Fangatahana trano sosialy sy mora any Frantsa

Raha tsy dia manam-bola ianao dia afaka mangataka mba hanofa trano atao hoe trano sosialy, na “logement social”, fantatra ihany koa amin’ny hoe “HLM”. Izy ity dia trano izay arahi-maso akaiky ny hofany, ary mora kokoa noho ny trano fonenana manokana. Raha niharan‘ny herisetra ao an-tokantrano ianao, dia azo apetraka ao amin'ny lisitry ny mpangataka atao laharam-pahamehana.

Nohamarinin'i Ouarda Varda Sadoudi tamin'ny 27/11/2022

Inona no tafiditra amin'izany?

Ny trano sosialy dia trano amin‘ny vidiny mora kokoa ho an‘ireo olona tsy dia ampy vola. Arahi-maso akaiky ny hofan-trano, ary ambany noho ny vidiny eo amin‘ny tsenam-barotra.

Misy fikambanana fantatra amin’ny anarana hoe “bailleurs sociaux” mitantana azy, ka manome trano ho an’ireo mpangataka atao laharam-pahamehana, izay mahafeno ireo fepetra takiana.

Fepetra

 • Raha te hahazo trano sosialy ianao dia tsy maintsy

  • manan-jo ara-dalana ipetraka mihoatra ny telo volana ao Frantsa.
  • tsy mikarama mihoatra ny vola ambony indrindran‘ny olona azo ekena honina ao Miankina amin‘ny karazan‘ilay trano, ny toerana misy azy, ary ny isan‘ny olona hipetraka ao ny vola aloa, ary miova arakaraky ny vakim-paritra Frantsay izany.
 • Raha nahazo telefaonina nomen'ny mpitsara, antsoina hoe “Téléphone Grave Danger” ianao, na telefaonina fampiasa amin’ny loza, ary nanao fangatahana hahazo trano sosialy, dia ho azonao ho azy izany.

  Afaka miantso ny fikambanana miandraikitra fitantanana ny “Téléphone Grave Danger” ianao, dia zareo no hanampy anao bebe kokoa momba ny dingana arahina amin’ny fangatahana trano sosialy amin'ny toe-javatra misy anao.

 • Raha niara-nipetraka tamin'ny vadinao ianao, ary nandao ny tokantranonareo noho ny herisetra tao an-tokantrano, dia ho voasokajy ho laharam-pahamehana mba hahazo trano sosialy. Lalàna manan-kery “Code de la construction et de l’habitation”, and. L-441.1.”

  Rehefa manao fangatahana ianao dia tsy maintsy mampiseho ny antontan-taratasy ofisialy avy amin’ny mpitsara miadidy ny ankizy antsoina hoe “juge aux affaires familiales (JAF)” mampiseho ny porofo momba ilay herisetra, izany hoe:

  • na izany fanapahan-kevitra vonjimaika izay mamaritra ireo fepetra haingana toy ny fanomezan-dàlana hisara-toerana ipetrahana, miaraka amin'ny zanakao raha manana ianao
  • na fanomezana fiarovana araka ny lalàna na “ordonnance de protection”.

  Na izany aza, raha ny marina dia ireo fikambanana sasany izay mitantana ny trano sosialy fantatra amin‘ny anarana hoe “bailleurs sociaux” no manaiky ihany koa ny fitoriana napetraka teny amin’ny polisy mba ho porofo fa nisy ny herisetra. Amin’izay fotoana izay, diamila omenao fotsiny ny antontan-taratasy manaporofo fa nandray izay dingana izay ianao, izay fantatra amin’ny anarana hoe “récépissé de plainte”.

  Tokony hahazo trano sosialy haingana kokoa noho ny mahazatra ianao. Na izany aza dia miovaova eny ny fotoana fiandrasana,miankina amin‘ny vakim-paritra ipetrahana, ary indraindray aza tena ela be mihitsy.

Ahoana ny fanaovana azy

 • Antontan-taratasy ilaina

  Rehefa manao fangatahana ianao dia tokony ho hita ao ireto antontan-taratasy manaraka ireto:

  • sarin‘ny taratasy mombamomba anao, ohatra ny aloha sy ambadikan‘ny kara-panondronao na ny pasipaoronao
  • ny sarin’ny fahazoan-dalanao ipetraka eo an-toerana na “titre de séjour” raha toa ka tsy olom-pirenena mpikambana eo anivon’ny Vondrona Eoropeana ianao
  • antontan-taratasy izay afaka manaporofo ny loharanom-bolanao, toy ny karama sy ny fampilazana momba hetra
  • raha sendra niharan‘ny herisetra ao an-tokantrano ianao, antontan-taratasy manaporofo ny herisetra niainanao:
   • raha mety, didim-pitsarana avy amin’ny mpitsara miadidy ny fianakaviana na “juge aux affaires familiales
   • raha tsy izany, antontan-taratasy manaporofo fa nametraka fitoriana ianao, antsoina hoe “récépissé de plainte”.

  Fanaovana fangatahana amin’ny aterineto

  Alefa amin‘ny aterineto amin‘izao fotoana izao ny ankamaroan‘ny fangatahana trano sosialy.

  Toy izao manaraka izao ny dingana:

  • Midira ao amin’ ity tranokala ity dia fenoy ny taratasy.
  • Ampidiro ireo karazana antontan-taratasy nangatahana. Ataovy azo antoka fa feno arak‘izay tratra ny fangatahana nataonao.
  • Vantany vao voarakitra ny fangatahana nataonao dia misy olona hanamarina ny dika mitovy ny antontan-taratasy mombamomba anao ka hanamarina ny fangatahanao.
  • Vantany vao voamarina ny fangatahanao dia haharay ny laharan’ny fangatahana izay antsoina hoe “numéro unique d’enregistrement” ianao, ao anatin’ny dimy andro fiasana aorian’ny nandefasana ny fangatahanao. Ity laharana ity dia ahafahanao manaraka ami‘ny alalan‘ny aterineto ny fivoaran'ny raharahanao.

  Fanaovana fangatahana mivantana

  Azo atao ihany koa ny mandefa mivantana ny fangatahanao any amin'ny sampana.

  Tsy maintsy mameno ity taratasy ity ianao ary mandefa izany miaraka amin’ny antontan-taratasy nangatahana.

  Afaka mahita ny lisitr’ireo sampana misy eny amin’ny tanàna na tanan-dehibe misy anao ianao ao amin’ ity tranokala ity:

  • tsindrio ny hoe “Connaître les offres de logements sociaux sur une commune
  • ampidiro ny kaody paositra misy anao
  • fidio ny “Consulter la liste des guichets” eo amin’ny farany ambany ny pejy.

  Mahazoa fanampiana

  Raha tsy azonao antoka ny famenoana ny fangatahana nataonao dia azonao atao ny maka fotoana amin’ny matihanina izay hanampy anao hameno izany.

 • Fitadiavana trano fonenana

  Vantany vao voarakitra ny fangatahanao dia misy fomba maro ahafahanao mahita trano fonenana:

  • Na miandry mandra-pahazoanao tolotra mirakitra ny trano fonenana izay mamaly ny fepetra napetrakao arak‘izay tratra. Saingy indrisy fa miovaova be ny fotoana iandrasana mba ahazoana trano sosialy. Mety ao anatin‘ny herinandro ka hatramin'ny taona maro mihintsy izany, arakaraka ny faritra.
  • Tonga dia manaova fangatahana amin‘ireo trano nanaovan’ny “bailleurs sociaux” filazana. Indraindray misy tranokala fikarohana isaky ny vakim-paritra, toy ity tranokala ity ho an’i Paris. Azonao atao ny manontany momba ny fomba fangatahana tolotra ao amin'ny faritra misy anao amin'ny fifandraisana amin'ny lapan'ny tanàna eo an-toerana na “mairie”.
  • Manaova fangatahana fanomezana trano ho an‘ireo olona niharan’ny herisetra ao an-tokantrano izay omen’ireny fikambanana ireny.

  Azonao arahina akaiky ny fizotran’ny raharahanao amin’ny alalan’ny aterineto miaraka amin’ny laharana nanaovanao fangatahana na “numéro unique d’enregistrement”.

  Aza adinoina ny manavao ny antsipiriany ifandraisana aminao raha toa niova izany amin‘izay mba ho arakao avokoa ny tolotra mivoaka.

  Manasongadina ny maha maika ny toe-javatra misy anao

  Raha te hanafaingana ny fahazoana trano sosialy dia mety ilaina ny manaraka fomba iray antsoina hoe zo azo ampiharina amin'ny trano na “droit au logement opposable (Dalo)” eny anivon’ny komitin’ny vakim-paritra fantatra amin’ny anarana hoe “commission de médiation”.

  Mba hanaovana izany, dia tsy maintsy mahafeno ny fepetra amin'ny fanomezana trano ara-tsosialy ianao, ary koa farafahakeliny ny iray amin'ireto fepetra manaraka ireto:

  • nangataka trano ara-tsosialy nandritra ny fe-potoana fiandrasana lava be kanefa tsy nahazo tolotra mifanaraka amin'ny filanao
  • tsy manan-kialofana; ohatra hoe mipetraka any amin'ny olona akaiky anao
  • manana didim-pitsarana mandroaka anao hiala ny tranonao
  • nijanona tany amin‘ny trano fandraisam-bahiny, na hotely nihoatra ny enim-bolana.
  • mipetraka amin‘ny toerana tsy natao ipetrahana, na tsy ara-pahasalamana, na mampidi-doza
  • Sembana, na misy olona manana fahasembanana iandraiketanao
  • manan-janaka iray farafahakeliny izay tsy ampy taona, ary mipetraka amin'ny trano tsy mety na be olona be.

  Tsara tokoa raha mitady fanohanana avy amin’ny matihanina ianao mba hanao izany.

  Ny dingana arahina dia hiankina amin‘ny hoe hipetraka any amin‘ny faritra Ile-de-France ianao sa faritra hafa mihitsy. Voalaza amin’ny antsipiriany izany ao amin’ ity tranokala ity.

  Fanavaozana ny fangatahanao isan-taona

  Raha tsy mahazo valiny ianao aorian'ny herintaona ary mbola te-hahazo trano sosialy dia tsy maintsy manavao ny fangatahanao.

  Azonao avaozina ny fangatahanao:

  • amin‘ny aterineto amin‘ny tranokala nandraketanao azy, miaraka amin‘ny laharan‘ny fangatahanao na “numéro unique d’enregistrement
  • na any amin'ny birao nametrahanao ny fangatahanao voalohany.

Inona no hatao raha sendra fanavakavahana ianao

Ny “bailleur social” dia tsy manan-jo handà ny fangatahanao noho ny fepetra fanavakavahana sasany, toy ny fiavianao, ny fahasalamanao, ny fironana ara-pananahana na ny fivavahanao.

Raha heverinao fa ratsiratsy kokoa ny fandraisana anao noho ny fanavakavahana rehefa nitady trano ianao, diamisy ireo vahaolana hanamafisana ny zonao.

Mitadiava fanohanana

Any Frantsa, misy sampandraharaha maro afaka manohana anao, manome torohevitra anao ary manampy anao amin'ny dingana tokony hatao sy ireo karazana antontan-taratasy. Maimaimpoana ny ankamaroan‘izy ireo.

 • Ny sampandraharaha “ADIL” dia masoivoho eo an-toerana izay mampahafantatra ny olona mikasika ny zony hahazo trano, ary ny vahaolana ho azy ireo.

  • Maimaimpoana io tolotra io.
  • Misy mpanolotsaina iray afaka mampahafantatra anao sy manampy anao amin'ny fitadiavanao trano fonenana.
  • Teny azo isafidianana: Frantsay no tena ampiasaina.
  • Fifandraisana: Hahita ny antsipiriany ifandraisana amin’ny masoivoho eny amin’ny faritra misy anao ianao ao amin’ity lahatahiry ity.
 • Ny mpiasa sosialy na “travailleurs sociaux” sy ny “assistants sociaux” dia efa za-draharaha amin‘ny fanohanana ny olona amin'ny fikarakarany taratasy, ary manampy azy ireo hahita vahaolana mifanaraka amin'ny fahasahiranana atrehany.

  • Maimaimpoana ireo tolotra ireo.
  • Azonao atao ny maka fotoana handraisana torohevitra manokana araka ny toe-javatra misy anao, ary hanampy anao amin'ny dingana manaraka, toy ny hoe: fangatahana fanampiana ara-bola avy amin'ny fanjakana, fangatahana trano fonenana, fisoratana anarana any amin'ny birao mikarakara ny olona tsy manana asa any Frantsa “Pôle emploi”, sns.
  • Teny azo isafidianana: Frantsay no tena ampiasaina.
  • Fifandraisana: Azonao atao ny mangataka fotoana hihaonana amin'ny “travailleur social” miaraka amin’ny
 • Ny "PIMMS Médiation" dia fikambanana mampahafantatra, mitarika na manohana ny fikarakarana taratasy amin'ny sehatra maro: fidirana amin'ny tolotra ho an'ny daholobe, fidirana amin'ny fitsaboana, fangatahana fanampiana ara-bola avy amin'ny fanjakana, fanambarana hetra, fanambarana ho an'ny “Pôle Emploi”, sns.

  • Maimaimpoana io tolotra io.
  • Teny azo isafidianana: Frantsay no tena ampiasaina.
  • Fifandraisana: afaka mahita “PIMMS Médiation” eo akaikinao ianao ato amin'ity lahatahiry ity.

Na dia natao aza ny rehetra mba hanomezana anao ny fampahalalana marina sy manaraka ny toetr‘andro indrindra, dia tsy afaka manolo torohevitra ara-dalàna na matihanina akory ity pejy ity. Miova tsy tapaka ny lalàna sy ny fomba fiasa ka ilaina ny manatona manam-pahaizana manan-traikefa.

Mety hahaliana anao koa

Manofa trano manokana any Frantsa

Any Frantsa dia ny fanofana trano manokana no mety ho fomba haingana hitadiavana trano. Hametraka…

Miomana ny hifindra sy hiova adiresy

Mialohan'ny hifindranao amin'ny trano vaovao dia misy dingana maromaro tokony horaisinao manoloana…

Manova ny fifanarahana hanofa niarahana natao tamin‘ny vadinao taloha

Raha nanao sonia fifanarahana hanofa, na “bail”, niaraka amin’ny vadinao taloha ianao, dia tena…

Raha mila polisy:

Asosa mankany ambony