Saznajte šta da radite ako drugi roditelj ne poštuje odredbe za starateljstvo nad decom

Ako drugi roditelj ne poštuje odredbe za starateljstvo nad decom, bez obzira da li deca žive sa jednim roditeljem ili naizmenično menjaju mesto boravka kod oba roditelja, radi se o kršenju zakona. Postoje rešenja.

Potvrđeno od strane Maître Elodie Ramos na dan 31.01.2024.

Ako drugi roditelj ne poštuje uvek uslove za starateljstvo nad decom koji su ugovoreni zajedničkim sporazumom ili su doneti od strane sudije za sprovođenje starateljstva nad decom, poznati kao „modalités d’exercice de l’autorité parentale“, on krši zakon.

Na primer, ako ne vrati decu u dogovoreno vreme, time čini prekršaj poznat kao „délit de non-présentation d’enfant“.

Postoje rešenja, u koja spadaju i ona hitna.

Preporučujemo vam da angažujete advokata. Ako su vaši resursi ograničeni za plaćanje njegovih usluga, možete da se prijavite za pravnu pomoć ili „aide juridictionnelle“ da biste pokrili troškove.

U hitnim slučajevima

Ako roditelj ne vrati decu na vreme ili ih pokupi kada ne bi trebalo i vi se zabrinete, možete da odete do bilo koje policijske stanice, npr. „commissariat de police“ ili „brigade de gendarmerie“, i da podnesete žalbu.

Policija će vam brzo pomoći da vratite svoju decu.

Ako se plašite da će drugi roditelj odvesti vašu decu u inostranstvo bez vaše saglasnosti, morate da delujete brzo. Više informacija o tome šta da uradite u ovom slučaju dostupno je ovde.

Dugoročno

Prvo, pokušajte da napravite dogovor sa drugim roditeljem preko advokata. Ovo se zove postupak usaglašavanja ili „procédure de conciliation“.

Ako ovaj postupak ne uspe, možete da podnesete prijavu policiji za nepoštovanje odluka suda.

Morate da pošaljete zvanično pismo drugom roditelju sa detaljnim navođenjem kršenja dogovora, koje se zove formalno upozorenje ili „mise en demeure“. Vaš advokat vam može pomoći u kreiranju ovoga. Pošaljite pismo preko preporučene pošte sa prijemnicom ili „lettre recommandée avec accusé de réception“, jer je to jedini način da dokažete da je vaše pismo primljeno. Budite pažljivi i sačuvajte dokaz o slanju i kopiju primerka pisma.

Ako se ovo formalno upozorenje ili „mise en demeure“ ne poštuje, biće potrebno da pošaljete zahtev porodičnom sudu ili „Juge aux affaires familiales (JAF)“ preko svog advokata. Sudija može da odluči da promeni mere koje su na snazi, na primer, ograničenjem prava na posetu i noćenje.

Pronađite podršku

U Francuskoj postoji dosta servisa koji vas mogu podržati, dati vam savet i pomoći u vezi sa procedurama i papirologijom. Većina njih je besplatna.

 • Centri pod nazivom „point-justice“ spajaju različite organizacije koje vam daju pravne savete u zavisnosti od vaše situacije, i ponekad vam pomažu sa obavljanjem administrativnih procedura.

  • Ove usluge su besplatne.
  • Ovi centri imaju mnogo naziva: „Maison de Justice et du Droit (MJD)“, „Point d’accès au droit (PAD)“, „Relais d’accès au droit (RAD)“, „Antenne de justice (AJ)“ ili „France services (FS)“.
  • Dostupni jezici: uglavnom francuski.
  • Možete pronaći „point-justice“ u blizini:
   • u ovom imeniku na internetu.
   • preko telefona pozivom na broj 3039 iz Francuske ili +33 9 70 82 31 90 iz inostranstva. Zatražiće vaš poštanski broj i spojiti vas sa „point-justice“. Dostupni jezici: uglavnom francuski.
 • Uloga advokata je da odbrani vaša prava pre, tokom i nakon pravnog postupka.

  • Vodite računa da izaberete dobrog advokata.
  • Advokati imaju honorare koje ćete morati da platite.
  • Ako imate ograničena sredstva, možda imate pravo na državnu finansijsku pomoć za plaćanje ovih naknada. Ovo se zove „aide juridictionnelle“.
  • Ako niste imali advokata kog vam je preporučio profesionalac ili osoba kojoj verujete, možete ga potražiti u ovom imeniku koji navodi sve advokate u Francuskoj. Možete pretraživati prema jezicima koje govore i pravnoj specijalizaciji.

Iako je uložena maksimalna pažnja da vam pružimo najtačnije i najažurnije informacije, ova stranica nije namenjena da zameni pravni ili profesionalni savet. Zakoni i procedure se redovno menjaju tako da je važno konsultovati kvalifikovane stručnjake.

Možda će vas zanimati

Prijavljivanje nasilja u porodici francuskom pravosudnom sistemu

Svako ko je doživeo porodično zlostavljanje u Francuskoj može podneti žalbu da prijavi…

Angažovanje advokata u Francuskoj

Advokati igraju ključnu ulogu u svim pravnim postupcima. Važno je da izaberete one kojima možete…

Za intervenciju policije:

Idite na vrh