Prawa pobytu dla osób w związku małżeńskim z obywatelami Francji, które doświadczyły przemocy domowej lub które znalazły się w związku poligamicznym

Osoby w związku małżeńskim z obywatelem Francji, które przyjechały na teren Francji lub posiadają prawo pobytu we Francji będące skutkiem związku małżeńskiego, mogą prawo je zachować, gdy zaprzestaną zamieszkiwania z małżonkiem ze względu na przemoc domową lub poligamię.

Sprawdzone przez FNCIDFF dn. 06.10.2023

Warunki

Należy spełnić dwa warunki:

 • Przyjechałaś do Francji lub wydano Tobie prawo pobytu we Francji ze względu na małżeństwo zawarte drogą cywilną z osobą będącą obywatelem francuskim, nazywaną „conjoint de Français”.
 • Po przybyciu do Francji doświadczyłaś przemocy domowej lub znalazłaś się w związku poligamicznym.

Podstawa prawna: Artykuł L.423-5 „CESEDA”.

Dowody do przedłożenia

Składając wniosek masz okazać dowód przemocy domowej lub poligamii.

Francuski organ administracji miejscowej, czyli „préfecture”, który jest odpowiedzialny za rozpatrywanie wniosków o wydanie “titre de séjour” – pozwolenia na pobyt, sprawdzi przekazane przez Ciebie dowody, zanim podejmie decyzję o uznaniu lub odrzuceniu Twojego wniosku.

Jakie dowody należy przekazać w przypadku przemocy?

Fakt przemocy można udowodnić w dowolny sposób.

Zbierz w swojej dokumentacji wszelkie potencjalnie przydatne dowody, np.:

 • dokument przekazany po złożeniu formalnej skargi, zwany poświadczeniem przyjęcia skargi, czyli „récipissé de plainte
 • urzędowy dokument zgłoszenia przemocy policji, zwany „rejestrem”, czyli „main courante
 • zeznania świadków
 • zaświadczenie lekarskie
 • dokument potwierdzający, że udziela Ci pomocy organizacja świadcząca nieodpłatne usługi, zwana po francusku „association”, specjalizująca się w pomocy dla osób, które doświadczyły przemocy domowej
 • dowód skazania sprawcy przemocy w postępowaniu karnym lub skazania na karę alternatywną zamiast postępowania sądowego
 • orzeczenie o rozwodzie z winy współmałżonka, czyli „divorce pour faute”, podstawą którego jest przemoc domowa
 • wszelkie inne dowody, które przyjdą Ci do głowy.

Préfecture” nie ma prawa zażądać żadnego konkretnego dowodu na zajście przemocy. W związku z powyższym urząd nie może odrzucić Twojego wniosku z racji braku konkretnie wskazanego rodzaju dowodu.

Jakie dowody należy przedstawić w przypadku poligamii podczas pobytu na terenie Francji?

We Francji można udowodnić istnienie związku poligamicznego w dowolny sposób, np.:

 • dokumentami stanu cywilnego lub zapisem z księgi stanu cywilnego, z którego wynika że dana osoba zawarła drugi związek małżeński
 • dokumentami poświadczającymi, że z Tobą i małżonkiem zamieszkuje inna partnerka – mogą to być rachunki wystawione na partnerkę, jeśli jej adres jest taki sam, jak na rachunkach wystawianych na Ciebie
 • dokumentami dowodzącymi narodzin dzieci z obu związków oraz zamieszkiwania tych dzieci z ich matką w Twoim miejscu zamieszkania.

Rodzaj wydawanych „titre de séjour” – pozwoleń na pobyt

 • Masz prawo otrzymać tymczasową kartę pobytu – „carte de séjour temporaire” – z adnotacją „vie privée et familiale”, co oznacza życie prywatne i rodzinne. Jest ona ważna przez rok. Zezwala Ci na pracę.

 • Możesz zachować swoje „titre de séjour” i przedłużyć je, o ile wciąż spełniasz warunki, dzięki którym go uzyskałaś – z wyjątkiem konieczności zamieszkiwania z partnerem i pod warunkiem, że jesteś w stanie udowodnić że dochodzi do przemocy w związku.

  Oznacza to, że jeśli nadal jesteś zamężna, np. jeśli sąd nadal nie orzekł o Twoim rozwodzie, powinnaś móc przedłużyć „titre de séjour”, nawet jeśli już nie zamieszkujesz ze współmałżonkiem.

  Jeśli złożyłaś skargę na sprawcę przemocy i postępowanie w tej sprawie jest nadal w toku, poinformuj o tym fakcie urzędników „préfecture” składając wniosek o przedłużenie. Urzędnik może uwzględnić tę informację rozpatrując Twój wniosek nawet, jeśli przepisy prawa nie przewidują tego.

 • Jeśli mieszkasz we Francji od co najmniej pięciu lat – zaś w niektórych przypadkach od co najmniej trzech lat – możesz wystąpić o „carte de résident”, jeśli spełniasz określone warunki. Dowiedz się więcej

Obywatele Algierii

Przepisy te zasadniczo nie dotyczą osób z obywatelstwem algierskim. Jeśli jesteś obywatelem lub obywatelką Algierii, Twój status imigracyjny na terenie Francji podlega obustronnej umowie, która nie przewiduje takiej sytuacji.

Jednakże umowa ta stanowi, że możesz uzyskać swoje pierwsze „titre de séjour” jako małżonka obywatela Francji – „conjointe de Français” – bez obowiązku przedstawienia dowodu na zamieszkiwanie ze współmałżonkiem.

Jeśli przestałaś mieszkać z partnerem z powodu przemocy domowej i stało się to przed uzyskaniem pierwszego pozwolenia na pobyt – „titre de séjour”, zwanego zaświadczeniem pobytu obywatela Algierii, inaczej „certificat de résidence algérien”, zaświadczenie to trzeba uzyskać od francuskiego organu administracji miejscowej, czyli „préfecture”, odpowiedzialnego za rozpatrywanie wniosków o wydanie pozwolenia na pobyt. Podstawa prawna: Artykuł 6.2 Umowy francusko-algierskiej z 27 grudnia 1968 r. ze zmianami.

Jeśli wspólne pożycie małżonków ustanie po wydaniu pierwszego „titre de séjour”, „préfecture” może nadal zgodzić się na przedłużenie ważności „titre de séjour” ze względu na okoliczności świadczące o przemocy.

W związku z tym zaleca się podkreślić, że doświadczyłaś przemocy domowej i przedstawić na nią dowody w Twoim wniosku.

Znajdź wsparcie

We Francji istnieje wiele służb mogących udzielić Ci wsparcia i porady lub pomóc w przejściu przez procedury i wypełnianiu dokumentacji. Większość z nich świadczy usługi bezpłatnie.

 • La Cimade” to organizacja, która specjalizuje się w pomocy dla wszystkich imigrantów i migrantów, a także uchodźców we Francji – zwłaszcza osób zmagających się z przemocą.

  • Jest ona dostępna bezpłatnie.
  • Będzie mogła Cię poinformować i wspierać w procedurach administracyjnych związanych z prawem pobytu we Francji oraz skierować Cię do innych organizacji, w zależności od Twojej sytuacji osobistej.
  • Dostępność w językach: francuskim, angielskim i hiszpańskim.
  • Kontakt:
   • bez umówionej wizyty w ośrodku niedaleko Ciebie
   • telefonicznie pod numerem 01 40 08 05 34 lub 06 77 82 79 09 w środy od 9:30 do 13:30 i od 14:30 do 17:30.
 • Gisti” to organizacja specjalizująca się w doradztwie prawnym dla imigrantów i uchodźców na terenie Francji.

  • Jest ona dostępna bezpłatnie.
  • Będą oni mogli poinformować Cię o Twoich prawach w zakresie prawa do pobytu i wyjaśnić, jak je uzyskać.
  • Dostępność w językach: głównie francuski.
  • Kontakt:
   • Dzwoniąc pod numer +331 84 60 90 26 od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 18:00, a także od godziny 10:00 do 12:00 w środy i piątki. Linia jest czasem zajęta, nie zniechęcaj się. Czasami łatwiej jest się z nimi skontaktować pod koniec dnia.
   • Pocztą na adres „Gisti, 3 villa Marcès 75011 Paris, France”. Wydrukuj i wypełnij ten formularz, dołączając do pisma kopię wszelkich dokumentów urzędowych, które mogą być przydatne. Pamiętaj, aby sformułować swoje pytanie jak najdokładniej, uwzględniając wszystkie kwestie, które mogą pomóc doradcy „Gisti” poznać Twoją sytuację.
 • Associations” to organizacje, które oferują różne usługi. Niektóre z nich specjalizują się w imigracji.

  • Usługi te są świadczone bezpłatnie.
  • Mogą one poinformować Cię o Twoich prawach we Francji, a czasami mogą wspierać Cię w procedurach imigracyjnych.
  • Dostępność w językach: głównie francuski.
  • Kontakt: możesz wyszukać według regionu w tym katalogu.
 • Upoważnione stowarzyszenia – „associations habilitées” mogą zaoferować bardzo specjalistyczne usługi dla osób ubiegających się o azyl.

  • Usługi te są świadczone bezpłatnie.
  • Mogą one poinformować Cię o Twoich prawach, świadczyć porady, wspierać Cię w procedurach administracyjnych, a także uczestniczyć z Twoimi spotkaniami z francuskim Biurem Ochrony Uchodźców i Osób Bezpaństwowych – „Office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA)”.
  • Dostępność w językach: głównie francuski, z możliwością tłumaczenia.
  • Kontakt: najbliższe „associations habilitées” możesz znaleźć w tym katalogu.

Chociaż dołożyliśmy wszelkich starań, aby dostarczać Ci najdokładniejszych i najbardziej aktualnych informacji, niniejsza strona nie zastępuje porad prawnych ani specjalistycznych. Przepisy i procedury zmieniają się regularnie, dlatego ważne jest, aby konsultować się z wykwalifikowanymi specjalistami.

To też może Cię zainteresować

Zweryfikuj moje uprawnienia do francuskiego prawa stałego pobytu

Kwestionariusz ten ma na celu pomóc Ci w określeniu podstaw lub „fondements”, które mogłyby dać Ci…

Zatrudnienie prawnika we Francji

Prawnicy odgrywają kluczową rolę na wszystkich etapach postępowania prawnego. Ważne jest, aby wybrać…

Aby uzyskać interwencję policji:

Przewiń do góry