Prava na boravak za osobe koje žive u Francuskoj duže od deset godina

Boravišna dozvola ili „titre de séjour“, može se izdati pojedincima koji mogu dokazati da su živeli u Francuskoj bez prekida duže od 10 godina, sa ili bez prava na boravak.

Potvrđeno od strane FNCIDFF na dan 06.10.2023.

Uslovi

Jedini uslov je da morate biti u mogućnosti da dokažete da ste u Francuskoj neprekidno živeli deset godina, čak i ako tokom ovog perioda niste imali pravo na boravak.

Međutim, ova boravišna dozvola ili „titre de séjour“ se ne izdaje automatski: lokalni francuski administrativni organ odgovoran za ispitivanje prijava za „titre de séjour“ poznat kao „préfecture“, donosi ovu odluku po sopstvenom nahođenju. Uzeće u obzir vašu integraciju u život u Francuskoj, na primer:

 • nivo na kom se nalazi vaše znanje francuskog jezika
 • mogućnosti koje nudi vaš društveno-profesionalni status: diplome, stepen školskog obrazovanja, rad u Francuskoj, rad završen u inostranstvu itd.
 • vaše društvene obaveze npr. volontiranje, članstvo u teretani itd.
 • vaše društvene veze u Francuskoj: porodica i prijatelji.

Primenljivi zakon: Član L.435–1 „CESEDA“.

Dokaz koji je potrebno obezbediti

Dokaz o vašem životu u Francuskoj mora da pokriva ceo navedeni period: otprilike jedan dokaz mesečno.

Napomena: samo datum kada je dokument sastavljen biće uzet u obzir kako bi se dokazalo vaše prisustvo u Francuskoj. Na primer, poresko obaveštenje dokazuje samo vaše prisustvo u vreme kada je izdato, a ne za period koji pokriva.

 • Neki dokazi su vredniji od drugih.

  • Dokazi koji nisu sporni: dokumenta koje je dostavila francuska državna uprava.
  • Konkretni dokazi: dokumenti koje obezbeđuje privatna institucija. Na primer: isplatni listići, bankovni izvodi, lekarska uverenja.
  • Dokazi koji se retko razmatraju: lična dokumenta. Na primer: koverat sa adresom na ime podnosioca zahteva ili potvrda od bliskog srodnika i sl.
 • Tokom razmatranja vaše prijave „préfecture“ mora da pozove komisiju poznatu kao komitet za boravišnu dozvolu ili „Commission du titre de séjour“ za njihovo mišljenje.

  Ovaj komitet će vas pozvati na sastanak kako bi vam postavio pitanja i potom dao svoje mišljenje o vašoj prijavi. Međutim, „préfecture“ nije u obavezi da sledi njihov savet. U mnogim slučajevima, „préfecture“ se ne poziva na ovaj komitet, iako je to po zakonu obavezno.

Vrsta izdate „titre de séjour“ boravišne dozvole

 • Možda ćete dobiti dozvolu za privremeni boravak ili „carte de séjour temporaire“, u kojoj se navodi „vie privée et familiale“ ili privatni i porodični život, sa rokom važenja godinu dana. Omogućava vam da radite.

 • Vaša boravišna karta ili „carte de séjour“ se može obnoviti ako i dalje ispunjavate uslove.

  Ako je zatražite, moći ćete da dobijete višegodišnju boravišnu kartu ili „carte de séjour pluriannuelle“ sa rokom važenja od četiri godine. Takođe morate imati potpisan ugovor o integraciji imigranata sa francuskom državom poznat kao „Contrat d’Intégration Républicaine (CIR)“ i da se pridržavate obaveza navedenih u njemu.

 • Ako ste živeli u Francuskoj najmanje pet godina, ili tri godine u određenim slučajevima, možete zatražiti „carte de résident“ ako ispunjavate određene uslove. Saznajte više

Državljani Alžira i Tunisa

U vašem slučaju, lokalni francuski administrativni organ odgovoran za ispitivanje prijava za boravišnu dozvolu ili „titre de séjour“ poznat kao „préfecture“, dužan je da vam izda „titre de séjour“ ako možete da dokažete da ste u Francuskoj neprekidno živeli duže od deset godina.

Ako ste živeli u Francuskoj sa „titre de séjour“ u kojoj je navedeno „étudiant“ ili student, morate da dostavite dokaz o više od 15 godina neprekidnog boravka u Francuskoj.

Pronađite podršku

U Francuskoj postoji dosta servisa koji vas mogu podržati, dati vam savet i pomoći u vezi sa procedurama i papirologijom. Većina njih je besplatna.

 • La Cimade“ je organizacija koja je specijalizovana za podršku svim imigrantima i migrantima, kao i izbeglicama u Francuskoj, posebno osobama koje se suočavaju sa nasiljem.

  • Ovaj servis je besplatan.
  • Oni će moći da vas informišu i podrže u vašim administrativnim procedurama u vezi sa pravom na boravak u Francuskoj i da vas upute na druge službe u zavisnosti od vaše lične situacije.
  • Dostupni jezici: Francuski, engleski i španski.
  • Kontakt:
   • bez zakazanog termina u centru u vašoj blizini
   • telefonom na 01 40 08 05 34 ili 06 77 82 79 09 sredom od 9:30 do 13:30 časova i od 14:30 časova do 17:30 časova.
 • Gisti“ je organizacija specijalizovana za pravne savete imigrantima i izbeglicama u Francuskoj.

  • Ovaj servis je besplatan.
  • Oni će moći da vas informišu o vašim pravima u vezi sa pravima na boravak i objasne kako da ih ostvarite.
  • Dostupan jezik: uglavnom francuski.
  • Kontakt:
   • Telefonom na +331 84 60 90 26 od ponedeljka do petka od 15 časova do 18 časova a takođe i od 10 do 12 časova u sredu i petak. Linija je ponekad zauzeta, nemojte se obeshrabriti. Ponekad je lakše dobiti ih pred kraj dana.
   • Poštom na „Gisti, 3 villa Marcès 75011 Paris, France“. Odštampajte i popunite ovaj obrazac i priložite svom pismu sa fotokopijom svih administrativnih dokumenata koji bi mogli biti relevantni. Obavezno navedite svoje pitanje što je moguće jasnije, uključujući sve elemente koji bi mogli pomoći savetniku organizacije “Gisti” da razume vašu situaciju.
 • Associations“ su organizacije koje nude različite usluge. Neke su specijalizovane za imigraciju.

  • Ove usluge su besplatne.
  • Oni mogu da vas informišu o vašim pravima u Francuskoj, a ponekad i da vas podrže u imigracionim procedurama.
  • Dostupan jezik: uglavnom francuski.
  • Kontakt: možete da obavite pretragu po regionima i sektoru u ovom imeniku.
 • Ovlašćena udruženja ili „associations habilitées“ mogu ponuditi visoko specijalizovane usluge tražiocima azila.

  • Ove usluge su besplatne.
  • Oni mogu da vas informišu o vašim pravima, da vas posavetuju, da vas podrže u administrativnim procedurama i da prisustvuju sa vama na sastanku sa Francuskom kancelarijom za zaštitu izbeglica i lica bez državljanstva ili „Office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA)“.
  • Dostupan jezik: uglavnom francuski, moguće tumačenje.
  • Kontakt: možete pronaći „associations habilitées“ u vašoj blizini u ovom imeniku.

Iako je uložena maksimalna pažnja da vam pružimo najtačnije i najažurnije informacije, ova stranica nije namenjena da zameni pravni ili profesionalni savet. Zakoni i procedure se redovno menjaju tako da je važno konsultovati kvalifikovane stručnjake.

Možda će vas zanimati

Provera podobnosti za boravišna prava u Francuskoj

Ovaj upitnik je osmišljen da vam pomogne da utvrdite razloge ili „osnove“ koji bi vam mogli dati…

Angažovanje advokata u Francuskoj

Advokati igraju ključnu ulogu u svim pravnim postupcima. Važno je da izaberete one kojima možete…

Za intervenciju policije:

Idite na vrh