Uslovi za podnošenje zahteva za „carte de résident“ ili boravišnu karticu nakon tri ili pet godina u Francuskoj

Ako živite u Francuskoj sa važećim pravima na boravak najmanje pet godina ili samo tri godine za određene nacionalnosti, možete zatražiti boravišnu dozvolu poznatu kao „carte de résident“ koja važi deset godina. Može vam biti izdata ako ispunjavate određene uslove.

Potvrđeno od strane FNCIDFF na dan 06.10.2023.

Ako živite u Francuskoj sa važećim pravima na boravak najmanje tri ili pet godina, u zavisnosti od vaše nacionalnosti, i želite da se trajno nastanite u Francuskoj, možete zatražiti „carte de résident“ ili boravišnu karticu sa rokom važenja deset godina.

Zahtev se mora podneti lokalnom francuskom administrativnom organu poznatom kao „préfecture“ ili „sub-préfecture“.

Carte de résident“ se ne izdaje automatski: „préfecture“ ima diskreciono pravo u vezi sa vašom prijavom. Biće od suštinskog značaja da pružite dokaz o stabilnom životu u Francuskoj.

Uslovi

Ako ste državljanin jedne od sledećih zemalja, uslovi se primenjuju nakon tri godine boravka u Francuskoj: Alžir, Benin, Burkina Faso, Kamerun, Centralnoafrička Republika, Kongo (Brazavil), Obala Slonovače, Mali, Mauritanija, Niger, Senegal, Togo, Tunis.

Ako ste državljanin druge zemlje, uslovi se primenjuju nakon pet godina boravka u Francuskoj.

Uslovi su:

 • živite u Francuskoj bez prekida i sa važećim pravima na boravak, tj. sa boravišnom dozvolom ili „titre de séjour“ najmanje tri ili pet godina, u zavisnosti od vaše nacionalnosti
 • raspolažete sredstvima koja se smatraju stabilnim i dovoljnim, kao što je ugovor o radu na neodređeno vreme poznat kao „CDI“ i minimalnu platu poznatu kao „SMIC“ (druge situacije i izvori prihoda mogu se uzeti u obzir)
 • imate zdravstveno osiguranje u Francuskoj, državno ili privatno
 • imate nivo znanja francuskog jezika jednak ili viši od nivoa A2.

Imajte na umu da se neke vrste boravišnih dozvola ili „titres de séjour“ ne računaju u trogodišnjem ili petogodišnjem obračunu:

 • one sa periodom važenja kraćim od jedne godine, na primer privremena boravišna dozvola ili „l’autorisation provisoire de séjour (APS)
 • i one označene na sledeći način:
  • stagiaire“ ili pripravnik
  • étudiant“ ili student
  • salarié détaché ICT“ ili upućeni IT službenik
  • travailleur saisonnier“ ili sezonski radnik
  • retraité“ ili penzionisan
  • i „passeports talent“, ili pasoši za talente, koji se izdaju ljudima koji dolaze u Francusku radi obavljanja poslova u struci, i članovima njihovih porodica.

Primenljivi zakon: Članovi L.426–17 i redom ostali „CESEDA“.

Dokumenti koje treba obezbediti

Da biste se prijavili za boravišnu kartu ili „carte de résident“ u zavisnosti od vremena kada ste živeli u Francuskoj, moraćete da dostavite:

 • Dokumenta koji dokazuju da ste živeli u Francuskoj najmanje tri ili pet godina, u zavisnosti od pravila koja važe za vaše državljanstvo. Na primer, čitke fotokopije vaših starih „titres de séjour“ ako ih imate, osim onih koje se ne uzimaju u obzir (pogledajte Uslove).
 • Dokumenti koji mogu dokazati da ste ostvarili dovoljna i stabilna finansijska sredstva u poslednjih tri ili pet godina, na primer:
  • vaša obaveštenja o porezu na dohodak u poslednjih tri ili pet godina ili „avis d’imposition
  • ako ste zaposleni: dokument koji dokazuje da trenutno imate ugovor o radu, poznat kao „certificat de travail“, datiran u poslednja tri meseca i vaša poslednja tri isplatna listića ili „fiches de paie“ i „fiches de paie“ za mesec decembar za poslednjih tri ili pet godina
  • ako niste zaposleni, dokumente koji dokazuju vaša finansijska sredstva, kao što su bankovni izvodi, izjave o vašem prometu nacionalnoj službi koja prikuplja doprinose za socijalno osiguranje pod nazivom „URSAFF“ itd.
 • Dokument kojim dokazujete da imate zdravstveno osiguranje u Francuskoj:
  • ako se oslanjate na državni sistem zdravstvenog osiguranja poznat kao „sécurité sociale“: dokument poznat kao potvrda o zdravstvenom osiguranju ili „attestation d’assurance maladie“ možete preuzeti sa svog Ameli.fr naloga ili preuzeti u centru nacionalne organizacije za zdravstveno osiguranje poznate kao „Assurance maladie
  • ako imate privatno zdravstveno osiguranje: dokument poznat kao potvrda ili „attestation“ vašeg osiguranja.
 • Zvaničan dokument koji dokazuje da je vaš nivo znanja francuskog jezika najmanje jednak nivou A2. Da biste ga obezbedili, morate ili:
  • da imate položen zvanični test iz francuskog jezika priznat od strane „préfecture
  • da imate diplomu koja dokazuje nivo vašeg znanja francuskog jezika, priznatu od strane „préfecture“. Za više informacija, posetite ovu veb-lokaciju.
 • Svaki dokument koji vam omogućava da pokažete svoju spremnost da se nastanite u Francuskoj na duži rok: diplome stečene u Francuskoj, dobrovoljni angažmani, učešće u volonterskim aktivnostima itd.

Vrsta izdate „titre de séjour

Možda ćete dobiti dokument koji vam omogućava da se nastanite u Francuskoj na duži vremenski period, poznat kao boravišna kartica ili „carte de résident“. Važi deset godina. Omogućava vam da radite.

Obnova

Ako ste dobili „carte de résident“, možete je obnoviti kada istekne, čak i ako više ne ispunjavate uslove koji su vam omogućili da je dobijete.

Ipak, postoje izuzeci. Na primer, ako napustite francusku teritoriju na vremenski period duži od tri uzastopne godine „préfecture“ može odlučiti da povuče vašu „carte de résident“ i/ili da odbije njeno obnavljanje.

Pronađite podršku

U Francuskoj postoji dosta servisa koji vas mogu podržati, dati vam savet i pomoći u vezi sa procedurama i papirologijom. Većina njih je besplatna.

 • La Cimade“ je organizacija koja je specijalizovana za podršku svim imigrantima i migrantima, kao i izbeglicama u Francuskoj, posebno osobama koje se suočavaju sa nasiljem.

  • Ovaj servis je besplatan.
  • Oni će moći da vas informišu i podrže u vašim administrativnim procedurama u vezi sa pravom na boravak u Francuskoj i da vas upute na druge službe u zavisnosti od vaše lične situacije.
  • Dostupni jezici: Francuski, engleski i španski.
  • Kontakt:
   • bez zakazanog termina u centru u vašoj blizini
   • telefonom na 01 40 08 05 34 ili 06 77 82 79 09 sredom od 9:30 do 13:30 časova i od 14:30 časova do 17:30 časova.
 • Gisti“ je organizacija specijalizovana za pravne savete imigrantima i izbeglicama u Francuskoj.

  • Ovaj servis je besplatan.
  • Oni će moći da vas informišu o vašim pravima u vezi sa pravima na boravak i objasne kako da ih ostvarite.
  • Dostupan jezik: uglavnom francuski.
  • Kontakt:
   • Telefonom na +331 84 60 90 26 od ponedeljka do petka od 15 časova do 18 časova a takođe i od 10 do 12 časova u sredu i petak. Linija je ponekad zauzeta, nemojte se obeshrabriti. Ponekad je lakše dobiti ih pred kraj dana.
   • Poštom na „Gisti, 3 villa Marcès 75011 Paris, France“. Odštampajte i popunite ovaj obrazac i priložite svom pismu sa fotokopijom svih administrativnih dokumenata koji bi mogli biti relevantni. Obavezno navedite svoje pitanje što je moguće jasnije, uključujući sve elemente koji bi mogli pomoći savetniku organizacije “Gisti” da razume vašu situaciju.
 • Associations“ su organizacije koje nude različite usluge. Neke su specijalizovane za imigraciju.

  • Ove usluge su besplatne.
  • Oni mogu da vas informišu o vašim pravima u Francuskoj, a ponekad i da vas podrže u imigracionim procedurama.
  • Dostupan jezik: uglavnom francuski.
  • Kontakt: možete da obavite pretragu po regionima i sektoru u ovom imeniku.
 • Ovlašćena udruženja ili „associations habilitées“ mogu ponuditi visoko specijalizovane usluge tražiocima azila.

  • Ove usluge su besplatne.
  • Oni mogu da vas informišu o vašim pravima, da vas posavetuju, da vas podrže u administrativnim procedurama i da prisustvuju sa vama na sastanku sa Francuskom kancelarijom za zaštitu izbeglica i lica bez državljanstva ili „Office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA)“.
  • Dostupan jezik: uglavnom francuski, moguće tumačenje.
  • Kontakt: možete pronaći „associations habilitées“ u vašoj blizini u ovom imeniku.

Iako je uložena maksimalna pažnja da vam pružimo najtačnije i najažurnije informacije, ova stranica nije namenjena da zameni pravni ili profesionalni savet. Zakoni i procedure se redovno menjaju tako da je važno konsultovati kvalifikovane stručnjake.

Možda će vas zanimati

Provera podobnosti za boravišna prava u Francuskoj

Ovaj upitnik je osmišljen da vam pomogne da utvrdite razloge ili „osnove“ koji bi vam mogli dati…

Angažovanje advokata u Francuskoj

Advokati igraju ključnu ulogu u svim pravnim postupcima. Važno je da izaberete one kojima možete…

Za intervenciju policije:

Idite na vrh