ដឹងពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើ ប្រសិនបើអ្នកជួបប្រទះការរើសអើង

ការរើសអើងត្រូវបានហាមប្រាម និងត្រូវផ្តន្ទាទោសដោយច្បាប់ប្រទេសបារាំង។ ប្រសិនបើអ្នកជួបប្រទះការរើសអើង មិនថាពីអង្គការសាធារណៈ ឬឯកជនទេ វាមានជម្រើសមួយចំនួនដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់អ្នក។

ផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយ Women for Women France នៅថ្ងៃទី 30/05/2022

ប្រសិនបើអ្នកជួប្រទះការរើសអើង មានវិធីដើម្បីទទួលបានសំណងសម្រាប់គ្រោះថ្នាក់ដែលកើតលើអ្នក។ អ្នកមានរយៈពេលអតិបរមាប្រាំឆ្នាំដើម្បីរាយការណ៍ពីការរើសអើង។

តើពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីខ្លះ?

នៅក្រោមច្បាប់ប្រទេសបារាំង អ្នកត្រូវបានគេរើសអើង ប្រសិនបើបំពេញតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆយទាំងបីខាងក្រោម៖

 • អ្នកបានទទួលការប្រព្រឹត្តលំអៀង មិនចូលចិត្តមកលើអ្នក
 • នៅក្នុងតំបន់ដែលការរើសអើងត្រូវបានហាមឃាត់ដោយច្បាប់
 • ដោយផ្អែកលើលក្ខណៈវិនិច្ឆយនៃការរើសអើងដែលកំណត់ដោយច្បាប់។
 • ច្បាប់ប្រទេសបារាំងហាមប្រាមការរើសអើងក្នុងវិស័យដូចខាងក្រោម៖

  • ការងារ
  • ការអប់រំ
  • លំនៅឋាន
  • សុខភាព
  • អាជីវកម្ម
  • លទ្ធភាពទទួលបានទំនិញ
  • សេវាសាធារណៈ និងឯកជន។
 • ច្បាប់ប្រទេសបារាំងទទួលស្គាល់ប្រភេទនៃការរើសអើងដូចខាងក្រោម៖

  • អាយុ
  • រូបរាងកាយខាងក្រៅ
  • បុគ្គលិកលក្ខណៈហ្សែន
  • ការកាត់ប្រាក់ពីធនាគារដោយស្វ័យប្រវត្តិ
  • សុខភាព
  • ការមានផ្ទៃពោះ
  • ពិការភាព
  • ភេទ
  • ភាសានិយាយ ពោលគឺសមត្ថភាពក្នុងការនិយាយជាភាសាផ្សេងក្រៅពីភាសាបារាំង
  • កន្លែងស្នាក់នៅ
  • ទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌
  • ឈ្មោះ
  • មតិទស្សនវិជ្ជា
  • ទស្សនៈនយោបាយ
  • អត្តសញ្ញាណផ្លូវភេទ
  • ប្រភពដើម
  • ភាពងាយរងគ្រោះជាក់លាក់ដែលទាក់ទងនឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច
  • ការបាត់បង់ឯករាជ្យភាព
  • ពូជសាសន៍ ជាតិសាសន៍ សញ្ជាតិ៖ សមាជិកភាព ឬមិនមែនសមាជិកភាព
  • សាសនា៖ ជំនឿ ឬការប្រកាន់ ឬមិនប្រកាន់ខ្ជាប់
  • ភេទ
  • ស្ថានភាពគ្រួសារ
  • សហជីពនិយម។

តើត្រូវធ្វើដូចម្តេច ប្រសិនបើអ្នកជួបប្រទះការរើសអើង

ប្រសិនបើអ្នកជួបប្រទះការរើសអើង អ្នកអាចរាយការណ៍វាក្នុងរយៈពេលប្រាំឆ្នាំ ដើម្បីទទួលបានសំណងសម្រាប់គ្រោះថ្នាក់ដែលកើតលើអ្នក។

មានវិធីជាច្រើនដើម្បីរាយការណ៍ពីការរើសអើង៖

 • ដាក់ពាក្យបណ្តឹង ទៅប៉ូលិស ដែលនឹងបញ្ជូនរបាយការណ៍របស់អ្នកទៅរដ្ឋអាជ្ញាសាធារណៈដែលគេស្គាល់ថាជា "procureur de la République
 • ជួលមេធាវី ដើម្បីផ្តល់យោបល់អ្នក និងជួយអ្នកការពារសិទ្ធិរបស់អ្នក
 • ទាក់ទងក្រសួងការបរទេសដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរើសអើងដែលគេស្គាល់ថាជា "Défenseur des droits" ដើម្បីការពារអ្នក។

ការរាយការណ៍ និងការស៊ើបអង្កេតការរើសអើងប្រឆាំងនឹងអ្នកនឹងប្រព្រឹត្តទៅស្របទៅនឹងដំណើរការផ្លូវច្បាប់ណាមួយដែលអ្នកកំពុងដំណើរការ។ ពួកគេនឹងបន្តនីតិវិធីច្បាប់។ ជាឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការប្តឹងតវ៉ាចំពោះការសម្រេចរបស់អាជ្ញាធរ សូមប្រាកដថាអ្នកបំពេញតាមកាលកំណត់ដែលបានកំណត់ក្នុងច្បាប់។

 • ព្យាយាមប្រមូលផ្តុំភស្តុតាងដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោល ឬសូម្បីតែព័ត៌មានជំនួយដែលអាចបង្ហាញពីការរើសអើងដែលអ្នកបានជួបប្រទះ។

  ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកអាចរាយការណ៍ពីការរើសអើង បើទោះបីជាអ្នកមិនមានភស្តុតាងក៏ដោយ។ អាជ្ញាធរនឹងអាចស៊ើបអង្កេតបាន។

  កត់ត្រាព្រឹត្តិការណ៍

  អ្នកអាចចាប់ផ្តើមដោយសរសេរការពិតដែលបានកើតឡើងតាមកាលប្បវត្តិ និងលម្អិត ដោយបញ្ជាក់ទីកន្លែង កាលបរិច្ឆេទ និងពេលវេលា។

  ប្រមូលភស្តុតាង

  ព្យាយាមប្រមូលធាតុទាំងអស់ដែលអាចបញ្ជាក់ពីអត្ថិភាពនៃការរើសអើង ឬការបៀតបៀន ឧទាហរណ៍៖

  • សំបុត្រ
  • អ៊ីមែល
  • សារអត្ថបទ
  • ការថតវីដេអូ ឬសំឡេង
  • សេចក្តីថ្លែងការណ៍សាក្សីពីអ្នកដទៃ
  • វិញ្ញាបនបត្រវេជ្ជសាស្រ្ត។

  អនុវត្តការធ្វើតេស្តការរើសអើង

  ប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកត្រូវបានគេរើសអើង ឧទាហរណ៍នៅពេលដាក់ពាក្យសុំការងារ ឬលំនៅឋាន អ្នកអាចធ្វើតេស្តការរើសអើងដែលហៅថា "testing”។

  ការធ្វើតេស្តនេះរួមមានការផ្ញើពាក្យស្នើសុំដែលស្រដៀងគ្នាចំនួនពីរសម្រាប់ការផ្តល់ជូនដូចគ្នាដោយកែប្រែតែលក្ខណៈដែលទំនងជាងាយរងការរើសអើងប៉ុណ្ណោះ។

  ប្រសិនបើអ្នកទទួលបានចម្លើយខុសគ្នាចំពោះពាក្យស្នើសុំទាំងពីរ វាអាចប្រើជាភស្តុតាងដើម្បីបញ្ជាក់ពីការរើសអើងដែលអ្នកបានទទួលរង។

 • ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសហៅទូរសព្ទទៅ "Défenseurs des droits” ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា “saisir" "Défenseur des droits" មានវិធីជាច្រើនដើម្បីធ្វើដូច្នេះ៖

  • បំពេញក្នុងទម្រង់តាម អនឡាញ
  • ផ្ញើសំបុត្រដោយមិនគិតថ្លៃ (អ្នកមិនចាំបាច់បន្ថែមតែម) ទៅអាសយដ្ឋានខាងក្រោម៖
   "Défenseur des droits
   Libre réponse 71120
   75342 Paris Cedex 07"
  • ទាក់ទង អ្នកតំណាងនៃ "Défenseur des droits នៅជិតអ្នកដើម្បីជួបពួកគេ ដូច្នេះពួកគេអាចណែនាំអ្នក និងជួយអ្នកក្នុងជំហាននីមួយៗ (ភាសានិយាយ៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង)
  • ទូរសព្ទមកលេខ 09 69 39 00 00 ពីថ្ងៃចន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ ពីម៉ោង 9 ព្រឹក ដល់ 6 ល្ងាច (ភាសានិយាយ៖ បារាំង អង់គ្លេស អេស្បាញ)
  • ជជែកតាមអនឡាញនៅវេទិកា ការប្រឆាំងការរើសអើងជាតិពីថ្ងៃចន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រចាប់ពីម៉ោង 9 ព្រឹកដល់ម៉ោង 6 ល្ងាច (ភាសានិយាយ៖បារាំង អង់គ្លេស អេស្បាញ)
  • ប្រើសេវាសម្រាប់មនុស្សថ្លង់ និងអ្នកដែលមិនសូវស្តាប់លឺ បើកពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ ពីម៉ោង 9 ព្រឹក ដល់ 6 ល្ងាច។

  សូមចងចាំថាត្រូវបញ្ចូលព័ត៌មានទំនាក់ទំនងលម្អិតរបស់អ្នកនៅក្នុងរាល់ការឆ្លើយឆ្លងរបស់អ្នក ដើម្បីឱ្យគេអាចទាក់ទងអ្នកបានយ៉ាងងាយស្រួល។

  នៅពេលទទួលបានរបាយការណ៍របស់អ្នក "Défenseur des droits” នឹងពិនិត្យមើលថាតើវាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការរើសអើងនៅក្រោមច្បាប់ឬទេ និងផ្តល់ការឆ្លើយតប៖

  • ជាដំបូង ពួកគេនឹងស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយមិត្តភាពជាមួយជនល្មើសនៃការរើសអើង
  • ប្រសិនបើវិធីនៃការដោះស្រាយបញ្ហានេះមិនសមស្រប ពួកគេនឹងប្រើប្រាស់ដំណោះស្រាយផ្សេងទៀត ដើម្បីអាចឱ្យអ្នកទទួលបានសំណងការខូចខាត។

  ប្រសិនបើអ្នកមិនបានឮអ្វីទាំងអស់អំពីរបាយការណ៍របស់អ្នកបន្ទាប់ពីពីរខែ អ្នកអាចទាក់ទងពួកគេម្តងទៀត ដើម្បីរកមើលថាតើពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នកដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច។

កង្វល់ទូទៅ

 • វាជារឿងធម្មតាទេដែលខ្លាចផលវិបាកដែលអាចកើតមាននៃការរាយការណ៍ពីការរើសអើង ដោយភ័យខ្លាចចំពោះអ្វីដែលអាចកើតឡើង ជាឧទាហរណ៍ប្រសិនបើអាជ្ញាធរ ឬនិយោជករបស់អ្នកដឹងពីវា។ ប៉ុន្តែតាមរយៈការរាយការណ៍ពីការរើសអើង អ្នកអាចទទួលបានសំណងសម្រាប់គ្រោះថ្នាក់ដែលកើតលើអ្នក។

  ច្បាប់ប្រទេសបារាំងការពារអ្នកដោយដាក់ទណ្ឌកម្មអ្នកដែលសងសឹកអ្នកដែលបានរាយការណ៍ពីការរើសអើង ឬការយាយី។ ប្រសិនបើមានករណីនេះ អ្នកអាចធ្វើរបាយការណ៍ថ្មីទៅកាន់ប៉ូលិស ឬ "Défenseur des droitsឬស្វែងរកដំបូន្មានពីមេធាវី

 • អ្នកមានសិទ្ធិដាក់ពាក្យបណ្តឹង និងស្នើសុំ "Défenseur des droits" ឱ្យការពារសិទ្ធិរបស់អ្នក ទោះបីជាអ្នកមិនមានសិទ្ធិស្នាក់នៅក៏ដោយ។

  ប៉ូលិសមិនមានសិទ្ធិឃុំខ្លួនអ្នកសម្រាប់រឿងនេះទេ។ ច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបាន៖ មាត្រា 15-3 នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ។

  ប្រសិនបើអាចធ្វើបាន សូមជូនដំណឹងដល់អ្នកជិតស្និទ្ធនឹងអ្នក ឬស្ថាប័នដែលផ្តល់សេវាកម្មឥតគិតថ្លៃដែលគេស្គាល់ថាជា “association" ឯកទេសផ្នែកច្បាប់សម្រាប់ជនបរទេសថា អ្នកនឹងដាក់ពាក្យបណ្តឹង។ នេះនឹងធ្វើឱ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពប្រសិនបើប៉ូលិសមិនអនុវត្តតាមច្បាប់។

ស្វែងរកជំនួយ

នៅប្រទេសបារាំង មានសេវាកម្មជាច្រើនដែលអាចជួយអ្នក ផ្តល់ដំបូន្មាន និងជួយអ្នកជាមួយនឹងនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ និងឯកសារផ្សេងៗ។ សេវាភាគច្រើនគឺឥតគិតថ្លៃទេ។

 • មជ្ឈមណ្ឌលនេះ ដែលគេហៅថា "point-justice" ប្រមូលផ្តុំស្ថាប័នផ្សេងៗដែលផ្តល់ដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ដល់អ្នកអាស្រ័យលើស្ថានភាពរបស់អ្នក ហើយជួនកាលជួយអ្នកជាមួយនឹងនីតិវិធីរដ្ឋបាលរបស់អ្នក។

  • សេវាកម្មទាំងនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • មជ្ឈមណ្ឌលទាំងនេះមានឈ្មោះជាច្រើន៖ "Maison de Justice et du Droit (MJD) ","Point d'accès au droit (PAD)" "Relais d'accès au droit (RAD)" "Antenne de justice (AJ)" ឬ "France services (FS)" ។
  • ភាសាដែលអាចមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង។
  • អ្នកអាចរកឃើញ "point-justice" នៅជិតអ្នក៖
   • នៅលើ បញ្ជីឈ្មោះ អនឡាញនេះ។
   • តាមទូរសព្ទលេខ 3039 សម្រាប់ការហៅនៅប្រទេសបារាំងនៅលើដីគោគ និងតាមលេខ +33 9 70 82 31 90 សម្រាប់ការហៅមកពីបរទេស។ ពួកគេនឹងសួររកលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់អ្នកពីអ្នក ហើយដាក់ឱ្យអ្នកទាក់ទងជាមួយ "point-justice" ។ ភាសាដែលអាចមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង។
 • Défenseur des droits" ការពារមនុស្សដែលជាជនរងគ្រោះនៃការរើសអើងពីរចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈ និងឯកជន។

  • សេវានេះគឺឥតគិតថ្លៃ។
  • ពួកគេនឹងអាចស៊ើបអង្កេតការរើសអើងដែលអ្នកបានរងទុក្ខ ហើយផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការឆ្លើយតបដែលសមស្រប ដើម្បីអះអាងសិទ្ធិរបស់អ្នក និងទទួលបានសំណង។
  • ភាសាដែលអាចមាន៖ បារាំង អង់គ្លេស អេស្ប៉ាញ។
  • ទំនាក់ទំនង៖ ចន្ទ ដល់ សុក្រ ពីម៉ោង 9 ព្រឹក ដល់ 6 ល្ងាច

ខណៈពេលដែលការយកចិត្តទុកដាក់បំផុតបានចូលទៅក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានឱ្យអ្នកដែលត្រឹមត្រូវ និងថ្មីបំផុត ទំព័រនេះមិនមានបំណងដើម្បីជំនួសដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ ឬវិជ្ជាជីវៈនោះទេ។ ច្បាប់ និងនីតិវិធីផ្លាស់ប្តូរជារឿយៗ ដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំនាញដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់។

អ្នកក៏អាចនឹងចាប់អារម្មណ៍ផងដែរ

ជួលមេធាវីនៅប្រទេសបារាំង

មេធាវីដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងដំណើរការនីតិវិធីច្បាប់។…

ការដាក់ពាក្យសម្រាប់ "l'aide juridictionnelle" ឬជំនួយផ្នែកច្បាប់ដើម្បីបង់ថ្លៃមេធាវី និងការចំណាយផ្លូវច្បាប់ផ្សេងទៀត

ប្រសិនបើអ្នកមិនមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួលមេធាវី និងបង់ប្រាក់សម្រាប់ដំណើរការផ្លូវច្បាប់…

រាយការណ៍ពីការរំលោភបំពានក្នុងគ្រួសារទៅកាន់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌បារាំង

នរណាម្នាក់ដែលធ្លាប់មានការរំលោភបំពានក្នុងគ្រួសារនៅប្រទេសបារាំងអាចដាក់ពាក្យបណ្តឹងដើម្បីរាយការណ៍អំពីការ…

សម្រាប់អន្តរាគមន៍របស់ប៉ូលិស៖

រំកិលទៅលើគេបង្អស់