Prava na boravak za partnere osoba koje imaju međunarodnu zaštitu i doživljavaju nasilje u porodici

Partneri osoba koje imaju međunarodnu zaštitu mogu da zadrže pravo na boravak kada prestanu da žive sa svojim partnerom ako su doživeli nasilje u porodici.

Potvrđeno od strane FNCIDFF na dan 06.10.2023.

Uslovi

Morate da ispunite ova dva uslova:

 • Imate boravišnu dozvolu ili „titre de séjour“, kao partner korisnika međunarodne zaštite, bilo da je vaš partner:
  • izbeglica
  • korisnik supsidijarne zaštite „protection subsidiaire
  • ili ima status bez državljanstva ili „apatride“.
 • Doživeli ste nasilje u porodici ili porodično nasilje nakon dolaska u Francusku i više ne živite sa svojim partnerom.

Primenljivi zakon: Članovi L.424–7, L.424–16 i L-424-20 „CESEDA“.

Dokaz koji je potrebno obezbediti

Prilikom podnošenja prijave, moraćete da dostavite dokaze o nasilju koje ste doživeli.

Lokalni francuski administrativni organi odgovorni za razmatranje zahteva za izdavanje boravišne dozvole poznati kao „préfecture“ će pregledati dokaze pre nego što odluče da li da odobre vaš zahtev za prijavu.

Koje dokaze treba da dostavim?

Nasilje se može dokazati na bilo koji način.

U okviru vaše dokumentacije za prijavu, prikupite sve dokaze koji bi mogli da budu korisni, na primer:

 • dokument koji ste dobili nakon podnošenja zvanične žalbe, poznat kao potvrda o podnošenju žalbe ili „récipissé de plainte
 • zvanični dokument o prijavljenom nasilju u policiji, poznat kao zapisnik ili „main courante
 • izjave svedoka
 • medicinski izveštaj
 • dokument koji dokazuje da primate podršku od strane organizacije koja nudi besplatne usluge ili „association“ specijalizovane za podršku osobama koje su se suočile sa nasiljem u porodici
 • zapisnik o krivičnoj osudi počinioca nasilja ili o alternativnim kaznama za krivično gonjenje
 • dokaz o razvodu izdat usled krivice za delo pod nazivom „divorce pour faute“ za nasilje u porodici
 • bilo koji drugi dokaz koji vam padne na pamet.

Préfecture“ nema pravo da traži određenu vrstu dokaza o nasilju. Stoga nije dozvoljeno da odbiju vašu prijavu na osnovu toga što nedostaje određeni dokaz.

Vrsta izdate „titre de séjour“ ili boravišne dozvole

 • Vaša boravišna karta ili „carte de résident“ ne može da se povuče ako napustite svog partnera i ako ste bili žrtva nasilja u porodici.

  Po isteku, biće obnovljena čak i ako više ne ispunjavate uslove za njeno odobrenje.

 • Vaša boravišna karta „carte de séjour“ ne može da se povuče ako napustite svog partnera i ako ste bili žrtva nasilja u porodici.

  Po isteku, preporučuje se da kontaktirate organizaciju koja nudi besplatne usluge poznata kao „association“ kako bi vam, na osnovu vaše situacije, pomogla da odredite na koja prava na boravak imate pravo.

  Ako ste podneli žalbu protiv počinioca nasilja a postupak je još uvek u toku, prilikom podnošenja zahteva za obnovu, treba da obavesite „préfecture“. Oni ovu situaciju mogu uzeti u obzir prilikom razmatranja prijave, čak i ako po zakonu nisu u obavezi.

Alžirski državljani

U principu, ove odredbe se ne odnose na državljane Alžira, jer je njihov imigracioni status u Francuskoj regulisan bilateralnim sporazumom.

Međutim, lokalni francuski administrativni organi odgovorni za razmatranje zahteva za „titre de séjour“, poznati kao „préfecture“, mogu da odluče da vam dozvole da imate koristi od ovoga ako ste doživeli nasilje u porodici.

Zbog toga se preporučuje da naglasite činjenicu da ste doživeli nasilje u porodici i da u svojoj prijavi navedete bilo koji potkrepljujući dokaz.

Pronađite podršku

U Francuskoj postoje mnoge službe koje mogu da vam pruže podršku, da vam daju savet i pruže pomoć u vezi sa procedurama i papirologijom. Većina njih je besplatna.

 • La Cimade“ je organizacija koja je specijalizovana za pružanje podrške svim imigrantima i migrantima, kao i izbeglicama u Francuskoj, posebno osobama koje se suočavaju sa nasiljem.

  • Ova usluga je besplatna.
  • Oni će moći da vas informišu i podrže u vašim administrativnim procedurama u vezi sa pravom na boravak u Francuskoj i da vas upute na druge službe u zavisnosti od vaše lične situacije.
  • Dostupni jezici: Francuski, engleski i španski.
  • Kontakt:
   • bez zakazanog termina u centru u vašoj blizini
   • telefonom na 01 40 08 05 34 ili 06 77 82 79 09 sredom od 9:30 do 13:30 časova i od 14:30 časova do 17:30 časova.
 • Gisti“ je organizacija specijalizovana za pružanje pravnih saveta imigrantima i izbeglicama u Francuskoj.

  • Ova usluga je besplatna.
  • Oni će moći da vas informišu o vašim pravima u vezi sa pravima na boravak i objasne kako da ih ostvarite.
  • Dostupan jezik: uglavnom francuski.
  • Kontakt:
   • Telefonom na +331 84 60 90 26 od ponedeljka do petka od 15 časova do 18 časova a takođe i od 10 do 12 časova u sredu i petak. Linija je ponekad zauzeta, nemojte da se obeshrabrite. Ponekad je lakše dobiti ih pred kraj dana.
   • Poštom na „Gisti, 3 villa Marcès 75011 Paris, France“. Odštampajte i popunite ovaj obrazac i priložite svom pismu sa fotokopijom svih administrativnih dokumenata koji bi mogli da budu relevantni. Obavezno navedite svoje pitanje što je moguće jasnije, uključujući sve elemente koji bi mogli pomoći savetniku organizacije „Gisti“ da razume vašu situaciju.
 • Associations“ su organizacije koje nude različite usluge. Neke su specijalizovane za imigraciju.

  • Ove usluge su besplatne.
  • One mogu da vas informišu o vašim pravima u Francuskoj, a ponekad i da vas podrže u imigracionim procedurama.
  • Dostupan jezik: uglavnom francuski.
  • Kontakt: pretragu po regionima i departmanima možete da obavite u ovom imeniku.
 • Ovlašćena udruženja ili „associations habilitées“ mogu ponuditi visoko specijalizovane usluge tražiocima azila.

  • Ove usluge su besplatne.
  • Oni mogu da vas informišu o vašim pravima, da vas posavetuju, da vas podrže u vašim administrativnim procedurama i da prisustvuju sastanaku sa vama u okviru francuske kancelarije za zaštitu izbeglica i lica bez državljanstva ili „Office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA)“.
  • Dostupan jezik: uglavnom francuski, moguć je i prevod.
  • Kontakt: možete pronaći „associations habilitées“ u vašoj blizini u ovom imeniku.

Iako je uložena maksimalna pažnja da vam pružimo najtačnije i najažurnije informacije, ova stranica nije namenjena da zameni pravni ili profesionalni savet. Zakoni i procedure se redovno menjaju tako da je važno konsultovati kvalifikovane stručnjake.

Možda će vas zanimati

Provera podobnosti za boravišna prava u Francuskoj

Ovaj upitnik je osmišljen da vam pomogne da utvrdite razloge ili „osnove“ koji bi vam mogli dati…

Angažovanje advokata u Francuskoj

Advokati igraju ključnu ulogu u svim pravnim postupcima. Važno je da izaberete one kojima možete…

Za intervenciju policije:

Idite na vrh