Prawa do pobytu dla osób rezygnujących z prostytucji

Dokument nadający prawo do pozostania na terenie Francji, znany jako „titre de séjour”, inaczej pozwolenie na pobyt, może zostać wydane osobom, które rezygnują z działalności związanej z prostytucją i które uczestniczą w konkretnym programie, prowadzonym przez organizację szczególnie upoważnioną do kierowania nim – organizacja taka nazywana jest „association agréée”.

Sprawdzone przez FNCIDFF dn. 06.10.2023

Wskazówka: Organizacja „Women for Women France” (Kobiety Kobietom we Francji) używa w kontekście tej strony słowa „prostytucja” zamiast pojęcia „usługi seksualne” (ang. „sex work”), aby informacje, które Tobie przekazujemy, odpowiadały językowi prawnemu i urzędowemu we Francji – tym samym serdecznie przepraszamy, jeśli sformułowanie to jest w jakikolwiek sposób krzywdzące. Szanujemy Cię.

Warunki

Musisz spełnić dwa poniższe warunki:

 • Porzuciłeś/-aś prostytucję.
 • Jesteś osobą zarejestrowaną w programie będącym procesem porzucenia prostytucji oraz integracji społecznej i zawodowej – „parcours de sortie de prostitution et d’insertion sociale et professionnelle”. Programem tym kierują organizacje posiadające specjalne ku temu upoważnienie. Organizacje te nazywa się „associations agréées”.

Podstawa prawna: Artykuł L.425-4 „CESEDA”.

Jak znaleźć najbliższe „associations agréées”:

 • Przeszukaj ten katalog, wybierając Twój departament oraz „prostitution” w menu rozwijanym, zaś polu typu przemocy należy wskazać „Type de violence prise en charge”.
 • Jeśli organizacja, z którą się kontaktujesz, nie otrzymała specjalnego upoważnienia do kierowania tym programem, będzie ona mogła wskazać z którym „association agrééée” należy się skontaktować w Twojej okolicy.

Rodzaj wydawanych „titre de séjour” – pozwoleń na pobyt

Association agréée”, które wspiera Cię w tym postępowaniu, poinformuje Cię, które dokumenty należy złożyć aby uzyskać pozwolenie na pobyt – „titre de séjour”.

 • Powinieneś/powinnaś mieć możliwość otrzymania tymczasowego pozwolenia na pobyt – „autorisation provisoire de séjour”, które jest ważne przez co najmniej sześć miesięcy.

  Jeśli otrzymasz „titre de séjour”, możesz kwalifikować się do skorzystania z pomocy finansowej, czyli zasiłku na integrację społeczną i zawodową – „aide financière à l'insertion sociale et professionnelle” – jeśli spełniasz określone warunki. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapytaj o to „association agréée” które obecnie udziela Ci pomocy.

 • W trakcie całego postępowania można przedłużyć dokument „autorisation provisoire de séjour” do nie więcej niż 24 miesięcy.

Obywatele i obywatelki Algierii

Przepisy te zasadniczo nie mają zastosowania wobec obywateli Algierii, ponieważ ich status imigracyjny we Francji jest regulowany umową dwustronną.

Niemniej francuski organ administracji miejscowej, czyli „préfecture”, odpowiedzialny za rozpatrywanie wniosków o wydanie „titre de séjour” może jednak udzielić Tobie pozwolenia – pod warunkiem, że uczestniczysz w programie odejścia od działalności związanej z prostytucją. W związku z tym zaleca się złożyć wniosek, w którym trzeba podkreślić, że spełniasz warunki wyszczególnione powyżej.

Znajdź wsparcie

We Francji istnieje wiele służb mogących udzielić Ci wsparcia i porady lub pomóc w przejściu przez procedury i wypełnianiu dokumentacji. Większość z nich świadczy usługi bezpłatnie.

 • La Cimade” to organizacja, która specjalizuje się w pomocy dla wszystkich imigrantów i migrantów, a także uchodźców we Francji – zwłaszcza osób zmagających się z przemocą.

  • Jest ona dostępna bezpłatnie.
  • Będą oni w stanie Cię poinformować i wspierać w procedurach administracyjnych związanych z prawem pobytu we Francji i skierować Cię do innych organizacji, w zależności od Twojej sytuacji osobistej.
  • Dostępność w językach: francuskim, angielskim i hiszpańskim.
  • Kontakt:
   • bez umówionej wizyty w ośrodku niedaleko Ciebie
   • telefonicznie pod numerem 01 40 08 05 34 lub 06 77 82 79 09 w środy od 9:30 do 13:30 i od 14:30 do 17:30.
 • Gisti” to organizacja specjalizująca się w doradztwie prawnym dla imigrantów i uchodźców na terenie Francji.

  • Jest ona dostępna bezpłatnie.
  • Będą oni mogli poinformować Cię o Twoich prawach w zakresie prawa do pobytu i wyjaśnić, jak je uzyskać.
  • Dostępność w językach: głównie francuski.
  • Kontakt:
   • Dzwoniąc pod numer +331 84 60 90 26 od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 18:00, a także od godziny 10:00 do 12:00 w środy i piątki. Linia jest czasem zajęta, nie zniechęcaj się. Czasami łatwiej jest się z nimi skontaktować pod koniec dnia.
   • Pocztą na adres „Gisti, 3 villa Marcès 75011 Paris, France”. Wydrukuj i wypełnij ten formularz, dołączając do pisma kopię wszelkich dokumentów urzędowych, które mogą być przydatne. Pamiętaj, aby sformułować swoje pytanie jak najdokładniej, uwzględniając wszystkie kwestie, które mogą pomóc doradcy „Gisti” poznać Twoją sytuację.
 • Associations” to organizacje, które oferują różne usługi. Niektóre z nich specjalizują się w imigracji.

  • Usługi te są świadczone bezpłatnie.
  • Mogą one poinformować Cię o Twoich prawach we Francji, a czasami mogą wspierać Cię w procedurach imigracyjnych.
  • Dostępność w językach: głównie francuski.
  • Kontakt: możesz wyszukać według regionu w tym katalogu.
 • Upoważnione stowarzyszenia – „associations habilitées” mogą zaoferować bardzo specjalistyczne usługi dla osób ubiegających się o azyl.

  • Usługi te są świadczone bezpłatnie.
  • Mogą one poinformować Cię o Twoich prawach, świadczyć porady, wspierać Cię w procedurach administracyjnych, a także uczestniczyć z Twoimi spotkaniami z francuskim Biurem Ochrony Uchodźców i Osób Bezpaństwowych – „Office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA)”.
  • Dostępność w językach: głównie francuski, z możliwością tłumaczenia.
  • Kontakt: najbliższe „associations habilitées” możesz znaleźć w tym katalogu.

Chociaż dołożyliśmy wszelkich starań, aby dostarczać Ci najdokładniejszych i najbardziej aktualnych informacji, niniejsza strona nie zastępuje porad prawnych ani specjalistycznych. Przepisy i procedury zmieniają się regularnie, dlatego ważne jest, aby konsultować się z wykwalifikowanymi specjalistami.

To też może Cię zainteresować

Zweryfikuj moje uprawnienia do francuskiego prawa stałego pobytu

Kwestionariusz ten ma na celu pomóc Ci w określeniu podstaw lub „fondements”, które mogłyby dać Ci…

Zatrudnienie prawnika we Francji

Prawnicy odgrywają kluczową rolę na wszystkich etapach postępowania prawnego. Ważne jest, aby wybrać…

Aby uzyskać interwencję policji:

Przewiń do góry