ស្នើសុំទៅចៅក្រមដើម្បីរារាំងអតីតដៃគូមិនឱ្យចូលទៅជិតអ្នក

ប្រសិនបើអ្នកគិតថាអ្នក និង/ឬកូនរបស់អ្នកមានហានិភ័យនៃការរំលោភបំពានបន្ថែមទៀត អ្នកអាចស្នើសុំវិធានការការពារពីប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌បារាំង។ ពួកគេអាចការពារជនល្មើសនៃការបំពានមិនឱ្យចូលមកជិតអ្នក រួមទាំងការបណ្ដេញពួកគេចេញពីផ្ទះរបស់គ្រួសារ។

ផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយ Olympe នៅថ្ងៃទី 05/10/2023

អ្នកណាដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំង ហើយភ័យខ្លាចថាដៃគូ ឬអតីតដៃគូរបស់ពួកគេអាចធ្វើឱ្យពួកគេ និង/ឬកូនរបស់ពួកគេជួបប្រទះការរំលោភបំពានបន្ថែមទៀត អាចស្នើសុំវិធានការការពារពីប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌បារាំង ទោះបីជាពួកគេមិនមានសិទ្ធិស្នាក់នៅក៏ដោយ។

ដីកាការពារ ឬ "ordonnance de protection

វិធានការការពារលឿនបំផុត និងទូលំទូលាយបំផុតដែលត្រូវបានគេហៅថា "ordonnance de protection” ឬបទបញ្ជាការពារ។ វានឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទទួលបានការការពារយ៉ាងឆាប់រហ័សដែលបញ្ជាដោយចៅក្រមសម្រាប់អ្នក និងកូនរបស់អ្នក។

ព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលត្រូវកត់សម្គាល់៖

 • អ្នកអាចទទួលបានវាក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍។
 • វាអាចបណ្តាលឱ្យមានការបណ្តេញជនល្មើសនៃការរំលោភបំពានចេញពីផ្ទះដោយបង្ខំ បើទោះបីជាវាស្ថិតក្នុងឈ្មោះរបស់ពួកគេក៏ដោយ។
 • អ្នកមិនចាំបាច់ ដាក់ពាក្យបណ្តឹងជាមួយប៉ូលិសទេ ដើម្បីស្នើសុំ "ordonnance de protection" ប៉ុន្តែយើងសូមណែនាំយ៉ាងមុតមាំឱ្យអ្នកធ្វើដូច្នេះ។ ពាក្យបណ្តឹងនឹងក្លាយទៅជាភស្តុតាងបន្ថែមសម្រាប់ការស្នើសុំរបស់អ្នក។
 • អ្នកអាចស្នើសុំដូច្នេះបានទោះបីជាអ្នកមិនមានសិទ្ធិស្នាក់នៅក៏ដោយ ដោយគ្មានហានិភ័យនៃការឃុំខ្លួន ឬនិរទេសចេញពីប្រទេស។
 • ប្រសិនបើអ្នកទទួលបាន "ordonnance de protection" មានបណ្ណស្នាក់នៅជាក់លាក់ ឬ "titre de séjour” ដែលអ្នកអាចដាក់ពាក្យសុំបាន ដោយមានសុពលភាពរយៈពេលមួយឆ្នាំ ហើយដែលអាចបន្តបាន។
 • វិធានការការពារនេះក៏អាចត្រូវបានចេញឱ្យអ្នកផងដែរ ប្រសិនបើមានហានិភ័យនៃ ការបង្ខំឱ្យរៀបការ

វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការរៀបចំពាក្យសុំរបស់អ្នកឱ្យបានហ្មត់ចត់ ដើម្បីឱ្យអ្នកមានឱកាសជោគជ័យល្អបំផុត។ ខាងក្រោមនេះ យើងពន្យល់ពីរបៀបដើម្បីទទួលបានជំនួយ និងរបៀបដែលដំណើរការធ្វើការជាជំហានៗ។

 • វិធានការដែលចៅក្រមអាចចាត់ទុកជាផ្នែកនៃ "ordonnance de protection" ពាក់ព័ន្ធនឹងទិដ្ឋភាពជាច្រើននៃសុវត្ថិភាពរបស់អ្នក រួមទាំង៖

  • សុវត្ថិភាពរាងកាយរបស់អ្នក ឧទាហរណ៍៖
   • ជនល្មើសនៃការរំលោភបំពាននឹងត្រូវបានហាមឃាត់មិនឱ្យទាក់ទងអ្នក ហាមមិនឱ្យទៅផ្ទះរបស់អ្នក និងកន្លែងមួយចំនួនដែលអ្នកទៅជាធម្មតា ហើយថែមទាំងហាមឃាត់មិនឱ្យកាន់អាវុធទៀតផង
   • ក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៃការរំលោភបំពានក្នុងគ្រួសារ ចៅក្រមអាចសុំឱ្យជនល្មើសនៃការរំលោភបំពាននេះ ពាក់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកដែលហៅថា "bracelet anti-rapprochement” ឬស្លាកមិនឱ្យចូលជិតដែលនឹងជូនដំណឹងដល់ប៉ូលិសភ្លាមៗនៅពេលដែលជនល្មើសចូលមកជិតអ្នក
  • ផ្ទះរបស់អ្នក ឧទាហរណ៍៖
   • អ្នកអាចស្នើសុំឱ្យមានការបែងចែកផ្ទះគ្រួសារមកឱ្យអ្នក ហើយឱ្យគេបណ្តេញជនល្មើសនៃការរំលោភបំពានចេញ ទោះបីជាផ្ទះនោះស្ថិតក្នុងឈ្មោះរបស់ពួកគេក៏ដោយ
   • ប្រសិនបើអ្នករើផ្ទះ អ្នកអាចសុំឱ្យចៅក្រមលាក់បាំងអាសយដ្ឋានថ្មីរបស់អ្នក ដើម្បីកុំឱ្យជនល្មើសនៃការរំលោភបំពាននេះដឹងអំពីវា
  • ធនធានហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក ឧទាហរណ៍៖
   • ជនល្មើសនៃការរំលោភបំពានអាចនឹងត្រូវបង់ប្រាក់រួមចំណែកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុឱ្យអ្នក ប្រសិនបើអ្នកបានរៀបការ
  • ការរៀបចំសិទ្ធិធ្វើអាណាព្យាបាលកុមារ ឧទាហរណ៍៖
   • អ្នកអាចស្នើសុំឱ្យចៅក្រមផ្តល់សិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចផ្តាច់មុខដល់អ្នកលើកូនរបស់អ្នក ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាសិទ្ធិអំណាចឪពុកម្ដាយផ្តាច់មុខ ឬ "autorité parentale exclusive
   • ចៅក្រមក៏អាចសម្រេចផ្អាកសិទ្ធិទៅសួរសុខទុក្ខរបស់ជនល្មើស ឬរៀបចំការសួរសុខទុក្ខរបស់ពួកគេ ដើម្បីធានាថាអ្នកជំនាញមានវត្តមាន ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា "visites médiatisées" ឬការទៅសួរសុខទុក្ខក្រោមការត្រួតពិនិត្យ
  • តុលាការបានបញ្ជាឱ្យមានការព្យាបាលផ្លូវចិត្តសម្រាប់ជនល្មើសនៃការរំលោភបំពាននេះ។

  វិធានការទាំងនេះជាទូទៅមានសុពលភាពរយៈពេលប្រាំមួយខែ ដោយបន្ទាប់ពីនោះវាអាចបន្តថែមទៀត។

  ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រសិនបើអ្នកផ្ញើសំណើទៅចៅក្រមតុលាការគ្រួសារដែលគេស្គាល់ថាជា “juge aux affaires familiales (JAF)” សម្រាប់ការលែងលះ និង/ឬរៀបចំសិទ្ធិធ្វើអាណាព្យាបាលរបស់កូនអ្នកមុនដំណាច់នៃរយៈពេលប្រាំមួយខែ វិធានការនឹងត្រូវបានបន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិរហូតដល់ការសម្រេចបន្ទាប់ពីចៅក្រម។

 • ទោះបីជាវាមិនមែនជាការតម្រូវក៏ដោយ យើងសូមណែនាំយ៉ាងមុតមាំឱ្យអ្នកជួល មេធាវី ឯកទេសខាងការរំលោភបំពានក្នុងគ្រួសារ។ ពួកគេនឹងអាចជួយអ្នកក្នុងការបំពេញ និងដាក់ពាក្យសុំ "ordonnance de protection”។

  ប្រសិនបើធនធានរបស់អ្នកមានកម្រិតពេកក្នុងការបង់ថ្លៃសេវារបស់ពួកគេ អ្នកអាចស្នើសុំជំនួយផ្នែកច្បាប់ ឬ "aide juridictionnelle” ដើម្បីរ៉ាប់រងការចំណាយ ទោះបីជាអ្នកមិនមានសិទ្ធិស្នាក់នៅក៏ដោយ។

  ដើម្បីដាក់ពាក្យសុំ "ordonnance de protection" ជាមួយ "aide juridictionnelle”៖

  • ព្យាយាមស្វែងរកមេធាវីដែលនឹងយល់ព្រមទទួលយកសំណុំរឿងរបស់អ្នកក្រោម "aide juridictionnelle" ក្នុងគ្រាអាសន្ន។ ពួកគេអាចជួយអ្នកក្នុងការបំពេញ និងដាក់ពាក្យសុំសម្រាប់ "ordonnance de protection" និង "aide juridictionnelle" ក្នុងពេលដំណាលគ្នា។
  • ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចស្វែងរកមេធាវីបានទេ សូមព្យាយាមស្វែងរកអង្គការដែលផ្តល់សេវាកម្មឥតគិតថ្លៃដែលគេស្គាល់ថាជា “association” ដែលអាចជួយអ្នកបំពេញ និងដាក់ពាក្យសុំ។ អ្នកអាចស្នើសុំឱ្យតុលាការចាត់តាំងមេធាវីឱ្យអ្នក នៅពេលអ្នកបំពេញបែបបទស្នើសុំជំនួយផ្នែកច្បាប់។ ធីកក្នុងប្រអប់ "avocat"(មេធាវី) បន្ទាប់ពី "Vous n'avez pas choisi d'auxiliaire de Justice et vous demandez la désignation d'un ou de plusieurs professionnels du droit" (អ្នកមិនបានជ្រើសរើសជំនួយការតុលាការទេ ហើយអ្នកស្នើសុំចាត់តាំងអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់ម្នាក់ ឬច្រើននាក់)។
  • នៅពេលបំពេញផ្នែកនៃទម្រង់បែបបទនេះ ត្រូវប្រាកដថាអ្នកក៏គូសធីកប្រអប់ "huissier” (មន្ត្រីច្បាប់) ដើម្បីធានាថា សេវារបស់មន្ត្រីប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដែលគេស្គាល់ថាជា “huissier de justice” ដែលនឹងទទួលខុសត្រូវក្នុងការអនុវត្តការបង្គាប់បញ្ជារបស់ចៅក្រមចំពោះជនល្មើសនៃអំពើហិង្សានោះ ស្ថិតក្រោមផ្នែកជំនួយផ្លូវច្បាប់។
  • ដាក់ពាក្យសុំទាំងពីរសម្រាប់ "ordonnance de protection" និង "aide juridictionnelle" ក្នុងពេលដំណាលគ្នា។ ដោយហេតុថា នីតិវិធី "aide juridictionnelle” គឺជាក់លាក់ចំពោះបរិបទនេះ អ្នកអាចទទួលបានវាភ្លាមៗដោយមិនមានការពន្យារពេលតាមធម្មតា។
 • ពាក្យសុំត្រូវតែធ្វើឡើងចំពោះចៅក្រមតុលាការគ្រួសារដែលគេស្គាល់ថាជា “Juge aux affaires familiales (JAF)” ដោយផ្ទាល់។

  ដំណើរការអាចហាក់ដូចជាស្មុគស្មាញ ប៉ុន្តែអ្នកនឹងធ្វើបាន។ អ្នកអាចអនុវត្តតាមជំហានទាំងនេះ៖

  • ព្យាយាមប្រមូលផ្តុំភស្តុតាងឱ្យបានច្រើន តាមដែលអាចធ្វើបាន ដើម្បីបង្ហាញពីការរំលោភបំពាន និងគ្រោះថ្នាក់ដែលវាបង្កចំពោះអ្នក និង/ឬកូនរបស់អ្នក។
  • បំពេញ ទម្រង់ពាក្យសុំ ហើយជ្រើសរើសវិធានការដែលអ្នកចង់ស្នើសុំពីចៅក្រម។
  • ធ្វើច្បាប់ចម្លងចំនួនបីនៃទម្រង់ពាក្យសុំ និងមួយសម្រាប់អ្នក។
  • ដាក់ស្នើច្បាប់ចម្លងចំនួនពីរនៃពាក្យសុំដោយផ្ទាល់ទៅការិយាល័យរដ្ឋបាលដែលគេស្គាល់ថាជា “greffe" (ក្រឡាបញ្ជី) នៃចៅក្រមតុលាការគ្រួសារ ឬ “juge aux affaires familiales”៖
   • អ្នកអាចប្រើបញ្ជីឈ្មោះនេះបាន https://www.justice.fr/recherche/annuaires ដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានទំនាក់ទំនងលម្អិតរបស់ពួកគេដោយបញ្ចូលលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់អ្នក ហើយជ្រើសរើស “tribunal judiciaire”។
   • ទូរសព្ទទៅតុលាការដើម្បីរកមើលម៉ោងបើករបស់ "greffe" និងនៅពេលដែលចៅក្រមមានពេល។ ជាធម្មតា អ្នកអាចទូរសព្ទបានក្នុងអំឡុងម៉ោងទាំងនេះដោយគ្មានការណាត់ជួប។ សួរពួកគេអំពីរឿងនេះអំឡុងពេលហៅទូរសព្ទរបស់អ្នក។
  • ចៅក្រមនឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការណាត់ជួបនៅតុលាការដែលគេស្គាល់ថាជាសវនាការ ឬ "audience” ក្នុងរយៈពេលប្រាំថ្ងៃបន្ទាប់ពីពាក្យសុំរបស់អ្នកត្រូវបានដាក់ស្នើ ដូច្នេះពួកគេអាចស្តាប់អំណះអំណាងរបស់អ្នក ក៏ដូចជាអំណះអំណាងរបស់ជនល្មើសនៃការរំលោភបំពាន ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា “défendeur” ឬជនជាប់ចោទ។
   • ប្រសិនបើអ្នកមិនចេះនិយាយភាសាបារាំង សូមជូនដំណឹងទៅ "greffe" (ស្មៀន) នៅពេលអ្នកដាក់ពាក្យសុំរបស់អ្នក ដូច្នេះហើយពួកគេអាចរៀបចំឱ្យអ្នកបកប្រែផ្ទាល់មាត់មានវត្តមាននៅ "audience”។ តុលាការខ្លះអាចស្នើសុំឱ្យអ្នកបង់ប្រាក់សម្រាប់សេវាកម្មនេះ ប៉ុន្តែក្នុងករណីនេះ វាអាចត្រូវបានធានារ៉ាប់រងដោយ "aide juridictionnelle” ឬជំនួយផ្នែកច្បាប់ ប្រសិនបើអ្នកបានស្នើសុំវា។
   • អ្នកក៏អាចស្នើសុំឱ្យចៅក្រមរៀបចំការណាត់ជួបដាច់ដោយឡែក ប្រសិនបើអ្នកខ្លាចមានវត្តមានជនល្មើសនៃការរំលោភបំពាននេះ។ នេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាសវនាការដាច់ដោយឡែក ឬ "audition séparée”។ អ្នកអាចស្នើសុំវាជាមួយ "greffe” (ស្មៀន) នៅពេលអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំ។
  • ចៅក្រមនឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវឯកសារដែលគេស្គាល់ថាជា "permis de citer" បញ្ជាក់កាលបរិច្ឆេទ ពេលវេលា និងទីកន្លែងនៃសវនាការ ឬ "audience”។
 • ឯកសារដែលគេស្គាល់ថាជា "permis de citer" ដែលបញ្ជាក់ពីកាលបរិច្ឆេទ ពេលវេលា និងទីតាំងនៃ "audience" ត្រូវតែប្រគល់ឱ្យជនល្មើសនៃការរំលោភបំពានក្នុងរយៈពេល 48 ម៉ោងដោយមន្ត្រីប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដែលគេស្គាល់ថាជា "huissier de justice”។ ដើម្បីធ្វើដូចនេះ៖

  • អ្នកអាចទាក់ទង "huissier” នៅកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ជនល្មើស ដោយស្វែងរកក្នុងបញ្ជីឈ្មោះនេះ។https://annuaire.huissier-justice.fr/
  • សេវានេះគឺត្រូវបង់ថ្លៃ ប៉ុន្តែអាចត្រូវបានរ៉ាប់រងដោយជំនួយផ្នែកច្បាប់ ឬ "aide juridictionnelle" ហើយប្រសិនបើអ្នកបានគូសធីកប្រអប់ "huissier" នៅពេលដាក់ស្នើកម្មវិធីជំនួយផ្នែកច្បាប់។
  • ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចបង់ថ្លៃទាំងនេះ ហើយអ្នកមិនទទួលបានជំនួយផ្នែកច្បាប់ ឬ "aide juridictionnelle" អ្នកអាចស្នើសុំ "greffe” ឬស្មៀន ដើម្បីជូនដំណឹងដល់ជនល្មើសអំពីការរំលោភបំពាន នៅពេលអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំដោយផ្ទាល់។ គួរឱ្យស្ដាយ តុលាការមួយចំនួនមិនទាន់ផ្តល់ជម្រើសនេះនៅឡើយទេ។

  ប្រសិនបើជនល្មើសនៃការរំលោភបំពានបានទទួល "permis de citerទាន់ពេល ប៉ុន្តែមិនបានមកកាន់ការណាត់ជួបដែលកំណត់ដោយចៅក្រមទេ ចៅក្រមអាចបន្តដំណើរការនីតិវិធីបណ្តឹងទាំងអវត្តមាន។

 • យើងសូមណែនាំយ៉ាងមុតមាំឱ្យអ្នកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះជាមួយចៅក្រម ប៉ុន្តែអ្នកអាចជ្រើសរើសតំណាងដោយមេធាវីរបស់អ្នក។

  មេធាវីរបស់អ្នកនឹងអាចផ្តល់ដំបូន្មានដល់អ្នកអំពីរបៀបដែលកិច្ចប្រជុំនៅតុលាការនេះនឹងលាតត្រដាងចេញមក និងរបៀបដែលអ្នកអាចរៀបចំបានល្អបំផុតសម្រាប់វា។

  ប្រសិនបើអ្នកមិនបានស្នើសុំសវនាការដាច់ដោយឡែក ឬ "audition séparéeប៉ុន្តែអ្នកខ្លាចក្នុងការឃើញជនល្មើសនៃការរំលោភបំពាន សូមជូនដំណឹងដល់មេធាវីរបស់អ្នកដើម្បីឱ្យពួកគេអាចទៅជាមួយអ្នកចាប់ពីពេលដែលអ្នកមកដល់តុលាការរហូតដល់ពេលដែលអ្នកចាកចេញ។

  ប្រសិនបើអ្នកស្នើសុំឱ្យអ្នកបកប្រែមានវត្តមាន នៅពេលអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំ មេធាវីរបស់អ្នកនឹងអាចធានាថា អ្នកបកប្រែមានវត្តមាននៅដើមដំបូងនៃ "audience”។

 • ចៅក្រមនឹងធ្វើការសម្រេចក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោង ពោលគឺអតិបរមាប្រាំមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីពាក្យសុំរបស់អ្នកត្រូវបានដាក់។ អ្នកនឹងត្រូវបានជូនដំណឹងអំពីការសម្រេចរបស់ពួកគេតាមវិធីមួយក្នុងចំណោមវិធីពីរយ៉ាង៖

  • ប្រសិនបើអ្នកមានមេធាវី អ្នកនឹងត្រូវបានជូនដំណឹងតាមរយៈមេធាវីរបស់អ្នក។
  • ប្រសិនបើអ្នកមិនមានមេធាវីទេ គួរឱ្យស្ដាយអ្នកត្រូវតែទូរសព្ទទៅតុលាការបន្ទាប់ពីរយៈពេលនេះ ដើម្បីស្វែងរកការសម្រេចរបស់ចៅក្រម។ ដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានលម្អិតនៃទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេ អ្នកអាចប្រើបញ្ជីឈ្មោះនេះបាន ដោយបញ្ចូលលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់អ្នក ហើយជ្រើសរើស "tribunal judiciaire" ។

  ប្រសិនបើចៅក្រមបដិសេធពាក្យសុំរបស់អ្នក អ្នកអាចជំទាស់នឹងការសម្រេចចិត្តនេះដោយដាក់បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ ឬ "appel" ដោយមានជំនួយពីមេធាវីរបស់អ្នក។

 • ប្រសិនបើជនល្មើសនៃអំពើហិង្សាមករកអ្នកនៅពេលដែល "ordonnance de protection" ត្រូវបានដាក់ឱ្យដំណើរការដោយចៅក្រម អ្នកនឹងត្រូវ ដាក់ពាក្យបណ្តឹង ភ្លាមៗ។

  ព្រះរាជអាជ្ញាសាធារណៈ ដែលគេស្គាល់ថាជា “procureur de la République" អាចសម្រេចចិត្តដាក់ពួកគេឱ្យជាប់ឃុំបណ្តោះអាសន្ន។

ទូរសព្ទសម្រាប់គ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរ ឬ "Téléphone Grave Danger

ទូរសព្ទសម្រាប់គ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរ ឬ "Téléphone Grave Danger” ត្រូវបានផ្តល់ឱ្យជនរងគ្រោះនៃការរំលោភបំពានក្នុងគ្រួសារ ទោះបីជាមានតែនៅក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរបំផុតក៏ដោយ។

វាមានប៊ូតុងភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ទៅបណ្តាញជំនួយ 24/7 ។ អ្នកដែលទទួលការហៅទូរសព្ទរបស់អ្នកនឹងអាចកំណត់ទីតាំងអ្នក និងស្នើសុំការអន្តរាគមន៍ពីប៉ូលិស។

វាអាចត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់រយៈពេលប្រាំមួយខែ ហើយអាចបន្តក្រោយមកទៀត។

 • ដើម្បីទទួលបាន "Téléphone Grave Danger" (ទូរសព្ទសម្រាប់គ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរ)៖

  • អ្នកត្រូវនិយាយភាសាបារាំងកម្រិតមូលដ្ឋាន
  • អ្នកមិនត្រូវរស់នៅជាមួយជនល្មើសនៃការរំលោភបំពាន ឬចូលទៅជិតពួកគេទៀតទេ
  • ជនល្មើសនៃការរំលោភបំពានត្រូវតែមានដីកាបង្គាប់បញ្ជាពីចៅក្រមជាស្រេច ដែលហាមឃាត់ពួកគេមិនឱ្យទាក់ទងអ្នក ប៉ុន្តែពួកគេមិនបានគោរព។
 • គួរឱ្យស្ដាយ អ្នកមិនអាចធ្វើសំណើដោយខ្លួនឯងបានទេ។

  គ្រោះថ្នាក់ដែលអ្នកប្រឈមមុខត្រូវតែត្រូវបានរាយការណ៍ដោយប៉ូលិស មេធាវី ឬអង្គការដែលផ្តល់សេវាកម្មឥតគិតថ្លៃ ដែលគេស្គាល់ថាជា "association”។ របាយការណ៍អាចត្រូវបានធ្វើឡើង៖

  • ទៅកាន់ព្រះរាជអាជ្ញាសាធារណៈដែលគេស្គាល់ថា "procureur de la République” ដែលនឹងស្នើសុំរបាយការណ៍វាយតម្លៃដែលហៅថា ការស៊ើបអង្កេតសង្គម ឬ “enquête sociale" ពីអង្គការដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការគ្រប់គ្រង"Téléphone Grave Danger" នៅក្នុងផ្នែករបស់អ្នក
  • ឬដោយផ្ទាល់ទៅកាន់អង្គភាពដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការគ្រប់គ្រង "Téléphone Grave Danger" នៅក្នុងផ្នែករបស់អ្នក។

  នៅពេលដែលរបាយការណ៍មួយត្រូវបានបង្កើតឡើង រឿងខាងក្រោមនេះនឹងកើតមាន៖

  • អង្គការនឹងទាក់ទងអ្នកតាមទូរសព្ទដើម្បីរៀបចំការណាត់ជួបឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ ពួកគេនឹងមិនចាំបាច់និយាយអំពី "Téléphone Grave Dangerប៉ុន្តែនឹងចង្អុលបង្ហាញថាកិច្ចប្រជុំនេះមានគោលបំណងវាយតម្លៃស្ថានភាពរបស់អ្នកដើម្បីពិចារណាលើការអនុវត្តវិធានការការពារ។
  • អង្គការជាធម្មតាមានពេល 48 ម៉ោងដើម្បីរៀបចំរបាយការណ៍វាយតម្លៃ ហើយផ្ញើវាទៅ "procureur de la République”។ គួរឱ្យស្ដាយ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅក្នុងក្រសួងមួយចំនួន វាអាចចំណាយពេលច្រើនសប្តាហ៍។
  • "Procureur de la République" បន្ទាប់មកនឹងវាយតម្លៃថាតើវាចាំបាច់ដើម្បីចាត់ឱ្យអ្នកទទួលបាន "Téléphone Grave Dangerដោយផ្អែកលើកម្រិតគ្រោះថ្នាក់ដែលបានប៉ាន់ប្រមាណដោយរបាយការណ៍វាយតម្លៃដែរឬទេ។

  អ្នកនឹងត្រូវបានជូនដំណឹងភ្លាមៗថាតើទូរសព្ទនឹងត្រូវបានចាត់តាំងឱ្យអ្នកឬអត់ដោយអង្គការទទួលខុសត្រូវក្នុងការគ្រប់គ្រង "Téléphone Grave Danger”។ អាស្រ័យលើស្ថានភាព ពួកគេអាចជូនដំណឹងដល់អ្នកតាមទូរសព្ទ អ៊ីមែល ឬប្រៃសណីយ៍។ បន្ទាប់មកពួកគេនឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវព័ត៌មានអំពីជំហានបន្ទាប់៖

  • ប្រសិនបើពាក្យសុំរបស់អ្នកត្រូវបានទទួលយក ទូរសព្ទនឹងត្រូវបានផ្តល់ឱ្យអ្នកដោយផ្ទាល់នៅឯតុលាការ។ អ្នកនឹងត្រូវបានអមដំណើរដោយអង្គការដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការគ្រប់គ្រង "Téléphone Grave Danger" ដើម្បីប្រមូលវា។
  • ប្រសិនបើចៅក្រមបដិសេធពាក្យសុំរបស់អ្នក អ្នកអាចជំទាស់នឹងការសម្រេចនេះដោយដាក់បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ ឬ "appel" ដោយមានជំនួយពីមេធាវីរបស់អ្នក។
 • បុគ្គលណាដែលទទួល "Téléphone Grave Danger” ឬទូរសព្ទសម្រាប់គ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរ ទទួលបាន លំនៅឋានសង្គម ដោយស្វ័យប្រវត្តិប្រសិនបើពួកគេស្នើសុំ។

ការគ្រប់គ្រងដោយតុលាការ ឬ "Contrôle judiciaire

ចាប់ពីការចាប់ផ្តើមដំណើរការតាមផ្លូវច្បាប់បន្ទាប់ពី ការដាក់ពាក្យបណ្តឹងចៅក្រមនៃច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌអាចសម្រេចដាក់ជនល្មើសនៃការរំលោភបំពាននេះឱ្យស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ ដោយចេញដីកាត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការ ឬ "ordonnance de placement sous contrôle judiciaire”។

នេះមានន័យថា ប្រសិនបើចៅក្រមពិចារណាថាសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកស្ថិតក្រោមការគំរាមកំហែង ពួកគេនឹងការពារជនល្មើសនៃការរំលោភបំពានពីការចូលទៅជិតអ្នក។ វិធានការបណ្ដោះអាសន្ននេះនឹងត្រូវដាក់ឱ្យអនុវត្តរហូតដល់ការកាត់ទោស។

ក្នុងអំឡុងពេលសវនាការ ចៅក្រមអាចចាត់វិធានការការពារថ្មី ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពរបស់អ្នក ដោយចាត់វិធានការព្រហ្មទណ្ឌប្រឆាំងនឹងជនល្មើសនៃការរំលោភបំពាននេះ។

 • ជនល្មើសនៃការរំលោភបំពានត្រូវតែអនុវត្តតាមការហាមឃាត់ និងកាតព្វកិច្ចមួយចំនួនដែលសម្រេចដោយចៅក្រម ឧទាហរណ៍៖

  • ការកំណត់ការដើរហើររបស់ពួកគេ និងតម្រូវឱ្យជូនដំណឹងដល់ចៅក្រមក្នុងករណីដែលពួកគេធ្វើដំណើរក្រៅដែនកំណត់ទាំងនេះ
  • រើចេញពីផ្ទះគ្រួសារ
  • ផ្តល់ឯកសារអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេទៅចៅក្រម ជាពិសេសលិខិតឆ្លងដែនរបស់ពួកគេ ដើម្បីបញ្ឈប់ពួកគេពីការចាកចេញពីប្រទេស
  • ទទួលបានជំនួយពីផ្នែកអប់រំសង្គម និង/ឬផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ។
 • គួរឱ្យស្ដាយ អ្នកមិនអាចស្នើសុំវិធានការការពារទាំងនេះដោយខ្លួនឯងបានទេ។ នេះជាអ្វីដែលមានតែចៅក្រមប៉ុណ្ណោះ ដែលអាចសម្រេចដាក់ឱ្យមានបាន។

  ប្រសិនបើ "contrôle judiciaire" ត្រូវបានដាក់ឱ្យដំណើរការ អ្នកនឹងមិនទទួលបានដំណឹងទាំងនោះជាចាំបាច់នោះទេ។ អ្នកអាចទូរសព្ទទៅតុលាការ ឬសុំឱ្យមេធាវីរបស់អ្នកធ្វើដូច្នេះ ដើម្បីសួរថាតើវិធានការនេះត្រូវបានដាក់ឱ្យដំណើរការដែរឬទេ។ ដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានលម្អិតនៃទំនាក់ទំនងរបស់តុលាការ អ្នកអាចប្រើ បញ្ជីឈ្មោះនេះបាន ដោយបញ្ចូលលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់អ្នក ហើយជ្រើសរើស “tribunal judiciaire”។

 • ប្រសិនបើជនល្មើសនៃការរំលោភបំពានមកជិតអ្នក នៅពេលដែលពួកគេត្រូវបានហាមឃាត់មិនឱ្យធ្វើដូច្នោះបានដោយចៅក្រម អ្នកនឹងត្រូវ ដាក់ពាក្យបណ្តឹង ភ្លាមៗ។ ចៅក្រមអាចនឹងសម្រេចដាក់ពួកគេក្នុងពន្ធនាគាររហូតដល់ការជំនុំជម្រះដែលគេស្គាល់ថា "détention provisoire" ឬការឃុំខ្លួនបណ្តោះអាសន្ន។

ស្វែងរកជំនួយ

នៅប្រទេសបារាំង មានសេវាកម្មជាច្រើនដែលអាចគាំទ្រអ្នក ផ្តល់ដំបូន្មាន និងជួយអ្នកជាមួយនឹងនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ និងឯកសារផ្សេងៗ។ សេវាភាគច្រើនគឺមិនគិតថ្លៃទេ។

 • Centres d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF)” ជួយសាធារណៈជនទូទៅ ជាពិសេសស្ត្រី ក្នុងវិស័យជាច្រើនដូចជា៖ សិទ្ធិស្របច្បាប់ សុខភាព ការស្វែងរកការងារ ការបណ្តុះបណ្តាល ការបង្កើតអាជីវកម្ម និងសូម្បីតែការថែទាំកុមារ។

  • សេវាកម្មទាំងនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • ពួកគេនឹងអាចជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីសិទ្ធិរបស់អ្នក និងជំហានដែលត្រូវអនុវត្ត។ មជ្ឈមណ្ឌលខ្លះអាចជួយអ្នកជាមួយនឹងនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ និងការរត់ឯកសារ។
  • ភាសាដែលមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង។
  • ទំនាក់ទំនង៖ អ្នកនឹងឃើញព័ត៌មានទំនាក់ទំនងលម្អិតនៃ "CIDFF" នៅក្នុងតំបន់របស់អ្នកនៅក្នុង បញ្ជីឈ្មោះនេះ។
 • "Associations" គឺជាស្ថាប័នដែលផ្តល់សេវាកម្មជាច្រើន។

  • សេវាកម្មទាំងនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • សេវាកម្មដែលផ្តល់ជូនមានភាពខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងពីស្ថាប័ន “association” មួយទៅមួយផ្សេងទៀត។ ពួកគេអាចផ្តល់ដំបូន្មានដល់អ្នក ហើយពេលខ្លះពួកគេអាចជួយអ្នកជាមួយនឹងនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ និងឯកសារផ្សេងៗ។
  • ភាសាដែលមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង។
  • អ្នកនឹងឃើញបញ្ជី "associations" ដែលមានឯកទេសក្នុងការជួយជនរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សានៅជិតអ្នកក្នុងបញ្ជីឈ្មោះនេះ ដោយជ្រើសរើសផ្នែកភាសាបារាំងរបស់អ្នក។
 • តួនាទីរបស់មេធាវីគឺការពារសិទ្ធិរបស់អ្នកមុន អំឡុងពេល និងក្រោយពេលដំណើរការផ្លូវច្បាប់។

  • សូមប្រុងប្រយ័ត្នថាត្រូវជ្រើសរើសមេធាវីដ៏ល្អម្នាក់
  • មេធាវីមានថ្លៃសេវាដែលអ្នកនឹងត្រូវបង់។
  • ប្រសិនបើធនធានអ្នកមានកម្រិត អ្នកអាចមានសិទ្ធិទទួលបានជំនួយហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋដើម្បីបង់ថ្លៃសេវាទាំងនេះ។ នេះត្រូវបានគេហៅថា "aide juridictionnelle" ។
  • ប្រសិនបើអ្នកមិនទាន់មានមេធាវី ដែលត្រូវបានណែនាំអ្នកដោយអ្នកជំនាញ ឬមនុស្សដែលអ្នកទុកចិត្តទេ អ្នកអាចស្វែងរកម្នាក់ក្នុង បញ្ជីឈ្មោះដែលមានឈ្មោះមេធាវីទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំង។ អ្នកអាចស្វែងរកតាមភាសាដែលនិយាយ និងឯកទេសផ្នែកច្បាប់។

ខណៈពេលដែលការយកចិត្តទុកដាក់បំផុតបានចូលទៅក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានឱ្យអ្នកដែលត្រឹមត្រូវ និងថ្មីបំផុត ទំព័រនេះមិនមានបំណងដើម្បីជំនួសដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ ឬវិជ្ជាជីវៈនោះទេ។ ច្បាប់ និងនីតិវិធីផ្លាស់ប្តូរជារឿយៗ ដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំនាញដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់។

អ្នកក៏អាចនឹងចាប់អារម្មណ៍ផងដែរ

ទទួលបានការថែទាំ៖ សុខភាពផ្លូវកាយ បន្តពូជ និង ផ្លូវចិត្ត

ការរំលោភបំពានក្នុងគ្រួសារអាចមានឥទ្ធិពលយ៉ាងសំខាន់លើសុខភាពរបស់អ្នក។ នៅប្រទេសបារាំង…

ការចុះឈ្មោះជាមួយប្រព័ន្ធធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់រដ្ឋ ឬ "sécurité sociale

ប្រសិនបើអ្នកមានការងារ ឬលំនៅឋានដែលមានស្ថិរភាពក្នុងប្រទេសបារាំង…

សម្រាប់អន្តរាគមន៍របស់ប៉ូលិស៖

រំកិលទៅលើគេបង្អស់