក ។ល។

  សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សាក្សីនីមួយៗត្រូវតែចុះកាលបរិច្ឆេទ ចុះហត្ថលេខា និងភ្ជាប់មកជាមួយការថតចម្លងអត្តសញ្ញាណបណ្ណរបស់សាក្សី។

  អ្នកអាចប្រើ គំរូ នេះបាន សម្រាប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សាក្សីអ្នក។ អ្នកអាចបោះពុម្ព ឬប្រើវាជាគំរូសម្រាប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សាក្សីនៅលើសន្លឹកក្រដាសដាច់ដោយឡែកមួយ។

 • ប្រសិនបើដៃគូរបស់អ្នក ឬអតីតដៃគូរបស់អ្នកគ្រប់គ្រង ឬគំរាមកំហែងការចូលប្រើប្រាស់រូបិយវត្ថុ និងឯកសាររបស់អ្នក សូមរក្សាភស្តុតាង៖

  • របាយការណ៍អំពីគណនី
  • កិច្ចព្រមព្រៀងប្រាក់កម្ចីដែលមានឈ្មោះរបស់អ្នក ដែលត្រូវបានប្រើដោយដៃគូរបស់អ្នក។
  • ការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទាក់ទងនឹងប្រាក់ចំណូល ឬការចំណាយរបស់អ្នក។
  • ការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ដែលពួកគេរារាំងអ្នកពីការងារ ការអប់រំ ឬចូលរៀនថ្នាក់ភាសាបារាំង
  • ការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដែលអ្នកស្នើសុំឱ្យយកឯកសាររបស់អ្នកមកវិញ ដូចជាឯកសារអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នក
  • ភស្តុតាងណាមួយដែលថាពួកគេដកហូតធនធានអ្នក និងរារាំងអ្នកពីការទទួលបានធនធានថ្មី។
 • រក្សាភស្តុតាងនៃការបំពាន ឬឥរិយាបទត្រួតត្រាណាមួយ៖

  • សាលក្រមរបស់តុលាការកន្លងមក
  • សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សាក្សី ឬ “attestation de témoin” ពីអតីតដៃគូដែលធ្លាប់ទទួលរងការរំលោភបំពានពីពួកគេ។

  សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សាក្សីនីមួយៗត្រូវតែចុះកាលបរិច្ឆេទ ចុះហត្ថលេខា និងភ្ជាប់មកជាមួយការថតចម្លងអត្តសញ្ញាណបណ្ណរបស់សាក្សី។ អ្នកអាចប្រើ គំរូ នេះបាន សម្រាប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សាក្សីអ្នក។ អ្នកអាចបោះពុម្ព ឬប្រើវាជាគំរូសម្រាប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សាក្សីនៅលើសន្លឹកក្រដាសដាច់ដោយឡែកមួយ។

  សូមប្រុងប្រយ័ត្នឱ្យមែនទែន នៅពេលធ្វើបែបនេះ។ សុវត្ថិភាពរបស់អ្នកតែងតែជាអាទិភាពចម្បង។ ធ្វើដូចនេះបានលុះត្រាតែអ្នកប្រាកដថាសាក្សីនឹងមិនប្រាប់ដៃគូ ឬអតីតដៃគូរបស់អ្នក។

 • ប្រសិនបើអ្នកមិនមានអារម្មណ៍ថាត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្តឹងទេ អ្នកគ្រាន់តែអាចរាយការណ៍អំពីការបំពានដោយការដាក់កំណត់ហេតុ ឬ “main courante” ទៅកាន់ស្ថានីយ៍ប៉ូលិសណាមួយ ពោលគឺ “commissariat de police” ឬ “brigade de gendarmerie” ។

  កំណត់ហេតុនេះគឺជាឯកសារផ្លូវការដែលគ្រាន់តែកត់ត្រាការពិតដែលអ្នករាយការណ៍។ ជាធម្មតាវាមិនបង្កឱ្យមានការស៊ើបអង្កេតទេ។

  កំណត់ចំណាំ៖ ក្នុងករណីមានការរំលោភបំពានក្នុងគ្រួសារ ប៉ូលិសមានកាតព្វកិច្ចបញ្ជូនកំណត់ហេតុ ឬ “main courante” ទៅកាន់ព្រះរាជអាជ្ញាសាធារណៈ ឬ “procureur de la République” ។ ពួកគេអាចសម្រេចចិត្តធ្វើការស៊ើបអង្កេត និងអាចកាត់ទោសជនល្មើស ប្រសិនបើអំពើហឹង្សាត្រូវបានចាត់ទុកថាធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំង។

ស្វែងរកជំនួយ

នៅប្រទេសបារាំង មានសេវាកម្មជាច្រើនដែលអាចជួយអ្នក ផ្តល់ដំបូន្មាន និងជួយអ្នកជាមួយនឹងនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ និងឯកសារផ្សេងៗ។ សេវាភាគច្រើនគឺមិនគិតថ្លៃទេ។

 • សេវាប្រឹក្សាតាមទូរសព្ទនេះគឺសម្រាប់មនុស្សដែលប្រឈមមុខនឹងអំពើហិង្សាគ្រប់ប្រភេទ និងអ្នកដែលជួយពួកគេ។

  • សេវាកម្មនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • អ្នកប្រឹក្សាដែលបានបណ្តុះបណ្តាលនឹងស្តាប់អ្នក និងជួយអ្នកតាមទូរសព្ទ។ បន្ទាប់មក ពួកគេអាចណែនាំអ្នកទៅកាន់សេវាកម្មពាក់ព័ន្ធដែលនៅជិតអ្នក។
  • ភាសាដែលមាន៖ ភាសាបារាំង។ ពេលខ្លះមានភាសាដែលអាចប្រើបានដូចខាងក្រោម៖ អង់គ្លេស អារ៉ាប់ អេស្បាញ ទួរគី ចិនកុកងឺ ចិន ឃឺដ អាហ្សី ប៉ូឡូញ ហេប្រ៊ូ ហ្វាស៊ី សូនីងខេ ក្រេអូល គីនយ៉ាវ៉ាន់ដា គីរុនឌី និងស្វាហ៊ីលី។ នាពេលបច្ចុប្បន្ន គួរឱ្យសោកស្ដាយណាស់ ដែលភាសាទាំងនេះមាននៅពេលដែលមិនទៀងទាត់ និងមិនបានកំណត់ពេលទុកជាមុន។
  • ទំនាក់ទំនង៖ សូមហៅទូរសព្ទទៅលេខ 3919 ដែលមាន 24/7 ។ ការហៅទូរសព្ទនឹងមិនបង្ហាញនៅលើវិក្កយបត្រហៅទូរសព្ទរបស់អ្នកទេ។
  • សម្រាប់មនុស្សថ្លង់ ពិបាកស្តាប់ មនុស្សមានពិការភាព ឬអ្នកដែលមានបញ្ហាភាសា អ្នកអាចចូលប្រើសេវាកម្មដែលសម្របតាមតម្រូវការរបស់អ្នកដោយចុចលើរូបតំណាងទូរសព្ទនៅខាងស្ដាំផ្នែកខាងក្រោមនៃគេហទំព័រ www.solidaritefemmes.org
 • Centres d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF)” ជួយសាធារណៈជនទូទៅ ជាពិសេសស្ត្រី ក្នុងវិស័យជាច្រើនដូចជា៖ សិទ្ធិស្របច្បាប់ សុខភាព ការស្វែងរកការងារ ការបណ្តុះបណ្តាល ការបង្កើតអាជីវកម្ម និងសូម្បីតែការថែទាំកុមារ។

  • សេវាកម្មទាំងនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • ពួកគេនឹងអាចជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីសិទ្ធិរបស់អ្នក និងជំហានដែលត្រូវអនុវត្ត។ មជ្ឈមណ្ឌលខ្លះអាច ជួយអ្នកជាមួយនឹងនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ និងឯកសារផ្សេងៗ។
  • ភាសាដែលអាចមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង។
  • ទំនាក់ទំនង៖ អ្នកនឹងឃើញព័ត៌មានទំនាក់ទំនងលម្អិតនៃ “CIDFF” នៅក្នុងតំបន់របស់អ្នកនៅក្នុង សៀវភៅបញ្ជីhttps://fncidff.info/les-cidff/cidff-a-votre-service នេះ។
 • Associations” គឺជាស្ថាប័នដែលផ្តល់សេវាកម្មជាច្រើន។

  • សេវាកម្មទាំងនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • សេវាកម្មដែលផ្តល់ជូនមានភាពខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងពីស្ថាប័ន “association” មួយទៅស្ថាប័នមួយផ្សេងទៀត។ ពួកគេអាចផ្តល់ដំបូន្មានដល់អ្នក ហើយពេលខ្លះពួកគេអាចជួយអ្នកជាមួយនឹងនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ និងឯកសារផ្សេងៗ។
  • ភាសាដែលអាចមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង។
  • អ្នកនឹងឃើញបញ្ជី "associations" មានឯកទេសក្នុងការជួយជនរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សានៅជិតអ្នកក្នុងបញ្ជីឈ្មោះនេះ ដោយជ្រើសរើសនាយកដ្ឋានបារាំងរបស់អ្នក។

ខណៈពេលដែលការយកចិត្តទុកដាក់បំផុតបានចូលទៅក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានឱ្យអ្នកដែលត្រឹមត្រូវ និងថ្មីបំផុត ទំព័រនេះមិនមានបំណងដើម្បីជំនួសដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ ឬវិជ្ជាជីវៈនោះទេ។ ច្បាប់ និងនីតិវិធីផ្លាស់ប្តូរជារឿយៗ ដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំនាញដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់។

អ្នកក៏អាចនឹងចាប់អារម្មណ៍ផងដែរ

ការយល់ដឹងអំពីការរំលោភបំពានក្នុងគ្រួសារ

អ្នក​ប្រហែល​ជា​ឆ្ងល់​ថា​តើ​អាកប្បកិរិយា​របស់​ដៃគូ ឬ​អតីត​ដៃគូ​របស់អ្នក​គឺ​ធម្មតា​ឬ​អត់។…

រៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រសុវត្ថិភាព នៅពេលអ្នកនៅតែរស់នៅជាមួយគ្នា

សម្រាប់ហេតុផលគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ អ្នកប្រហែលជាមិនអាចចាកចេញពីដៃគូរបស់អ្នក…

ការយល់ដឹងអំពីផលប៉ះពាល់នៃការរំលោភបំពានក្នុងគ្រួសារមកលើអ្នក និងកូនរបស់អ្នក

ការរំលោភបំពានក្នុងគ្រួសារអាចមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សង្គម ផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្ត។…

សម្រាប់អន្តរាគមន៍របស់ប៉ូលិស៖

រំកិលទៅលើគេបង្អស់