Registracija na državni sistem zdravstvenog osiguranja ili „sécurité sociale

Ako imate stalno zaposlenje ili boravište u Francuskoj, imate pravo na naknadu za zdravstvene troškove tokom svog života. Državni sistem zdravstvenog osiguranja naziva se „Protection universelle maladie (PUMA)“, a takođe je poznat i kao „sécurité sociale“.

Potvrđeno od strane Comede na dan 31.05.2023

Šta je uključeno?

Protection universelle maladie (Puma)“, takođe poznat kao „sécurité sociale“, pokriva deo vaših medicinskih troškova.

Uglavnom prvo morate da platite medicinske troškove, a zatim dobijate nadoknadu na svoj bankovni račun.

Ovo ne pokriva 100% medicinskih troškova. Iznos za naknadu zavisi od terapije koju dobijete. Kompletnu listu stopa nadoknada možete pronaći ovde.

Preporučujemo vam da imate polisu za privatno zdravstveno osiguranje poznatu kao „mutuelle“ da biste dobili naknadu za deo koji ne pokriva državni sistem. Ako je vaš prihod suviše mali da biste plaćali „mutuelle“, možete da zatražite dodatno državno zdravstveno osiguranje ili „Complémentaire santé solidaire (CSS)“.

Uslovi

 • Morate da imate stalno mesto boravišta u Francuskoj.
 • Morate da imate boravišna prava.

Ako nemate važeća boravišna prava, možete da zatražite „Aide médicale d’Etat (AME)“ pod određenim uslovima.

Procedura

 • Normalno, vaš poslodavac će kontaktirati organizaciju koja upravlja pravima za vaše zdravstveno osiguranje, poznatu pod imenom „caisse d’assurance maladie“, da bi vam dodelio vaša prava. Sa njim možete da proverite koji koraci su preduzeti.

 • Morate da popunite obrazac za prijavu za pravo na zdravstveno osiguranje, poznato kao „sécurité sociale“, i da ga pošaljete organizaciji koja upravlja vašim pravima, pod imenom „caisse d’assurance maladie“.

  • Ako ne znate ko je vaš „caisse d’assurance maladie“, možete da kontaktirate „Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)“ u svojoj blizini da biste saznali više. Informacije za kontakt možete pronaći na ovoj lokaciji.
  • Priložite potrebna dokumenta uz svoju prijavu:
   • fotokopija identifikacionog dokumenta
   • dokaz boravišnih prava, kao što je važeća boravišna dozvola ili „titre de séjour“ ili vaša prijava za azil
   • bilo koji dokument koji dokazuje stabilnost vašeg boravka u Francuskoj ako ne radite, na primer priznanice za stanarinu, račune za gas ili struju, ili pismo osobe koja vas ugošćuje, poznato kao potvrda o smeštaju ili „attestation d’hébergement
   • potvrda o vašem računu u banci ili „relevé d’identité bancaire (RIB)“, sa IBAN brojem tako da možete da primate naknade direktno na svoj bankovni račun
   • ako je moguće, kompletnu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih ili izvod iz matične knjige rođenih sa roditeljstvom ili ekvivalentan dokument dobijen od konzulata vaše zemlje u Francuskoj. Ako ste politička izbeglica u Francuskoj, ne smete da kontaktirate državne organe iz svoje države.
  • Sačuvajte primerak prijave.
  • Pošaljite pismo preko preporučene pošte sa povratnicom ili „lettre recommandée avec accusé de réception“, jer je to jedini način da dokažete da je vaše pismo primljeno. Sačuvajte priznanicu ili „preuve de dépôt“ kao dokaz slanja pisma.

Nakon prijave

Vreme obrade može da varira. Ako ne dobijete nikakve informacije dva meseca nakon slanja prijave, kontaktirajte svog „caisse d’assurance maladie“ za nove informacije.

Kada vaša prijava bude prihvaćena, dobićete dokument koji potvrđuje vaša prava na zdravstvenu zaštitu pod nazivom „attestation d’ouverture de droits“. Ovaj dokument će imati vaš jedinstveni broj socijalnog osiguranja ili „numéro de sécurité sociale“.

Pismo će takođe sadržati obrazac: „Ma nouvelle carte vitale“.

 • Carte vitale“ je kartica za zdravstvenu zaštitu koja sadrži sve informacije koje su vam potrebne za naknadu troškova. Preporučujemo da se prijavite za nju.
 • Dok čekate da dobijete ovu karticu, možete dobiti nadoknadu zdravstvenih troškova tako što ćete pokazati potvrdu o svojim pravima ili „attestation d’ouverture de droits“ poslatu od strane vašeg „caisse d’assurance maladie“.
 • Kada dobijete „carte vitale“, biće potrebno da je aktivirate odlaskom u apoteku i zahtevom da vam kompletiraju ažuriranje ili „mise à jour“.
 • Moraćete da pokažete svoju „carte vitale“ na pregledima kod lekara i u apoteci da biste dobili naknadu zdravstvenih troškova.

Pronađite podršku

U Francuskoj postoji dosta servisa koji vas mogu podržati, dati vam savet i pomoći u vezi sa procedurama i papirologijom. Većina njih je besplatna.

 • Comede“ je organizacija koja pomaže emigrantima i izbeglicama da dobiju pristup zdravstvenoj nezi.

  • Ove usluge su besplatne.
  • Ona može da vam pomogne da pristupite zdravstvenoj zaštiti, kao i u vezi sa vašom dokumentacijom, posebno putem telefonske usluge.
  • Dostupni jezici: Moguć je prevod na sve jezike.
  • Kontakt: preko telefona.
 • PIMMS Médiation“ su organizacije koje informišu, usmeravaju ili podržavaju administrativne procedure u mnogim oblastima: pristup javnim uslugama, pristup medicinskoj nezi, aplikacije za državnu finansijsku pomoć, poreske izjave, izjave za „France Travail“ itd.

  • Ovaj servis je besplatan.

  • Dostupni jezici: uglavnom francuski.

  • Kontakt: možete da pronađete „PIMMS Médiation“ u vašoj blizini u ovom imeniku.

 • Socijalni radnici ili „travailleurs sociaux“ i „assistants sociaux“ su profesionalci koji pružaju podršku ljudima po pitanju njihovi administrativnih procedura i pomažu im da pronađu rešenja u skladu sa poteškoćama sa kojima se susreću.

  • Ove usluge su besplatne.
  • Možete zakazati termin da biste dobili personalizovane savete u skladu sa svojom situacijom i da bi vam pomogli u narednim koracima, na primer: zahtevi za državnu novčanu pomoć, zahtevi za socijalno stanovanje, prijava kod francuske službe za zapošljavanje „France Travail“ itd.
  • Dostupni jezici: uglavnom francuski.
  • Kontakt: možete da zakažete sastanak sa „travailleur social“ preko:

Iako je uložena maksimalna pažnja da vam pružimo najtačnije i najažurnije informacije, ova stranica nije namenjena da zameni pravni ili profesionalni savet. Zakoni i procedure se redovno menjaju tako da je važno konsultovati kvalifikovane stručnjake.

Možda će vas zanimati

Podnošenje zahteva za karticu zdravstvenog osiguranja ili „carte vitale

Carte vitale“ je kartica zdravstvenog osiguranja koja osigurava da se vaši troškovi zdravstvene…

Registracija za „Aide médicale de l’État“ za dobijanje medicinske nege bez boravišnih prava

Uloga „Aide médicale de l’État (AME)“ ili državnog programa za medicinsku pomoć je da obezbedi…

Dobijanje nege: fizičko, seksualno i mentalno zdravlje

Nasilje u porodici ima značajan uticaj na vaše zdravlje. U Francuskoj, možete da dobijete…

Izvadite privatnu polisu zdravstvenog osiguranja poznatu kao „mutuelle

Da biste dobili što je više moguće nadoknada za troškove zdravstvene zaštite, generalno se savetuje…

Registracija za dopunsko državno zdravstveno osiguranje poznato kao „Complémentaire santé solidaire (CSS)

Ako imate malo finansijskih sredstava ili ih nemate i registrovani ste u državnom sistemu…

Za intervenciju policije:

Idite na vrh