Ubieganie się o dokument o nazwie „visa de retour” w przypadku kradzieży lub utraty „titre de séjour” za granicą

Jeżeli będziesz poza Francją i zgubisz swoje pozwolenie na pobyt „titre de séjour” lub zostanie Ci ono skradzione, możesz ubiegać się w konsulacie francuskim o dokument zwany wizą uprawniającą do ponownego wjazdu, czyli „visa de retour”, aby móc wrócić do Francji.

Sprawdzone przez La Cimade dn. 31.01.2024 r.

Co należy zrobić?

W przypadku utraty lub kradzieży pozwolenia na pobyt, czyli „titre de séjour”, w czasie pobytu za granicą można złożyć w konsulacie francuskim wniosek o wydanie dokumentu o nazwie „visa de retour”, aby móc wrócić do Francji.

Ta zasada obowiązuje nawet wtedy, gdy to Twój partner ukradł Ci „titre de séjour”. Prawo właściwe: Artykuł L.312-4 „CESEDA”.

Procedura

Należy złożyć wniosek o wizę uprawniającą do ponownego wjazdu, czyli „visa de retour”, w konsulacie francuskim w kraju, w którym aktualnie przebywasz. Najpierw jednak należy zgłosić władzom lokalnym utratę lub kradzież swojego „titre de séjour”.

 • Aby ubiegać się o „visa de retour”, trzeba posiadać ważny paszport.

  W przypadku utraty lub kradzieży paszportu należy najpierw złożyć wniosek o nowy paszport u władz kraju, w którym się znajdujesz.

  Kiedy już posiadasz ważny paszport, możesz skontaktować się z francuskim konsulatem w kraju, w którym się znajdujesz, aby ubiegać się o „visa de retour”. Dane kontaktowe można znaleźć na tej stronie internetowej.

  Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  • wypełniony i podpisany formularz wniosku;
  • dwa zdjęcia identyfikacyjne spełniające wymagania konsulatu;
  • Twój paszport (oryginał);
  • kopię paszportu: pierwszych 5 stron i wszystkie strony z wizami lub pieczątkami wjazdu i wyjazdu z państw Schengen, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii;
  • dokument przedstawiający Twój stan cywilny i skład Twojej rodziny wydany przez konsulat, zwany „fiche familiale d’état civil”, czyli zaświadczeniem dotyczącym stanu cywilnego i rodziny, wystawiony w ciągu ostatnich trzech miesięcy w języku francuskim (oryginał);
  • pismo napisane i podpisane przez Ciebie, w którym wyjaśniasz powody złożenia wniosku o „visa de retour” (oryginał) i podajesz swój adres zamieszkania we Francji;
  • Twoje oświadczenie o utracie lub kradzieży złożone lokalnym władzom (oryginał i kserokopia);
  • dowolny dowód posiadania przez Ciebie miejsca zwyczajnego zamieszkania we Francji, na przykład: świadectwo szkolne dzieci, książeczka zdrowia, poświadczenie ubezpieczenia społecznego itp.

  Odpowiedź powinna zostać udzielona w ciągu dwóch miesięcy.

 • Jeżeli uzyskasz „visa de retour”, możesz z tym dokumentem powrócić do Francji.

  Od razu po powrocie do Francji możesz umówić się na wizytę w lokalnym urzędzie francuskim „préfecture” w swoim departamencie, aby poprosić o „duplicata”, czyli duplikat pozwolenia na pobyt, tj. „titre de séjour”, które zostało skradzione lub utracone, albo by złożyć wniosek o nowy „titre de séjour”, jeśli stary dokument stracił ważność.

  Ważna informacja: „préfecture” może ponownie sprawdzić, czy nadal masz prawo do „titre de séjour”, o które się ubiegasz po powrocie do Francji.

 • Jeżeli wniosek zostanie odrzucony, możesz zakwestionować tę decyzję, wnosząc odwołanie, czyli „recours”, do odpowiedzialnej służby o nazwie „Commission de recours contre les décisions de refus de visa”.

  Zaleca się, aby w tej procedurze pomagała organizacja świadcząca bezpłatne usługi, czyli „association”, specjalizująca się w prawie dotyczącym obywateli państw obcych, albo prawnik.

Znajdź wsparcie

We Francji istnieje wiele służb mogących udzielić Ci wsparcia i porady czy pomóc w przejściu przez procedury i wypełnianiu dokumentacji. Większość z nich świadczy usługi bezpłatnie.

 • La Cimade” to organizacja, która specjalizuje się we wspieraniu wszystkich imigrantów i migrantów, a także uchodźców we Francji, zwłaszcza osób doświadczających przemocy.

  • Jej usługi są świadczone bezpłatnie.
  • Pracownicy organizacji będą mogli informować Cię i wspierać w procedurach administracyjnych związanych z prawem pobytu we Francji oraz skierować Cię do innych służb w zależności od Twojej sytuacji osobistej.
  • Dostępność w językach: francuskim, angielskim i hiszpańskim.
  • Kontakt:
   • bez konieczności umawiania się w najbliższym ośrodku;
   • telefonicznie pod numerem 01 40 08 05 34 lub 06 77 82 79 09 w środy w godz. 9:30-13:30 i 14:30-17:30.
 • Gisti” to organizacja specjalizująca się w doradztwie prawnym dla imigrantów i uchodźców we Francji.

  • Jej usługi są świadczone bezpłatnie.
  • Pracownicy organizacji będą mogli poinformować Cię o przysługujących Ci prawach odnośnie do prawa pobytu oraz wyjaśnić, jak uzyskać to prawo.
  • Dostępność w językach: głównie francuski.
  • Kontakt:
   • Telefonicznie pod numerem +331 84 60 90 26 od poniedziałku do piątku w godz. 15:00-18:00, a także w godz. 10:00-12:00 w środę i piątek. Linia jest czasami przeciążona, ale nie należy się zniechęcać. Czasami łatwiej jest skontaktować się z organizacją pod koniec dnia.
   • Pocztą na adres „Gisti, 3 villa Marcès 75011 Paris, France”. Wydrukuj i wypełnij ten formularz, a następnie dołącz go do listu wraz z kserokopiami wszelkich dokumentów administracyjnych, które mogą być istotne. Pamiętaj, aby jak najbardziej precyzyjnie sformułować swoje pytanie, uwzględniając wszystkie elementy, które mogą pomóc doradcy „Gisti” w zrozumieniu Twojej sytuacji.
 • Associations” to organizacje, które oferują różne usługi. Niektóre z nich specjalizują się w sprawach imigracyjnych.

  • Ich usługi są świadczone bezpłatnie.
  • Pracownicy organizacji mogą poinformować Cię o Twoich prawach we Francji, a czasami mogą też wspierać Cię w procedurach imigracyjnych.
  • Dostępność w językach: głównie francuski.
  • Kontakt: możesz wyszukiwać według regionu i departamentu w tym katalogu.

Chociaż dołożyliśmy wszelkich starań, aby dostarczać Ci najdokładniejszych i najbardziej aktualnych informacji, niniejsza strona nie zastępuje porad prawnych ani specjalistycznych. Przepisy i procedury zmieniają się regularnie, dlatego ważne jest, aby konsultować się z wykwalifikowanymi specjalistami.

To też może Cię zainteresować

Ubieganie się o dokument o nazwie „duplicata”, czyli duplikat, w przypadku kradzieży lub utraty „titre de séjour” we Francji

Jeżeli posiadałaś ważny dokument imigracyjny o nazwie „titre de séjour” i został Ci on skradziony…

Ubieganie się o dokument upoważniający do pobytu we Francji, zwany „titre de séjour”, czyli pozwoleniem na pobyt

Aby mieszkać i pracować we Francji, musisz złożyć wniosek o dokument uprawniający Cię do pozostania…

Zweryfikuj moje uprawnienia do francuskiego prawa stałego pobytu

Kwestionariusz ten ma na celu pomóc Ci w określeniu podstaw lub „fondements”, które mogłyby dać Ci…

Aby uzyskać interwencję policji:

Przewiń do góry