Prawa pobytu dla ofiar handlu ludźmi lub prostytucji

Pozwolenie na pobyt – „titre de séjour” – może zostać wydane osobom, które współpracują z wymiarem sprawiedliwości złożywszy skargę lub zeznania dotyczące czynów handlu ludźmi lub prostytucji.

Sprawdzone przez FNCIDFF dn. 06.10.2023

Warunki

Musisz spełnić dwa warunki:

 • Musisz przerwać wszelkie stosunki z Twoim stręczycielem (alfonsem) czy też osobą, która przymusiła cię do prostytucji.
 • Musisz wyrazić zgodę na współpracę z wymiarem sprawiedliwości składając skargę lub zeznania w postępowaniu sądowym przeciwko takiej osobie.

Podstawa prawna: Artykuły L.425-1 i L.425-3 „CESEDA”.

Rodzaj wydawanych „titre de séjour” – pozwoleń na pobyt

Wskazówka: po złożeniu podania o wydanie „titre de séjour” do francuskiego organu administracji miejscowej, czyli do „préfecture”, masz 30 dni karencji podczas których możesz zastanowić się, czy chcesz złożyć skargę, czy też zeznawać jako świadek. Po wniesieniu podania do „préfecture” otrzymasz poświadczenie – „récépissé” – uprawniające Cię do przebywania i pracy na terenie Francji przez wspomniany okres.

 • Otrzymasz tymczasową kartę pobytu – „carte de séjour temporaire” – z adnotacją „vie privée et familiale”, co oznacza życie prywatne i rodzinne. Jest ona ważna przez rok. Zezwala Ci na pracę.

  Dokument można przedłużyć w trakcie postępowania sądowego.

  W tym okresie możesz otrzymać pomoc finansową zwaną dietą dla wnioskujących o azyl – „allocation de demandeur d'asile” – jeśli spełniasz określone warunki.

 • Przysługuje Ci prawo do uzyskania „carte de résident” ważnej przez dziesięć lat, jeśli osoba oskarżona zostanie ostatecznie skazana i jeżeli przeważnie mieszkasz na terenie Francji.

  Jeśli nie spełniasz tego warunku, lecz mieszkasz we Francji od co najmniej pięciu lat – zaś w niektórych przypadkach od co najmniej trzech lat – możesz wystąpić o „carte de résident”, jeśli spełniasz określone warunki. Dowiedz się więcej

Obywatele i obywatelki Algierii

Przepisy te zasadniczo nie mają zastosowania wobec obywateli Algierii, ponieważ ich status imigracyjny we Francji jest regulowany umową dwustronną.

Niemniej francuski organ administracji miejscowej, czyli „préfecture”, odpowiedzialny za rozpatrywanie wniosków o „titre de séjour” może nadal zezwolić Ci na skorzystanie z tych przepisów. W związku z tym zaleca się złożyć wniosek, w którym trzeba podkreślić, że spełniasz warunki wyszczególnione powyżej.

Znajdź wsparcie

We Francji istnieje wiele służb mogących udzielić Ci wsparcia i porady lub pomóc w przejściu przez procedury i wypełnianiu dokumentacji. Większość z nich świadczy usługi bezpłatnie.

 • La Cimade” to organizacja, która specjalizuje się w pomocy dla wszystkich imigrantów i migrantów, a także uchodźców we Francji – zwłaszcza osób zmagających się z przemocą.

  • Jest ona dostępna bezpłatnie.
  • Będą oni w stanie Cię poinformować i wspierać w procedurach administracyjnych związanych z prawem pobytu we Francji i skierować Cię do innych organizacji, w zależności od Twojej sytuacji osobistej.
  • Dostępność w językach: francuskim, angielskim i hiszpańskim.
  • Kontakt:
   • bez umówionej wizyty w ośrodku niedaleko Ciebie
   • telefonicznie pod numerem 01 40 08 05 34 lub 06 77 82 79 09 w środy od 9:30 do 13:30 i od 14:30 do 17:30.
 • Gisti” to organizacja specjalizująca się w doradztwie prawnym dla imigrantów i uchodźców na terenie Francji.

  • Jest ona dostępna bezpłatnie.
  • Będą oni mogli poinformować Cię o Twoich prawach w zakresie prawa do pobytu i wyjaśnić, jak je uzyskać.
  • Dostępność w językach: głównie francuski.
  • Kontakt:
   • Dzwoniąc pod numer +331 84 60 90 26 od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 18:00, a także od godziny 10:00 do 12:00 w środy i piątki. Linia jest czasem zajęta, nie zniechęcaj się. Czasami łatwiej jest się z nimi skontaktować pod koniec dnia.
   • Pocztą na adres „Gisti, 3 villa Marcès 75011 Paris, France”. Wydrukuj i wypełnij ten formularz, dołączając do pisma kopię wszelkich dokumentów urzędowych, które mogą być przydatne. Pamiętaj, aby sformułować swoje pytanie jak najdokładniej, uwzględniając wszystkie kwestie, które mogą pomóc doradcy „Gisti” poznać Twoją sytuację.
 • Associations” to organizacje, które oferują różne usługi. Niektóre z nich specjalizują się w imigracji.

  • Usługi te są świadczone bezpłatnie.
  • Mogą one poinformować Cię o Twoich prawach we Francji, a czasami mogą wspierać Cię w procedurach imigracyjnych.
  • Dostępność w językach: głównie francuski.
  • Kontakt: możesz wyszukać według regionu w tym katalogu.
 • Upoważnione stowarzyszenia – „associations habilitées” mogą zaoferować bardzo specjalistyczne usługi dla osób ubiegających się o azyl.

  • Usługi te są świadczone bezpłatnie.
  • Mogą one poinformować Cię o Twoich prawach, świadczyć porady, wspierać Cię w procedurach administracyjnych, a także uczestniczyć z Twoimi spotkaniami z francuskim Biurem Ochrony Uchodźców i Osób Bezpaństwowych – „Office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA)”.
  • Dostępność w językach: głównie francuski, z możliwością tłumaczenia.
  • Kontakt: najbliższe „associations habilitées” możesz znaleźć w tym katalogu.

Chociaż dołożyliśmy wszelkich starań, aby dostarczać Ci najdokładniejszych i najbardziej aktualnych informacji, niniejsza strona nie zastępuje porad prawnych ani specjalistycznych. Przepisy i procedury zmieniają się regularnie, dlatego ważne jest, aby konsultować się z wykwalifikowanymi specjalistami.

To też może Cię zainteresować

Zweryfikuj moje uprawnienia do francuskiego prawa stałego pobytu

Kwestionariusz ten ma na celu pomóc Ci w określeniu podstaw lub „fondements”, które mogłyby dać Ci…

Zatrudnienie prawnika we Francji

Prawnicy odgrywają kluczową rolę na wszystkich etapach postępowania prawnego. Ważne jest, aby wybrać…

Aby uzyskać interwencję policji:

Przewiń do góry