Zo hipetraka eo an-toerana ho an‘ny olona izay niaina tany Frantsa mihoatra ny folo taona

Ny fahazoan-dalana ipetrahana eo an-toerana na “titre de séjour” dia azo omena ny olona izay afaka manaporofo fa efa niaina tao Frantsa tsy tapaka izy mihoatra ny 10 taona, na manana na tsy manana zo hipetraka eo an-toerana.

Nohamarinin’ny FNCIDFF tamin’ny 06/10/2023

Fepetra

Ny hany fepetra dia tsy maintsy manaporofo ianao fa nipetraka tsy tapaka tany Frantsa nandritra ny folo taona, na dia tsy nanana zo hipetraka ara-dalàna aza ianao nandritra io vanim-potoana io.

Na izany aza, ny fahazoan-dalana ipetraka eo an-toerana na “titre de séjour” dia tsy omena amin’izao fotsiny: Ny tompon‘andraikim-panjakana misahana ny fandinihina ny fangatahana ny “titre de séjour” izay fantatra amin’ny hoe “préfecture” dia mandray fanapahan-kevitra araka ny fahaizany manokana. Ho jerena amin‘izany ny fidiranao anatin‘ny fiainana any Frantsa, ohatra:

 • ny fahaizanao teny frantsay
 • ny soa raisina avy amin‘ny satanao ara-tsosialy sy arak‘asa ny diplaoma, ambaratongam-pianarana, asa any Frantsa, asa natao tany ivelany, sns.
 • ny adidy aman‘andraikitrao eo amin‘ny lafiny sosialy, ohatra hoe fanaovana asa an-tsitrapo, Fanaovana fanatanjahan-tena sns.
 • ny rohim-pihavananao any Frantsa fianakaviana sy namana.

Lalàna manan-kery Andininy L.435–1 ao amin’ny “CESEDA”.

Porofo omena

Ny porofo maneho ny fiainanao any Frantsa dia tokony hahitana ny vanim-potoana rehetra voakasik‘izany: taratasy iray eo ho eo manaporofo izany isam-bolana.

Fanamarihana: ny daty nanoratana ny antontan-taratasy ihany no horaisina hanaporofoana fa tany Frantsa ianao. Ohatra, ny filazana momba ny hetra dia manaporofo fotsiny fa teo an-toerana ianao tamin'ny fotoana namoahana azy, fa tsy nandritra ny fe-potoana voakasik‘izany.

 • Ny porofo sasany dia sarobidy kokoa noho ny hafa.

  • Porofo tsy azo iadian-kevitra: antontan-taratasy natolotry ny fitantanan-draharaham-panjakana frantsay.
  • Porofo mivaingana: antontan-taratasy omen'ny rafim-panjakana tsy miankina. Ohatra: taratasy karama, filazalazana momba ny volanao miditra sy mivoaka any amin’ny banky, taratasy avy any amin‘ny dokotera
  • Ny porofo zara raha raisina: antontan-taratasy manokana Ohatra: valopy misy adiresy amin'ny anaran'ny mpangataka na taratasy fanamarinana avy amin'ny havana akaiky, sns.
 • Mandritra ny fandinihana ny fangatahanao, ny “préfecture” dia tsy maintsy miantso komity antsoina hoe komity misahana ny fahazoan-dàlana ipetraka eo an-toerana na “Commission du titre de séjour” mba hakana ny heviny.

  Hanasa anao hanatrika fivoriana iray ity komity ity mba hametraka fanontaniana aminao, ary avy eo dia hamoaka ny heviny momba ny fangatahanao. Na izany aza, ny “préfecture” dia tsy voatery hanaraka ny toroheviny. Amin'ny tranga maro, ny “préfecture” dia tsy miantso an'io komity io, na dia takian'ny lalàna aza izany.

Karazana “titre de séjour” na fahazoan-dalana ipetraka eo an-toerana omena

 • Mety hahazo karatra fonenana vonjimaika na “carte de séjour temporaire” ianao izay milaza hoe “vie privée et familiale”, na fiainana manokana sy fianakaviana, izay manan-kery herintaona. Ahafahanao miasa izany.

 • Ny kara-ponenanao na ny “carte de séjour” dia azo avaozina raha toa ka mahafeno fepetra ianao.

  Avy eo ianao afaka mahazo kara-ponenana hipetraka an-taona maro na “carte de séjour pluriannuelle” izay manan-kery mandritra ny efa-taona, raha mangataka iray ianao. Raha hanao izany ianao, dia tsy maintsy nanao sonia ny fifanarahana fampidirana anatiny ireo mpifindra-monina miaraka amin’ny fanjakana frantsay fantatra amin’ny hoe “Contrat d’Intégration Républicaine (CIR)” ary manaja ny fifanekena nataony.

 • Raha nipetraka tany Frantsa nandritra ny dimy taona ianao farafahakeliny, na telo taona amin'ny tranga sasany, dia azonao atao ny mangataka “carte de résident” raha toa ka mahafeno fepetra sasany. Te hahafantatra bebe kokoa

Teratany avy any Alzeria sy Tonizia

Amin’ny toe-javatra misy anao dia ny tompon‘andraikim-panjakana frantsay eo an-toerana misahana ny fandinihana ny fangatahana fahazoan-dàlana hipetraka na “titre de séjour” fantatra amin’ny hoe “préfecture”, dia tsy maintsy manome anao “titre de séjour” raha azonao porofoina fa nipetraka tsy tapaka tany Frantsa ianao nandritra ny folo taona mahery

Raha nipetraka tany Frantsa ianao miaraka amin'ny “titre de séjour” manambara fa “étudiant” na mpianatra dia tsy maintsy manome porofo fa niaina mihoatra ny 15 taona tsy tapaka tany Frantsa ianao.

Mitadiava fanohanana

Any Frantsa dia misy sampandraharaha maro afaka manohana anao, manome torohevitra anao ary manampy anao amin'ny dingana tokony hatao sy ireo karazana antontan-taratasy ilaina. Maimaimpoana ny ankamaroan‘izy ireo.

 • La Cimade” dia fikambanana miompana amin’ny fanohanana ireo mpifindra monina rehetra, ary ireo mpitsoa-ponenana any Frantsa, indrindra olona miatrika herisetra.

  • Maimaimpoana io tolotra io.
  • Ho afaka hampahafantatra anao sy hanohana anao mandritra ny dingana arahina ara-panjakana mifandraika amin'ny zo ipetrahana any Frantsa, ary hitarika anao any amin'ny sampan-draharaha hafa, arakaraka ny toe-javatra misy anao manokana.
  • Teny azo isafidianana: Frantsay, Anglisy ary Espaniola.
  • Fifandraisana:
   • raha tsy misy fotoana nalaina tany amin’ny ivon-toerana akaiky anao
   • amin’ny telefaonina amin’ny 01 40 08 05 34 or 06 77 82 79 09 ny alarobia 9:30 maraina hatramin’ny 1:30 hariva ary manomboka amin’ny 2:30 hariva hatramin’ny 5:30 p.m.
 • Gisti” dia fikambanana mifantoka manokana amin’ny fanomezana torohevitra mikasika ny lalàna ho an’ireo mpifindra monina sy mpitsoa-ponenana any Frantsa.

  • Maimaimpoana io tolotra io.
  • Ho afaka hampilaza anao momba ny zonao mifandraika amin'ny zo ipetraka ara-dalana eo an-toerana izy ireo, ary hanazava ny fomba hahazoana izany.
  • Fiteny misy: Frantsay no tena ampiasaina.
  • Fifandraisana:
   • Amin’ny telefaonina amin’ny +331 84 60 90 26 ny alatsinainy hatramin’ny zoma manomboka ny amin’ny 3 hariva hatramin’ny 6 hariva, ary koa amin’ny 10 maraina hatramin’ny 12 atoandro ny alarobia sy ny zoma. Indraindray mety be mpiantso be ao dia aza kivy. Mora kokoa indraindray ny miantso azy ireo amin‘ny harivariva .
   • Amin’ny alalan’ny paositra amin’ny “Gisti, 3 villa Marcès 75011 Paris, France”. Ataovy printy dia fenoy ity taratasy ity ary ampidiro ao amin’ny taratasinao miaraka amin’ny dika mitovy ny antontan-taratasy izay mety ilaina. Aza adinoina ny mamaritra mazava araka izay azo atao ny fanontanianao, ao anatin'izany ny zava-drehetra mety hanampy ny mpanolotsaina “Gisti” hahatakatra ny toe-javatra misy anao.
 • Ny “Associations” dia ireo fikambanana izay manome tolotra isan-karazany. Manampahaizana manokana amin‘ny fifindra-monina ny sasany.

  • Maimaimpoana ireo tolotra ireo.
  • Afaka mampahafantatra anao ny zonao any Frantsa izy ireo, ary indraindray manohana anao amin‘ny dingana arahina raha hifindra-monina.
  • Fiteny misy: Frantsay no tena ampiasaina.
  • Fifandraisana: Azonao atao ny mitady izany isaky ny faritra sy ny vakim-paritra amin’ity lahatahiry ity.
 • Ireo fikambanana nahazo alalana na “associations habilitées” no afaka manome tolotra avo lenta manokana ho an’ireo mpitady fialokalofana.

  • Maimaimpoana ireo tolotra ireo.
  • Afaka mampahafantatra anao mikasika ny zonao, manoro hevitra anao, manampy anao amin’ireo dingana ara-taratasy karakaraina, ary miaraka aminao rehefa mihaona amin’ny Birao Frantsay Miaro ny Mpitsoa-ponenana sy ny Tsy manan-tanindrazana na “Office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA)”.
  • Fiteny misy: Frantsay no tena ampiasaina, azo asiana fandikan-teny am-bava.
  • Fifandraisana: afaka mahita “associations habilitées” manakaiky anao ianao ato amin’ity lahatahiry ity.

Na dia natao aza ny rehetra mba hanomezana anao ny fampahalalana marina sy manaraka ny toetr‘andro indrindra dia tsy afaka manolo torohevitra ara-dalàna na matihanina akory ity pejy ity. Miova tsy tapaka ny lalàna sy ny fomba fiasa ka ilaina ny manatona olona matihanina sy tena mahay.

Mety hahaliana anao koa

Hanamarina raha mahafeno fepetra hahazo zo ipetrahana any Frantsa

Natao hanampiana anao hamantatra ny antony na “fondements” izay mety manome anao zo ipetrahana any…

Manakarama mpisolovava any Frantsa

Ny mpisolovava dia manana anjara toerana lehibe mandritra ny fitsarana. Zava-dehibe ny fifidianana…

Raha mila polisy:

Asosa mankany ambony