Prawa pobytu dla osób mieszkających we Francji od ponad dziesięciu lat

Pozwolenie na pobyt – „titre de séjour” – może zostać wydane osobom, które są w stanie udowodnić, że mieszkają we Francji bez przerwy przez ponad 10 lat, bez względu czy mają prawo pobytu czy nie.

Sprawdzone przez FNCIDFF dn. 06.10.2023

Warunki

Jedynym warunkiem jest to, że musisz być w stanie udowodnić, że mieszkasz we Francji nieprzerwanie od dziesięciu lat – nawet jeśli dotychczas nie wydano Ci ważnego prawa pobytu.

Niemniej pozwolenie na pobyt, czyli „titre de séjour” nie jest wydawane automatycznie: decyzja o jego wydaniu podejmowana przez francuski organ administracji miejscowej, czyli „préfecture”, odpowiedzialny za rozpatrywanie wniosków o wydanie „titre de séjour” jest podejmowana według wyłącznego uznania tego organu. Organ te rozpatrzy stopień Twojej integracji z życiem we Francji, co oznacza m.in.:

 • poziom znajomości języka francuskiego
 • możliwości wynikające z Twojego statusu społecznego i zawodowego: dyplomy, poziom wykształcenia, praca we Francji, poprzednie zatrudnienie za granicą, itd.
 • Twoje zaangażowanie w życie społeczne, np. poprzez wolontariat, abonament w siłowni, itp.
 • Twoje powiązania społeczne we Francji: rodzinę i znajomych.

Podstawa prawna: Artykuł L.435-1 „CESEDA”.

Dowody do przedłożenia

Dowód na to, że mieszkasz we Francji musi obejmować cały okres Twojego pobytu na terenie Francji: potrzebny jest mniej więcej jeden dowód na każdy miesiąc pobytu.

Wskazówka: jako dowód Twojego pobytu we Francji rozpatruje się jedynie datę sporządzenia przedstawionego przez Ciebie dokumentu. Przykład: zeznanie podatkowe dowodzi jedynie Twojej obecności w dniu jego wystawienia, nie dowodząc okresu, którego pismo dotyczy.

 • Niektóre dowody są istotniejsze niż inne.

  • Niepodważalne dowody: dokumenty wydane przez organ francuskiej administracji publicznej.
  • Konkretne dowody: dokumenty wydane przez instytucję prywatną. Na przykład: paski wypłaty, wyciągi bankowe, zaświadczenia lekarskie.
  • Dowody rzadko uwzględniane: dokumenty osobiste. Na przykład: koperta z adresem wskazującym wnioskodawcę (Ciebie) lub poświadczenie od Twojego bliskiego krewnego itp.
 • Podczas rozpatrywania Twojego wniosku „préfecture” musi zasięgnąć opinii komisji do spraw pozwoleń na pobyt, czyli „Commission du titre de séjour”.

  Komisja ta zaprosi Cię na spotkanie, na którym zada Ci pytania, a następnie przedstawi swoją opinię na temat Twojego wniosku. Jednakże „préfecture” nie ma obowiązku postąpić zgodnie z opinią komisji. W wielu przypadkach „préfecture” nie zwraca się do komisji, chociaż jest to obowiązkiem prawnym.

Rodzaj wydawanych „titre de séjour” – pozwoleń na pobyt

 • Możesz otrzymać tymczasową kartę pobytu – „carte de séjour temporaire” – z adnotacją „vie privée et familiale”, co oznacza życie prywatne i rodzinne, ważną przez jeden rok. Zezwala Ci na pracę.

 • Kartę pobytu – „carte de séjour” – można przedłużyć, jeśli spełniasz odpowiednie warunki.

  Wówczas na Twój wniosek otrzymasz kartę pobytu wieloletniego, czyli „carte de séjour pluriannuelle”, która jest ważna przez cztery lata. Musisz podpisać z państwem francuskim umowę integracji imigracyjnej – „Contrat d'Intégration Républicaine (CIR)” – i dotrzymać jej zobowiązań.

 • Jeśli mieszkasz we Francji od co najmniej pięciu lat – zaś w niektórych przypadkach od co najmniej trzech lat – możesz wystąpić o „carte de résident”, jeśli spełniasz określone warunki. Dowiedz się więcej

Obywatele i obywatelki Algierii i Tunezji

W Twoim przypadku francuski organ administracji miejscowej, czyli „préfecture”, który jest odpowiedzialny za rozpatrywanie wniosków o wydanie pozwolenia na pobyt – „titre de séjour” – jest zobowiązany wystawić „titre de séjour”, jeśli możesz udowodnić, że mieszkasz we Francji nieprzerwanie od ponad dziesięciu lat.

Jeśli mieszkasz we Francji posiadając „titre de séjour” w którym widnieje adnotacja „étudiant” – czyli student, musisz przedstawić dowód, że mieszkasz we Francji od ponad 15 lat.

Znajdź wsparcie

We Francji istnieje wiele służb mogących udzielić Ci wsparcia i porady lub pomóc w przejściu przez procedury i wypełnianiu dokumentacji. Większość z nich świadczy usługi bezpłatnie.

 • La Cimade” to organizacja, która specjalizuje się w pomocy dla wszystkich imigrantów i migrantów, a także uchodźców we Francji – zwłaszcza osób zmagających się z przemocą.

  • Jest ona dostępna bezpłatnie.
  • Będą oni w stanie Cię poinformować i wspierać w procedurach administracyjnych związanych z prawem pobytu we Francji i skierować Cię do innych organizacji, w zależności od Twojej sytuacji osobistej.
  • Dostępność w językach: francuskim, angielskim i hiszpańskim.
  • Kontakt:
   • bez umówionej wizyty w ośrodku niedaleko Ciebie
   • telefonicznie pod numerem 01 40 08 05 34 lub 06 77 82 79 09 w środy od 9:30 do 13:30 i od 14:30 do 17:30.
 • Gisti” to organizacja specjalizująca się w doradztwie prawnym dla imigrantów i uchodźców na terenie Francji.

  • Jest ona dostępna bezpłatnie.
  • Będą oni mogli poinformować Cię o Twoich prawach w zakresie prawa do pobytu i wyjaśnić, jak je uzyskać.
  • Dostępność w językach: głównie francuski.
  • Kontakt:
   • Dzwoniąc pod numer +331 84 60 90 26 od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 18:00, a także od godziny 10:00 do 12:00 w środy i piątki. Linia jest czasem zajęta, nie zniechęcaj się. Czasami łatwiej jest się z nimi skontaktować pod koniec dnia.
   • Pocztą na adres „Gisti, 3 villa Marcès 75011 Paris, France”. Wydrukuj i wypełnij ten formularz, dołączając do pisma kopię wszelkich dokumentów urzędowych, które mogą być przydatne. Pamiętaj, aby sformułować swoje pytanie jak najdokładniej, uwzględniając wszystkie kwestie, które mogą pomóc doradcy „Gisti” poznać Twoją sytuację.
 • Associations” to organizacje, które oferują różne usługi. Niektóre z nich specjalizują się w imigracji.

  • Usługi te są świadczone bezpłatnie.
  • Mogą one poinformować Cię o Twoich prawach we Francji, a czasami mogą wspierać Cię w procedurach imigracyjnych.
  • Dostępność w językach: głównie francuski.
  • Kontakt: możesz wyszukać według regionu w tym katalogu.
 • Upoważnione stowarzyszenia – „associations habilitées” mogą zaoferować bardzo specjalistyczne usługi dla osób ubiegających się o azyl.

  • Usługi te są świadczone bezpłatnie.
  • Mogą one poinformować Cię o Twoich prawach, świadczyć porady, wspierać Cię w procedurach administracyjnych, a także uczestniczyć z Twoimi spotkaniami z francuskim Biurem Ochrony Uchodźców i Osób Bezpaństwowych – „Office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA)”.
  • Dostępność w językach: głównie francuski, z możliwością tłumaczenia.
  • Kontakt: najbliższe „associations habilitées” możesz znaleźć w tym katalogu.

Chociaż dołożyliśmy wszelkich starań, aby dostarczać Ci najdokładniejszych i najbardziej aktualnych informacji, niniejsza strona nie zastępuje porad prawnych ani specjalistycznych. Przepisy i procedury zmieniają się regularnie, dlatego ważne jest, aby konsultować się z wykwalifikowanymi specjalistami.

To też może Cię zainteresować

Zweryfikuj moje uprawnienia do francuskiego prawa stałego pobytu

Kwestionariusz ten ma na celu pomóc Ci w określeniu podstaw lub „fondements”, które mogłyby dać Ci…

Zatrudnienie prawnika we Francji

Prawnicy odgrywają kluczową rolę na wszystkich etapach postępowania prawnego. Ważne jest, aby wybrać…

Aby uzyskać interwencję policji:

Przewiń do góry