Prawo pobytu dla partnerek osób objętych ochroną międzynarodową, które doświadczyły przemocy domowej

Partnerki osób objętych ochroną międzynarodową mogą zachować swoje prawo pobytu, jeżeli przestaną mieszkać ze swoim partnerem gdy doświadczyły przemocy domowej.

Sprawdzone przez FNCIDFF dn. 06.10.2023

Warunki

Musisz spełnić dwa poniższe warunki:

 • Posiadasz pozwolenie na pobyt – „titre de séjour” – będąc partnerką osoby korzystającej z ochrony międzynarodowej, pod warunkiem, że twój partner jest:
  • uchodźcą
  • objęty ochroną uzupełniającą – „protection subsidiaire
  • jest bezpaństwowcem, czyli „apatride”.
 • Od chwili przybycia na terytorium Francji doświadczyłaś przemocy domowej lub przemocy rodzinnej, lecz nie mieszkasz już z partnerem.

Podstawa prawna: Artykuły L.424–7, L.424–16 oraz L-424-20 „CESEDA”.

Dowody do przedłożenia

Składając wniosek musisz przekazać dowody na faktyczną przemoc.

Francuski organ administracji miejscowej odpowiedzialny za rozpatrywanie wniosków o wydanie pozwolenia na pobyt, czyli „préfecture”, zapozna się z tymi dowodami, zanim podejmie decyzję o tym, czy przyjąć Twój wniosek.

Jakie dowody mam przedstawić?

Fakt przemocy można udowodnić w dowolny sposób.

Zbierz w swojej dokumentacji wszelkie potencjalnie przydatne dowody, np.:

 • dokument przekazany po złożeniu formalnej skargi, zwany poświadczeniem przyjęcia skargi, czyli „récipissé de plainte
 • urzędowy dokument zgłoszenia przemocy policji, zwany „rejestrem”, czyli „main courante
 • zeznania świadków
 • zaświadczenie lekarskie
 • dokument potwierdzający, że udziela Ci pomocy organizacja świadcząca nieodpłatne usługi, zwana po francusku „association”, specjalizująca się w pomocy dla osób, które doświadczyły przemocy domowej
 • dowód skazania sprawcy przemocy w postępowaniu karnym lub skazania na karę alternatywną zamiast postępowania sądowego
 • orzeczenie o rozwodzie z winy współmałżonka, czyli „divorce pour faute”, podstawą którego jest przemoc domowa
 • wszelkie inne dowody, które przyjdą Ci do głowy.

Préfecture” nie ma prawa zażądać żadnego konkretnego dowodu na zajście przemocy. W związku z powyższym urząd nie może odrzucić Twojego wniosku z racji braku konkretnie wskazanego rodzaju dowodu.

Rodzaj wydawanych „titre de séjour” – pozwoleń na pobyt

 • Twoja karta pobytu, czyli „carte de résident” nie może zostać unieważniona, jeśli opuścisz Twojego partnera będąc ofiarą przemocy domowej.

  Karta zostanie przedłużona po jej wygaśnięciu – nawet jeśli nie spełniasz już warunków jej pierwszego wydania.

 • Twoja karta pobytu, czyli „carte de résident” nie może zostać unieważniona, jeśli doświadczyłaś przemocy domowej i opuścisz Twojego partnera.

  Po wygaśnięciu karty zalecamy kontakt z organizacją oferującą bezpłatne usługi, zwaną „association”, która pomoże ci ustalić, jakie prawa pobytu Tobie przysługują w Twojej obecnej sytuacji.

  Jeśli złożyłaś skargę na sprawcę przemocy i postępowanie w tej sprawie jest nadal w toku, poinformuj o tym fakcie urzędników „préfecture” składając wniosek o przedłużenie. Urzędnik może uwzględnić tę informację rozpatrując Twój wniosek nawet, jeśli nie są zobowiązani do tego przepisami prawa.

Obywatele Algierii

Przepisy te zasadniczo nie mają zastosowania wobec obywateli Algierii, ponieważ ich status imigracyjny we Francji jest regulowany umową dwustronną.

Niemniej francuski organ administracji miejscowej, czyli „préfecture”, odpowiedzialny za rozpatrywanie wniosków o „titre de séjour” może nadal zezwolić Tobie na skorzystanie z tego prawa, jeżeli doświadczyłaś przemocy domowej.

W związku z tym zaleca się podkreślić, że doświadczyłaś przemocy domowej i przedstawić na nią dowody w Twoim wniosku.

Znajdź wsparcie

We Francji istnieje wiele służb mogących udzielić Ci wsparcia i porady lub pomóc w przejściu przez procedury i wypełnianiu dokumentacji. Większość z nich świadczy usługi bezpłatnie.

 • La Cimade” to organizacja, która specjalizuje się w pomocy dla wszystkich imigrantów i migrantów, a także uchodźców we Francji – zwłaszcza osób zmagających się z przemocą.

  • Jest ona dostępna bezpłatnie.
  • Będzie mogła Cię poinformować i wspierać w procedurach administracyjnych związanych z prawem pobytu we Francji oraz skierować Cię do innych organizacji, w zależności od Twojej sytuacji osobistej.
  • Dostępność w językach: francuskim, angielskim i hiszpańskim.
  • Kontakt:
   • bez umówionej wizyty w ośrodku niedaleko Ciebie
   • telefonicznie pod numerem 01 40 08 05 34 lub 06 77 82 79 09 w środy od 9:30 do 13:30 i od 14:30 do 17:30.
 • Gisti” to organizacja specjalizująca się w doradztwie prawnym dla imigrantów i uchodźców na terenie Francji.

  • Jest ona dostępna bezpłatnie.
  • Będą oni mogli poinformować Cię o Twoich prawach w zakresie prawa do pobytu i wyjaśnić, jak je uzyskać.
  • Dostępność w językach: głównie francuski.
  • Kontakt:
   • Dzwoniąc pod numer +331 84 60 90 26 od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 18:00, a także od godziny 10:00 do 12:00 w środy i piątki. Linia jest czasem zajęta, nie zniechęcaj się. Czasami łatwiej jest się z nimi skontaktować pod koniec dnia.
   • Pocztą na adres „Gisti, 3 villa Marcès 75011 Paris, France”. Wydrukuj i wypełnij ten formularz, dołączając do pisma kopię wszelkich dokumentów urzędowych, które mogą być przydatne. Pamiętaj, aby sformułować swoje pytanie jak najdokładniej, uwzględniając wszystkie kwestie, które mogą pomóc doradcy „Gisti” poznać Twoją sytuację.
 • Associations” to organizacje, które oferują różne usługi. Niektóre z nich specjalizują się w imigracji.

  • Usługi te są świadczone bezpłatnie.
  • Mogą one poinformować Cię o Twoich prawach we Francji, a czasami mogą wspierać Cię w procedurach imigracyjnych.
  • Dostępność w językach: głównie francuski.
  • Kontakt: możesz wyszukać według regionu w tym katalogu.
 • Upoważnione stowarzyszenia – „associations habilitées” mogą zaoferować bardzo specjalistyczne usługi dla osób ubiegających się o azyl.

  • Usługi te są świadczone bezpłatnie.
  • Mogą one poinformować Cię o Twoich prawach, świadczyć porady, wspierać Cię w procedurach administracyjnych, a także uczestniczyć z Twoimi spotkaniami z francuskim Biurem Ochrony Uchodźców i Osób Bezpaństwowych – „Office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA)”.
  • Dostępność w językach: głównie francuski, z możliwością tłumaczenia.
  • Kontakt: najbliższe „associations habilitées” możesz znaleźć w tym katalogu.

Chociaż dołożyliśmy wszelkich starań, aby dostarczać Ci najdokładniejszych i najbardziej aktualnych informacji, niniejsza strona nie zastępuje porad prawnych ani specjalistycznych. Przepisy i procedury zmieniają się regularnie, dlatego ważne jest, aby konsultować się z wykwalifikowanymi specjalistami.

To też może Cię zainteresować

Zweryfikuj moje uprawnienia do francuskiego prawa stałego pobytu

Kwestionariusz ten ma na celu pomóc Ci w określeniu podstaw lub „fondements”, które mogłyby dać Ci…

Zatrudnienie prawnika we Francji

Prawnicy odgrywają kluczową rolę na wszystkich etapach postępowania prawnego. Ważne jest, aby wybrać…

Aby uzyskać interwencję policji:

Przewiń do góry