Dowiedz się, co zrobić, jeśli drugi rodzic nie przestrzega zasad sprawowania pieczy nad dziećmi.

Jeśli drugi rodzic nie stosuje się do wprowadzonych zasad sprawowania pieczy nad dziećmi, niezależnie od tego, czy dzieci mieszkają z jednym rodzicem, czy z obojgiem rodziców naprzemiennie, narusza on prawo. Istnieją rozwiązania.

Sprawdzone przez Maître Elodie Ramos dn. 31/01/2024

Jeśli drugi rodzic nie zawsze przestrzega zasad sprawowania pieczy nad dziećmi przyjętych za obopólną zgodą lub zasad sprawowania pieczy nad dziećmi uregulowanych przez sędziego czyli “modalités d’exercice de l’autorité parentale”, łamie on prawo.

Na przykład, jeśli nie odprowadza on dzieci w uzgodnionym terminie, popełnia on wykroczenie znane jako „délit de non-présentation d'enfant”.

Istnieją rozwiązania, również w sytuacjach awaryjnych.

Zdecydowanie zalecane jest wynajęcie prawnika. Jeśli Twoje zasoby są zbyt ograniczone, aby zapłacić za jego usługi, możesz w celu pokrycia kosztów ubiegać się o pomoc prawną czyli „aide juridictionnelle”.

W nagłych wypadkach

Jeśli drugi rodzic nie odprowadzi dzieci z powrotem na czas lub pojawia się aby je odebrać wtedy, kiedy nie powinien, a Ty z tego powodu martwisz się, możesz udać się na dowolny komisariat policji czyli „commissariat de police” lub „brigade de gendarmerie” w celu złożenia skargi.

Policja może szybko podjąć działania, które pomogą Ci odzyskać dzieci.

Jeśli obawiasz się, że drugi rodzic zabierze Twoje dzieci za granicę bez Twojej zgody, musisz działać szybko. Więcej informacji, jak to zrobić, znajdziesz tutaj.

W dłuższej perspektywie czasu

Najpierw spróbuj osiągnąć porozumienie z drugim rodzicem za pośrednictwem prawnika. Nazywa się to procedurą polubowną czyli „procédure de conciliation”.

Jeśli procedura nie powiedzie się, możesz złożyć na policji skargę w sprawie nieprzestrzegania postanowień sądu.

Następnie musisz wysłać do drugiego rodzica oficjalne pismo zawierające szczegółowe informacje na temat naruszeń jego obowiązków znane jako formalne upomnienie czyli „mise en demeure”. Twój prawnik może Ci pomóc w jego sformułowaniu. Wyślijcie je listem poleconym ze zwrotnym poświadczeniem odbioru czyli „lettre recommandée avec accusé de réception”, co jest jedynym sposobem udowodnienia, że list został dostarczony. Zachowaj dowód nadania oraz kopię listu.

Jeśli formalne upomnienie czyli „mise en demeure” nie jest przestrzegane, należy przesłać za pośrednictwem swojego prawnika wniosek do sędziego sądu rodzinnego czyli „Juge aux affaires familiales (JAF)”. Sędzia może następnie zdecydować o zmianie zastosowanych środków, na przykład poprzez ograniczenie praw do wizyt i pobytów obejmujących nocleg.

Znajdź wsparcie

We Francji istnieje wiele służb mogących udzielić Ci wsparcia i porady czy pomóc w przejściu przez procedury i wypełnianiu dokumentacji. Większość z nich świadczy usługi bezpłatnie.

 • Ośrodki zwane „point-justice” łączą różne organizacje udzielające porad prawnych w zależności od Twojej sytuacji, a czasami pomagające w przejściu przez procedury administracyjne.

  • Usługi te świadczone są bezpłatnie.
  • Ośrodki te mają wiele nazw: „Maison de Justice et du Droit (MJD)”, „Point d’accès au droit (PAD)”, „Relais d’accès au droit (RAD)”, „Antenne de justice (AJ)” czy „France services (FS)”.
  • Dostępność w językach: głównie francuski.
  • Pobliski „point-justice” znajdziesz:
   • w tym informatorze online
   • telefonicznie pod numerem 3039 z Francji kontynentalnej i pod numerem +33 9 70 82 31 90 z terytoriów zamorskich. Zostaniesz poproszona o podanie kodu pocztowego i skontaktowana z „point-justice”. Dostępność w językach: głównie francuski.
 • Rolą prawnika jest obrona Twoich praw przed postępowaniem sądowym, w jego trakcie i po jego zakończeniu.

  • Starannie wybierz dobrego prawnika.
  • Prawnicy pobierają opłaty, które będziesz musiała uiścić.
  • Jeżeli posiadasz ograniczone zasoby, możesz kwalifikować się do uzyskania państwowej pomocy w uiszczeniu tych opłat. Pomoc ta nosi nazwę „aide juridictionnelle”.
  • Jeżeli specjalista ani osoba zaufana nie polecili Ci żadnego prawnika, możesz go znaleźć w tym informatorze zawierającym wykaz wszystkich prawników we Francji. Możesz wyszukiwać według obsługiwanych języków i specjalizacji prawnej.

Chociaż dołożyliśmy wszelkich starań, aby dostarczać Ci najdokładniejszych i najbardziej aktualnych informacji, niniejsza strona nie zastępuje porad prawnych ani specjalistycznych. Przepisy i procedury zmieniają się regularnie, dlatego ważne jest, aby konsultować się z wykwalifikowanymi specjalistami.

To też może Cię zainteresować

Zgłaszanie przypadków przemocy domowej do francuskiego systemu sprawiedliwości

Każdy, kto doświadczył przemocy domowej we Francji, może złożyć skargę w celu zgłoszenia przemocy,…

Zatrudnienie prawnika we Francji

Prawnicy odgrywają kluczową rolę na wszystkich etapach postępowania prawnego. Ważne jest, aby wybrać…

Uregulowanie kwestii sprawowania pieczy nad dziećmi przez rodziców będących w separacji lub rozwiedzionych

We Francji w przypadku separacji lub rozwodu oboje rodzice nadal mają prawa i obowiązki wobec swoich…

Aby uzyskać interwencję policji:

Przewiń do góry