Ubiegaj się o „l’aide juridictionnelle”, czyli pomoc prawną, aby opłacić koszty adwokata i inne koszty prawne

Jeżeli nie masz wystarczających środków, aby zatrudnić adwokata i opłacić postępowanie sądowe, możesz zwrócić się o pokrycie tych kosztów przez państwo.
Jest to tzw. pomoc prawna, czyli „ aide juridictionnelle”.

Sprawdzone przez Olympe w dniu 05.10.2023 r.

Na czym to polega?

L’aide juridictionnelle” pokrywa twoje koszty prawne w części lub w całości, pod pewnymi warunkami, przede wszystkim na podstawie kryterium dochodu. Dzięki temu być może będziesz mogła zatrudnić adwokata lub prawnika zwanego „huissier de justice”.

Możesz ubiegać się o „l’aide juridictionnelle” przed wszczęciem postępowania prawnego lub w jego trakcie. 

Możesz zatrudnić wybranego przez siebie adwokata, który przyjmuje sprawy w ramach „l’aide juridictionnelle”, lub poprosić o przydzielenie ci adwokata przy składaniu wniosku.

Warunki

W większości przypadków możesz ubiegać się o „l’aide juridictionnelle”, jeżeli:

 • uczestniczysz lub będziesz uczestniczyć w postępowaniu prawnym
 • spełniasz warunki związane z wysokością dochodów: twój dochód i majątek nie mogą przekroczyć określonej kwoty
 • masz prawo stałego pobytu we Francji 
 • nie posiadasz polisy ubezpieczeniowej, z której można by pokryć wszystkie koszty prawne. Jeżeli nie masz pewności, sprawdź swoje polisy ubezpieczeniowe, takie jak ubezpieczenie mieszkania.

Istnieją jednak wyjątki:

 • Jeżeli nie spełniasz warunku posiadania prawa stałego pobytu lub kryterium wysokości dochodu, w najcięższych sytuacjach „I’aide juridictionnelle” może być pomimo wszystko automatycznie przyznana. Na przykład jeżeli:
  • jesteś ofiarą poważnego przestępstwa, takiego jak gwałt
  • złożyłaś wniosek o nakaz ochrony, tzw. „ordonnance de protection
  • otrzymałaś dokument o nazwie „Obligation de quitter le territoire français (OQTF)”, na podstawie którego musisz wyjechać z kraju.
 • Możesz również otrzymać „l’aide juridictionnelle”, gdy znajdziesz się w sytuacji, która jest z mocy prawa uważana za wystarczająco poważną, tzw. „situation digne d’intérêt”. Zaleca się kontakt z organizacją oferującą bezpłatne usługi, tzw. „association”, specjalizującą się we wspieraniu osób doświadczających przemocy domowej lub podlegających przepisom dotyczącym obywateli państw obcych. Będzie ona w stanie pomóc ci w złożeniu takiego wniosku.

Procedura

 • Wniosek należy złożyć do „Bureau d’aide juridictionnelle (BAJ)”, które będzie go przetwarzać. W zależności od przypadku możesz złożyć wniosek w biurze „BAJ” w swoim mieście lub w mieście pozwanego. 

  Dane kontaktowe swojego „Bureau d’aide juridictionnelle” znajdziesz w tym katalogu, podając swój kod pocztowy i wybierając „tribunal judiciaire”.

  Następnie wykonaj następujące czynności:

  • Wypełnij formularz wniosku.
  • Jeżeli posiadasz polisę ubezpieczeniową, która nie pokrywa kosztów postępowania, np. ubezpieczenie mieszkania, wypełnij również „l’attestation de non-prise en charge”. Jeżeli twoja polisa częściowo pokryje płatność, powinnaś w tym dokumencie określić koszty, które zostaną pokryte.
  • Prześlij wniosek do właściwego „Bureau d’aide juridictionnelle”. Nadaj go jako „lettre recommandée avec accusé de réception”, gdyż to jedyny sposób, aby otrzymać potwierdzenie odbioru. Zachowaj pocztowe potwierdzenie nadania.
  • Pamiętaj, aby zachować kopię wniosku na wypadek, gdyby była ci potrzebna.
 • W przypadku wniosku o „ordonnance de protection”, czyli nakaz ochrony, twój wniosek o udzielenie pomocy prawnej zostanie rozpatrzony znacznie szybciej niż na ogół.

  Proces ten różni się jednak w zależności od sądu. Skontaktuj się z sądem, który będzie przyjmował twój wniosek o „ordonnance de protection”, aby dowiedzieć się, jak wygląda ten proces. Aby znaleźć dane do kontaktu z sądem, przeszukaj ten katalog, wprowadzając swój kod pocztowy i wybierając „tribunal judiciaire”.

  Pamiętaj także, aby zaznaczyć pole „huissier” podczas wypełniania formularza wniosku po części „Vous n’avez pas choisi d’auxiliaire de justice et vous demandez la désignation d’un ou de plusieurs professionnels du droit”. Dzięki temu nie będziesz musiała płacić pracownikowi sądowemu „huissier de justice”, który dostarczy sprawcy przemocy nakaz sędziego.

 • Odpowiedź na swój wniosek otrzymasz pocztą na adres podany w formularzu wniosku.

  Czas oczekiwania na odpowiedź może wahać się od kilku dni w przypadku wniosku o „ordonnance de protection” do kilku tygodni. 

  W razie odrzucenia wniosku można poprosić sąd o ponowne rozpatrzenie jego decyzji poprzez wniesienie odwołania, czyli „recours”. 

  • Masz 15 dni od otrzymania powiadomienia o odrzuceniu wniosku na wniesienie „recours”. 
  • Recours” należy przesłać pocztą do tego samego „Bureau d’aide juridictionnelle”, które wydało decyzję. Przesyłkę należy wysłać w formie „lettre recommandée avec accusé de réception”. Jest to jedyny sposób, aby otrzymać potwierdzenie odbioru. Zachowaj pocztowe potwierdzenie nadania.
  • Zaleca się, aby w tym procesie korzystać z pomocy adwokata lub organizacji oferującej bezpłatne usługi, tzw. „association”.

Częste problemy

  • Zaleca się, aby przy tych działaniach korzystać z pomocy adwokata lub organizacji oferującej bezpłatne usługi, tzw. „association”.
  • Jeżeli adwokat lub profesjonalny doradca nie mówi w twoim języku, możesz poprosić kogoś, komu ufasz, aby poszedł z tobą jako tłumacz lub zasugerował użycie aplikacji tłumaczeniowej.
  • Podczas rozprawy sąd zapewni obecność tłumacza. Jeżeli nie mówisz po francusku, poinformuj o tym fakcie niezwłocznie po złożeniu wniosku.
 • Pomimo tego możesz zwrócić się o pomoc prawną, czyli „l’aide juridictionnelle", na przykład jeżeli:

  • jesteś ofiarą poważnego przestępstwa, takiego jak gwałt
  • złożyłaś wniosek o nakaz ochrony, tzw. „Ordonnance de protection
  • otrzymałaś dokument o nazwie „Obligation de quitter le territoire français (OQTF)”, na podstawie którego musisz wyjechać z kraju
  • jesteś w sytuacji, która jest z mocy prawa uważana za wystarczająco poważną, czyli „digne d’intérêt”. W tym celu niezbędna jest pomoc organizacji oferującej bezpłatne usługi zwanej „association”, które specjalizuje się w prawach obywateli państw obcych.

Znajdź wsparcie

We Francji istnieje wiele służb, które mogą dać ci wsparcie, udzielić porady i pomóc w przejściu przez procedury i w wypełnianiu dokumentacji. Większość z nich świadczy usługi bezpłatnie.

 • Ośrodki zwane „point-justice” łączą różne organizacje, które udzielają porad prawnych w zależności od twojej sytuacji, a czasami pomagają w przejściu przez procedury administracyjne. 

  • Usługi te są świadczone bezpłatnie.
  • Ośrodki te mają wiele nazw: „Maison de Justice et du Droit (MJD)”, „Point d’accès au droit (PAD)”, „Relais d’accès au droit (RAD)”, „Antenne de justice (AJ)” lub „France services (FS)”. 
  • Dostępność w językach: głównie francuski.
  • Pobliski „point-justice” znajdziesz:
   • w tym katalogu online;
   • telefonicznie pod numerem 3039 z Francji kontynentalnej i pod numerem +33 9 70 82 31 90 z terytoriów zamorskich. Po podaniu swojego kodu pocztowego otrzymasz dane kontaktowe „point-justice”. Dostępność w językach: głównie francuski.
 • Associations” to organizacje, które oferują szereg usług.

  • Usługi te są świadczone bezpłatnie.
  • Oferowane usługi różnią się znacznie w poszczególnych „associations”. Mogą one udzielać porad, a niekiedy pomagać w przejściu przez procedury i w wypełnianiu dokumentacji.
  • Dostępność w językach: głównie francuski.
  • Listę „associations” specjalizujących się w pomocy ofiarom przemocy w twojej okolicy znajdziesz w tym katalogu, wybierając francuski departament, w którym przebywasz.
 • Associations” to organizacje, które oferują szereg usług. Niektóre z nich specjalizują się w kwestiach związanych z imigracją i ubieganiem się o azyl.

  • Usługi te są świadczone bezpłatnie.
  • Mogą informować cię o twoich prawach we Francji, udzielać ci porad i być może będą w stanie pomóc ci w przejściu przez procedury i w wypełnianiu dokumentacji.
  • Dostępność w językach: głównie francuski.
  • Kontakt: możesz wyszukiwać według regionu w tym katalogu.
 • Rolą adwokata jest obrona twoich praw przed postępowaniem sądowym, w trakcie postępowania i po jego zakończeniu.

  • Starannie wybierz dobrego prawnika.
  • Adwokaci pobierają opłaty, które należy uiścić.
  • Jeżeli posiadasz ograniczone zasoby, możesz kwalifikować się do uzyskania państwowej pomocy w uiszczeniu tych opłat. Pomoc ta nosi nazwę „aide juridictionnelle”.
  • Jeżeli specjalista lub osoba zaufana nie polecili ci adwokata, możesz go znaleźć w tym katalogu, gdzie wymienieni są wszyscy adwokaci we Francji. Możesz wyszukiwać według obsługiwanych języków i specjalizacji prawnej.

Chociaż dołożyliśmy wszelkich starań, aby dostarczać Ci najdokładniejszych i najbardziej aktualnych informacji, niniejsza strona nie zastępuje porad prawnych ani specjalistycznych. Przepisy i procedury zmieniają się regularnie, dlatego ważne jest, aby konsultować się z wykwalifikowanymi specjalistami.

To też może cię zainteresować

Zatrudnienie prawnika we Francji

Prawnicy odgrywają kluczową rolę na wszystkich etapach postępowania prawnego. Ważne jest, aby wybrać…

Uzyskanie dostępu do środków w trybie pilnym

Jeżeli nie masz środków finansowych albo Twój partner lub były partner zablokował Ci dostęp do…

Ubieganie się o państwową pomoc finansową

Francuskie organy publiczne oferują wiele form pomocy finansowej dla osób o ograniczonych zasobach…

Aby uzyskać interwencję policji:

Przewiń do góry