Solicitarea transmisă unui judecător pentru a evita să fiți abordată de un fost partener

În cazul în care considerați că dumneavoastră și/sau copiii dumneavoastră riscați să faceți în continuare obiectul unor abuzuri, puteți solicita măsuri de protecție din partea sistemului judiciar francez. Acestea îl pot împiedica pe făptuitorul actelor de abuz să vă abordeze, inclusiv prin evacuarea acestuia din domiciliul familial.

Verificat de Olympe la 05.10.2023

Orice persoană care locuiește în Franța și care se teme că partenerul său sau fostul partener ar putea fi cauza unor abuzuri suplimentare cu privire la persoana sa și/sau a copiilor săi poate solicita măsuri de protecție din partea sistemului judiciar francez, chiar dacă nu are drept de ședere.

Ordinul de protecție sau „ordonnance de protection

Cea mai rapidă și mai cuprinzătoare măsură de protecție este denumită „ordonnance de protection” sau ordin de protecție. Cu ajutorul acesteia veți beneficia rapid de protecție, acordată în urma ordinului unui judecător, pentru dumneavoastră și pentru copiii dumneavoastră.

Informații importante pe care trebuie să le aveți în vedere:

 • Puteți primi acest document în termen de o săptămână.
 • Acesta poate avea drept rezultat evacuarea forțată a făptuitorului din locuință, chiar dacă locuința este înregistrată pe numele său.
 • Nu este necesar să fi făcut o plângere la poliție pentru a solicita o „ordonnance de protection”, dar vă recomandăm insistent să faceți acest lucru. Plângerea dumneavoastră va reprezenta o dovadă suplimentară în sprijinul cererii dumneavoastră.
 • Puteți solicita acest document chiar dacă nu aveți drepturi de ședere, fără să existe riscul de a fi reținută sau deportată din țară.
 • Dacă obțineți o „ordonnance de protection”, există un permis specific de ședere sau „titre de séjour” pe care îl puteți solicita, care este valabil un an și care poate fi reînnoit.
 • Această măsură de protecție poate fi emisă pentru dumneavoastră dacă există riscul căsătoriei forțate.

Este important să pregătiți această cerere acordând atenție tuturor detaliilor, pentru a avea cele mai mari șanse de succes. În continuare vă vom explica pas cu pas cum să obțineți ajutor și cum funcționează acest proces.

 • Măsurile care pot fi luate de către judecător în contextul unei „ordonnance de protection” se referă la multe aspecte ale siguranței dumneavoastră, inclusiv:

  • siguranța fizică, de exemplu:
   • făptuitorul abuzului nu va putea să vă contacteze, să intre în locuința dumneavoastră și în anumite locuri unde obișnuiți să mergeți și va avea chiar și interdicție de a purta o armă
   • în cele mai grave cazuri de violență domestică, judecătorul îi poate cere făptuitorului abuzului să poarte un dispozitiv electronic denumit „bracelet anti-rapprochement” sau brățară anti-apropiere, care va alerta poliția imediat ce acesta se apropie de dumneavoastră.
  • locuința dumneavoastră, de exemplu:
   • puteți solicita ca locuința familiei să vă fie atribuită dumneavoastră și ca făptuitorul abuzului să fie evacuat, chiar dacă locuința este pe numele său
   • dacă vă mutați, îi puteți cere judecătorului ca noua dumneavoastră adresă să fie ascunsă, astfel încât făptuitorul abuzului să nu o cunoască
  • resursele financiare, de exemplu:
   • este posibil ca făptuitorul abuzului să fie obligat să vă plătească o contribuție financiară, dacă sunteți căsătoriți
  • aranjamente privind custodia copiilor, de exemplu:
   • îi puteți cere judecătorului să vă acorde drepturile și obligațiile exclusive cu privire la copiii dumneavoastră, adică autoritate parentală exclusivă sau „autorité parentale exclusive”.
   • judecătorul poate decide, de asemenea, să suspende dreptul de vizită al făptuitorului abuzului sau să organizeze vizitele în așa fel încât să se asigure că sunt prezenți profesioniști, cunoscute sub numele de „visites médiatisées” sau vizite sub supraveghere
  • o evaluare psihologică, ordonată de instanță, pentru făptuitorul abuzului.

  Aceste măsuri sunt valabile de regulă timp de șase luni, după care pot fi reînnoite.

  Cu toate acestea, dacă trimiteți o solicitare judecătorului din cadrul instanței pe probleme de familie, cunoscut sub denumirea de „juge aux affaires familiales (JAF)” pentru pronunțarea divorțului și/sau pentru încredințarea custodiei copiilor înainte de expirarea perioadei de șase luni, valabilitatea măsurilor va fi prelungită automat până la următoarea decizie a judecătorului.

 • Deși nu este obligatoriu, vă recomandăm insistent să angajați un avocat specializat în cazuri de violență domestică. Acesta vă va ajuta să completați și să trimiteți solicitarea pentru o „ordonnance de protection”.

  Dacă resursele dumneavoastră sunt prea limitate pentru a plăti pentru serviciile unui avocat, puteți solicita asistență juridică sau „aide juridictionnelle” pentru a acoperi costurile, chiar dacă nu aveți drept de ședere.

  Pentru a trimite o cerere de „ordonnance de protection” cu „aide juridictionnelle”:

  • Încercați să găsiți un avocat care va accepta cazul dumneavoastră în baza „aide juridictionnelle” în caz de urgență. Acesta vă poate ajuta să completați și să depuneți cererile pentru protecția de tip „ordonnance de protection” și „aide juridictionnelle” în același timp.
  • Dacă nu găsiți un avocat, încercați să găsiți o organizație care oferă servicii gratuite, cunoscută sub denumirea de „association”, care vă poate ajuta să completați și să depuneți cererile. Puteți solicita ca un avocat să vă fie desemnat de către tribunal, atunci când completați formularul prin care solicitați asistență juridică. Bifați caseta „avocat” (avocat)" după „Vous n'avez pas choisi d'auxiliaire de justice et vous demandez la désignation d'un ou de plusieurs professionnels du droit” (Nu ați ales un reprezentant în fața instanței și solicitați unul sau mai mulți avocați).
  • Când completați această parte a formularului, asigurați-vă că ați bifat și caseta „huissier” (executor judecătoresc) pentru a vă asigura că serviciile funcționarului sistemului judiciar cunoscut sub denumirea de „juissier de justice”, care va fi responsabil pentru transmiterea hotărârii judecătorului către făptuitorului actului de violență, sunt acoperite de asistența juridică.
  • Depuneți cele două cereri pentru „ordonnance de protection” și „aide juridictionnelle” în același timp. Deoarece procedura de „aide juridictionnelle” este specifică acestui context, o puteți obține imediat fără să existe întârzierile care apar de obicei.
 • Solicitarea trebuie să fie transmisă direct judecătorului din cadrul instanței pe probleme de familie, cunoscut sub denumirea de „juge aux affaires familiales (JAF)”.

  Este posibil ca procesul să pară complicat, dar veți reuși. Urmați pașii de mai jos:

  • Încercați să strângeți cât mai multe dovezi cu putință pentru a demonstra abuzul și pericolul pe care îl prezintă acesta pentru dumneavoastră și/sau pentru copiii dumneavoastră.
  • Completați formularul de cerere și alegeți măsurile pe care doriți să le solicitați judecătorului.
  • Faceți trei copii ale formularului de cerere, una dintre acestea va rămâne la dumneavoastră.
  • Trimiteți două copii ale cererii direct la biroul administrativ, cunoscut sub denumirea de „greffe” (grefă) a judecătorului pe probleme de familie sau „juge aux affaires familiales”:
   • Pentru a găsi datele de contact ale tribunalului, puteți utiliza acest registru de adrese, introducând codul dumneavoastră poștal și selectând „tribunal judiciaire”.
   • Contactați telefonic tribunalul pentru a afla care este programul de lucru al „greffe” și când este disponibil judecătorul. De obicei, puteți să vă prezentați la această instituție în timpul programului fără a fi nevoie de o programare. Puneți întrebări cu privire la acest aspect în timpul convorbirii telefonice.
  • Judecătorul va stabili o întâlnire în instanță, cunoscută sub denumirea de audiere sau „audience” în termen de cinci zile de la depunerea cererii, astfel încât să afle care sunt argumentele dumneavoastră și argumentele făptuitorului abuzului, cunoscut sub denumirea de „défendeur” sau pârât.
   • Dacă nu vorbiți limba franceză, informați „greffe” (grefier) despre acesr lucru când trimiteți solicitarea, pentru ca acesta să poată solicita serviciile unui interpret care să fie prezent la „audience”. Unele instanțe vă pot solicita să plătiți pentru acest serviciu, dar în acest caz acesta poate fi acoperit de „aide juridictionnelle” sau de asistența juridică, dacă ați solicitat acest lucru.
   • De asemenea, îi puteți solicita judecătorului să organizeze întâlniri separate, dacă vă este teamă să fiți în prezența făptuitorului abuzului. Aceasta este cunoscută sub denumirea de audiere separată sau „audition séparée”. Puteți solicita aceasta „greffe” (grefierului) când trimiteți cererea.
  • Judecătorul vă va înmâna un document cunoscut sub numele de „permis de citer” în care se va preciza data, ora și locul în care se organizează audierea sau „audience
 • Documentul cunoscut sub numele de „permis de citer” în care se precizează data, ora și locul în care se organizează „audience” trebuie să fie înmânat făptuitorului abuzului în interval de 48 de ore de către un funcționar al sistemului judiciar, denumit „huissier de justice”. Pentru aceasta:

  • Puteți contacta un „huissier” care are sediul în locul de reședință al făptuitorului efectuând o căutare în acest registru de adrese.
  • Pentru acest serviciu se plătesc taxe, dar acestea pot fi acoperite de asistența juridică sau „aide juridictionnelle” dacă ați bifat căsuța „huissier” la trimiterea solicitării de asistență juridică.
  • În cazul în care nu puteți achita aceste costuri și nu beneficiați de asistență juridică sau „aide juridictionnelle”, îi puteți solicita „greffe” sau grefierului să îl informeze pe făptuitorul abuzului atunci când depuneți cererea în persoană. Din păcate, unele instanțe nu oferă încă această opțiune.

  Dacă făptuitorul abuzului a primit la timp „permis de citer”, dar nu se prezintă în fața instanței la termenul stabilit de judecător, judecătorul poate continua procedurile fără ca acesta să fie prezent.

 • Vă recomandăm insistent să participați la această întâlnire cu judecătorul, însă puteți alege să fiți reprezentată de avocatul dumneavoastră.

  Avocatul dumneavoastră vă va da sfaturi cu privire la modul în care se va desfășura această întâlnire și la modul în care vă puteți pregăti pentru aceasta.

  Dacă nu ați solicitat o audiere separată sau „audition séparée”, dar vă este teamă că vă veți întâlni cu făptuitorul abuzului, informați-vă avocatul, pentru ca acesta să vă însoțească din momentul în care ajungeți la tribunal până în momentul în care plecați.

  Dacă ați solicitat prezența unui interpret la depunerea cererii, avocatul dumneavoastră va putea să se asigure că interpretul este prezent la începutul „audience”.

 • Judecătorul va lua o decizie în termen de 24 de ore, adică maxim șase zile de la data la care a fost trimisă cererea dumneavoastră. Veți fi informată cu privire la decizie acestuia în una dintre cele două modalități de mai jos:

  • Dacă aveți un avocat, veți fi informată prin intermediul avocatului dumneavoastră.
  • Dacă nu aveți un avocat, va trebui să contactați telefonic tribunalul după acest interval de timp pentru a afla care este decizia judecătorului. Pentru a găsi datele de contact ale acestuia, puteți utiliza acest registru de adrese introducând codul dumneavoastră poștal și selectând „tribunal judiciaire”.

  Dacă judecătorul respinge cererea dumneavoastră, puteți contesta decizia făcând apel sau „appel”, cu ajutorul avocatului dumneavoastră.

 • În cazul în care făptuitorul actelor violente vă abordează după ce judecătorul a instituit o „ordonnance de protection”, va trebui să depuneți imediat o plângere.

  Un procuror, cunoscut sub numele de „procureur de la République”, poate hotărî să îl rețină temporar.

Telefonul pentru situații periculoase sau „Téléphone Grave Danger"

Telefonul pentru situații periculoase sau „Téléphone Grave Danger” este pus la dispoziția victimelor violenței domestice, dar această măsură este valabilă numai în cele mai grave cazuri.

Acesta este prevăzut cu un buton care este direct conectat la o linie de asistență non-stop. Persoana care primește apelul va putea să vă localizeze și să solicite intervenția poliției.

Acesta poate fi pus la dispoziție timp de șase luni și poate fi înlocuit ulterior.

 • Pentru a obține un „Téléphone Grave Danger” (telefon pentru situați periculoase):

  • trebuie să vorbiți limba franceză la nivel elementar
  • nu trebuie să mai locuiți cu făptuitorul abuzului și nici să-l abordați
  • făptuitorul abuzului trebuie să fi primit deja un ordin din partea unui judecător prin care i se interzice să vă contacteze și să nu-l fi respectat.
 • Din păcate, nu puteți trimite dumneavoastră cererea.

  Pericolul cu care vă confruntați trebuie să fie raportat de poliție, de un avocat sau de o organizație care oferă servicii gratuite, cunoscut sub denumirea de „association”. Raportul poate fi transmis:

  • unui procuror cunoscut sub numele de „procureur de la République”, care va solicita apoi un raport de evaluare denumit „anchetă socială” sau „enquête sociale” de la organizația responsabilă pentru gestionarea „Téléphone Grave Danger” din departamentul dumneavoastră.
  • sau direct organizației responsabile de gestionarea „Téléphone Grave Danger” din departamentul dumneavoastră.

  După ce s-a redactat un raport se va trece la acțiunile următoare:

  • Organizația vă va contacta telefonic pentru a organiza o întâlnire cu dumneavoastră cât mai curând posibil. Reprezentanții acesteia nu vor menționa neapărat „Téléphone Grave Danger”, însă se va indica faptul că în această întâlnire se va evalua situația dumneavoastră, pentru a se lua în considerare implementarea măsurilor de protecție.
  • De obicei, organizația are la dispoziție 48 de ore pentru a întocmi raportul de evaluare și pentru a-l trimite la „procureur de la République”. Totuși, în unele departamente acest proces poate dura și câteva săptămâni.
  • Procureur de la République” va evalua apoi dacă este necesară alocarea unui „Téléphone Grave Danger”, în funcție de nivelul de pericol estimat de raportul de evaluare.

  Veți fi informată imediat de către organizația responsabilă pentru gestionarea „Téléphone Grave Danger” dacă telefonul vă va fi alocat sau nu. În funcție de situație, aceștia vă pot informa telefonic, prin e-mail sau prin poștă. Aceștia vă vor furniza apoi informații despre următorii pași:

  • Dacă solicitarea dumneavoastră este acceptată, telefonul vă va fi înmânat personal, la tribunal. Veți fi însoțită de reprezentantul organizației responsabile de gestionarea „Téléphone Grave Danger” pentru ridicarea acestuia.
  • Dacă judecătorul respinge cererea dumneavoastră, puteți contesta decizia făcând apel sau „appel”, cu ajutorul avocatului dumneavoastră.
 • Oricărei persoane care primește un „Téléphone Grave Danger” sau un telefon pentru situații de pericol grav îi este alocată automat, la cerere, o locuință socială.

Control judiciar sau „Contrôle judiciaire

De la începutul procedurilor juridice după depunerea unei plângeri, un judecător al instanței de proceduri penale poate hotărî să îl pună pe făptuitorul abuzului sub supravegherea sistemului de justiție, prin emiterea unui ordin de control judiciar sau „ordonnance de placement sous contrôle judiciire”.

Aceasta înseamnă că, în cazul în care judecătorul consideră că siguranța dumneavoastră este pusă în pericol, acesta îl va împiedica pe făptuitorul abuzului să vă abordeze. Această măsură provizorie va fi pusă în aplicare până la proces.

În timpul procesului, judecătorul poate lua noi măsuri de protecție pentru a vă asigura siguranța, cum ar fi sancțiunile penale împotriva făptuitorului abuzului.

 • Făptuitorul abuzului trebuie să respecte anumite interdicții și obligații stabilite de către judecător, de exemplu:

  • limitarea deplasărilor și obligația de a trimite o notificare judecătorului în cazul în care se deplasează în afara limitelor stabilite
  • mutarea din domiciliul familial
  • predarea documentelor de identitate către judecător, în special a pașaportului, pentru a-l împiedica să părăsească țara
  • primirea de asistență socio-educațională și/sau medicală.
 • Din păcate, nu puteți solicita personal aceste măsuri de protecție. Numai judecătorul are competența de a adopta o decizie de implementare a acestora.

  Din păcate, dacă se aplică măsura „contrôle judiciaire”, nu veți fi informată întotdeauna. Puteți să contactați telefonic tribunalul sau să solicitați avocatului să facă acest lucru, pentru a întreba dacă această măsură a fost implementată. Pentru a găsi datele de contact ale tribunalului, puteți utiliza acest registru de adrese introducând codul dumneavoastră poștal și selectând „tribunal judiciaire”.

 • În cazul în care făptuitorul abuzului vă abordează după ce judecătorul i-a interzis acest lucru, va trebui să depuneți imediat o plângere. Judecătorul poate lua hotărârea de a-l reține până la proces, lucru cunoscut sub denumirea de „détention provisoire” sau reținere temporară.

Găsirea serviciilor de sprijin

În Franța există numeroase servicii care vă pot sprijini, vă pot oferi sfaturi și vă pot ajuta cu procedurile și documentele. Majoritatea acestor servicii sunt gratuite.

 • Organizațiile „Centres d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF)” ajută publicul larg, în special femeile, în multe domenii, cum ar fi: drepturi legale, sănătate, căutări de locuri de muncă, instruire, înființarea companiilor și chiar îngrijire pentru copii.

  • Aceste servicii sunt gratuite.
  • Acestea vă vor putea informa cu privire la drepturile dumneavoastră și la pașii pe care trebuie să îi urmați. Unele centre vă pot ajuta cu procedurile și documentele.
  • Limbile disponibile: în principal limba franceză.
  • Date de contact: găsiți datele de contact ale „CIDFF” din zona dumneavoastră în acest registru de adrese.
 • Associations” sunt organizații care oferă o gamă largă de servicii.

  • Aceste servicii sunt gratuite.
  • Serviciile oferite variază considerabil de la o „association” la alta. Acestea vă pot oferi sfaturi, iar uneori vă pot ajuta cu procedurile și documentele.
  • Limbile disponibile: în principal limba franceză.
  • Veți găsi o listă cu „associations” din apropierea dumneavoastră care se specializează în sprijinirea victimelor violenței în acest registru de adrese, selectând departamentul din Franța în care locuiți.
 • Rolul unui avocat este de a vă apăra drepturile înaintea, în timpul și ulterior procedurilor juridice.

  • Aveți grijă să alegeți un avocat bun.
  • Avocații au onorarii pe care va trebui să le plătiți.
  • Dacă aveți resurse limitate, puteți fi eligibilă pentru asistența financiară de stat pentru a plăti aceste onorarii. Această asistență se numește „aide juridictionnelle”.
  • Dacă nu ați avut un avocat care v-a fost recomandat de un profesionist sau de o persoană în care aveți încredere, puteți căuta unul în acest registru de adrese care include toți avocații din Franța. Puteți căuta în funcție de limbile vorbite și de specialitatea juridică.

Deși am depus eforturi semnificative pentru a vă oferi cele mai exacte și actuale informații, această pagină nu are rolul de a înlocui consilierea legală sau de specialitate. Legile și procedurile se schimbă în mod regulat, așadar este important să consultați specialiști calificați.

Este posibil să vă intereseze și

Cum obțineți îngrijire: sănătatea fizică, sexuală și mintală

Violența în familie poate avea efecte semnificative asupra sănătății dumneavoastră. În Franța,…

Înregistrarea în sistemul de asigurare de sănătate de stat sau „sécurité sociale

Dacă aveți un loc de muncă stabil sau aveți reședința stabilă în Franța, aveți dreptul de a vi se…

Solicitarea unui card de asistență medicală sau „carte vitale

Carte vitale” este un card de asistență medicală prin care vi se asigură decontarea ușoară a…

Pentru intervenția poliției:

Derulați până sus