Fantaro izay tokony hatao raha tsy manaraka ny fepetra momba ny fitazomana zaza ilay ray aman-dreny ankilany

Raha tsy manaraka ny fepetra napetraka momba ny fitazomana ny zaza ilay ray aman-dreny ankilany, na miara-mipetraka amin’ny ray aman-dreny iray ny ankizy na mipetraka mifandimby eo amin’ny ray aman-dreniny, dia mandika lalàna izy ireo. Misy ny vahaolana.

Nohamarinin‘i Mpisolovava Elodie Ramos tamin’ny 18/11/2022

Raha tsy manaraka foana ny lamina mikasika ny fitazomana zaza ilay ray aman-dreny ankilany, izay didy tapaka tamin'ny fifanarahana nifanaovana na navoakan’ny mpitsara momba ny fampiasana ny fahefan'ny ray aman-dreny izay fantatra amin’ny anarana hoe “modalités d’exercice de l’autorité parentale”, dia mandika lalàna izy izay.

Raha tsy mamerina ny zaza amin'ny fotoana nifanarahan‘izy ireo, ohatra, ilay ankilany, dia manao fandikan-dalàna antsoina hoe “délit de non-présentation d’enfant”.

Misy ny vahaolana, na dia ao anatin‘ny hamehana aza.

Tena amporisihina ianao mba hanakarama mpisolovava. Raha tena tsy ampy ny volanao mba handoavana ny karaman’izy ireo, dia azonao atao ny mangataka fanampiana eo amin’ny sehatry ny lalàna na “aide juridictionnelle” mba handoavana ny fandaniana.

Rehefa vonjy maika

Raha toa ilay ray aman-dreny ankilany tsy mamerina ny zanany ara-potoana na mandeha maka azy ireo amin'ny fotoana tsy tokony hanaovany izany ka mampanahy anao, dia afaka mandeha any amin'ny tobin’ny polisy ianao, izany hoe “commissariat de police” na “brigade de gendarmerie”, mba hametraka fitarainana.

Afaka mihetsika haingana ny polisy hanampy anao haka ny zanakao.

Raha matahotra ianao sao hitondra ny zanakao any ivelany ilay ankilany, kanefa tsy nanaiky izany ianaodia ilaina ny manao zavatra haingana. Misy fanazavana bebe kokoa ny amin‘ny fomba fanaovana izany eto.

Vahaolana maharitra

Voalohany, miezaha hitady marimaritra iraisana amin'ilay ray aman-dreny ankilany amin'ny alàlan'ny mpisolovavanao. Izany no antsoina hoe fomba fampihavanana na “procédure de conciliation”.

Raha tsy mahomby io fomba fiasa io dia azonao atao ny mametraka fitarainana any amin'ny polisy fa tsy voahaja ny didim-pitsarana.

Avy eo ianao dia tsy maintsy mandefa taratasy ofisialy any amin'ilay ray aman-dreny ankilany milaza ny tsy fahatanterahany nyadidy tokony hataony, fantatra amin'ny anarana hoe fampitandremana ofisialy na “mise en demeure”. Afaka manampy anao hamolavola izany ny mpisolovavanao. Alefaso amin'ny alàlan'ny paositra miaraka amin’ny taratasy fanamarinam-pandefasana na “lettre recommandée avec accusé de réception”, izay hany fomba hanaporofoina fa voaray ny taratasinao. Mila tehirizina tsara ny porofo avy amin‘ny paositra sy ny dika mitovy ny taratasy.

Raha toa ka tsy voahaja ity fampitandremana ofisialy ity na “mise en demeure” dia mila mandefa fangatahana any amin'ny mpitsara miadidy ny fianakaviana na “Juge aux affaires familiales (JAF)” ianao amin'ny alalan'ny ny mpisolovavanao. Noho izany, mety hanapa-kevitra ny hanova ireo fepetra napetraka ny mpitsara, ohatra hoe hametra ny zony ny amin‘ny fitsidihina sy ny fijanona amin‘ny alina.

Mitadiava fanohanana

Any Frantsa dia misy sampan-draharaha maro afaka manohana sy manome torohevitra anao ary manampy anao amin'ny dingana tokony hatao sy ireo karazana antontan-taratasy ilaina. Maimaimpoana ny ankamaroan‘izy ireo.

 • Ireo ivon-toerana antsoina hoe “point-justice” dia mamondrona fikambanana isan-karazany izay manome anao torohevitra araka ny lalàna, miankina amin’ny toe-javatra atrehinao, ary indraindray dia manampy anao amin’ny dingana arahina ara-panjakana.

  • Maimaimpoana ireo tolotra ireo.
  • Manana anarana maro ireo ivon-toerana ireo: “Maison de Justice et du Droit (MJD)”, “Point d’accès au droit (PAD)”, "Relais d’accès au droit (RAD)”, “Antenne de justice (AJ)” na “France services (FS)”.
  • Teny azo isafidianana: Frantsay no tena ampiasaina.
  • Afaka mahita “point-justice” akaiky anao ianao:
   • ao amin‘ity lahatahiry amin’ny aterineto ity.
   • amin‘ny alalan‘ny fiantsoana ny 3039 avy any Frantsa metropolitana ary ny +33 9 70 82 31 90 avy any ivelany. Hangatahany kaodim-paositra ianao ary hampifandraisiny amin‘ny “point-justice” Teny azo isafidianana: Frantsay no tena ampiasaina.
 • Anjara asan‘ny mpisolovava ny miaro ny zonao mialoha, mandritra ary aorian‘ny raharaha ara-pitsarana.

  • Tandremo tsara mba ho mpisolovava mahay no fidìana.
  • Tsy maintsy aloanao ny karaman'ny mpisolovava.
  • Raha voafetra ny vola eo am-pelatananao, dia mety hahazo fanampiana ara-bola avy amin'ny fanjakana ianao handoavana ireo sarany ireo. Izany no antsoina hoe "aide juridictionnelle".
  • Raha tsy mbola nisy matihanina na olona atokisanao nanolotra mpisolovava ho anao dia afaka mitady mpisolovava ao anatin'ity lahatahiry ity ianao. Mitanisa ireo mpisolovava rehetra ao Frantsa izy ity. Azonao atao ny mikaroka mpisolovava arakaraky ny tenim-pirenena teneniny na ny sokajin-dalàna manokana ifantohany.

Na dia natao aza ny rehetra mba hanomezana anao ny fampahalalana marina sy manaraka ny toetr‘andro indrindra dia tsy afaka manolo torohevitra ara-dalàna na matihanina akory ity pejy ity. Miova tsy tapaka ny lalàna sy ny fomba fiasa ka ilaina ny manatona matihanina mahafeno fepetra.

Mety hahaliana anao koa

Mitatitra ny herisetra ao an-tokantrano eny anivon‘ny rafi-pitsarana frantsay

Izay rehetra niaina herisetra ao an-tokantrano eto Frantsa dia afaka mametraka fitoriana mikasika…

Manakarama mpisolovava any Frantsa

Ny mpisolovava dia manana anjara toerana lehibe mandritra ny fitsarana. Zava-dehibe ny fifidianana…

Raha mila polisy:

Asosa mankany ambony