Zatražite dokument pod imenom „visa de retour“ u slučaju krađe ili gubitka „titre de séjour“ u inostranstvu

Ako trenutno niste u Francuskoj i izgubite ili vam neko ukrade „titre de séjour“ dozvolu za boravak, možete da zatražite dokument pod nazivom viza za povratak ili „visa de retour“ u francuskom konzulatu tako da se možete vratiti u Francusku.

Potvrđeno od strane La Cimade na dan 31.01.2024.

Šta je uključeno?

U slučaju gubitka ili krađe dozvole za boravak ili „titre de séjour“ dok se nalazite u inostranstvu, možete da zatražite dokument pod nazivom „visa de retour“ iz francuskog konzulata tako da se možete vratiti u Francusku.

Ovo pravilo važi čak i ako vas je partner ukrao „titre de séjour“. Primenljivi zakon: Član L.312–4 „CESEDA“.

Kako nastaviti

Morate da se prijavite za vizu za povratak ili „visa de retour“ u francuskom konzulatu zemlje u kojoj se trenutno nalazite. Prvo morate da prijavite gubitak ili krađu „titre de séjour“ lokalnim organima.

 • Morate da imate važeći pasoš da biste se prijavili za „visa de retour“.

  U slučaju gubitka ili krađe pasoša, prvo morate podneti zahtev za izdavanje novog pasoša kod nadležnih organa u zemlji u kojoj se nalazite.

  Kada imate važeći pasoš, tada možete kontaktirati francuski konzulat zemlje u kojoj se nalazite da zatražite „visa de retour“. Informacije za kontakt možete pronaći na ovoj veb-lokaciji.

  Uz prijavu ćete morati da priložite sledeća dokumenta:

  • Popunjen i potpisan obrazac prijave
  • Dve identifikacione fotografije koje ispunjavaju standarde koje je tražio konzulat
  • Vaš pasoš (original)
  • Fotokopija pasoša prvih 5 stranica i sve stranice sa vizama ili pečatima za ulazak i izlazak iz šengenskih država, Sjedinjenih Američkih Država i Ujedinjenog Kraljevstva
  • Dokument koji pokazuje vaš bračni status i sastav porodice koji izdaje vaš konzulat, poznat kao „fiche familiale d’état civil“, ili porodični dosije o građanskom statusu, datiran u poslednja tri meseca, na francuskom (original)
  • Pismo koje ste napisali i potpisali sa objašnjenjem razloga zašto tražite „visa de retour“ (original) i koji navodi vašu kućnu adresu u Francuskoj
  • Izjava o gubitku ili krađi učinjena kod lokalnih vlasti (original i fotokopija)
  • Svaki dokaz vašeg uobičajenog boravka u Francuskoj, na primer: školsku potvrdu za vašu decu, vašu zdravstvenu knjižicu ili uverenje o socijalnom osiguranju itd.

  Trebalo bi da dobijete odgovor u roku od dva meseca.

 • Ako vam je odobrena „visa de retour“, možete se vratiti u Francusku sa ovim dokumentom.

  čim se vratite u Francusku, možete zakazati sastanak sa francuskim lokalnim vlastima poznatim kao „préfecture“ u svom departmanu da biste zatražili „duplicata“ ili duplikat „titre de séjour“ dozvole za boravište koja je izgubljena ili ukradena ili da zatražite novu „titre de séjour“ ako je stara istekla.

  Imajte u vidu: „préfecture“ može da ponovo ispita da li i dalje imate pravo na „titre de séjour“ za koje se prijavljujete kada dođete u Francusku.

 • Ako je vaša prijava odbijena, odluku možete osporiti podnošenjem žalbe ili „recours“, kod službe koja je odgovorna, poznata kao „Commission de recours contre les décisions de refus de visa“.

  Preporučujemo da vam u ovom postupku pomogne organizacija koja nudi besplatne usluge ili „association“ specijalizovana za zakon o stranim državljanima ili advokat.

Pronađite podršku

U Francuskoj postoji dosta servisa koji vas mogu podržati, dati vam savet i pomoći u vezi sa procedurama i papirologijom. Većina njih je besplatna.

 • La Cimade“ je organizacija koja je specijalizovana za podršku svim imigrantima i migrantima, kao i izbeglicama u Francuskoj, posebno osobama koje se suočavaju sa nasiljem.

  • Ovaj servis je besplatan.
  • Oni će moći da vas informišu i podrže u vašim administrativnim procedurama u vezi sa pravom na boravak u Francuskoj i da vas upute na druge službe u zavisnosti od vaše lične situacije.
  • Dostupni jezici: Francuski, engleski i španski.
  • Kontakt:
   • bez zakazanog termina u centru u vašoj blizini
   • telefonom na 01 40 08 05 34 ili 06 77 82 79 09 sredom od 9:30 do 13:30 časova i od 14:30 časova do 17:30 časova.
 • Gisti“ je organizacija specijalizovana za pravne savete imigrantima i izbeglicama u Francuskoj.

  • Ovaj servis je besplatan.
  • Oni će moći da vas informišu o vašim pravima u vezi sa pravima na boravak i objasne kako da ih ostvarite.
  • Dostupan jezik: uglavnom francuski.
  • Kontakt:
   • Telefonom na +331 84 60 90 26 od ponedeljka do petka od 15 časova do 18 časova a takođe i od 10 do 12 časova u sredu i petak. Linija je ponekad zauzeta, nemojte se obeshrabriti. Ponekad je lakše dobiti ih pred kraj dana.
   • Poštom na „Gisti, 3 villa Marcès 75011 Paris, France“. Odštampajte i popunite ovaj obrazac i priložite svom pismu sa fotokopijom svih administrativnih dokumenata koji bi mogli biti relevantni. Obavezno navedite svoje pitanje što je moguće jasnije, uključujući sve elemente koji bi mogli pomoći savetniku organizacije „Gisti“ da razume vašu situaciju.
 • Associations“ su organizacije koje nude različite usluge. Neke su specijalizovane za imigraciju.

  • Ove usluge su besplatne.
  • One mogu da vas informišu o vašim pravima u Francuskoj, a ponekad i da vas podrže u imigracionim procedurama.
  • Dostupan jezik: uglavnom francuski.
  • Kontakt: možete da obavite pretragu po regionima i sektoru u ovom imeniku.

Iako je uložena maksimalna pažnja da vam pružimo najtačnije i najažurnije informacije, ova stranica nije namenjena da zameni pravni ili profesionalni savet. Zakoni i procedure se redovno menjaju tako da je važno konsultovati kvalifikovane stručnjake.

Možda će vas zanimati

Zatražite dokument pod imenom „duplicata“ ili duplikat u slučaju krađe ili gubitka „titre de séjour“ u Francuskoj

Ako imate važeći imigracioni dokument koji se zove „titre de séjour“ i ako je ukraden ili izgubljen…

Zahtevanje dokumenta koji vam omogućava da boravite u Francuskoj, poznatog kao „titre de séjour“ ili boravišna dozvola

Da biste živeli i radili u Francuskoj, moraćete da podnesete zahtev za dokument koji vam omogućava…

Provera podobnosti za boravišna prava u Francuskoj

Ovaj upitnik je osmišljen da vam pomogne da utvrdite razloge ili „osnove“ koji bi vam mogli dati…

Za intervenciju policije:

Idite na vrh