Lečenje nakon sakaćenja ženskih genitalija

Ako ste bili podvrgnuti sakaćenju ženskih genitalija, postoje organizacije i profesionalci koji vam mogu pružiti podršku tokom oporavka – bilo da je psihološki ili hirurški. Ovi profesionalci imaju veliko iskustvo u pružanju podrške ženama u istoj situaciji.

Potvrđeno od strane La Maison des Femmes na dan 22.09.2023. godine

Ako ste bili podvrgnuti sakaćenju ženskih genitalija, zapamtite da to nije vaša krivica. Postoji mnogo profesionalaca koji mogu da vas podrže, bez ikakve osude.

Saznajte činjenice

Intervencije koje dovode do delimičnog ili potpunog uklanjanja ženskih spoljašnjih genitalnih organa ili bilo kakvog drugog sakaćenja ženskih genitalnih organa nazivaju se sakaćenjem ženskih genitalnih organa ili „mutilations sexuelles féminines (MSF)“ ili ponekad „mutiliations génitales féminines (MGF)“ ili čak „excisions“ (ekscizije). 

Sakaćenje ženskih genitalija smatra se kršenjem ljudskih prava. Po zakonu Francuske ovo je kažnjivo zakonom kao „crime“, najozbiljnije kršenje krivičnog zakona. Međutim, možete tražiti zdravstvenu zaštitu, a da vaša porodica ne bude krivično gonjena od strane pravosudnog sistema ako to ne želite da prijavite vlastima.

Dobijanje tretmana lečenja

Ako ste u detinjstvu ili u skorije vreme pretrpeli sakaćenje ženskih genitalija, preporučuje se da se sastanete sa specijalizovanim zdravstvenim radnicima kao što su ginekolozi, babice, psiholozi ili specijalisti za seksualno zdravlje.

Na dnu ove stranice naći ćete listu neprofitnih organizacija koje često podržavaju žene koje su bile podvrgnute sakaćenju ženskih genitalija.

Oni će moći da odgovore na vaša pitanja i da vas podrže na putu do psihičkog i/ili fizičkog oporavka. Oni će vam pomoći da pronađete rešenje koje najbolje odgovara vašoj ličnoj situaciji. Takođe možete istražiti opciju rekonstruktivne hirurgije ako želite.

Uobičajene brige

 • U većini slučajeva možete dobiti lečenje bez krivičnog gonjenja vaše porodice od strane pravosudnog sistema. 

  U Francuskoj, svi zdravstveni radnici moraju da poštuju poverljivost medicinskih podataka. Ljudima koje sretnete tokom lečenja nije dozvoljeno da dele informacije o vama.

  Imajte u vidu: ovo se može promeniti ako ste mlađi od 18 godina ili ako zdravstveni radnik smatra da niste u mogućnosti da se zaštitite zbog invaliditeta. U tom slučaju mogu prijaviti vašu situaciju javnom tužiocu ili „procureur de la République“.

 • Možete se prijaviti za državno zdravstveno osiguranje, tzv. „Aide médicale de l'État (AME)“. Omogućava ljudima koji nemaju važeće pravo na boravak da dobiju besplatnu zdravstvenu zaštitu.

 • Zdravstveni radnici koje ćete sresti videli su mnoge pacijente koji su doživeli isto što i vi. Oni su posebno obučeni i učiniće sve što mogu da se osećate prijatno. Takođe možete pronaći ženskog zdravstvenog radnika ako se osećate ugodnije.

Pronađite podršku

U Francuskoj postoji dosta servisa koji vas mogu podržati, dati vam savet i pomoći u vezi sa procedurama i papirologijom. Većina njih je besplatna.

 • Maison des Femmes“, koji se nalazi u Seine-Saint-Denis, ima jedinicu posvećenu slučajevima sakaćenja ženskih genitalija. Njen tim lekara, babica, psihologa i seksologa, pruža specijalizovanu negu žrtvama.

  • Ovaj servis je besplatan.
  • Ako mislite da ste mogli da pretrpite sakaćenje ženskih genitalija, možete zakazati poverljiv sastanak sa njima.
  • Dostupni jezici: Francuski, engleski, arapski, španski, a prevod je moguć na sve jezike, telefonom i licem u lice.
  • Kontakt: preko telefona na broj 01 42 35 61 28 ili preko e-pošte na [email protected].
 • Comede“ je organizacija koja pomaže emigrantima i izbeglicama da dobiju pristup zdravstvenoj nezi.

  • Ove usluge su besplatne.
  • Ona može da vam pomogne da pristupite zdravstvenoj zaštiti, kao i u vezi sa vašom dokumentacijom, posebno putem telefonske usluge.
  • Dostupni jezici: Moguć je prevod na sve jezike.
  • Kontakt: preko telefona.
 • Fédération GAMS“ podržava osobe koje su podvrgnute sakaćenju ženskih genitalija ili prisilnom braku.

  • Ovaj servis je besplatan.
  • Oni će proceniti vašu situaciju, a zatim vas uputiti na relevantne službe u vašoj blizini.
  • Dostupni jezici: Francuski, engleski i bambara.
  • Kontakt: preko telefona na broj 01 43 48 10 87 od ponedeljka do petka od 10 ujutru do 12 uveče i od 2 popodne do 4 popodne ili preko e-pošte na [email protected].

Iako je uložena maksimalna pažnja da vam pružimo najtačnije i najažurnije informacije, ova stranica nije namenjena da zameni pravni ili profesionalni savet. Zakoni i procedure se redovno menjaju tako da je važno konsultovati kvalifikovane stručnjake.

Možda će vas zanimati

Dobijanje nege: fizičko, seksualno i mentalno zdravlje

Nasilje u porodici ima značajan uticaj na vaše zdravlje. U Francuskoj, možete da dobijete…

Registracija na državni sistem zdravstvenog osiguranja ili „sécurité sociale

Ako imate stalno zaposlenje ili boravište u Francuskoj, imate pravo na naknadu za zdravstvene…

Registracija za „Aide médicale de l’État“ za dobijanje medicinske nege bez boravišnih prava

Uloga „Aide médicale de l’État (AME)“ ili državnog programa za medicinsku pomoć je da obezbedi…

Za intervenciju policije:

Idite na vrh