Warunki złożenia wniosku o wydanie „carte de résident”, czyli karty pobytu po trzech lub pięciu latach pobytu na terenie Francji

Jeśli mieszkasz we Francji z ważnym prawem pobytu od co najmniej pięciu lat – lub w przypadku niektórych narodowości tylko od trzech lat – możesz złożyć wniosek o pozwolenie na pobyt zwane „carte de résident”, które jest ważne przez dziesięć lat. Może ono zostać wydane, o ile spełniasz określone wymagania.

Sprawdzone przez FNCIDFF dn. 06.10.2023

Jeśli mieszkasz we Francji z ważnym prawem pobytu od co najmniej trzech lub pięciu lat – w zależności od Twojej narodowości – i chcesz na stałe osiąść na terenie Francji, możesz złożyć wniosek o wydanie karty pobytu, czyli „carte de résident”, ważną przez dziesięć lat.

Wniosek ten należy złożyć w organie administracji miejscowej, zwanym „préfecture” lub „sub-préfecture”.

Carte de résident” nie jest wydawana automatycznie: „préfecture” może rozpatrzyć Twój wniosek wyłącznie wedle własnego uznania. Konieczne będzie przedstawienie dowodów na stabilne życie we Francji.

Warunki

Jeśli jesteś obywatelką lub obywatelem jednego z poniższych krajów, warunki stosuje się po trzech latach pobytu we Francji: Algieria, Benin, Burkina Faso, Kamerun, Republika Środkowoafrykańska, Kongo (Brazzaville), Wybrzeże Kości Słoniowej, Mali, Mauretania, Niger, Senegal, Togo, Tunezja.

Jeśli jesteś obywatelką lub obywatelem innego państwa, warunki stosuje się po pięciu latach pobytu we Francji.

Obowiązują następujące warunki:

 • mieszkasz we Francji bez przerwy i z ważnym prawem pobytu, tj. z pozwoleniem na pobyt, czyli „titre de séjour”, przez co najmniej trzy lub pięć lat, w zależności od Twojej narodowości
 • posiadasz środki, które uznaje się za stabilne i wystarczające – np. umowę o pracę na czas nieokreślony zwaną „CDI” oraz płacę minimalną zwaną „SMIC” (organ może rozpatrzeć także inną sytuację i źródło dochodu)
 • masz ubezpieczenie zdrowotne we Francji – państwowe lub prywatne
 • znasz język francuski co najmniej na poziomie A2.

Należy pamiętać, że niektóre rodzaje pozwoleń na pobyt – „titres de séjour” – nie są uwzględniane przy ustalaniu pobytu trzyletniego lub odpowiednio pięcioletniego:

 • chodzi o pozwolenia ważne krócej niż jeden rok, np. tymczasowe pozwolenie na pobyt, czyli „l’autorisation provisoire de séjour (APS)
 • oraz pozwolenia z następującymi adnotacjami:
  • stagiaire” – stażysta
  • étudiant” – student
  • salarié détaché ICT” – delegowany pracownik IT
  • travailleur saisonnier” – pracownik sezonowy
  • retraité” – emeryt/rencista
  • a także „passeports talent”, czyli paszportami talentów, które wydaje się osobom przybywającym na teren Francji celem wykonywania zawodu pracownika najemnego oraz członkom ich rodzin.

Podstawa prawna: Art. L.426-17 i dalsze „CESEDA”.

Dokumenty do przedłożenia

Aby złożyć wniosek o wydanie karty pobytu, czyli „carte de résident” na podstawie okresu dotychczasowego zamieszkania we Francji, należy przedstawić:

 • Dokumenty potwierdzające, że mieszkasz we Francji od co najmniej trzech lub pięciu lat, w zależności od reguły, która dotyczy Twojej narodowości. Przykład: czytelne kserokopie poprzednich „titres de séjour”, jeśli dysponujesz nimi – z wyjątkiem tych, które nie są rozpatrywane (patrz Warunki).
 • Dokumenty potwierdzające, że wypracowałeś lub wypracowałaś wystarczające, stabilne środki finansowe w ciągu ostatnich trzech lub pięciu lat, na przykład:
  • ostatnie trzy lub pięć rocznych zeznań podatku dochodowego, czyli „avis d’imposition
  • jeśli jesteś osobą zatrudnioną: dokument potwierdzający zawarcie umowy o pracę, zwany „certificat de travail”, wystawiony w ciągu ostatnich trzech miesięcy, oraz trzy ostatnie paski płacowe, czyli „fiches de paie” oraz „fiches de paie” za grudzień z ostatnich trzech lub odpowiednio pięciu lat
  • jeśli jesteś osobą niezatrudnioną, dokumenty mogące udowodnić Twoje środki finansowe, np. wyciągi bankowe, deklaracje wpłaty składek ubezpieczenia społecznego na konto organu krajowego, czyli „URSAFF” itp.
 • Dokument potwierdzający posiadanie ważnego ubezpieczenia zdrowotnego we Francji:
  • jeśli korzystasz z państwowego systemu ubezpieczeń zdrowotnych, czyli „sécurité sociale”: dokument zwany świadectwem ubezpieczenia zdrowotnego, czyli „attestation d’assurance maladie” można pobrać z Twojego konta na portalu Ameli.fr lub pobrać z ośrodka krajowej organizacji ubezpieczeń zdrowotnych, czyli „Assurance maladie
  • jeśli posiadasz prywatne ubezpieczenie zdrowotne: dokument zwany świadectwem, czyli „attestation” Twojego ubezpieczenia.
 • Oficjalny dokument potwierdzający, że Twoja znajomość języka francuskiego jest co najmniej na poziomie A2. W tym celu należy:
  • zaliczyć oficjalny egzamin z języka francuskiego uznawany przez „préfecture
  • otrzymać dyplom potwierdzający znajomość języka francuskiego, uznawany przez „préfecture”. Więcej informacji można znaleźć na tej stronie internetowej.
 • Każdy dokument, który umożliwia wykazanie Twojej chęci do osiedlenia się we Francji na dłuższy czas: dyplomy uzyskane we Francji, przydziały dobrowolne, udział w wolontariacie itp.

Rodzaj wydawanego „titre de séjour

Możesz otrzymać dokument, który pozwoli Ci osiąść we Francji na dłuższy czas – dokumentem tym jest karta pobytu, czyli „carte de résident”. Jest ona ważna przez dziesięć lat. Zezwala Ci na pracę.

Przedłużenie ważności

Jeśli posiadasz „carte de résident”, możesz ją przedłużyć gdy wygaśnie, nawet jeśli nie spełniasz już warunków, które dzięki którym kartę pierwotnie Ci wydano.

Istnieją jednak pewne wyjątki. Jeśli na przykład opuścisz terytorium Francji na dłużej niż trzy lata pod rząd, „préfecture” może postanowić cofnąć Twoją „carte de résident” i/lub odmówić przedłużenia jej ważności.

Znajdź wsparcie

We Francji istnieje wiele służb mogących udzielić Ci wsparcia i porady lub pomóc w przejściu przez procedury i wypełnianiu dokumentacji. Większość z nich świadczy usługi bezpłatnie.

 • La Cimade” to organizacja, która specjalizuje się w pomocy dla wszystkich imigrantów i migrantów, a także uchodźców we Francji – zwłaszcza osób zmagających się z przemocą.

  • Jest ona dostępna bezpłatnie.
  • Będą oni w stanie Cię poinformować i wspierać w procedurach administracyjnych związanych z prawem pobytu we Francji i skierować Cię do innych organizacji, w zależności od Twojej sytuacji osobistej.
  • Dostępność w językach: francuskim, angielskim i hiszpańskim.
  • Kontakt:
   • bez umówionej wizyty w ośrodku niedaleko Ciebie
   • telefonicznie pod numerem 01 40 08 05 34 lub 06 77 82 79 09 w środy od 9:30 do 13:30 i od 14:30 do 17:30.
 • Gisti” to organizacja specjalizująca się w doradztwie prawnym dla imigrantów i uchodźców na terenie Francji.

  • Jest ona dostępna bezpłatnie.
  • Będą oni mogli poinformować Cię o Twoich prawach w zakresie prawa do pobytu i wyjaśnić, jak je uzyskać.
  • Dostępność w językach: głównie francuski.
  • Kontakt:
   • Dzwoniąc pod numer +331 84 60 90 26 od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 18:00, a także od godziny 10:00 do 12:00 w środy i piątki. Linia jest czasem zajęta, nie zniechęcaj się. Czasami łatwiej jest się z nimi skontaktować pod koniec dnia.
   • Pocztą na adres „Gisti, 3 villa Marcès 75011 Paris, France”. Wydrukuj i wypełnij ten formularz, dołączając do pisma kopię wszelkich dokumentów urzędowych, które mogą być przydatne. Pamiętaj, aby sformułować swoje pytanie jak najdokładniej, uwzględniając wszystkie kwestie, które mogą pomóc doradcy „Gisti” poznać Twoją sytuację.
 • Associations” to organizacje, które oferują różne usługi. Niektóre z nich specjalizują się w imigracji.

  • Usługi te są świadczone bezpłatnie.
  • Mogą one poinformować Cię o Twoich prawach we Francji, a czasami mogą wspierać Cię w procedurach imigracyjnych.
  • Dostępność w językach: głównie francuski.
  • Kontakt: możesz wyszukać według regionu w tym katalogu.
 • Upoważnione stowarzyszenia – „associations habilitées” mogą zaoferować bardzo specjalistyczne usługi dla osób ubiegających się o azyl.

  • Usługi te są świadczone bezpłatnie.
  • Mogą one poinformować Cię o Twoich prawach, świadczyć porady, wspierać Cię w procedurach administracyjnych, a także uczestniczyć z Twoimi spotkaniami z francuskim Biurem Ochrony Uchodźców i Osób Bezpaństwowych – „Office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA)”.
  • Dostępność w językach: głównie francuski, z możliwością tłumaczenia.
  • Kontakt: najbliższe „associations habilitées” możesz znaleźć w tym katalogu.

Chociaż dołożyliśmy wszelkich starań, aby dostarczać Ci najdokładniejszych i najbardziej aktualnych informacji, niniejsza strona nie zastępuje porad prawnych ani specjalistycznych. Przepisy i procedury zmieniają się regularnie, dlatego ważne jest, aby konsultować się z wykwalifikowanymi specjalistami.

To też może Cię zainteresować

Zweryfikuj moje uprawnienia do francuskiego prawa stałego pobytu

Kwestionariusz ten ma na celu pomóc Ci w określeniu podstaw lub „fondements”, które mogłyby dać Ci…

Zatrudnienie prawnika we Francji

Prawnicy odgrywają kluczową rolę na wszystkich etapach postępowania prawnego. Ważne jest, aby wybrać…

Aby uzyskać interwencję policji:

Przewiń do góry