Divorțul în Franța

Dacă doriți să desfaceți căsătoria civilă în Franța, puteți alege dintre mai multe tipuri de proceduri de divorț. Este esențial să vă pregătiți bine în prealabil și să fiți ajutată de un avocat specializat în dreptul internațional privat, dacă anumite aspecte ale stării dumneavoastră civile presupun legături cu o altă țară.

Verificat de Avocat Hansu Yalaz la 09.02.2024

Înainte de inițierea unei acțiuni de divorț în Franța

Înainte de a iniția o acțiune de divorț în Franța, este important să cunoașteți diferitele opțiuni pe care le aveți la dispoziție și să încercați să le găsiți pe cele mai avantajoase pentru dumneavoastră.

 • Dacă locuiți în Franța și doriți să divorțați, vă recomandăm mai întâi să verificați dacă este posibil să divorțați în altă țară, de exemplu, în țara dumneavoastră natală, precum și dacă acest lucru ar fi mai avantajos pentru dumneavoastră. 

  Va trebui să acționați rapid, pentru că, dacă puteți să obțineți pronunțarea divorțului în mai multe țări, divorțul se va pronunța de obicei în țara în care ați transmis solicitarea pentru prima dată.

 • Dacă sunteți implicată în proceduri de divorț în Franța, iată câteva lucruri de care trebuie să țineți cont:

  • Există două tipuri de proceduri de divorț, procedura amiabilă și procedura contencioasă: 
   • Procedurile de divorț contencioase pot fi deosebit de lungi, traumatice, complexe, scumpe și uneori durează foarte mulți ani.
   • Procedura amiabilă este mult mai rapidă și costă mai puțin, dar soții trebuie să accepte toate clauzele și condițiile divorțului. 
  • Din păcate, actualul sistem juridic din Franța este deosebit de vulnerabil la abuzuri după separare. Nu toți judecătorii francezi pot identifica sau sunt conștienți de comportamentul tipic al unui abuzator și de strategiile pe care le folosesc aceștia pentru a manipula sistemul în favoarea lor.
  • Este esențial să vă pregătiți bine în prealabil, dacă este posibil, înainte de a vă părăsi soțul/soția, cât aveți în continuare acces la documentele financiare. Dumneavoastră trebuie să furnizați dovada veniturilor și bunurilor soțului/soției dumneavoastră. Judecătorul nu va putea să investigheze pentru a afla care sunt resursele sale financiare.

Profesioniști și instituții implicate în procedurile de divorț

În cadrul procedurilor de divorț din Franța veți interacționa cu funcționarii și instituțiile de mai jos.

 • În Franța, indiferent de tipul de procedură de divorț aleasă, fiecare soț trebuie să-și angajeze un avocat. Rolul acestuia este de a-și consilia clientul pe tot parcursul procedurii, de a comunica cu ceilalți avocați și de a lua măsuri legale.

  Cei doi soți nu pot să aleagă același avocat, iar avocații nu trebuie să facă parte din același cabinet de avocatură: Adresele acestora trebuie să fie diferite.

 • Huissier de justice” poate interveni la cererea avocatului dumneavoastră din diverse motive, cum ar fi: 

  • pentru a efectua un inventar al bunurilor dumneavoastră 
  • pentru a transmite notificări oficiale părților în timpul procedurii de divorț, adică să transmită documente legale celeilalte părți
  • dacă este necesar, pentru a aplica măsurile stabilite de judecător; de exemplu, în cazul neplății contribuției financiare de către soț, cunoscută sub denumirea de „pension alimentaire”.
 • Dacă procedura dumneavoastră de divorț este amiabilă și/sau aveți proprietăți care urmează să facă obiectul partajului, „notaire” va fi implicat în procedura de divorț.

 • Juge aux affaires familiales” este magistratul care se ocupă de toate aspectele legate de dreptul familiei. 

  Acestea sunt de competența instanței cunoscute sub numele de „tribunal judiciaire”.

 • Cu excepția unei anumite proceduri amiabile, cunoscută sub denumirea de divorț prin acordul părților prin înscris acordat în fața unui avocat sau „divorce par consentement mutuel par acte d’avocat”, toate procedurile de divorț trebuie să fie inițiate prin intermediul unui avocat, înaintea „tribunal judiciaire”.

  Cererea de divorț trebuie să fie prezentată: 

  • În fața „tribunal judiciaire” în jurisdicția căruia se află domiciliul conjugal
  • sau, dacă soții sunt separați și au copii minori, în fața „tribunal judiciaire” care are jurisdicție în localitatea în care se află domiciliul obișnuit al părintelui care are custodia copiilor
  • sau, dacă soții sunt separați și nu au copii minori, în fața „tribunal judiciaire” care are jurisdicție în localitatea în care se află domiciliul obișnuit al soțului care nu a inițiat procedura de divorț.

  În cazul unei proceduri amiabile de divorț în fața unui judecător, instanța competentă poate fi tribunalul în jurisdicția căruia se află domiciliul oricăruia dintre soți.

 • Dacă unul dintre soți nu este de acord cu decizia luată de judecător, acesta se poate adresa Curții de apel sau „cour d'appel”. Acesta poate contesta decizia prin inițierea unei proceduri denumite recurs sau „appel”. Această procedură se efectuează prin intermediul avocatului. 

  Cauza va fi apoi judecată a doua oară, de data aceasta la „cour d'appel”, care se va asigura că nu există nicio eroare înainte de a confirma sau de a modifica decizia pronunțată de „juge aux affaires familiales”.

 • Associations” vă pot oferi servicii de consiliere legală gratuită dacă doriți să verificați anumite informații înainte sau în timpul procedurilor de divorț.

Costul unei acțiuni de divorț în Franța

În general, procedurile de partaj presupun următoarele costuri:

 • Onorariile avocaților sau „honoraires”. În general, acestea sunt costurile cele mai mari. Acestea se pot ridica la câteva mii de euro. Pe această pagină veți găsi recomandări cu privire la aspectele pe care trebuie să le luați în considerare atunci când angajați un avocat, inclusiv onorariile acestora.
 • Serviciile furnizate de „huissier de justice”, care costă, în general, câteva sute de euro pentru fiecare cerere.
 • Serviciile unui „notaire”, ale cărui tarife depind, printre altele, de valoarea bunurilor care fac obiectul partajului. În general, aceste costuri sunt împărțite în mod egal între cei doi soți.
 • O taxă cunoscută sub denumirea de taxă de partaj sau „droit de partage”, în momentul efectuării partajului bunurilor, care reprezintă 1,1% din valoarea acestora.
 • În cazul în care contestați hotărârea judecătorului prin depunerea unui recurs sau „appel”, va trebui să plătiți, de obicei, o sumă suplimentară de 225 euro. 

Dacă resursele dumneavoastră sunt limitate, puteți solicita ca aceste costuri să fie acoperite integral sau parțial de ajutorul financiar, cunoscut sub denumirea de asistență juridică sau „aide juridictionnelle.”. Aceasta poate acoperi în special onorariile avocaților, costurile „huissier de justice” și alte costuri legate de procedurile juridice.

Modalități de divorț la dispoziția soților care au ajuns la un acord

Există două tipuri de proceduri amiabile de divorț. Aceste proceduri sunt mult mai rapide decât procedurile contencioase. 

Pentru a începe o procedură amiabilă de divorț, soții trebuie să convină pe deplin asupra principiului divorțului și asupra tuturor termenilor acestuia, care includ: 

 • partajul bunurilor și al datoriilor, cunoscut drept lichidarea regimului matrimonial sau „liquidation du régime matrimonial
 • valoarea contribuției financiare plătite de unul dintre soți celuilalt, cunoscută sub denumirea de indemnizație de întreținere a familiei sau „pension alimentaire”, fie pentru a-l ajuta până în momentul pronunțării hotărârii de divorț, fie pentru a contribui la costurile legate de copii, pe termen lung
 • suma de bani plătită la sfârșitul procedurii de divorț de către unul dintre soți, dacă divorțul va avea drept rezultat apariția unei diferențe semnificative în ceea ce privește resursele financiare ale soților, cunoscută sub denumirea de plată compensatorie sau „prestation compensatoire
 • Aranjamentele legate de custodia copiilor, numite „ modalités d’exercice de l’autorité parentale”.
 • Această procedură este, de obicei, cea mai rapidă. Aceasta nu presupune participarea unui judecător, cu excepția cazului în care unul dintre copiii soților solicită o audiere în fața unui judecător.

  În primul rând, este important să vă asigurați că acest divorț este recunoscut la nivel internațional

  Această procedură nu este recunoscută de multe țări, inclusiv în Uniunea Europeană.

  Dacă trebuie să solicitați recunoașterea divorțului pronunțat în Franța în altă țară, de exemplu, în țara dumneavoastră de origine:

  • solicitați-i avocatului să verifice dacă „divorce par consentement mutuel par acte d’avocat” este recunoscut în țara respectivă
  • Dacă nu este recunoscut, trebuie să trimiteți o solicitare denumită „requête” judecătorului pe probleme de familie, cunoscut sub numele de „juge aux affaires familiales”, pentru ca acesta să aprobe divorțul.

  Cum funcționează acest proces?

  Procedați după cum urmează:

  1. Fiecare soț angajează un avocat diferit. 
  2. Avocații redactează un acord cunoscut sub denumirea de „convention”, în care sunt prezentați în detaliu termenii divorțului, acceptați de către soți.
  3. Dacă aveți proprietăți deținute în comun, avocații angajează un expert juridic numit notar sau „notaire” pentru a întocmi un document denumit raport de lichidare sau „état liquidatif”, în care se enumeră și se evaluează proprietățile. Avocații redactează apoi un rezumat al „état liquidatif”, care este inclus în „convention” de divorț.
  4. După finalizarea „convention”, fiecare avocat o va trimite clientului său prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cunoscută sub denumirea de „lettre recommandée avec accusé de réception”. Această scrisoare trebuie să fie înmânată în persoană fiecăruia dintre soți. Aceștia au apoi la dispoziție un termen de 15 zile.
  5. După expirarea acestui termen, soții și avocații semnează „conventions” împreună. Acest acord este semnat direct cu „notaire” dacă există proprietăți care fac obiectul partajului. În caz contrar, avocații trimit „convention” prin poștă la „notaire”, pentru înregistrare.
  6. Notarul va elibera fiecăruia dintre soți un document prin care se atestă divorțul, cunoscut sub denumirea de „attestation de divorce”. Divorțul va intra în vigoare la data respectivă.
  7. Fiecare avocat va înscrie mențiunea de divorț în documentele de stare civilă ale clientului său. 

  Cronologie

  Aceste proceduri sunt cele mai rapide și pot dura între 15 zile și câteva luni, în funcție de complexitatea divorțului.

 • Dacă dumneavoastră și soțul/soția dumneavoastră sunteți de acord cu toți termenii divorțului, dar un „divorce par consentement mutuel par acte avocat” nu este o opțiune valabilă în cazul dumneavoastră, de exemplu, dacă nu este recunoscut în țara în care trebuie să fie recunoscut, va trebui să inițiați o procedură numită „requête”, transmisă către judecătorul din cadrul instanței pe probleme de familie, cunoscut sub denumirea de „juge aux affaires familiales (JAF)”.

  Cum funcționează acest proces?

  Va trebui să urmați aceeași procedură ca în cazul „divorce par consentement mutuel par acte avocat” pentru a obține o „convention” de divorț 

  Apoi avocatul dumneavoastră va trimite „convention” însoțită de „état liquidatif” către „juge aux affaires familiales” și va solicita semnarea de către acesta. Aceasta este procedura cunoscută sub denumirea de „requête”. Aceasta se poate desfășura în două moduri:

  • Sub forma unei cereri comune, trimise de ambii soți, cunoscută sub denumirea de „requête conjointe”. În acest caz, documentul trebuie să fie redactat de ambii avocați și semnat de ambii soți. 
  • Sub forma unei cereri trimise de unul dintre soți. Aceasta trebuie să fie pregătită prin intermediul avocatului acestuia și apoi să fie acceptată și semnată de către celălalt soț. 

  Judecătorul va putea apoi să valideze acordul dumneavoastră și să pronunțe divorțul. Procedura este de obicei rapidă și nu trebuie să vă prezentați în instanță pentru a depune mărturie.  

  Cronologie

  Pe lângă intervalul de timp prevăzut pentru întocmirea „convention” de divorț, de obicei trebuie să luați în calcul un interval de 2-6 luni, în funcție de locul în care se află instanța respectivă.

Modalități de divorț la dispoziția soților care nu au ajuns la un acord

Va trebui să inițiați o procedură contencioasă dacă dumneavoastră și soțul/soția dumneavoastră nu sunteți de acord cu principiul divorțului și/sau cu termenii acestuia, care pot include:

 • Partajul bunurilor și al datoriilor
 • valoarea contribuției financiare plătite de unul dintre soți celuilalt, cunoscută sub denumirea de indemnizație de întreținere a soțului/soției sau „pension alimentaire”, fie pentru a-l ajuta până în momentul pronunțării hotărârii de divorț, fie pentru a contribui la costurile legate de copii, pe termen lung
 • suma de bani plătită la sfârșitul procedurii de divorț de către unul dintre soți, dacă divorțul va avea drept rezultat apariția unei diferențe semnificative în ceea ce privește resursele financiare ale soților, cunoscută sub denumirea de plată compensatorie sau „prestation compensatoire
 • Aranjamentele legate de custodia copiilor, numite „ modalités d’exercice de l’autorité parentale”.

În Franța există trei proceduri contencioase pentru divorț care se desfășoară în fața judecătorului din cadrul instanței pe probleme de familie, cunoscut sub denumirea de „juge aux affaires familiales (JAF)”.

 • Procedura de divorț cunoscută sub denumirea de divorț acceptat sau „divorce accepté” poate fi utilizată dacă ambii sunt soți de acord cu divorțul în principiu, dar nu sunt de acord cu termenii acestuia.

  Înainte de inițierea unei proceduri de divorț în fața judecătorului, trebuie să semnați un document denumit declarație de acceptare sau „procès-verbal d'acceptation”, prin care se stabilește că sunteți de acord cu principiul divorțului.

 • Procedura de divorț cunoscută sub denumirea de divorț din culpa exclusivă a unuia dintre soți sau „divorce pour faute” poate fi utilizată în cazul unei abateri grave a unuia dintre soți, cum ar fi situații de violență domestică sau adulter. 

  Nu aveți nevoie de consimțământul soțului pentru a solicita divorțul în acest caz.

  Care sunt abaterile care sunt luate în considerare?

  • Abaterea trebuie să fie suficient de gravă pentru a face imposibilă continuarea conviețuirii. Avocatul dumneavoastră vă poate sfătui cu privire la șansele dumneavoastră de a obține pronunțarea acestui divorț. 
  • Trebuie să puteți dovedi culpa, de exemplu cu declarații acordate de martori, un certificat medical sau chiar o plângere. 

  Care sunt consecințele acestui tip de divorț?

  • În cazul în care instanța confirmă existența culpei, soțul/soția dumneavoastră poate fi obligat(ă) la plata de despăgubiri. În general, suma cerută de către instanță este de câteva mii de euro.
  • Trebuie să aveți în vedere faptul că deliberările aferente acestui tip de divorț pot fi deosebit de malițioase. Va trebui să vă pregătiți pentru aceasta împreună cu avocatul dumneavoastră.
  • Dacă judecătorul consideră că nu există o culpă, acesta poate decide să nu pronunțe divorțul. Prin urmare, vă recomandăm insistent să trimiteți o cerere pentru un alt tip de divorț în același timp, cunoscut drept divorț pentru destrămarea iremediabilă a raporturilor dintre soți sau „divorce pour altération définitive du lien conjugal”. În acest fel, procedura divorțului nu va trebui să fie reluată de la început dacă judecătorul nu constată culpa. Judecătorul va analiza mai întâi cererea de „divorce pour faute” și, în cazul respingerii acesteia, va analiza apoi cealaltă cerere.
 • Procedura de divorț cunoscută sub denumirea de divorț pentru destrămarea iremediabilă a raporturilor dintre soți sau „divorce pour altération définitive du lien conjugal” poate fi utilizată dacă puteți dovedi că nu ați locuit cu soțul dumneavoastră timp de cel puțin un an. 

  Nu aveți nevoie de consimțământul soțului pentru a solicita divorțul în acest caz.

  Ce trebuie să faceți în cazul unei separări recente

  Dacă nu ați trăit împreună timp de mai puțin de un an, puteți iniția această procedură pentru a începe procesul. 

  Judecătorul va amâna soluționarea cauzei până când veți putea face dovada celor 12 luni de separare. 

  Cum puteți dovedi existența celor 12 luni de separare

  Documentele care pot servi drept dovadă a separării timp de 12 luni sunt documentele care confirmă unde aveți domiciliul, cum ar fi chitanța pentru plata chiriei sau facturile de electricitate sau gaz pe numele dumneavoastră.

Procedurile contencioase de divorț, explicate pas cu pas

Din păcate, va trebui să aveți răbdare, deoarece în Franța aceste proceduri pot dura foarte mult, uneori chiar ani întregi.

 • Este foarte dificil să vă furnizăm o durată exactă a procedurilor contencioase de divorț în Franța. În general, acestea durează câțiva ani și uneori pot dura până la zece ani dacă se depune recurs de către unul dintre soți de fiecare dată când se pronunță o hotărâre judecătorească.

  Care sunt perioadele minime de timp pe care trebuie să le iau în considerare?

  • Pentru început, între două și trei luni de la cererea oficială de divorț, numită „assignation en divorce” și prima audiere în fața judecătorului, denumită „audience d’orientation”.
  • Apoi, cel puțin șase luni de deliberări în scris, denumite „conclusons” între soți, desfășurate prin intermediul avocaților. Aceste deliberări durează uneori câțiva ani în majoritatea cauzelor conflictuale.
  • De asemenea, luați în calcul șase luni pentru întocmirea, de către notar sau „notaire”, a raportului cu privire la bunurilor și datoriile soțului/soției.
  • După ce judecătorul a încheiat deliberările sau „conclusions”, luați în calcul un termen de 3-6 luni înainte de audierea finală denumită „audience de plaidoirie”.
  • O lună între „audience de plaidoirie" și pronunțarea hotărârii de divorț. 
  • La sfârșit, după pronunțarea divorțului, este necesar uneori să se inițieze noi proceduri legale pentru finalizarea partajului bunurilor, procedură care de regulă durează între un an și doi ani și jumătate.

  Ce se întâmplă dacă unul dintre soți contestă hotărârea instanței?

  De fiecare dată când judecătorul pronunță o hotărâre, fiecare dintre soți are opțiunea de a depune un recurs sau „appel” la curtea de apel sau „cour d'appel”. Ca o regulă generală, soții au la dispoziție o perioadă de o lună pentru a înainta un „appel” sau două luni dacă locuiesc în străinătate.

  Din păcate, aceasta poate încetini semnificativ procedura, deoarece:

  • o procedură în fața „cour d'appel” durează de obicei între un an și doi ani
  • fiecare „appel” întrerupe procedura de divorț până când „cour d'appel” pronunță o hotărâre.
 • Este esențial să vă pregătiți bine în prealabil, dacă este posibil, înainte de a vă părăsi soțul/soția, cât aveți în continuare acces la documentele financiare.

  Mai jos sunt prezentate tipurile de documente pe care trebuie să le adunați:

  • documentele dumneavoastră de identitate și ale copiilor dumneavoastră: cartea de identitate, pașaportul etc.
  • documentele dumneavoastră de imigrare: permisul dumneavoastră de ședere în Franța sau „titre de séjour”, documentul prin care se atestă faptul că ați solicitat un permis de ședere sau sau „récépissé” sau o „attestation de demande d'asile” sau confirmarea solicitării de azil.
  • Documentul în care se prezintă alcătuirea familiei dumneavoastră, cunoscut sub denumirea de „livret de famille”, dacă aveți unul.
  • Copii ale certificatului dumneavoastră de căsătorie civilă și ale certificatului de naștere, eliberate în ultimele trei luni, pentru un certificat eliberat în Franța, și eliberate cu mai puțin de șase luni în urmă, pentru certificate eliberate de autorități dintr-o altă țară. Vă rugăm să rețineți că, în unele țări, originalul certificatului de naștere se emite o singură dată. Dacă acesta este și cazul dumneavoastră, nu uitați să indicați acest aspect avocatului dumneavoastră, astfel încât acesta să se poată asigura că îl va recupera la sfârșitul procedurii. 
  • Cardul de asistență medicală sau „carte vitale”.
  • Documentele emise de organul administrativ francez răspunzător de plata ajutoarelor financiare către familii, cunoscute sub denumirea de „Caisse d'allocations familiales (Caf)”.
  • fotografii ale documentelor soțului dumneavoastră: înștiințări fiscale, fișe de salariu, fotografii ale extraselor de cont, contracte de muncă etc.
  • Dovezi ale altor surse nedeclarate de venit: fotografii ale numerarului, ale agendelor cu însemnări, ale achizițiilor etc.
  • dovada bunurilor și proprietăților partenerului dumneavoastră sau a celor pe care le împărțiți cu acesta: proprietăți imobiliare, investiții etc.
  • Documente referitoare la copii: activități școlare, activități extrașcolare, costul meselor la cantină, costuri medicale etc.
  • Orice document care ar putea demonstra violența domestică pe care ați suferit-o.
 • Indiferent de procedura de divorț aleasă, va trebui să angajați un avocat, asigurându-vă că nu este avocatul soțului/soției dumneavoastră și că nu face parte din aceeași firmă de avocatură ca avocatul soțului/soției dumneavoastră.

  În cazul în care un element al situației civile presupune legături cu o altă țară, vă recomandăm insistent să alegeți un avocat specializat în domeniul dreptului internațional privat.

 • Regulile aplicabile partajului bunurilor în cazul unui divorț se numesc regim matrimonial sau „régime matrimonial”. 

  Judecătorul din Franța poate aplica un „régime matrimonial” în vigoare în Franța sau în străinătate, în funcție de situația dumneavoastră.

  Cum aflu care este „régime matrimonial” în cazul meu?

  În cazul în care ați semnat un contract de căsătorie, în acesta se specifică de obicei „régime matrimonial” ales. 

  Totuși, în unele cazuri, „régime matrimonial” inițial se poate schimba; de exemplu, dacă v-ați schimbat domiciliul obișnuit cu peste zece ani în urmă. 

  Acesta poate depinde de mai multe criterii, de exemplu: 

  • țara în care v-ați căsătorit
  • țara în care ați avut primul domiciliu conjugal cu soțul/soția dumneavoastră
  • țara în care aveți domiciliul curent. 

  Aceste reguli variază în funcție de țară: 

  • Unele țări au semnat acorduri bilaterale cu Franța sau sunt semnatare ale Convenției de la Haga. Puteți consulta lista acestor țări pe acest site web.
  • Între țările din Uniunea Europeană se aplică momentan Regulamentul de la Bruxelles II bis, care va fi înlocuit de Regulamentul de la Bruxelles II ter începând cu data de 1 august 2022. 

  Avocatul dumneavoastră vă va ajuta să înțelegeți regulile aplicabile situației dumneavoastră. 

  Dacă regimul matrimonial sau „régime matrimonial” este, în cazul dumneavoastră, cel aplicabil în Franța 

  În acest caz, de obicei procesul va fi mai simplu. 

  Există mai multe tipuri de „régimes matrimoniaux” în vigoare în Franța. 

  Dacă nu ați semnat o convenție matrimonială, regimul aplicabil este cel al comunității de bunuri, aplicabil proprietăților dobândite după încheierea căsătoriei sau „régime de la communauté légale”, cunoscut și drept „communauté réduite aux acquêts”:

  • Bunurile mobile sau imobiliare deținute înainte de căsătorie vor rămâne în proprietatea personală a fiecăruia dintre soți
  • Veniturile și bunurile dobândite în timpul căsătoriei sunt considerate bunuri comune.

  În acest caz, în caz de divorț, bunurile deținute în comun sunt împărțite în general în două părți egale.

  Dacă regimul matrimonial sau „régime matrimonial” este, în cazul dumneavoastră, cel aplicabil într-o țară străină 

  Dacă în cazul dumneavoastră se aplică un „régime matrimonial” străin, avocatul dumneavoastră va trebui să demonstreze judecătorului din Franța cum trebuie să fi aplicat pentru partajul bunurilor.

  Acesta trebuie să prezinte dovada „régime matrimonial”, de exemplu, obținând un document de la un avocat din țara respectivă, cum ar fi:

  • un document oficial denumit „affidavit
  • o scrisoare oficială.

  Avocatul dumneavoastră vă va ajuta să stabiliți care sunt informațiile care trebuie să fie incluse în acest document. Acestea pot fi:

  • dacă există un „régime matrimonial” francez echivalent cu regimul matrimonial străin sau „régime étranger
  • regulile privind partajul bunurilor
  • o estimare a partajului bunurilor dumneavoastră, dacă divorțul ar fi avut loc în țara respectivă.
 • Procedurile încep oficial când avocatul dumneavoastră sau avocatul soțului/soției dumneavoastră trimite o cerere oficială de divorț către judecătorul din cadrul instanței pe probleme de familie sau „juge aux affaires familiales”. Aceasta se numește înaintarea unei solicitări de divorț sau „assignation en divorce”. 

  Notificarea „assignation en divorce” către un judecător

  Prin notificarea „assignation” trimisă către „Juge aux affaires familiales”, avocatul poate să solicite, în cazul în care consideră că este necesar: 

  • Desemnarea unui expert numit de instanță, care poartă numele de notar sau „notaire”, pentru pregătirea documentului de partaj al bunurilor soțului/soției.
  • O audiere în fața judecătorului, cunoscută sub numele de „audience d'orientation et sur mesures provisoires”. Această audiere îi vă permite judecătorului să stabilească măsurile valabile pe durata procedurii, numite „mesures provisoires”. Acestea includ, printre altele:
  • Prezența unui interpret la „audience”, dacă nu vorbiți limba franceză. Serviciile de interpretare vor fi plătite de către instanță.

  După „assignation en divorce”, judecătorul va stabili un termen pentru audierea inițială sau „audience” cu avocații soțului, de obicei în interval de două sau trei luni. 

  În caz de urgență, de exemplu în caz de violență domestică sau de risc de răpire a copiilor, avocatul poate iniția o procedură numită „à bref délai”, care permite stabilirea unui termen al audierii la o dată mai apropiată.

  Notificarea „assignation en divorce” către soț/soție

  Soțul care solicită pronunțarea divorțului trebuie să angajeze un funcționar al sistemului juridic numit „huissier de justice” pentru a transmite celuilalt soț o notificare cu privire la „assignation en divorce.” Aceasta se numește „ notification”.

  Această procedură se efectuează prin intermediul avocatului.

  Este un pas esențial pentru inițierea oficială a procedurii de divorț.

 • După inițierea unei proceduri de divorț, deliberările dintre părți vor avea loc în principal în scris. 

  Fiecare parte va elabora, pe rând, cu ajutorul avocatului, un document numit „conclusions”, care va fi apoi trimis judecătorului.

  Când sunt redactate „conclusions”?

  Conclusions” pot fi necesare în diferite etape ale procedurii:

  • La pregătirea „audience d'orientation et sur mesures provisoires”. Acest document se concentrează asupra măsurilor cerute de fiecare soț de la judecător, pe durata procedurii de divorț.
  • La pregătirea pentru „audience” finale. În acest document se detaliază faptele, tipul de procedură contencioasă de divorț aleasă și ce vrea să obțină fiecare dintre soți la sfârșitul procedurii. 

  Pregătirea atentă

  Aceste deliberări și schimbul de „conclusions” pot fi extrem de dificile, în special pentru o persoană care a supraviețuit violenței domestice. 

  Acest lucru se întâmplă adesea atunci când continuă abuzurile după separare, iar făptuitorii manipulează sistemul în favoarea lor, folosind strategii specifice pentru a face acuzații împotriva victimei, inclusiv prin obținerea de mărturii de la persoanele din jurul lor.

  Împreună cu avocatul, puteți stabili o strategie pentru a răspunde la aceste posibile atacuri.

  Care este procedura? 

  Fiecare avocat prezintă „conclusions” proprii. De obicei, avocații au la dispoziție o perioadă de două sau trei luni pentru a le redacta și a le trimite judecătorului înainte de termenul de judecată.

  Este rândul celuilalt avocat să scrie „conclusions” proprii, ținând cont de concluziile celeilalte părți.

  Aceste deliberări pot continua în acest fel timp de câteva luni sau chiar ani.

  Când este rândul avocatului dumneavoastră să redacteze „conclusions”? 

  Aceasta este oportunitatea dumneavoastră de a vă prezenta versiunea și de a spune ce doriți să obțineți la sfârșitul divorțului sau de a răspunde la „conclusions” formulate de cealaltă parte:

  • Avocatul dumneavoastră vă va pune întrebări și vă va cere documente pe care le va anexa la „conclusions”. 
  • Dacă documentele dumneavoastră nu sunt redactate în limba franceză, dumneavoastră sau avocatul dumneavoastră le puteți traduce fără a fi nevoie să recurgeți la serviciile unui traducător profesionist. Aceasta se numește „traduction libre”. Puteți utiliza site-uri de traducere gratuite, cum ar fi Google Translate sau DeepL.
  • Avocatul dumneavoastră vă va cere să recitiți „conclusions” înainte de a le trimite judecătorului. 
  • Citiți-le cu atenție și faceți un rezumat al observațiilor dumneavoastră într-un e-mail adresat avocatului dumneavoastră.

  Când avocatul dumneavoastră primește „conclusions” de la cealaltă parte 

  Aceasta este oportunitatea celeilalte părți de a prezenta propria versiune și de a spune ce dorește să obțină la sfârșitul divorțului sau de a răspunde la „conclusions” formulate de dumneavoastră:

  • Avocatul dumneavoastră vă va trimite „conclusions” formulate de cealaltă parte, cerându-vă părerea cu privire la acestea.
  • Citiți cu atenție acest document și faceți un rezumat al observațiilor dumneavoastră, punct cu punct, într-un e-mail adresat avocatului dumneavoastră. Concentrați-vă asupra faptelor și încercați să furnizați dovezi, dacă acestea există.

  Primirea „conclusions” formulate de cealaltă parte poate fi cel mai traumatic moment al procedurii de divorț din Franța. Acest lucru este valabil în special atunci când fostul dumneavoastră partener alege strategii specifice folosite de către făptuitorii abuzurilor și când formulează acuzații false împotriva dumneavoastră.

  Puteți solicita sprijinul unei „association” specializate în acordarea de asistență victimelor violenței sau consultând un psiholog.

  Solicitarea oficială a documentelor sau „sommation de communiquer

  În timpul redactării „conclusions”, fiecare parte poate solicita oficial documente de la cealaltă parte pentru a-și susține argumentele.

  Apoi se trece la o procedură denumită „sommation de communiquer”, în care sunt enumerate documentele solicitate.

  Dacă primiți o „sommation de communiquer”, este important să răspundeți furnizând documentele pe care le aveți sau să îi explicați avocatului motivele pentru care nu le aveți.

  Dacă cealaltă parte refuză să furnizeze anumite documente

  Dacă, după primirea unei „sommation de communiquer”, soțul/soția dumneavoastră refuză să vă furnizeze un document referitor la un element important, cum ar fi dovezi cu privire la resursele sale, îi puteți solicita avocatului să efectueze o procedură specifică, denumită „conclusions d'incident aux fins de communication de pièces”. 

  Trebuie să aveți o dovadă a existenței documentului în cauză înainte de derularea acestei proceduri.

  Această procedură îl va obliga pe soț/soție să vă pună la dispoziție documentul respectiv. În caz contrar, acesta/aceasta se expune următoarelor riscuri:

  • Este posibil să fie obligat(ă) să plătească penalități pentru fiecare zi în care nu a furnizat documentul solicitat.
  • Judecătorul poate presupune că i-ați spus adevărul cu privire la aspectul respectiv. De exemplu, în cazul în care considerați că știți care este venitul soțului/soției dumneavoastră, dar acesta/aceasta refuză să facă dovada acestuia, judecătorul poate presupune că refuză din cauză că ascunde sume mari de bani și ar putea lua o decizie în consecință.

  Negocieri pentru a ajunge la un acord 

  Odată cu formularea de „conclusions”, avocații pot încerca să negocieze confidențial în numele soțului, încercând să ajungă la un acord. 

  Aceste negocieri pot fi purtate în orice moment înainte de pronunțarea și confirmarea hotărârii definitive. 

  Oprirea deliberărilor și încheierea schimbului de „conclusions

  În cadrul procedurilor contencioase de divorț, există în general mai multe schimburi de „conclusions” între avocați înainte de termenul stabilit de judecător. 

  Judecătorul poate pronunța încheierea deliberărilor în două situații:

  • la solicitarea unuia dintre cei doi avocați
  • la latitudinea sa, atunci când una dintre părți nu mai răspunde sau consideră că procesul durează prea mult.
 • Aceasta este o audiere opțională, care este organizată doar dacă unul dintre avocați a solicitat acest lucru în momentul „assignation en divorce”.

  Aceasta are loc de obicei la 2-3 luni de la data „assignation en divorce”. 

  În cadrul acestei audieri, judecătorul: 

  • poate stabili măsuri care vor fi valabile pe durata procedurii, denumite măsuri provizorii sau „mesures provisoires” 
  • poate stabili un program pentru procedură pentru avocați
  • poate desemna un notar sau „notaire” pentru întocmirea raportului de lichidare sau „état liquidatif”, în care se prezintă în detaliu toate bunurile și datoriile soților. 

  La sfârșitul „audience d’orientation”, judecătorul va întocmi un document numit „ordonnance d’orientation”, în care va prezenta în detaliu deciziile sale. 

  Dacă nu sunteți de acord cu una sau mai multe dintre deciziile luate de judecător, puteți să le contestați depunând un recurs în termen de maximum 15 zile.

 • După programarea acestora, notarul sau „notaire” va avea la dispoziție, în general, o perioadă de șase luni pentru a întocmi un raport în care se prezintă în detaliu bunurile și datoriile soților. 

  Procedura

  De regulă, această procedură se desfășoară în felul următor:

  1. Notaire” utilizează informațiile furnizate de soți pentru a enumera bunurile și datoriile și a evalua valoarea acestora. 
  2. Notarul pregătește un plan pentru partajul acestor bunuri și datorii, luând în considerare „régime matrimonial” aplicabil. 
  3. Acesta va trimite apoi această versiune preliminară soților, prin intermediul avocaților acestora. 
  4. Dacă unul dintre soți nu este de acord cu acest plan de partaj, avocatul său va indica dezacordul în scris, comunicându-l către „notaire”. Aceste schimburi de informații se numesc „dires”.
  5. Soții pot încerca să ajungă la un acord cu privire la planul de partaj. 

  La sfârșitul perioadei de timp specificate, „notaire” va trimite raportul către judecător, indiferent dacă soții au ajuns sau nu la un acord.

  Ce se întâmplă dacă nu a fost desemnat un „notaire”?

  Dacă nu ați solicitat numirea unui „notaire” în momentul „assignation en divorce”, această procedură poate fi efectuată și după ce hotărârea de divorț este definitivă.

 • După ce primește „conclusions” finale, judecătorul va stabili un termen pentru o audiere numită „audience de plaidoirie”, în cadrul căreia fiecare avocat își poate prezenta pe scurt argumentele. 

  Soții nu au voie să vorbească la această audiere, iar prezența acestora nu este obligatorie. 

  La încheierea „audience”, judecătorul va încheia oficial deliberările părților. Aceasta se numește „clôture des débats”. De asemenea, judecătorul va indica intervalul de timp în care va lua decizia, care este de obicei de o lună.

 • Judecătorul poate decide să pronunțe desfacerea căsătoriei sau să o refuze. 

  De asemenea, este posibil ca acesta să ia o decizie cu privire la anumite solicitări din partea părților. 

  Cu toate acestea, este posibil ca acesta să nu ia o decizie cu privire la anumite aspecte legate de partajul bunurilor și datoriilor sau „lichidation du régime matrimonial”. În acest caz, părțile trebuie să inițieze o nouă procedură, numită citația pentru partajul bunurilor sau „assignaton en liquidation partage” la judecătorul răspunzător de partajul bunurilor. Această procedură este explicată mai jos:

  Fiecare soț va primi decizia judecătorului, denumită hotărârea de divorț sau „jugement de divorce”, sub forma unei scrisori transmise de tribunal.

 • După ce judecătorul a pronunțat divorțul, unul dintre soți trebuie să notifice hotărârea celuilalt prin intermediul unui funcționar din cadrul sistemului judiciar numit „huissier de justice”. 

  Această etapă este foarte importantă, deoarece va permite eventuala executare silită a hotărârii de divorț; de exemplu, dacă fostul soț/fosta soție nu plătește contribuția financiară denumită „pension alimentaire”, suma de bani denumită „prestation compensatoire” sau în cazul nerespectării aranjamentelor privind custodia copiilor.  

  Dacă soțul/soția dumneavoastră se află în străinătate, trebuie să recurgeți la serviciile unui „huissier de justice” din Franța, care va lua măsurile necesare pentru a-l/a o înștiința cu privire la hotărâre, trimițând notificarea în țara respectivă.

 • Dacă nu sunteți de acord cu decizia judecătorului o puteți contesta depunând un recurs prin intermediul avocatului dumneavoastră în fața curții de apel sau „cour d'appel” 

  De obicei, aveți la dispoziție o perioadă de o lună de la notificarea hotărârii de către „huissier de justice” sau două luni dacă vă aflați în străinătate. Cealaltă parte poate, de asemenea, să depună un „appel”, în același termen. 

  Cu toate acestea, dacă notificarea hotărârii nu a fost efectuată de un „huissier de justice”, termenul va fi de doi ani.

 • După ce hotărârea de divorț este definitivă, avocatul dumneavoastră trebuie să înregistreze mențiunea de divorț în certificatul dumneavoastră de naștere și în cel de căsătorie. 

  Dacă v-ați născut și/sau v-ați căsătorit în străinătate, vă recomandăm să solicitați recunoașterea divorțului în țara dumneavoastră de origine

  Cu toate acestea, dacă sunteți refugiat politic în Franța, nu trebuie să contactați autoritățile din țara dumneavoastră de origine. În schimb, vă rugăm să contactați o organizație care oferă servicii gratuite, numită „association”, specializată în drepturile refugiaților.

 • Dacă judecătorul din cadrul instanței pe probleme de familie nu a luat o decizie cu privire la partajul anumitor bunuri în „jugement de divorce”, trebuie să urmați pașii de mai jos: 

  • Mai întâi, puteți încerca să ajungeți la o soluție amiabilă cu cealaltă parte.
  • Dacă nu puteți ajunge la un acord, puteți demara o nouă procedură juridică numită citație pentru partajul bunurilor sau „assignation en liquidation partage” cu judecătorul.

  Pasul 1, în cazul în care judecătorul a desemnat deja un notar sau „notaire” pentru efectuarea partajului bunurilor sau a „liquidation

  Părțile trebuie să stabilească, împreună cu „notaire”, o dată la care vor încerca să ajungă la un acord pe cale amiabilă.

  Procesul este similar cu cel descris mai sus.

  În urma acestor schimburi:

  • În cazul în care părțile ajung la un acord, părțile pot trece la partajul bunurilor.
  • În cazul în care părțile nu ajung la un acord, „notaire” va întocmi un raport, denumit „procès-verbal de difficultés” sau „PV de difficultés”, în care sunt prezentate aspectele asupra cărora părțile nu se pot pune de acord. Soții trebuie apoi să inițieze procedura legală descrisă la Pasul 2.

  Dacă una dintre părți refuză să participe: „notaire” va întocmi un document denumit „procès-verbal de carence„ sau „PV de carence”, prin care vi se va permite să solicitați judecătorului să ia o decizie privind partajul bunurilor, inițiind procedura legală descrisă la Pasul 2

  Pasul 2 (în cazul în care nu se ajunge la un acord): demararea unei noi proceduri juridice numite citație pentru partajul bunurilor sau „assignation en liquidation partage”.

  În cazul în care nu se ajunge la un acord privind partajul bunurilor sau „liquidation”, unul dintre avocați trebuie să întocmească o cerere numită citație pentru partajul bunurilor sau „assignation en liquidation partage”. Această cerere va fi comunicată judecătorului considerat răspunzător de partajul bunurilor, numit „juge de la liquidation”. Prin această procedură, judecătorul va putea să ia o decizie cu privire la bunurile dumneavoastră.

  Procedați după cum urmează:

  • Unul dintre avocați trebuie să depună o cerere pentru „assignation en liquidation partage”. Prin această cerere i se solicită judecătorului considerat răspunzător de partajul bunurilor, numit „juge de la liquidation”, să ia o decizie.
  • În această cerere, avocatul trebuie să pună la dispoziția judecătorului, în conformitate cu prevederile articolului 1360 din „Code de la procédure civile”:
   • un document în care se prezintă un rezumat al bunurilor care urmează să facă obiectul partajului 
   • un document în care se detaliază ce doriți să obțineți după partajul bunurilor
   • etapele pe care le-ați parcurs pentru a încerca să ajungeți la un acord, de exemplu, schimbul de e-mailuri cu cealaltă parte.
  • După începerea acestei proceduri, judecătorul va desemna un „notaire”.
  • Notaire” va face schimb de informații cu cele două părți pentru a propune o soluție de partaj al bunurilor și va încerca să ajungă la un acord.
  • În cazul în care părțile nu ajung la un acord, „notaire” va întocmi un raport, denumit „procès-verbal de difficultés” sau „PV de difficultés”, care va fi transmis judecătorului.
  • Apoi judecătorul va lua o decizie.
  • Fiecare dintre soți va avea dreptul de a contesta decizia judecătorului prin depunerea unui „appel”.

  Când poate fi inițiată această procedură?

  Pentru a iniția această procedură, trebuie să așteptați ca hotărârea de divorț să fie definitivă.

  Cât timp va dura această procedură?

  Această procedură durează de obicei între un an și trei ani.

  La sfârșitul procedurii, dacă unul dintre soți depune un recurs sau „appel” împotriva deciziei judecătorului, procedura va dura cu 1-2 ani în plus.

Găsirea serviciilor de sprijin

În Franța există numeroase servicii care vă pot oferi sprijin și asistență și care vă pot ajuta cu procedurile și documentele. Majoritatea acestor servicii sunt gratuite.

 • Organizațiile „Centres d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF)” ajută publicul larg, în special femeile, în multe domenii, cum ar fi: drepturi legale, sănătate, căutări de locuri de muncă, instruire, înființarea companiilor și chiar îngrijire pentru copii.

  • Aceste servicii sunt gratuite.
  • Acestea vă vor putea informa cu privire la drepturile dumneavoastră și la pașii pe care trebuie să îi urmați. Unele centre vă pot ajuta cu procedurile și documentele.
  • Limbile disponibile: în principal limba franceză.
  • Date de contact: găsiți datele de contact ale „CIDFF” din zona dumneavoastră în acest registru de adrese.
 • Centrele denumite „point-justice” reunesc diverse organizații care vă oferă sfaturi juridice în funcție de situația dumneavoastră și care vă ajută uneori cu procedurile administrative. 

  • Aceste servicii sunt gratuite.
  • Aceste centre au mai multe nume: „Maison de Justice et du Droit (MJD)”, „Point d’accès au droit (PAD)”, „Relais d’accès au droit (RAD)”, „Antenne de justice (AJ)” sau „France services (FS)”. 
  • Limbile disponibile: în principal limba franceză.
  • Puteți găsi un „point-justice” în apropierea dumneavoastră:
   • în acest registru de adrese online.
   • la numărul de telefon 3039 din Franța continentală și la numărul de telefon +33 9 70 82 31 90 din străinătate. Aceste servicii vă vor solicita codul poștal și vă vor pune în legătură cu un „point-justice”. Limbile disponibile: în principal limba franceză.
 • Femmes Informations Juridiques Internationales Auvergne-Rhône-Alpes (FIJI)” este o organizație specializată în dreptul internațional al familiei.

  • Acest serviciu este gratuit.
  • Echipa de avocați a acestuia va putea să vă răspundă la întrebări și să vă ofere recomandări privind separarea, divorțul și/sau custodia copilului. Acesta este doar un serviciu informativ: nu vă poate reprezenta în cadrul procedurilor juridice, va trebui să contactați un avocat pentru aceasta.
  • Limbile disponibile: franceză, engleză.
  • Date de contact: prin e-mail la [email protected] sau telefonic la numărul 04 78 03 33 63 de luni până miercuri între orele 09:00 și 12:00.
 • Rolul unui avocat este de a vă apăra drepturile înaintea, în timpul și ulterior procedurilor juridice. 

  • Aveți grijă să alegeți un avocat bun.
  • Avocații au onorarii pe care va trebui să le plătiți. 
  • Dacă aveți resurse limitate, puteți fi eligibilă pentru asistența financiară de stat pentru a plăti aceste onorarii. Această asistență se numește „aide juridictionnelle”.
  • Dacă nu ați avut un avocat care v-a fost recomandat de un profesionist sau de o persoană în care aveți încredere, puteți căuta unul în acest registru de adrese care include toți avocații din Franța. Puteți căuta în funcție de limbile vorbite și de specialitatea juridică.

Deși am depus eforturi semnificative pentru a vă oferi cele mai exacte și actuale informații, această pagină nu are rolul de a înlocui consilierea legală sau de specialitate. Legile și procedurile se schimbă în mod regulat, așadar este important să consultați specialiști calificați.

Este posibil să vă intereseze și

Țara în care puteți solicita pronunțarea divorțului

În funcție de naționalitatea dumneavoastră, de naționalitatea partenerului dumneavoastră, de țara în…

Angajarea unui avocat în Franța

Avocații joacă un rol esențial în cadrul acțiunilor în justiție. Este important să alegeți un avocat…

Solicitarea unui „l'aide juridictionnelle” sau ajutor juridic pentru a plăti un avocat și alte costuri juridice

Dacă nu aveți suficienți bani pentru a angaja un avocat și pentru a plăti procedurile juridice,…

Pentru intervenția poliției:

Derulați până sus