Prava na boravak za osobe koje su u braku sa francuskim državljaninom i koje su doživele nasilje u porodici ili su se našle u poligamnoj situaciji

Osobe koji su u braku sa francuskim državljaninom i koje su došle u Francusku ili imaju pravo na boravak u Francuskoj zbog braka, mogu da zadrže svoja prava na boravak ukoliko prestanu da žive sa svojim supružnikom zbog toga što su doživele nasilje u porodici ili su se našle u poligamnoj situaciji.

Potvrđeno od strane FNCIDFF na dan 06.10.2023.

Uslovi

Moraćete da ispunite dva uslova:

 • Došli ste u Francusku ili ste dobili pravo na boravak u Francuskoj zahvaljujući građanskom braku sa osobom francuske nacionalnosti, odnosno kao „conjoint de Français“.
 • Nakon što ste stigli u Francusku, doživeli ste nasilje u porodici ili ste se našli u poligamnoj situaciji.

Primenljivi zakon: Član L.423–5 „CESEDA“.

Dokaz koji je potrebno obezbediti

Prilikom podnošenja prijave, od vas će se tražiti da pružite dokaze o nasilju u porodici ili poligamiji.

Lokalni francuski administrativni centar odgovoran za ispitivanje zahteva za boravišnu dozvolu ili „titre de séjour“, poznat kao „préfecture“, ispitaće dokaze pre nego što odobre ili odbiju vaš zahtev.

Koje dokaze je potrebno obezbediti u slučaju nasilja?

Nasilje se može dokazati na bilo koji način.

U okviru vaše dokumentacije za prijavu, prikupite sve dokaze koji bi mogli da budu korisni, na primer:

 • dokument koji ste dobili nakon podnošenja zvanične žalbe, poznat kao potvrda o podnošenju žalbe ili „récipissé de plainte
 • zvanični dokument o prijavljenom nasilju u policiji, poznat kao zapisnik ili „main courante
 • izjave svedoka
 • medicinski izveštaj
 • dokument koji dokazuje da primate podršku od strane organizacije koja nudi besplatne usluge ili „association“ specijalizovane za podršku osobama koje su se suočile sa nasiljem u porodici
 • zapisnik o krivičnoj osudi počinioca nasilja ili o alternativnim kaznama za krivično gonjenje
 • dokaz o razvodu izdat usled krivice za delo pod nazivom „divorce pour faute“ za nasilje u porodici
 • bilo koji drugi dokaz koji vam padne na pamet.

Préfecture“ nema pravo da traži određenu vrstu dokaza o nasilju. Stoga nije dozvoljeno da odbiju vašu prijavu na osnovu toga što nedostaje određeni dokaz.

Koje dokaze je potrebno obezbediti u slučaju poligamne situacije u Francuskoj?

U Francuskoj se poligamija može dokazati na bilo koji način, kao što su:

 • dokumenti o građanskom statusu ili porodična matična knjiga koja dokazuje drugi brak
 • dokumenti koji dokazuju da drugi partner živi sa vama i vašim supružnikom, npr. računi na njegovo ime sa istom adresom kao i računi na vaše ime
 • dokumenti koji dokazuju da su deca rođena u obe zajednice i da ona borave sa svojom majkom u vašem domu.

Vrsta izdate „titre de séjour“ ili boravišne dozvole

 • Imate pravo na privremenu boravišnu kartu ili „carte de séjour temporaire“ u kojoj se navodi „vie privée et familiale“ ili privatni i porodični život. Važi godinu dana. Omogućava vam da radite.

 • Možete da zadržite svoju „titre de séjour“ i da je obnovite pod uslovom da i dalje ispunjavate uslove koji su vam omogućili da je dobijete, uz izuzetak da morate da živite sa svojim partnerom, i pod uslovom da možete da dokažete nasilje.

  To znači da ako ste još uvek u braku, na primer ako vam sudija još uvek nije odobrio razvod, trebalo bi da budete u mogućnosti da obnovite svoju „titre de séjour“ čak i ako više ne živite sa supružnikom.

  Ako ste podneli žalbu protiv počinioca nasilja, a postupak je još uvek u toku, prilikom podnošenja zahteva za obnovu, treba da obavestite „préfecture“. Oni ovu situaciju mogu uzeti u obzir prilikom razmatranja vaše prijave, čak i ako to nije predviđeno zakonom.

 • Ako ste živeli u Francuskoj najmanje pet godina, ili tri godine u određenim slučajevima, možete zatražiti „carte de résident“ ako ispunjavate određene uslove. Saznajte više

Alžirski državljani

U principu, ove odredbe se ne odnose na osobe alžirske nacionalnosti. Ako ste državljanin Alžira, vaš imigracioni status u Francuskoj je regulisan bilateralnim sporazumom koji ne predviđa ovu situaciju.

Međutim, ovaj sporazum predviđa da za dobijanje vaše prve „titre de séjour“ kao supružnika francuskog lica ili „conjointe de Français“, ne morate da pružite dokaz da živite sa svojim supružnikom.

Ako ste prestali da živite sa svojim partnerom zbog nasilja u porodici pre nego što ste dobili prvu boravišnu dozvolu ili „titre de séjour“ poznatu kao alžirska potvrda o boravku ili „certificat de résidence algérien“, lokalni francuski administrativni organ odgovoran za razmatranje zahteva za boravišnu dozvolu poznat kao „préfecture“ će biti u obavezi da vam izda sertifikat. Primenljivi zakon: Član 6.2 Francusko-alžirskog sporazuma od 27. decembra 1968. sa izmenama i dopunama.

Ako se kohabitacija završi nakon izdavanja prve „titre de séjour“, „préfecture“ može ipak da odobri obnavljanje vaše „titre de séjour“, tako što će uzeti u obzir situaciju vezanu za nasilje.

Zbog toga se preporučuje da naglasite činjenicu da ste doživeli nasilje u porodici i da u svojoj prijavi navedete bilo koji potkrepljujući dokaz.

Pronađite podršku

U Francuskoj postoje mnoge službe koje mogu da vam pruže podršku, da vam daju savet i pruže pomoć u vezi sa procedurama i papirologijom. Većina njih je besplatna.

 • La Cimade“ je organizacija koja je specijalizovana za pružanje podrške svim imigrantima i migrantima, kao i izbeglicama u Francuskoj, posebno osobama koje se suočavaju sa nasiljem.

  • Ova usluga je besplatna.
  • Oni će moći da vas informišu i podrže u vašim administrativnim procedurama u vezi sa pravom na boravak u Francuskoj i da vas upute na druge službe u zavisnosti od vaše lične situacije.
  • Dostupni jezici: Francuski, engleski i španski.
  • Kontakt:
   • bez zakazanog termina u centru u vašoj blizini
   • telefonom na 01 40 08 05 34 ili 06 77 82 79 09 sredom od 9:30 do 13:30 časova i od 14:30 časova do 17:30 časova.
 • Gisti“ je organizacija specijalizovana za pružanje pravnih saveta imigrantima i izbeglicama u Francuskoj.

  • Ova usluga je besplatna.
  • Oni će moći da vas informišu o vašim pravima u vezi sa pravima na boravak i objasne kako da ih ostvarite.
  • Dostupan jezik: uglavnom francuski.
  • Kontakt:
   • Telefonom na +331 84 60 90 26 od ponedeljka do petka od 15 časova do 18 časova a takođe i od 10 do 12 časova u sredu i petak. Linija je ponekad zauzeta, nemojte da se obeshrabrite. Ponekad je lakše dobiti ih pred kraj dana.
   • Poštom na „Gisti, 3 villa Marcès 75011 Paris, France“. Odštampajte i popunite ovaj obrazac i priložite svom pismu sa fotokopijom svih administrativnih dokumenata koji bi mogli da budu relevantni. Obavezno navedite svoje pitanje što je moguće jasnije, uključujući sve elemente koji bi mogli pomoći savetniku organizacije „Gisti“ da razume vašu situaciju.
 • Associations“ su organizacije koje nude različite usluge. Neke su specijalizovane za imigraciju.

  • Ove usluge su besplatne.
  • One mogu da vas informišu o vašim pravima u Francuskoj, a ponekad i da vas podrže u imigracionim procedurama.
  • Dostupan jezik: uglavnom francuski.
  • Kontakt: pretragu po regionima i departmanima možete da obavite u ovom imeniku.
 • Ovlašćena udruženja ili „associations habilitées“ mogu ponuditi visoko specijalizovane usluge tražiocima azila.

  • Ove usluge su besplatne.
  • Oni mogu da vas informišu o vašim pravima, da vas posavetuju, da vas podrže u vašim administrativnim procedurama i da prisustvuju sastanaku sa vama u okviru francuske kancelarije za zaštitu izbeglica i lica bez državljanstva ili „Office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA)“.
  • Dostupan jezik: uglavnom francuski, moguć je i prevod.
  • Kontakt: možete pronaći „associations habilitées“ u vašoj blizini u ovom imeniku.

Iako je uložena maksimalna pažnja da vam pružimo najtačnije i najažurnije informacije, ova stranica nije namenjena da zameni pravni ili profesionalni savet. Zakoni i procedure se redovno menjaju tako da je važno konsultovati kvalifikovane stručnjake.

Možda će vas zanimati

Provera podobnosti za boravišna prava u Francuskoj

Ovaj upitnik je osmišljen da vam pomogne da utvrdite razloge ili „osnove“ koji bi vam mogli dati…

Angažovanje advokata u Francuskoj

Advokati igraju ključnu ulogu u svim pravnim postupcima. Važno je da izaberete one kojima možete…

Za intervenciju policije:

Idite na vrh