Các điều kiện để đăng ký “carte de résident”Hoặc thẻ cư trú sau ba hoặc năm năm ở Pháp

Nếu bạn đã sống ở Pháp với quyền cư trú hợp lệ trong ít nhất năm năm hoặc chỉ ba năm đối với một số quốc tịch nhất định, bạn có thể yêu cầu giấy phép cư trú được gọi là “carte de résident” có giá trị trong mười năm. Nó có thể được cấp cho bạn nếu bạn đáp ứng các điều kiện nhất định.

Được FNCIDFF xác minh vào ngày 06/10/2023

Nếu bạn đã sống ở Pháp với quyền cư trú hợp lệ trong ít nhất ba hoặc năm năm, tùy thuộc vào quốc tịch của bạn và muốn định cư lâu dài tại Pháp, bạn có thể đăng ký “carte de résident” hoặc thẻ cư trú có giá trị trong mười năm.

Việc đăng ký phải được thực hiện tại cơ quan hành chính địa phương của Pháp được gọi là “préfecture” hoặc “sub-préfecture”.

Thẻ “carte de résident” không phải được cấp trong mọi trường hợp: “préfecture” có quyền phê duyệt hoặc từ chối đơn đăng ký của bạn. Bạn cần cung cấp bằng chứng về cuộc sống ổn định ở Pháp.

Điều kiện

Nếu bạn là công dân của một trong các quốc gia sau, bạn cần đáp ứng một số điều kiện sau ba năm cư trú tại Pháp: Algeria, Benin, Burkina Faso, Cameroon, Cộng hòa Trung Phi, Congo (Brazzaville), Bờ Biển Ngà, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, Togo, Tunisia.

Nếu bạn là công dân của một quốc gia khác, bạn cần đáp ứng một số điều kiện sau năm năm cư trú tại Pháp.

Các điều kiện này là:

 • bạn đã sống ở Pháp mà không bị gián đoạn và có quyền cư trú hợp lệ, tức là có giấy phép cư trú hoặc “titre de séjour” trong ít nhất ba hoặc năm năm, tùy thuộc vào quốc tịch của bạn
 • bạn có các nguồn lực được coi là ổn định và đủ, chẳng hạn như hợp đồng lao động lâu dài được gọi là “CDI” và mức lương tối thiểu được gọi là “SMIC” (có thể tính đến các tình huống và nguồn thu nhập khác)
 • bạn có bảo hiểm y tế ở Pháp, tính cả bảo hiểm nhà nước hoặc tư nhân
 • bạn có trình độ tiếng Pháp bằng hoặc cao hơn trình độ A2.

Xin lưu ý rằng một số loại hoặc giấy phép cư trú hoặc “titres de séjour” không được tính là ba hoặc năm năm:

 • những giấy phép có thời hạn hiệu lực dưới một năm, ví dụ giấy phép cư trú tạm thời hoặc “l’autorisation provisoire de séjour (APS)
 • và những giấy phép có những thông tin sau:
  • stagiaire” hoặc thực tập sinh
  • étudiant” hoặc học sinh/sinh viên
  • salarié détaché ICT” hoặc nhân viên CNTT biệt phái
  • travailleur saisonnier” hoặc nhân viên thời vụ
  • retraité” hoặc đã nghỉ hưu
  • và “passeports talent”, hoặc hộ chiếu tài năng, được cấp cho những người đến Pháp cùng với các thành viên trong gia đình của họ để thực hiện một công việc được tuyển dụng.

Luật áp dụng: Điều L.426–17 et seq. của “CESEDA”.

Giấy tờ cần cung cấp

Để đăng ký thẻ cư trú hoặc “carte de résident” dựa trên thời gian bạn đã sống ở Pháp, bạn sẽ cần cung cấp:

 • Giấy tờ chứng minh rằng bạn đã sống ở Pháp ít nhất ba hoặc năm năm, tùy thuộc vào quy định áp dụng cho quốc tịch của bạn. Ví dụ: bản sao dễ đọc của “titres de séjour” nếu bạn có các bản sao này, ngoại trừ những giấy tờ không được tính đến (xem Các điều kiện).
 • Các giấy tờ có thể chứng minh rằng bạn đã tạo ra nguồn tài chính đủ và ổn định trong ba hoặc năm năm qua, ví dụ:
  • ba hoặc năm thông báo thuế thu nhập hàng năm gần đây nhất của bạn hoặc“avis d’imposition
  • nếu bạn là người làm công ăn lương: giấy tờ chứng minh rằng bạn hiện có hợp đồng lao động, được gọi là “certificat de travail”, trong vòng ba tháng qua và ba phiếu lương cuối cùng của bạn hoặc “fiches de paie" và “fiches de paie” vào tháng 12 trong ba hoặc năm năm qua
  • nếu bạn không có việc làm, các giấy tờ có thể chứng minh nguồn tài chính của bạn, chẳng hạn như bảng sao kê ngân hàng, bản kê khai doanh thu của bạn cho dịch vụ quốc gia thu các khoản đóng góp an sinh xã hội được gọi là “URSAFF”, v.v.
 • Một giấy tờ chứng minh rằng bạn có bảo hiểm y tế ở Pháp:
  • nếu bạn sử dụng dịch vụ của hệ thống bảo hiểm y tế của tiểu bang được gọi là “sécurité sociale”: một giấy tờ được gọi là giấy chứng nhận bảo hiểm y tế hoặc “attestation d’assurance maladie” mà có thể được tải xuống từ tài khoản Ameli.fr hoặc tài khoản hoặc thu thập từ một trung tâm của tổ chức bảo hiểm y tế quốc gia được gọi là “Assurance maladie
  • nếu bạn có bảo hiểm y tế tư nhân: một giấy tờ được gọi là chứng chỉ hoặc“attestation” bảo hiểm của bạn.
 • Một giấy tờ chính thức chứng minh rằng trình độ tiếng Pháp của bạn trên hoặc bằng A2. Để chứng minh, bạn phải:
  • đã vượt qua bài kiểm tra tiếng Pháp chính thức được công nhận bởi “préfecture
  • đã có bằng tốt nghiệp chứng minh trình độ tiếng Pháp của bạn, được công nhận bởi “préfecture”. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web này.
 • Bất kỳ giấy tờ nào cho phép bạn chứng minh sự sẵn sàng định cư lâu dài tại Pháp: bằng tốt nghiệp tại Pháp, các nhiệm vụ tự nguyện, tham gia các hoạt động tình nguyện, v.v.

Loại “titre de séjour” được cấp

Bạn có thể nhận được một giấy tờ cho phép bạn định cư ở Pháp trong một thời gian dài, được gọi là thẻ cư trú hoặc “carte de résident”. Nó có giá trị trong vòng mười năm. Nó cho phép bạn làm việc.

Gia hạn

Nếu bạn đã có được một “carte de résident”, bạn có thể được gia hạn nó khi hết hạn, ngay cả khi bạn không còn đáp ứng các điều kiện mà cho phép bạn có được nó nữa.

Tuy nhiên, vẫn có một số ngoại lệ. Ví dụ: nếu bạn rời khỏi lãnh thổ Pháp trong hơn ba năm liên tiếp, “préfecture” có thể quyết định thu hồi “carte de résident” của bạn và từ chối cấp mới.

Tìm kiếm sự giúp đỡ

Có rất nhiều dịch vụ ở Pháp có thể giúp đỡ, cho bạn lời khuyên và hỗ trợ bạn về các thủ tục và giấy tờ. Đa số các dịch vụ này đều miễn phí.

 • La Cimade” là một tổ chức chuyên hỗ trợ tất cả những người nhập cư và di cư, và người tị nạn ở Pháp, đặc biệt là những người phải đối mặt với bạo lực.

  • Dịch vụ này hoàn toàn miễn phí.
  • Họ sẽ có thể thông báo cho bạn và hỗ trợ bạn trong các thủ tục hành chính liên quan đến quyền cư trú tại Pháp, và hướng dẫn bạn đến các dịch vụ khác tùy thuộc vào tình hình cá nhân của bạn.
  • Ngôn ngữ khả dụng: Tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.
  • Liên hệ:
   • không cần hẹn trước ở một trung tâm gần nơi bạn sống
   • qua điện thoại 01 40 08 05 34 hoặc 06 77 82 79 09 vào các ngày Thứ Tư từ 9:30 sáng đến 1:30 chiều và từ 2:30 chiều đến 5:30 chiều
 • Gisti” là một tổ chức chuyên tư vấn pháp lý cho những người nhập cư và tị nạn tại Pháp.

  • Dịch vụ này hoàn toàn miễn phí.
  • Họ sẽ có thể thông báo cho bạn về các quyền của bạn liên quan đến quyền cư trú của bạn và giải thích cách để được cấp các quyền đó.
  • Ngôn ngữ khả dụng: chủ yếu là tiếng Pháp.
  • Liên hệ:
   • Qua điện thoại +331 84 60 90 26 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 3 giờ chiều đến 6 giờ chiều và từ 10 giờ sáng đến 12 giờ đêm vào Thứ Tư và Thứ Sáu. Đường dây này đôi khi rất bận, nhưng đừng nản lòng. Đôi khi, việc tiếp cận họ sẽ dễ dàng hơn vào cuối ngày.
   • Qua đường bưu điện đến “Gisti, 3 villa Marcès 75011 Paris, Pháp”. In và hoàn thành biểu mẫu này và đưa vào thư của bạn một bản sao của bất kỳ văn bản hành chính nào có thể liên quan. Nêu rõ câu hỏi của bạn, liệt kê tất cả các yếu tố có thể giúp cố vấn “Gisti” hiểu tình hình của bạn.
 • Associations” là những tổ chức cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau. Một số dịch vụ chuyên về nhập cư.

  • Những dịch vụ này đều miễn phí.
  • Họ có thể thông báo cho bạn về các quyền của bạn ở Pháp, và đôi khi hỗ trợ bạn làm các thủ tục nhập cư.
  • Ngôn ngữ khả dụng: chủ yếu là tiếng Pháp.
  • Liên hệ: bạn có thể tìm kiếm theo khu vực và cơ quan trong danh mục này.
 • Các tổ chức được ủy quyền hoặc “associations habilitées” có thể cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp cho những người xin tị nạn.

  • Những dịch vụ này đều miễn phí.
  • Họ có thể thông báo cho bạn về các quyền của bạn, tư vấn cho bạn, hỗ trợ bạn trong các thủ tục hành chính và cùng bạn đến cuộc họp với Văn phòng Bảo vệ Người tị nạn và Không quốc tịch của Pháp hoặc “Office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA)”.
  • Ngôn ngữ khả dụng: chủ yếu là tiếng Pháp, có thể yêu cầu phiên dịch.
  • Liên hệ: bạn có thể tìm thấy “associations habilitées” gần bạn trong danh mục này.

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để cung cấp cho bạn thông tin chính xác và cập nhật nhất, nhưng trang này không nhằm mục đích thay thế lời khuyên pháp lý hoặc chuyên nghiệp. Luật và thủ tục thay đổi thường xuyên nên việc tham khảo ý kiến của các chuyên gia có trình độ là vô cùng quan trọng.

Có lẽ bạn cũng quan tâm

Yêu cầu giấy tờ cho phép bạn cư trú tại Pháp, được gọi là “titre de séjour” hoặc giấy phép cư trú

Để sống và làm việc tại Pháp, bạn sẽ cần phải xin một giấy tờ cho phép bạn ở lại Pháp, được gọi là “

Xác minh tính đủ điều kiện của tôi đối với quyền cư trú tại Pháp

Bảng câu hỏi này được thiết kế để giúp bạn xác định những lý do hoặc “cơ sở” có thể giúp bạn có…

Thuê luật sư ở Pháp

Luật sư đóng vai trò vô cùng quan trọng trong suốt quá trình tố tụng. Bạn cần chọn một trong những…

Để yêu cầu cảnh sát can thiệp:

Di chuyển lên đầu