Prava na boravak za osobe koje napuštaju prostituciju

Dokument koji daje pravo na boravak u Francuskoj, poznat kao „titre de séjour“, ili boravišna dozvola, može se izdati pojedincima koji napuštaju situaciju koja uključuje prostituciju i koji prate određeni program sa organizacijom koja je posebno ovlašćena da njime upravlja, poznata kao „association agréée“.

Potvrđeno od strane FNCIDFF na dan 06.10.2023.

Note: Women for Women France uses the word ‘prostitution’ rather than ‘sex work’ in the context of this page, to ensure the information we provide you aligns with the French administrative and legal language, and we sincerely apoligise for any harm caused by this. We respect you.

Uslovi

Morate ispuniti ova dva uslova:

 • Napustili ste prostituciju.
 • Upisani ste u program poznat kao proces napuštanja prostitucije i društvene i profesionalne integracije ili „parcours de sortie de prostitution et d’insertion sociale et professionnelle“. Ovim programom upravljaju posebno ovlašćene organizacije poznate kao „associations agréées“.

Primenljivi zakon: Član L.425–4 „CESEDA“.

Da biste pronašli „associations agréées“ u vašoj blizini:

 • Pretražite ovaj imenik tako što ćete navesti svoj departman i izabrati „prostitucija“ iz padajućeg menija u polju vrste nasilja sa oznakom „Type de violence prise en charge“.
 • Ako organizacija koju kontaktirate nije dobila posebno ovlašćenje za upravljanje ovim programom, moći će da vam kaže sa kojim „association agréée“ treba da stupite u kontakt u vašoj blizini.

Vrsta izdate „titre de séjour“ boravišne dozvole

Association agréée“ koja vam pruža podršku u toku ovog procesa će vam reći koja dokumenta su vam potrebna za podnošenje zahteva za boravišnu dozvolu „titre de séjour“.

 • Trebalo bi da budete u mogućnosti da dobijete privremenu boravišnu dozvolu ili „autorisation provisoire de séjour“ koja važi najmanje šest meseci.

  Ako dobijete ovu „titre de séjour“, možda ćete imati pravo na finansijsku pomoć poznatu kao dodatak za društvenu i profesionalnu integraciju ili „aide financière à l’insertion sociale et professionnelle“ ako ispunjavate određene uslove. Da biste saznali više, kontaktirajte „association agréée“ koja vam pruža podršku u ovom.

 • Autorisation provisoire de séjour“ može se obnoviti u toku procesa, na period do najviše 24 meseca.

Alžirski državljani

U principu, ove odredbe se ne odnose na državljane Alžira, jer je njihov imigracioni status u Francuskoj regulisan bilateralnim sporazumom.

Međutim, lokalne francuske administrativne vlasti odgovorne za ispitivanje prijava za „titre de séjour“, poznate kao „préfecture“, mogu ipak da odluče da vam odobre boravišnu dozvolu ako pratite program za napuštanje situacije koja uključuje prostituciju. Stoga preporučujemo da podnesete zahtev i istaknete činjenicu da ispunjavate gore navedene uslove.

Pronađite podršku

U Francuskoj postoji dosta servisa koji vas mogu podržati, dati vam savet i pomoći u vezi sa procedurama i papirologijom. Većina njih je besplatna.

 • La Cimade“ je organizacija koja je specijalizovana za podršku svim imigrantima i migrantima, kao i izbeglicama u Francuskoj, posebno osobama koje se suočavaju sa nasiljem.

  • Ovaj servis je besplatan.
  • Oni će moći da vas informišu i podrže u vašim administrativnim procedurama u vezi sa pravom na boravak u Francuskoj i da vas upute na druge službe u zavisnosti od vaše lične situacije.
  • Dostupni jezici: Francuski, engleski i španski.
  • Kontakt:
   • bez zakazanog termina u centru u vašoj blizini
   • telefonom na 01 40 08 05 34 ili 06 77 82 79 09 sredom od 9:30 do 13:30 časova i od 14:30 časova do 17:30 časova.
 • Gisti“ je organizacija specijalizovana za pravne savete imigrantima i izbeglicama u Francuskoj.

  • Ovaj servis je besplatan.
  • Oni će moći da vas informišu o vašim pravima u vezi sa pravima na boravak i objasne kako da ih ostvarite.
  • Dostupan jezik: uglavnom francuski.
  • Kontakt:
   • Telefonom na +331 84 60 90 26 od ponedeljka do petka od 15 časova do 18 časova a takođe i od 10 do 12 časova u sredu i petak. Linija je ponekad zauzeta, nemojte se obeshrabriti. Ponekad je lakše dobiti ih pred kraj dana.
   • Poštom na „Gisti, 3 villa Marcès 75011 Paris, France“. Odštampajte i popunite ovaj obrazac i priložite svom pismu sa fotokopijom svih administrativnih dokumenata koji bi mogli biti relevantni. Obavezno navedite svoje pitanje što je moguće jasnije, uključujući sve elemente koji bi mogli pomoći savetniku organizacije “Gisti” da razume vašu situaciju.
 • Associations“ su organizacije koje nude različite usluge. Neke su specijalizovane za imigraciju.

  • Ove usluge su besplatne.
  • Oni mogu da vas informišu o vašim pravima u Francuskoj, a ponekad i da vas podrže u imigracionim procedurama.
  • Dostupan jezik: uglavnom francuski.
  • Kontakt: možete da obavite pretragu po regionima i sektoru u ovom imeniku.
 • Ovlašćena udruženja ili „associations habilitées“ mogu ponuditi visoko specijalizovane usluge tražiocima azila.

  • Ove usluge su besplatne.
  • Oni mogu da vas informišu o vašim pravima, da vas posavetuju, da vas podrže u administrativnim procedurama i da prisustvuju sa vama na sastanku sa Francuskom kancelarijom za zaštitu izbeglica i lica bez državljanstva ili „Office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA)“.
  • Dostupan jezik: uglavnom francuski, moguće tumačenje.
  • Kontakt: možete pronaći „associations habilitées“ u vašoj blizini u ovom imeniku.

Iako je uložena maksimalna pažnja da vam pružimo najtačnije i najažurnije informacije, ova stranica nije namenjena da zameni pravni ili profesionalni savet. Zakoni i procedure se redovno menjaju tako da je važno konsultovati kvalifikovane stručnjake.

Možda će vas zanimati

Provera podobnosti za boravišna prava u Francuskoj

Ovaj upitnik je osmišljen da vam pomogne da utvrdite razloge ili „osnove“ koji bi vam mogli dati…

Angažovanje advokata u Francuskoj

Advokati igraju ključnu ulogu u svim pravnim postupcima. Važno je da izaberete one kojima možete…

Za intervenciju policije:

Idite na vrh